Strona główna

 

Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

GLIWICE

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
ul.Wybrzeże Armii Krajowej 14
44-100 Gliwice

tel.:32 278 84 17

fax 32 278 81 99
mail:  chirurgia@io.gliwice.pl
Kierownik : prof. dr hab. med. Adam Maciejewski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-102 Gliwice

tel. centrala: 32 278 86 66, 32 278 88 77

fax: 32 231 35 12

Dyrektor: prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia dla:
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

ul. W.K. Roentgena 5,
02-781 Warszawa
w ramach działalności Oddziału w Gliwicach -  Kliniki Chirurgii Onkologicznej i  Rekonstrukcyjnej,
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie twarzy
* data wydania pozwolenia:   25.08.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

*przechowywanie i przeszczepianie kończyny górnej od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   20.03.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *przechowywanie i przeszczepianie tkanek i narządów szyi
dla: Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa) w ramach działalności zakładu leczniczego: Szpitala Instytutu Oddział w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice)
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
* data wydania pozwolenia:   10.11.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

TRZEBNICA

Oddział Chirurgii Ogólnej,
Pododdział  Replantacji Kończyn,
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
ul. Prusicka 53/55  55-100  Trzebnica,
tel. 71 312 09 75, 71 312 12 36,
Fax 71 312 06 87,
Koordynator transplantacyjny: dr med. Adam Chełmoński
Ordynator:
Prof. dr hab. med. Jerzy Jabłecki

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
ul. Prusicka 53/55 55-100 Trzebnica,
tel. 71 312 09 20, 71 312 06 08
fax 71 312 14 98
Dyrektor: Mariusz Misiuna


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie kończyny górnej od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   22.10.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
tel. 71 734 38 00
fax 71 734 38 09
Kierownik: dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw. UMW

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i allogenne przeszczepianie kończyny górnej, w ramach działalności Klinik: Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Translantacyjnej, Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   4.05.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
Dyrektor: p.o. prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie złożonych unaczynionych przeszczepów tkanek szyi powiązanych z zastosowaniem komórek krwiotwórczych szpiku
w ramach działalnosci Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM

* data wydania pozwolenia: 05.11.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"