Strona główna

 

Ośrodki przeszczepiające tkanki oka w Polsce

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

     

BIAŁYSTOK

Klinika Podmiot leczniczy

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
Telefony: 85 746 83 72, 85 746 86 28
Faks: 85 746 85 46
Kierownik: p.o. dr n. med Joanna Konopińska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok

Sekretariat : 85 746 83 35
fax: 85 746 86 66

Dyrektor: dr hab. n. med. Jan Kochanowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmarłych
dla:
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki.
* data wydania pozwolenia:   22.01.2024
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

BYDGOSZCZ

Klinika Chorób Oczu
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 45 20
tel./fax 52  585 40 33

kierownik  prof. dr hab. med. Grażyna Malukiewicz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02

Dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chorób Oczu
* data wydania pozwolenia: 09.08.2023 
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Okulistyki i Optometrii
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365 5849, 52 365 5473
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n.med. Bartłomiej Kałużny
Lekarz kierujący Oddziałem:
dr n.med. Marzena Petrus

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 3655 356
dyrektor:
dr med. Wanda Korzycka-Wilińska


Pozwolenie Ministra zdrowia na:
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki i Optometrii
* data wydania pozwolenia: 17.12.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

BYTOM

Oddział Okulistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

tel. 32 281 02 71 wew. 4350; 32 396 43 50

fax 32 281 02 70

Ordynator: dr med. Mariusz Fronczek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

Sekretariat: 32 396 4590

dyrektor : Wojciech Michalik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
*autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od żywego dawcy,

*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału  Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   10.01.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Klinika Okulistyki
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. 58 349 35 80

kierownik : prof. dr hab.
Katarzyna Michalska-Malecka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie tkanek oka od dawców żywych,
2. przeszczepianie autologiczne tkanek oka pobranych od dawców żywych,
3. przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmarłych;
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
(ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki
(ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk).
* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Oddział Okulistyczny
Szpital św. Wojciecha
al. Jana Pawła II 50
80-462 Gdańsk
tel. 58 768 45 87, 58 768 45 82
Kierownik:
dr n. med.  Witold Kokot

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6,
80-803 Gdańsk
tel. 58 76 40 142, 58 76 40 340
fax 58 30 21 416
Prezes Zarządu - Dariusz Kostrzewa


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmarłych
dla:
Copernicus Podmiotu Leczniczego Sp. z o.o.
(ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Okulistycznego
(al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk).
* data wydania pozwolenia:   06.11.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KATOWICE

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel. 32 605 35 92

fax 32 505 35 93
Ordynator: prof. dr hab. med. Edward Wylęgała

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z o.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel. 32 605 35 00

fax: 32 605 35 08

dyrektor - Adam Trzebinczyk


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
2. przeszczepianie autologiczne tkanek oka pobranych od żywego dawcy,
3. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy;
dla:
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.
(ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej.

* data wydania pozwolenia:   21.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Okulistyki Dorosłych
tel. 32 358 14 73
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Oddział Okulistyki Dziecięcej
tel. 32 358 13 26
Kierownik:
Dr hab. n.med. Erita Filipek

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

tel. 32 3581 460

fax 32 2518 437

dyrektor: mgr Renata Wachowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przeszczepianie autologiczne tkanek oka,
2. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy;
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału Okulistyki Dorosłych
2. Oddziału Okulistyki Dziecięcej.

* data wydania pozwolenia:   01.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Kliniczny Oddział Okulistyczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
tel: 12 63 08 128, 504 944 676
Kierownik:
ppłk dr n. med. Tomasz Berus

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Wrocławska 1-3,
30-901 Kraków
tel.: 12 63 08 031
fax: 12 63 08 016
Komendant:
płk mgr Ireneusz Makulski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 na przeszczepianie tkanek oka od zmarłego dawcy
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddziału Okulistycznego

* data wydania pozwolenia:   09.11.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Kliniczny Oddział Okulistyczny
Odcinek pielęgnacyjny „A”
Kierownik Odcinka: dr n. med. Maciej Kozak
Sekretariat: tel. 12 620 82 25
Odcinek pielęgnacyjny „B”
Kierownik Odcinka: dr n. med. Katarzyna Sajak-Hydzik
Sekretariat: tel. 12 620 82 31
Odcinek pielęgnacyjny „C”
Kierownik Odcinka: lek. med. Urszula Szpakowicz
Sekretariat: tel. 12 620 82 35

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków
tel. 12 620 82 03
fax 12 620 82 20

Dyrektor:
lek. med. Ilona Pawlicka


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
2. autologiczne przeszczepianie tkanek oka,
3. przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmarłych;
dla:
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
(os. Osiedle Na Wzgórzach 17B, 31-723 Kraków)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddziału Okulistycznego.

* data wydania pozwolenia:   15.02.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

LUBLIN

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
20-079 Lublin, ul. Chmielna 1

tel./fax: 81 53 26 149

fax: 81 53 24 827

Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Żarnowski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

tel.: 81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

Dyrektor:  lek. med. Beata Gawelska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka,

* przeszczepianie tkanek oka od zmarłego dawcy

w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Okulistyki - Pododdział A i Oddziału Okulistyki Dziecięcej, Oddziału Okulistyki - Pododdział B, Oddziału Okulistyki - Pododdział C ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin
* data wydania pozwolenia:   28.07.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ŁÓDŹ

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku
II Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

tel. 42 639 36 34, 42 369 34 01

fax: 42 639 36 36

kierownik : prof. dr hab. med. Piotr Jurowski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

tel. 42 639 35 92, 42 639 35 78,

fax 42 639 34 02

dyrektor Szpitala: dr med. Monika Domarecka


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy;
dla:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów
(ul. Stefana Żeromskiego 113, 90-549 Łódź)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku.

* data wydania pozwolenia:   15.03.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Okulistyczny
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
tel. 42 672 19 87, 42 672 19 41
kierownik –
dr med. Sławomir Cisiecki

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
tel. 42 676 17 90
fax 42 676 17 85
Dyrektor:
mgr Konrad Łukaszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od  żywego dawcy
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka od żywego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Okulistycznego
* data wydania pozwolenia:   16.12.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

OLSZTYN

Oddział Kliniczny Okulistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
Sekretariat: 89 53 86 405
Koordynator: 89 53 86 424
Koordynator:
dr n. med. Janusz Pieczyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel.89 538 65 50
Dyrektor:
lek. med. Irena Kierzkowska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
1. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy
dla:
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
(ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Klinicznego Okulistycznego.

* data wydania pozwolenia:   22.01.2024
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POLANICA ZDRÓJ

Oddział Okulistyczny
Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju 

ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

tel: 74 8621 201

fax: 74 8621 206
kierownik: lek. Piotr Marszalik
telefony kontaktowe: 748621200, 748621207, 748621204

e-mail: sekretariat.okul@scm.pl

Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju,
ul.Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

tel.74 862 11 03

dyrektor : Renata Jażdż-Zaleska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmarłych,
dla:
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Św. Jana Pawła II S.A.
(ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Okulistycznego.

* data wydania pozwolenia:   22.02.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej
ul. Grunwaldzka 16/18

60-780 Poznań

tel. 61 854 79 66

fax: 61 854 78 01
kierownik:
prof. dr hab. med. Marcin Stopa

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 1203
fax 61 867 1232
Dyrektor: dr n. med. Krystyna Mackiewicz

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Klinicznego Okulistyki i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej (ul. Grunwaldzka 16/18, 60-786 Poznań)
* data wydania pozwolenia:   15.10.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywego dawcy
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od żywego dawcy
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Klinicznego Okulistyki i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej (ul. Grunwaldzka 16/18, 60-786 Poznań)
* data wydania pozwolenia:   15.10.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

RZESZÓW

Klinika Okulistyki
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
tel. 17 86 66 311
fax 17 86 66 317
kierownik: Dr n. med. Aneta Lewicka – Chomont

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
tel. 17 86 66 001
fax 17 86 66 020
Dyrektor: dr n. med. Janusz Ławiński


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
*autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od żywego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy,
dla:
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów)

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki
 
* data wydania pozwolenia:   17.12.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SOSNOWIEC

Kliniczny Oddział Okulistyki
tel 32 368 25 71
fax 32 368 00 28
Kierownik:
dr hab. med. Dariusz Dobrowolski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

tel.: 32 368 21 01, 32 368 27 01
Dyrektor : Krzysztof Bestwina


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie tkanek oka od żywego dawcy,
2. autologiczne przeszczepianie tkanek oka,
3. allogeniczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od żywego dawcy,
4. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy;
dla:
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
(pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Klinicznego Oddziału Okulistyki,
2. Oddziału Okulistyki Dziecięcej,
3. Pracowni Laseroterapii.
* data wydania pozwolenia:   15.02.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

I Klinika Okulistyki PUM 
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 12 93,

fax 91 466 12 94

kierownik: prof. dr hab. med. Anna Machalińska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

Dyrektor: dr n. zdr. Marcin Sygut


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przeszczepianie autologiczne tkanek oka;
2. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy;
dla:
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
(al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
I Kliniki Okulistyki.

* data wydania pozwolenia:   01.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydział Lekarski WUM
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

ul. Marszałkowska 24/26

00-576 Warszawa

fax 22 511 62 16

kierownik :Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
00-576 Warszawa
ul. Marszałkowska 24/26
tel. 22 511 63 17
fax 22 511 63 16

dyrektor: Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od żywych dawców,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców żywych,
przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmarłych,
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Okulistycznego
(ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa)

* data wydania pozwolenia:   25.05.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Okulistyki
Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel.261 816 575

fax 22 515 05 08
kierownik  płk prof. dr hab. med. Marek Rękas

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694

dyrektor : gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

* pobieranie tkanek oka od żywych dawców
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od żywych dawców
* przeszczepianie tkanek oka od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej:

Kliniki Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

 * data wydania pozwolenia:   02.07.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika
ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa
tel. 22 654-68-06, 22 654-67-81, 22 826-65-66

Jerzy Szaflik Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
Klinika Profesora Jerzego Szaflika
ul. Dolańskiego2, 00-215 Warszawa


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

* przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy
w ramach działalności komórki organizacyjnej:

CMO Laser Chirurgia Jednego Dnia ul. Dolańskiego 2
 
* data wydania pozwolenia:   31.01.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 736-43-00

fax 71 736-43-09

kierownik : prof. dr hab. med. Marta Misiuk-Hojło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
dyrektor: dr Jakub Berezowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przeszczepianie tkanek oka od dawcy zmarłego
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki

* data wydania pozwolenia:   27.09.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Kliniczny Oddział Okulistyczny
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5

50-981 Wrocław
tel.: Sekretariat 261 66 04 49
kierownik:
płk. dr n. med. Robert Leszek

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
Komendant: płk dr. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmarłego dawcy;
dla:
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
(ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław)
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki,
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddziału Okulistycznego.

* data wydania pozwolenia:   12.04.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"