Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) Jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2016 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 

 

 

  Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
  Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
  Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
  Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
  Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
  Dyrektywa 2010/53/UE 
  Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
  Rozporządzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
  Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu 
  Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynności mózgu 
  Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia 
  Rozporządzenie w sprawie kandydata na dawcę 
  Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców 
  Rozporządzenie w sprawie CRNDSiKP 
  Rozp. w sprawie ośrodków dawców szpiku 
  Rozp. w sprawie ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia 
  Rozporządzenie w sprawie krajowej listy osób oczekujących 
  Rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
  Rozporządzenie w sprawie odznak  
  Rozp. w sprawie wymagań dla pracowników banków tkanek 
  Rozporządzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
  Rozporządzenie w sprawie system zapewnienia jakości w bankach tkanek 
  Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania 2016 
  Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narządów 
  Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania 
  Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
  Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
  Rozporządzenie w sprawie szkoleń 
  Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
  Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach 
  Rozp. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2014) 
  Rozp. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów 2010 
  Rozp.zmieniające rozp. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów 
  Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie 

   


Copyright (c) 2005-2014 Poltransplant

admin@poltransplant.pl