Strona główna

 

Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze

 

        

 

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

 

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające szpik 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikacyjne 

Ośrodki pobierające i przeszczepiające komórki krwiotwórcze:

Brzozów
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Słupsk
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław

Ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze:
Bydgoszcz
Biała Podlaska
Kraków
Łódź
Tarnobrzeg
Toruń
Warszawa

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

   

BRZOZÓW

Oddział Hematologii Onkologicznej
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 430 97 28
fax 13 430 97 24
Kierownik:
dr hab. med. Andrzej Pluta

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów

tel./fax 13 430 95 52
tel./fax 13 434 14 20
Dyrektor: dr Tomasz Kondraciuk


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i ich autologiczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   11.07.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

BYDGOSZCZ

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
ul. Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel: 52 585 48 60
fax: 52 585 40 87
Kierownik: prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02

Dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku I krwi obwodowej

* pobieranie limfocytów krwi obwodowej

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* allogeniczne przeszczepianie krwi pępowinowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   19.02.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Klinika Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.  58 349 22 30
fax  58 349 22 33

Kierownik:
prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor - Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywego dawcy
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* przeszczepianie komórek macierzystych z krwi pępowinowej
* pobieranie i zastosowanie u ludzi limfocytów krwi obwodowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Hematologii i Transplantologii 
* data wydania pozwolenia:   30.01.2018  (ze skutkiem od dnia 20 lutego 2018 r.)
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GLIWICE

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 41-101 Gliwice
tel. 32 278 85 23
fax 32 278 91 49
Kierownik:
prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 32 278 96 18
Dyrektor - prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 1. pobieranie od żywego dawcy:

  *komórek krwiotwórczych szpiku,
  * komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
  * limfocytów krwi obwodowej

2. autologiczne i alogeniczne przeszczepianie:

  *komórek krwiotwórczych szpiku,
  * komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

3. alogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej
dla:
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa), w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii działającej w ramach zakładu leczniczego: Szpitala Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice)
* data wydania pozwolenia:   14.08.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

KATOWICE

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Henryka Dąbrowskiego 25

40-032 Katowice

tel. 32 259 12 81, 32 256 28 58

fax 32 255 49 85
 
Kierownik: prof. dr. hab. med. Grzegorz Helbig

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie
* pobieranie od żywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku i ich allogeniczne zastosowanie

w ramach działalności Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   14.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KIELCE

Klinika Hematologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: 41-36 -74-182
fax: 41- 36 -74-182
Kierownik:
dr hab. med. Marcin Pasiarski

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,
tel.: 41 367 45 01
fax: 41 345 68 82
Dyrektor:
dr hab. med. Stanisław Góźdź prof. UJK


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku,
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku
*autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Działu Hematologii, Transplantacji Szpiku i Immunologii Klinicznej
* data wydania pozwolenia:   28.11.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddział Kliniczny Hematologii
Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel/fax.  12 424 76 23

fax 12 424 76 13

Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 00
Dyrektor - p.o. mgr Marcin Jędrychowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne I allogeniczne przeszczepianiekomórek krwiotwórczych szpiku I krwi obwodowej

* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej

w ramach działalności Pracowni Separacji Krwinek Zaespołu Poradni Specjalistycznych (ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków) oraz Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego Oddziału Klinicznego Hematologii (ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków)
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Ośrodek Transplantacji
ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków
tel: 12 658 20 11, wew. 1737
fax: 12 659 15 94
Kierownik: dr  hab. med. Jolanta Goździk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 12 33 39 383, 12 33 39 384
fax 12 33 39 800
e-mail: sekretariat@usdk.pl
Dyrektor - prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
*autologiczne I allogeniczne przeszczepianie krwi pępowinowej
pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowaniej

w ramach działalności Ośrodka Transplantacji

* data wydania pozwolenia:   05.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

LUBLIN

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie,
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel. 81 71 85 520,
fax 81 74 77 220
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel 81 71 85 10

fax 81 743 04 17
Dyrektor - p.o. mgr inż Ryszard Śmiech


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od żych dawców limfocytów krwi obowodwej i ich allogeniczne zastosowanie

w ramach działalności Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
* data wydania pozwolenia:   14.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. 81 534 54 68
fax: 81 532 01 49
Kierownik:
dr hab. med. Marek Hus

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

tel.:81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

e-mail szpital@spsk1.lublin.pl
Dyrektor: dr n. med. Adam Borowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej

* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich zastosowanie

w ramach działalności komóreki organizacyjnej: Oddziału Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

ŁÓDŹ

Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii - Klinika Hematologii UM w Łodzi
ul.Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel. 42 689 51 91
fax: 42 689 51 92
Kierownik:
Prof. dr n. med. Tadeusz Robak

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
tel: 42 689 50 10

fax: 42 689 50 112 80
centrala: 42 689 50 00
Dyrektor: m
gr Wojciech Szrajber
w ramach działalności Oddziału Hematologii Kliniki Hematologii


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   29.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od dawców żywych limfocytów krwi obwodowej,
*autologiczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (do fotoferez pozaustrojowych),
*allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (do DLI)
w ramach działalności Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii - Klinika Hematologii
* data wydania pozwolenia:   10.02.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 849 14 47,
fax 61 847 43 56
email:
onkologia@skp.ump.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 847 29 60, 61 849 12 75
e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl
Dyrektor - dr med. Paweł Daszkiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie
w ramach działalności Oddziału XV Transplantacji Szpiku, Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
* data wydania pozwolenia:   18.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Pododdział Transplantacji Szpiku
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
tel.61 854 95 71

fax 61 85493 56

Kierownik: dr hab. med. Lidia Gil prof. UM

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
61 854 91 21
Dyrektor: p.o. dr hab. med. Szczepan Cofta


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej

* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej

*allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, ul. Agustyna Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

SŁUPSK

Oddział Hematologiczny, Transplantacji Szpiku
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
Tel. 59 84 60 390; Fax 59 84 60 391
Ordynator:
dr med. Wojciech Homenda

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl
tel. 59 84 60 600; fax 59 8460 605
Prezes Zarządu:
Andrzej Sapiński


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
* autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej pobranych od żywego dawcy

w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddział Hematologicznego i Oddziału Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   16.10.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 33 47,
fax 91 425 33 57
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Barbara Zdziarska
Kierownik Oddziału Transplantacji Szpiku: prof. dr hab. med. Bogusław Machaliński

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 30 02
fax: 91 425 30 01
Dyrektor: dr med. Konrad Jarosz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od żywych dawców komórek szpiku (krwiotwórczych i niekrwiotwórczych komórek macierzystych szpiku) i ich autologiczne zastosowanie
w ramach działalności Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   20.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywych dawców oraz ich autologiczne przeszczepianie
w ramach działalności Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   26.04.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

TORUŃ

Oddział Hematologii
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel. 56 610 04 13
fax 56 610 04 12
Koordynator:
dr Grzegorz Charliński

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel./fax. 56 655 75 30
tel. 56 610 02 68
Dyrektor -
mgr Krystyna Zaleska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie i autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej w ramach działalności Oddziału Hematologii
* data wydania pozwolenia:   07.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Zakład Transfuzjologii
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zakładu Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34-96-371; fax 22 34-96-372
Kierownik:
prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska


Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 349 63 60

fax 22 349 63 61

email:
transplantacja@ihit.waw.pl
Kierownik: dr med. Kazimierz Hałaburda

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 176
fax 22 34 96 178
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
Dyrektor - prof. dr hab. med. Ewa Lech-Marańda


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie

*pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie
w ramach działalności Zakładu Transfuzjologii - Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi oraz Kliniki Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
* data wydania pozwolenia:   08.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 546 2448, 22 546 3250
Kierownik:
prof dr hab. med. Jan Walewski

Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

adres do korespondencji:
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 5709322
fax 22 5709472
Dyrektor  prof. dr hab. med. Jan Walewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej

* pobieranie od żywych dawców limofcytów krwi obwodowej

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obowodwej

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Intensywnej Opieki Hemato-onkologicznej Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
* data wydania pozwolenia:   10.01.2018 (ze skutkiem od dnia 20 lutego 2018 r.)
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM
ul. Banacha la, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 28 18,

fax 22 599 14 18

Kierownik:
dr hab. med. Grzegorz W. Basak

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00
fax 22 599 15 02
Dyrektor: p.o. Maciej Zabelski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie komórek krwiotórczych szpiku i krwi obwodowej,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej,

* pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej,

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej,

* allogeniczne przeszczepianie kmórek krwiotwórczych krwi pępowinowej

w ramach działalnosci komórki organizacyjnej: Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   22.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
Ośrodek Przeszczepiania Szpiku

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 26 181 71 60
fax 22 610 83 90
email:
przepecki@wim.mil.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki

Centralny Szpital Kliniczny MON,
Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694
Dyrektor - gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
 *pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
*pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogenicznego zastosowania

w ramach działalności Ośrodka Przeszczepiania Szpiku Kliniki Chorób Wewnętrznych iI Hematologii

* data wydania pozwolenia:   18.07.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Kliniczny Hematologii i Pediatrii
Sekretariat tel: 22 317 96 21
e-mail: hematologia@spdsk.edu.pl

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel: 22 317 91 02
tel: 22 317 91 33
e-mail:
szpital@spdsk.edu.pl
Dyrektor:
Robert Tomasz Krawczyk


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne przeszczepianie w ramach działalności Oddziału Klinicznego Przeszczepiania Szpiku
*data wydania pozwolenia: 07.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
tel. 71 783 13 75, 71 783 13 79,
fax 71 362 15 12
email: sekretariat@dctk.wroc.pl ; bank@dctk.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Lange

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
tel. 71 78 313 75
fax 71 36 215 12
e-mail: sekretariat@dctk.wroc.pl
Dyrektor - prof. dr hab. med. Andrzej Lange


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od żywego dawcy komórek szpiku, w tym krwiotwórczych i mezenchymalnych,
* pobieranie od dawcy żywego komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

* pobieranie od dawcy żywego limfocytów krwi obwodowej,

* auto- i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku

* auto i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (DLI)

* autologiczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (nie do DLI)

  w ramach działalności komórek organizacyjnych: Gabinetu Zabiegowego, Oddziału Transplantologicznego z Oddziałem Intensywnej Terapii oraz Poradni Cytoaferezy
* data wydania pozwolenia:   21.02.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 27 00, 71 733 28 40
fax 71 733 27 09
Kierownik:
prof. dr hab. med. Alicja Chybicka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto i alogeniczne przeszczepianie, pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej otaz ich alogeniczne przeszczepianie, przeszczepianie komórek krwiotwórczychkrwi pępowinowej w ramach działalności Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
* data wydania pozwolenia:   6.11.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zasotosowanie

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wyb. L.Pasteura 4, 50-367 Wrocław
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wybrzeże L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 76

fax: 71 327 09 63
Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Wróbel


Ośrodki pobierające:

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na: data wydania pozwolenia okres
Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska) w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

pobieranie krwi pępowinowej 15.10.2019 5 lat
Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

pobieranie komórek krwiotwórczych i limfocytów z krwi obwodowej od żywych dawców

19.07.2017 5 lat
Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
w ramach działalności Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

pobieranie od żywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku celem ich testowania i wytwarzania produktu leczniczego somatycznej terapii zaawansowanej w banku tkanek 02.09.2015 5 lat

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
(ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Pracowni Separacji Krwinek i Banku Komórek Krwiotwórczych
(ul. Mikołaja Kopernika 19, 31-501 Kraków)

pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych i limfocytów krwi obwodowej 04.04.2018 5 lat
Łódź

Salve Medica Sp. z o.o. sp.k. ul. św Anny 62, 95-060 Brzeziny
w ramach działalnosci podmiotu leczniczego:
Salve Medica Szpital
ul. Szparagowa 10,
91-211 Łódź

pobieranie od żywego dawcy szpiku w celu izolacji nie-krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku 19.07.2018 5 lat
Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
ul. Szpitalna 1,
39-400 Tarnobrzeg
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży

pobieranie od żywywch dawców krwi pępowinowej (in utero) 30.07.2018 5 lat
Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Stefana Batorego 17-19,
87-100 Toruń,
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
- w celu przeszczepiania alogenicznego-

17.06.2020

5 lat

Warszawa

Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z o.o.
ul. Wałbrzyska 46,
02-739 Warszawa

*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku,
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
*pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej (do DLI)

10.03.2020

5 lat

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
w ramach działalności Oddziału Klinicznego Przeszczepiania Szpiku

Pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne przeszczepianie

07.11.2017 5 lat

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie w ramach działalności Zakładu Transfuzjologii Klinicznej,
ul. Szaserów 128,
04-141 Warszawa

Pobieranie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywego dawcy celem przeszczepienia

09.02.2015 5 lat
Pobieranie od żywych dawców komórek linii białokrwinkowej z krwi obwodowej (celem ich przeszczepiania) 17.11.2016 5 lat

© 2020 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"