Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

 

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki Przeszczepiania Kończyny Górnej 
Ośrodki Przeszczepiania Twarzy 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki Kwalifikacyjne 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 

Ośrodki pobierające i przeszczepiające komórki krwiotwórcze:
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Warszawa
Wrocław

Ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze:
Bydgoszcz
Biała Podlaska

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2014 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Konkursy Ofert 2014 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 

     

BYDGOSZCZ

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Szpital Uniwersytecki
ul. Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel: 52 585 4860
fax: 52 585 4867
email:
tsk@cm.umk.pl ; klhemonk@cm.umk.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02

e-mail:
sekretariat@jurasza.pl
dyrektor: mgr inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Klinika Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.  58 349 22 30
fax  58 349 22 33

email: klhem@gumed.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
Fax 58 346 11 78
e-mail: ekbator@uck.gda.pl
Dyrektor - mgr Ewa Książek - Bator


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GLIWICE

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 41-101 Gliwice
tel. 32 278 85 23
fax 32 278 91 49
Kierownik:
prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 32 278 96 18
Dyrektor - prof. dr hab. med. Bogusław Maciejewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   23.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na pobieranie szpiku od żywego dawcy oraz przeszczepianie allogenicznego szpiku
* data wydania pozwolenia:   05.08.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

KATOWICE

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
ul. Dąbrowskiego 15, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 81, 32 256 28 58, 32 209 06 15
fax32 25549 85

email:
klinhem@slam.katowice.pl ; hematologia@spskm.katowice.pl
Kierownik:
prof. dr. hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 2591 200
Fax 32 2554 633
e-mail: spskm@spskm.katowice.pl
Dyrektor - dr med.  Włodzimierz Dziubdziela

Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KIELCE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Klinika Hematologii I Transplantacji Szpiku
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: 41-36 -74-182
fax: 41- 36 -74-182
e-mail: onkohematologia@onkol.kielce.pl
Kierownik:
dr n. med. Marcin Pasiarski

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,
tel.: 41 367 45 01
fax: 41 345 68 82
Dyrektor:
Dr n. med. Stanisław Góźdź

Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   14.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne

Oddział Kliniczny Hemtaologii

Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel/fax.  12 424 76 23

fax 12 424 76 13

email: opsk@su.krakow.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Aleksander Skotni
cki

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 00
e-mail: info@su.krakow.pl
Dyrektor - dr Andrzej Kulig


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Ośrodek Transplantacji
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków
tel: 12 659 15 93, 12 658 20 11, wew. 1737
fax: 12 659 15 94
email:
transpla@cm-uj.krakow.pl  , jgozdzik@cm-uj.krakow.pl
Kierownik:
dr  hab. med. Jolanta Goździk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 12 658-06-56, 658-20-11 wew. 1104
fax 12 658-10-81
e-mail: usdsekretariat@autograf.pl
Dyrektor - dr hab. med. Maciej Kowalczyk


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

LUBLIN

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM,
Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel. 81 718 55 20,
fax 81 74772 20
email: hemonkol@dsk.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
(tel/fax) 81 743 13 80
Dyrektor -
dr med. Jerzy Szarecki


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. 81 534 54 68
fax: 81 532 01 49
Kierownik:
dr hab. med. Marek Hus

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

tel.:81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

e-mail szpital@spsk1.lublin.pl
Dyrektor: dr n. med. Adam Borowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywego dawcy oraz ich przeszczepianie w układzie auto- i allogenicznym
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ŁÓDŹ

Klinika Hematologii UM
ul.Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel. 42 689 51 91
fax: 42 689 51 92
Kierownik:
Prof. dr n. med. Tadeusz Robak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
tel/fax: ( 42 )  689 52 80
centrala: ( 42 ) 689 50 00
Dyrektor:
Mgr Wojciech Szrajber


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie i przeszczepianie allogenicznego szpiku
* data wydania pozwolenia:   31.03.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie i przeszczepianie autologiczne szpiku
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 847 43 56, 61 849 14 47,
fax 61 847 43 56
email: knod@xmail.sk.5.am.poznan.pl ; jacek.wachowiak@plusnet.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 POZNAŃ
tel. (61) 8472-960
e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl
Dyrektor - dr med.  Paweł Daszkiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
tel.61 854 95 71

fax 61 85493 56

email: mak7@pro.onet.pl
jadwiga.dworek@sk.1.am.poznan.pl
Kierownik: prof. dr hab. med.
Mieczysław Komarnicki

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
61 854 91 21
Dyrektor: lek. med. Jan Talaga


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 349 63 60

fax 22 349 63 61

email:
transplantacja@ihit.waw.pl
Kierownik: dr med. Kazimierz Hałaburda

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 176
fax 22 34 96 178
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
Dyrektor -prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 546 2448, 22 546 3250
Kierownik:
prof dr hab. med. Jan Walewski

Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22-546 2640
fax 22-644-02-08
Dyrektor - prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej 
* data wydania pozwolenia:   19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM
SP Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha la, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 28 18,
fax 22 599 14 18
email: wiktor@amwaw.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00
fax 22 599 15 02
Dyrektor: mgr Ewa Marzena Pełszyńska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie oraz przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii
CSK MON WIM
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 22 681 65 59
fax 22 610 30 98
email: piotr_rzepecki@poczta.onet.pl
Kierownik: doc. dr hab. n.  med. Piotr Rzepecki

CSK MON WIM
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 22 681 76 66,22 810 80 89
Dyrektor - gen. bryg. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
tel. 71 783 13 75, 71 783 13 79,
fax 71 362 15 12
email: sekretariat@dctk.wroc.pl ; bank@dctk.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Lange

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
tel. 71 78 313 75
fax 71 36 215 12
e-mail: sekretariat@dctk.wroc.pl
Dyrektor - prof. dr hab. med. Andrzej Lange


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od żywych dawców oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław
tel. 71 733 19 00, 71 733 19 02, 71 733 19 03,
fax 71 733 19 09
email: klin@pedhemat.am.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Chybicka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
ul. M.Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław
tel. : 71 784 20 00
Dyrektor - Piotr Nowicki
doz@spsk1.com.pl


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich auto- i allogeniczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat
* oddzielne pozwolenia dla obu Klinik Szpitala

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 75
e-mail: kuliczk@hemat.am.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski


Ośrodki pobierające:

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na: data wydania pozwolenia okres
Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w ramach działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
ul. Terebelska 57/65,
21-500 Biała Podlaska

pobieranie krwi pępowinowej 14.10.2014 5 lat
Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

Pobieranie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od zywych dawców celem ich autogennego lub allogennego przeszczepienia 30.07.2012 5 lat

Copyright (c) 2005-2014 Poltransplant

admin@poltransplant.pl