Strona główna

 

Statystyka 2024 r.

 

Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządóww Polsce w 2024 r.

Miesiąc

Dawców zgłoszonych

Dawców rzeczywistych

Styczeń

65

48

Luty

55

46

Marzec

74

62

Kwiecień

87

74

Maj

74

52

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

355

282


Liczba zmarłych dawców narządów w 2024 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.

Liczba przeszczepień:

  Nerka Nerka+
Trzustka
Nerka+
Serce
Nerka+
Wątroba
Nerka+
Płuca
Trzustka Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 84 3 - - - 1 47 17 14 166
Luty 74 4 - - - 1 35 16 11 141
Marzec 96 2 1 1 1 6 53 23 11 194
Kwiecień 113 4 - - - - 69 17 14 217
Maj 80 3   2     42 14 10 151
Czerwiec                    
Lipiec                    
Sierpień                    
Wrzesień                    
Październik                    
Listopad                    
Grudzień                    
Razem: 447 16 1 3 1 8 204 87 60 718

Liczba osób, którym przeszczepiono narządy, liczba przeszczepionych narządów

  Liczba osób, którym przeszczepiono narządy Liczba przeszczepionych narządów
Styczeń

166

169

Luty

141

145

Marzec

194

199

Kwiecień

217

221

Maj

151

156

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

869

890

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2024 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

7

3

luty

4

2

marzec

7

2

kwiecień

8

1

maj

6

3

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

32

11

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2024 r.


Przeszczepianie tkanek oka w 2024 r.

miesiąc

liczba przeszczepień tkanek oka

styczeń 100
luty 116
marzec 98
kwiecień 160
maj 76
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień  

RAZEM

550

Przeszczepianie tkanek oka w 2024 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2024 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
serca
nerki i
płuc
nerki, serca, płuc

nerki i
wątroby

trzustki

wątroby

wątroby i
jelita
wątroby i płuca

serca

serca
i
płuc

serca
i
wątroby

serca,
płuc,
wątroby

płuc

Razem

Styczeń* 1176 32 2 1 - 3 16 151 - 1 418 4 - - 138 1942
Luty* 1202 30 2 1 - 3 11 167 - 1 409 4 - - 137 1967
Marzec* 1191 31 2 - - 3 5 161 - 1 416 5 - - 140 1955
Kwiecień* 1161 28 2 - - 3 5 165 - 1 408 5 - - 130 1908
Maj* 1165 30 2 - - 3 5 173 - 1 415 5 - - 142 1941
Czerwiec*                                
Lipiec*                                
Sierpień*                                
Wrzesień*                                
Październik*                                
Listopad*                                
Grudzień*                                

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

 

Oczekujących na przeszczepienie tkanek oka

Styczeń* 3500
Luty* 3493
Marzec* 3556
Kwiecień* 3534
Maj* 3593
Czerwiec*  
Lipiec*  
Sierpień*  
Wrzesień*  
Październik*  
Listopad*  
Grudzień*  

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2024 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"