Strona główna

 

Ośrodki przeszczepiające tkanki oka w Polsce

 

        

Ośrodki przeszczepiania rogówki:

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające szpik 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikacyjne 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

   

BIAŁYSTOK

Klinika Podmiot leczniczy

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
Telefony: 85 746 83 72, 85 746 86 28
Faks: 85 746 85 46
Kierownik:
prof. dr hab. med. Zofia Mariak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok

Sekretariat : 85 746 83 35
fax: 85 746 86 66

Dyrektor: mgr Marek Karp


Pozwolenie Ministra Zdrowia na czynności:
* pobierania tkanek oka od żywego dawcy,
* autologicznego przeszczepiania tkanek oka,

* przeszczepiania tkanek oka od dawców zmarłych

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   26.06.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

BYDGOSZCZ

Klinika Chorób Oczu
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 45 20
tel./fax 52  585 40 33

e-mail:
kikchoczu@cm.umk.pl
kierownik  prof. dr hab. med. Grażyna Malukiewicz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02

e-mail:
sekretariat@jurasza.pl
Dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chorób Oczu
* data wydania pozwolenia: 09.08.2018 
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Okulistyki i Optometrii
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365 5849, 52 365 5473
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n.med. Bartłomiej Kałużny
Lekarz kierujący Oddziałem:
dr n.med. Marzena Petrus

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 3655 356
dyrektor:
dr med. Wanda Korzycka - Wilińska


Pozwolenie Ministra zdrowia na:
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki i Optometrii
* data wydania pozwolenia: 09.08.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

BYTOM

Oddział Okulistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

tel. 32 281 02 71 wew. 4350; 32 396 43 50

fax 32 281 02 70

e-mail:
s.okulistyka@szpital4.bytom.pl 
Ordynator: dr med. Mariusz Fronczek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

Sekretariat: 32 396 4590

e-mail:
szpital@szpital4.bytom.pl
dyrektor : dr med. Jerzy Pieniążek


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
*autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od żywego dawcy,

*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału  Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   10.01.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Klinika Okulistyki
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. 58 349 35 80
e-mail:
okulistyka@uck.gda.pl
kierownik : dr med. Leopold Glasner

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywych dawców
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka od żywych dawców

* przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej:

Klinika Okulistyki

ul. M. Smoluchowskiego 17,

80-214 Gdańsk
* data wydania pozwolenia:   18.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

KATOWICE

Oddział Okulistyki
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel. 32 605 35 93

fax 32 505 35 93
Ordynator: prof. dr hab. med. Edward Wylęgała

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z o.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel. 32 605 35 00

fax: 32 605 35 08

dyrektor - p.o. Janusz Orman


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywego dawcy
* autologiczne i alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od żywych dawców

* alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej
* data wydania pozwolenia:   27.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Okulistyki Dziecięcej
tel. 32 358 13 26
Kierownik:
Dr hab. n.med. Erita Filipek


Oddział Okulistyki Dorosłych
tel. 32 358 14 73
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

tel. 32 3581 460

fax 32 2518 437

e-mail:
sekretariat@okulistyka.katowice.pl
dyrektor: lek. med. Ireneusz Ryszkiel


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *pobieranie tkanek oka od żywego dawcy i ich autologiczne i alogeniczne przeszczepianie
*alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności Oddziału Okulistyki Dorosłych i Oddziału Okulistyki Dziecięcej
* data wydania pozwolenia:   04.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KĘDZIERZYN KOŹLE

Oddział Okulistyki
SP Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Roosvelta 2, 47-200 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 40 62 495

kierownik : dr med. Paweł Szkaradek

SP Zespół Opieki Zdrowotnej
Szpital Zespolony

ul. 24 kwietnia, 47-200 Kędzierzyn Koźle

tel. 77 4062500

fax 77 406 25 44
dyrektor : mgr Marek Staszewski

w ramach działalnosci Oddziału Okulistycznego


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie rogówki od dawców zmarłych, pobieranie rąbka rogówki od dawców żywych i jego auto i allogenne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   09.07.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddział Okulistyczny
Odcinek pielęgnacyjny „A”
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków
Sekretariat: tel. 12 620 82 25
Kierownik Odcinka:
dr med. Anna Napora-Krawiec

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków
Centrala tel. 12 620-82-00
E-mail: sekretariat@wso.krakow.pl
Dyrektor:
lek. med. Ilona Pawlicka


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 na przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddział Okulistyczny
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat, ze skutkiem od dnia 20.02.2018 r.

LUBLIN

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
20-079 Lublin, ul. Chmielna 1

tel./fax: 81 53 26 149

fax: 81 53 24 827

Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Żarnowski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

tel.: 81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

e-mail
szpital@spsk1.lublin.pl
Dyrektor:  dr med. Adam Borowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka,

* przeszczepianie tkanek oka od zmarłego dawcy

w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Okulistyki - Pododdział A i Oddziału Okulistyki Dziecięcej, Oddziału Okulistyki - Pododdział B, Oddziału Okulistyki - Pododdział C ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin
* data wydania pozwolenia:   28.02.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ŁÓDŹ

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

tel. 42 639 36 34, 42 369 34 01

fax: 42 639 36 36

e-mail:
okulista@skwam.lodz.pl
kierownik : prof. dr hab. med. Piotr Jurowski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

tel. 42 639 35 92,

fax 42 639 34 02

dyrektor Szpitala: dr med. Wiesław Chudzik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od  żywych dawców
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od żywych dawców

*przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   25.01.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Okulistyczny
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
tel. 42 672 19 87, 42 672 19 41
kierownik –
dr med. Sławomir Cisiecki

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
tel. 42 676 17 90
fax 42 676 17 85
Dyrektor:
mgr Konrad Łukaszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od  żywego dawcy
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka od żywego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Okulistycznego
* data wydania pozwolenia:   16.12.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

OLSZTYN

Oddział Okulistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

Sekretariat: 89 53 86 405
Koordynator: 89 53 86 424
Koordynator:
dr n. med. Janusz Pieczyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel.89 538 65 50
email:
szpital@wss.olsztyn.pl
Dyrektor:
lek. med. Irena Kierzkowska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
*pobieranie tkanek oka od dawcy żywego
*autologiczne przeszczepianie tkanek oka
*allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od dawcy żywego
*przeszczepianie tkanek oka od dawcy zmarłego
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Okulistycznego
* data wydania pozwolenia:   03.12.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POLANICA ZDRÓJ

Oddział Okulistyczny
Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju 

ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

tel: 74 8621 201

fax: 74 8621 206
kierownik: lek. Piotr Marszalik
telefony kontaktowe: 748621200, 748621207, 748621204

e-mail: sekretariat.okul@scm.pl

Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju,
ul.Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

tel.74 8621103

dyrektor : Renata Jażdż-Zaleska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Okulistycznego

* data wydania pozwolenia:   31.01.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej
ul. Grunwaldzka 16/18

60-780 Poznań

tel. 61 854 79 46

fax: 61 854 78 01
kierownik:
dr hab. med. Marcin Stopa

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 1203
fax 61 867 1232
szpital@spsk2.pl
Dyrektor:
dr n. med. Krystyna Mackiewicz

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Klinicznego Okulistyki i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej (ul. Grunwaldzka 16/18, 60-786 Poznań)
* data wydania pozwolenia:   15.10.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywego dawcy
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od żywego dawcy
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Klinicznego Okulistyki i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej (ul. Grunwaldzka 16/18, 60-786 Poznań)
* data wydania pozwolenia:   15.10.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

RZESZÓW

Klinika Okulistyki
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
tel. 17 86 66 311
fax 17 86 66 317
kierownik: Dr n. med. Aneta Lewicka – Chomont

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
tel. 17 86 66 001
fax 17 86 66 020
p.o. dyrektor - Tadeusz Pióro


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
*autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od żywego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy,
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki

SOSNOWIEC

Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym
WSS nr 5 im. Św. Barbary Centrum Urazowe

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 368 25 71

fax: 32 368 00 15

Ordynator: dr med. Dariusz Dobrowolski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

tel.: 32 368 21 01
dyrektor : Iwona Łobejko


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywych dawców

* autologiczne i alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od żywych dawców

*alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Okulistycznego z Zespołem Zabiegowym i Oddziałem Okulistyki Dziecięcej
* data wydania pozwolenia:   27.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

I Klinika Okulistyki PUM 
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 12 93,

fax 91 466 12 94

e-mail:
oko@pum.edu.pl
kierownik: prof. dr hab. med. Anna Machalińska

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

email: spsk2@spsk2-szczecin.pl
Dyrektor: mgr Marcin Sygut


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności I Kliniki Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   04.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Okulistyki
SP WSZ im. M. Skłodowskiej - Curie

tel. 91 813 92 41
e-mail:
pienkowska-machoy@spwsz.szczecin.pl
Ordynator:  dr med. Elżbieta Pieńkowska-Machoy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

tel. 91 813 90 10
dyrektor : Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
w ramach działalności Oddziału Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   04.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

ul. Lindleya 4

02-006 Warszawa

tel. 22 502-15-54

fax 22 502 21 47
kierownik : Prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4

02-006 Warszawa

tel. sekretariatu: 22 502-12-00

fax sekretariatu: 22 502-21-39

dyrektor: p.o.
Anna Łukasik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
w ramach działalnosci komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   03.01.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.22 569 59 00
fax 22 569 59 19

Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o.
w ramach oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.22 569 59 00
fax 22 569 59 19
Zarząd:
Andrzej Mądrala – Prezes Zarządu
Maciej Mądrala – Członek Zarządu


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie rogówek od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   22.07.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydział Lekarski WUM
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

ul. Sierakowskiego 13

03-709 Warszawa

fax 22 511 62 16

kierownik :Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ul. Sierakowskiego 13

03-709 Warszawa

tel. 22 511 63 00

dyrektor: Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywycho dawców
* autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od żywych dawców

* przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Okulistyki
Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel.261 816 575

fax 22 515 05 08
kierownik  płk prof. dr hab. med. Marek Rękas

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694

dyrektor : gen. bryg. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

 • pobieranie tkanek oka od żywych dawców
 • autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od żywych dawców
 • przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

 * data wydania pozwolenia:   02.07.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika
ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa
tel. 22 654-68-06, 22 654-67-81, 22 826-65-66

Jerzy Szaflik Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
Klinika Profesora Jerzego Szaflika
ul. Dolańskiego2, 00-215 Warszawa


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

 • przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
CMO Laser Chirurgia Jednego Dnia ul. Dolańskiego 2
 
* data wydania pozwolenia:   31.01.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 736-43-00

fax 71 736-43-09

kierownik : prof. dr hab. med. Marta Misiuk-Hojło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
kancelaria@aszk.wroc.pl
dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie tkanek oka w tym rogówki od dawców zmarłych
w ramach działalności Kliniki Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   26.09.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Kliniczny Oddział Okulistyczny
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Weigla 5,
50-981 Wrocław
tel.: Sekretariat 261 66 04 49
kierownik:
ppłk. dr n. med. Robert Leszek

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
e-mail:
szpital@4wsk.pl
Komendant:
płk lek. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywych dawców,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka,
* przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddziału Okulistycznego
* data wydania pozwolenia:   27.02.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Pozwolenia, które wygasły:

Klinika Podmiot leczniczy

Klinika Okulistyki z Pracownią Angiografii i Laseroterapii oraz Pracownią Elektrofizjologii i Perymetrii Komputerowej
ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
fax 22 633 41 54
kierownik: prof. dr hab. med. Marek Prost

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
tel.: (22) 685 26 01
fax: (22) 633 41 54
e-mail:
dyrektor@wiml.waw.pl
dyrektor: płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie rogówek pochodzących od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Spektrum Sp. z o.o.
Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław
tel. 71 345 31 81; 71 345 31 88
fax 71 345 21 40
kierownik : dr med. Jarosław Marek

Spektrum Sp. z o.o.
Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław
tel: 71 345 31 81,
fax 71 345 21 40
e- mail
biuro@spektrum.wroc.pl
Prezes :
Iwona Potaczek


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie rogówek od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   31.07.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2020 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"