Ośrodki przeszczepiające serce

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 
Kontakt 

     

GDAŃSK

Klinika Szpital

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. (58) 349 24 03,   fax (58) 341 76 69
email: kardchir@amg.gda.pl
Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor: p.o. 
mgr Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie i przeszczepianie serca
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

tel. 12 614 30 75,

fax 12 423 39 00

email:  
koordynator@szpitaljp2.krakow.pl
Kierownik: p.o. Prof. UJ dr hab. n.med. Bogusław Kapelak 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
e-mail.
sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl
Dyrektor:
dr n. med. Anna Prokop-Staszecka


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie i przeszczepianie serca od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

tel./fax 61 854 90 85; tel. 61 854 92 10

Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Jemielity

e-mail: poznan@kardiochirurgia.com.pl

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
61 854 91 21
Dyrektor:
lek. med. Jan Talaga


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przeszczepianie serca 
* data wydania pozwolenia:   05.05.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie serca
* data wydania pozwolenia:   11.01.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serca i płuc 
* data wydania pozwolenia:   17.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42,

04-628 Warszawa

tel. 22 343 46 10, 22 343 42 11, 22 343 45 48

fax 22 343 45 39

email: sekretkkch@ikard.pl

Kierownik: dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk, prof. nadzw. IK

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
e-mail.dyrektor@ikard.pl
Dyrektor: dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na przechowywanie i przeszczepianie serca
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Kardiochirurgii
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
tel: 22 815 73 46; fax: 22 815 73 40
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski
e-mail: kardiochirurgia@czd.pl

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
- na przechowywanie i przeszczepianie serca od zmarłych dawców
- przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
w ramach działalności Kliniki Kardiochirurgii

* data wydania pozwolenia:   10.02.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Zembala

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie serca, płuc oraz serca i płuc od zmarłego dawcy
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"