Strona główna

 

Ośrodki przeszczepiające serce

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

GDAŃSK

Klinika Szpital

Klinika Kardiochirurgii
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. 58 584 42 00, 
fax 58 349 76 69

Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie serca pobranego od dawców zmarłych
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
(ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Kardiochirurgii
(ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk).
* data wydania pozwolenia:   21.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

tel. 12 614 30 75,

fax 12 423 39 00

Kierownik: Prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02, 12 614 20 03
fax 12 614 22 66
Dyrektor: Grzegorz Fitas


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie serca pobranego od zmarłych dawców,
dla:
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
(ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

* data wydania pozwolenia:   11.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

tel./fax 61 854 90 85; tel. 61 854 92 10

Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Jemielity

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań
tel. 61 869 1203
fax 61 867 1232
Dyrektor: dr med. Krystyna Mackiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie serca
dla:
Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ul. Stanisława Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii z Pododdziałem Pooperacyjnym
(ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań).

* data wydania pozwolenia:   11.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie wielonarządowe serca i płuc
dla:
Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ul. Stanisława Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii z Pododdziałem Pooperacyjnym
(ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań).

* data wydania pozwolenia:   11.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
ul. Alpejska 42,

04-628 Warszawa

tel. 22 343 46 10, 22 343 42 46,

fax 22 343 45 10

Kierownik: dr med. Piotr Kołsut

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
Dyrektor: prof. dr hab. med. Janina Stępińska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie
2. przeszczepianie
- serca od dawcy zmarłego
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii
* data wydania pozwolenia:   30.08.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 21 40, 599 21 41
e-mail: kkc.csk@uckwum.pl
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk


Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 317 98 81
e-mail: kardiochirurgia.dsk@uckwum.pl
Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. S. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 599 15 00
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor: Anna Łukasik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przechowywanie serca
 * przeszczepianie serca
 * pobieranie płuc od dawców żywych
 * przechowywanie płuc
 * przeszczepianie płuc
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
Kliniki Kardiochirurgii
Centralnego Szpitala Klinicznego
(ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa)
oraz
Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej
Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
(ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa)
 * data wydania pozwolenia: 12.07.2022
 * okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
Centrum Chorób Serca
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.71 736 41 00
fax 71 736 41 09
Kierownik:
dr med. Roman Przybylski
Pododdział Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
Kierownik: prof. dr hab. Michał Zakliczyński
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09

Dyrektor: dr Jakub Berezowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie serca pobranego od zmarłych dawców
* przeszczepianie serca pobranego od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii Centrum Chorób Serca

* data wydania pozwolenia:   03.02.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
tel. 32 47 93 857
fax 32 47 93 816
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz


Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci
tel. 32 47 93 473, 32 47 93 473
fax 32 47 93 544
Kierownik:
dr n. med. Szymon Pawlak

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
Dyrektor: prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie serca pobranego od zmarłych dawców
dla:
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
(ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
2. Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci.
* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie wielonarządowe serca i nerki
dla:
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
(ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
2. Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci.
* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie wielonarządowe serca i wątroby
dla:
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
(ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
2. Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci.

* data wydania pozwolenia:   15.03.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"