Strona główna

 

Ośrodki przeszczepiające serce

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

GDAŃSK

Klinika Szpital

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 584 42 00, 
fax 58 349 76 69

Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serca od zmarłych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serca i nerki od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   28.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie wielonarządowe: serca i płuc od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   26.04.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

tel. 12 614 30 75,

fax 12 423 39 00

Kierownik: Prof. dr hab. med. Bogusław Kapelak 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
Dyrektor: Grzegorz Fitas


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serca od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   05.01.2018 (ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.)
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

tel./fax 61 854 90 85; tel. 61 854 92 10

Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Jemielity

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
tel. 61 854 90 00

fax 61 852 94 72
Dyrektor:
dr n. med. Krystyna Mackiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serca
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serca i płuc
* data wydania pozwolenia:   28.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 12.01.2018 r.)

WARSZAWA

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42,

04-628 Warszawa

tel. 22 343 46 10, 22 343 42 11, 22 343 45 48

fax 22 343 45 39

Kierownik: p.o. dr med. Krzysztof Kuśmierski

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serc od zmarłych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serc i nerek od zmarłych dawców

* przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców

w ramach działalności Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii

* data wydania pozwolenia:   31.08.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*przechowywanie i przeszczepianie wielonarządowe serca i wątroby

w ramach działalności Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii

* data wydania pozwolenia:   22.03.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
Centrum Chorób Serca
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.71 736 41 00
fax 71 736 41 09
Kierownik:
dr med. Roman Przybylski
Pododdział Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
Kierownik: prof. dr hab. Michał Zakliczyński

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09

Dyrektor: p.o. dr Jakub Berezowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie serca pobranego od zmarłych dawców
* przeszczepianie serca pobranego od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii Centrum Chorób Serca

* data wydania pozwolenia:   03.02.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
Kierownik:prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
Dyrektor: p.o. prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * na przechowywanie i przeszczepianie serca od zmarłych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* przechowywanie i wielonarządowe przeszczepianie serca i płuc od zmarłych dawców
* przechowywanie i wielonarządowe przeszczepianie serca i nerki od zmarłych dawców
* przechowywanie i wielonarządowe przeszczepianie płuc i nerki od zmarłych dawców
w ramach działalności Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
* data wydania pozwolenia:   07.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat
(ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

(wprowadzono zmiany w sentencji pozwolenia zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 r.)

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"