Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze

 

               

 

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

 

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

Ośrodki pobierające i przeszczepiające komórki krwiotwórcze:
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Toruń
Warszawa
Wrocław

Ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze:
Bydgoszcz
Biała Podlaska
Kraków
Warszawa

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 

     

BYDGOSZCZ

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
ul. Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel: 52 585 48 60
fax: 52 585 40 87
email:
klhemonk@cm.umk.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02

e-mail:
sekretariat@jurasza.pl
Dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.  58 349 22 30
fax  58 349 22 33

email: klhem@gumed.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor - p.o. Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GLIWICE

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 41-101 Gliwice
tel. 32 278 85 23
fax 32 278 91 49
Kierownik:
prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 32 278 96 18
Dyrektor - prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   23.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


w ramach działalności Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Pozwolenie Ministra Zdrowia
na allogeniczne przeszczepianie pobranych komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia:   05.08.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

KATOWICE

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM
ul. Dąbrowskiego 15, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 81, 32 256 28 58, 32 209 06 15
fax32 25549 85

email:
klinhem@sum.edu.pl
Kierownik:
prof. dr. hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 2591 200
Fax 32 2554 633
e-mail: spskm@spskm.katowice.pl
Dyrektor - dr med.  Włodzimierz Dziubdziela

Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KIELCE

Klinika Hematologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: 41-36 -74-182
fax: 41- 36 -74-182
e-mail: onkohematologia@onkol.kielce.pl
Kierownik:
dr hab. med. Marcin Pasiarski

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,
tel.: 41 367 45 01
fax: 41 345 68 82
Dyrektor:
dr hab. med. Stanisław Góźdź

Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   14.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddział Kliniczny Hemtaologii
Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel/fax.  12 424 76 23

fax 12 424 76 13

email: opsk@su.krakow.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Aleksander Skotni
cki

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 00
e-mail: info@su.krakow.pl
Dyrektor - mgr Barbara Bulanowska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Ośrodek Transplantacji
ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków
tel: 12 659 15 93, 12 658 20 11, wew. 1737
fax: 12 659 15 94
email:
transpla@cm-uj.krakow.pl  , jgozdzik@cm-uj.krakow.pl
Kierownik:
dr  hab. med. Jolanta Goździk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 12 658-06-56, 658-20-11 wew. 1104
fax 12 658-10-81
e-mail: usdsekretariat@autograf.pl
Dyrektor - dr hab. med. Maciej Kowalczyk


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

LUBLIN

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii i UM w Lublinie,
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel. 81 718 55 20,
fax 81 74772 20
email: hemonkol@dsk.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
(tel/fax) 81 743 13 80
Dyrektor -
dr med. Jerzy Szarecki


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. 81 534 54 68
fax: 81 532 01 49
Kierownik:
dr hab. med. Marek Hus

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

tel.:81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

e-mail szpital@spsk1.lublin.pl
Dyrektor: dr n. med. Adam Borowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywego dawcy oraz ich przeszczepianie w układzie auto- i allogenicznym
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ŁÓDŹ

Klinika Hematologii UM w Łodzi
ul.Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel. 42 689 51 91
fax: 42 689 51 92
Kierownik:
Prof. dr n. med. Tadeusz Robak

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
tel: 42 689 50 10

fax: 42 689 50 112 80
centrala: 42 689 50 00
Dyrektor: m
gr Wojciech Szrajber


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie w ramach działalności Oddziału Hematologii Kliniki Hematologii
* data wydania pozwolenia:   29.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 847 43 56, 61 849 14 47,
fax 61 847 43 56
email:
kohtp@skp.ump.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 847 29 60, 61 849 12 75
e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl
Dyrektor - dr med.  Paweł Daszkiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego UM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
tel.61 854 95 71

fax 61 85493 56

email:
hematologia@sk1.am.poznan.pl
Kierownik: prof. dr hab. med.
Mieczysław Komarnicki

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
61 854 91 21
Dyrektor: lek. med. Jan Talaga


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

TORUŃ

Oddział Hematologii
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel. 56 610 04 13
fax 56 610 04 12
Koordynator:
dr Grzegorz Charliński

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel./fax. 56 655 75 30
tel. 56 610 02 68
Dyrektor -
mgr Krystyna Zaleska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie i autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej w ramach działalności Oddziału Hematologii
* data wydania pozwolenia:   07.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Zakład Transfuzjologii
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zakładu Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34-96-371; fax 22 34-96-372
Kierownik:
prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska


Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 349 63 60

fax 22 349 63 61

email:
transplantacja@ihit.waw.pl
Kierownik: dr med. Kazimierz Hałaburda

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 176
fax 22 34 96 178
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
Dyrektor -prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 546 2448, 22 546 3250
Kierownik:
prof dr hab. med. Jan Walewski

Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 5709322
fax 22 5709472
Dyrektor  prof. dr hab. med. Jan Walewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej 
* data wydania pozwolenia:   19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM
ul. Banacha la, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 28 18,

fax 22 599 14 18

email: wieslaw.jedrzejczak@wum.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00
fax 22 599 15 02
Dyrektor: mgr Ewa Marzena Pełszyńska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
Ośrodek Przeszczepiania Szpiku

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 26 181 71 60
fax 22 610 83 90
email:
przepecki@wim.mil.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki

Centralny Szpital Kliniczny MON,
Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694
Dyrektor - gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
tel. 71 783 13 75, 71 783 13 79,
fax 71 362 15 12
email: sekretariat@dctk.wroc.pl ; bank@dctk.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Lange

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
tel. 71 78 313 75
fax 71 36 215 12
e-mail: sekretariat@dctk.wroc.pl
Dyrektor - prof. dr hab. med. Andrzej Lange


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywych dawców oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 27 00, 71 733 28 40
fax 71 733 27 09
Kierownik:
prof. dr hab. med. Alicja Chybicka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto i alogeniczne przeszczepianie, pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej otaz ich alogeniczne przeszczepianie, przeszczepianie komórek krwiotwórczychkrwi pępowinowej w ramach działalności Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 
* data wydania pozwolenia:   6.11.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 75
e-mail: kuliczk@hemat.am.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Kuliczkowski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
ul. M.Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław
tel. : 71 784 20 00
Dyrektor: Piotr Nowicki
doz@spsk1.com.pl


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat
* oddzielne pozwolenia dla obu Klinik Szpitala


Ośrodki pobierające:

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na: data wydania pozwolenia okres
Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w ramach działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
ul. Terebelska 57/65,
21-500 Biała Podlaska

pobieranie krwi pępowinowej 14.10.2014 5 lat
Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

Pobieranie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywych dawców celem ich autogennego lub allogennego przeszczepienia 30.07.2012 5 lat
Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
w ramach działalności Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Pobieranie od żywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku celem ich testowania i wytwarzania produktu leczniczego somatycznej terapii zaawansowanej w banku tkanek 02.09.2015 5 lat
Warszawa

Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wałbrzyska 46,
02-739 Warszawa

Pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej celem przeszczepienia po ich bankowaniu w banku komórek krwiotwórczych

09.02.2015

5 lat

Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie w ramach działalności Zakładu Transfuzjologii Klinicznej,
ul. Szaserów 128,
04-141 Warszawa

Pobieranie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywego dawcy celem przeszczepienia

09.02.2015 5 lat
Pobieranie od żywych dawców komórek linii białokrwinkowej z krwi obwodowej (celem ich przeszczepiania) 17.11.2016 5 lat

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"