Strona główna

 

Statystyka 2023 r.

 

Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2023 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

45

29

Luty

57

40

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

102

69


Liczba zmarłych dawców narządów w 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2023 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 52 2 27 11 4 96
Luty 64 5 35 17 10 131
Marzec            
Kwiecień            
Maj            
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 116 7 62 28 14 227

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2023 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

6

2

luty

4

4

marzec

 

 

kwiecień

 

 

maj

 

 

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

10

6

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2022 r.


Przeszczepianie tkanek oka w 2023 r.

miesiąc

liczba przeszczepień tkanek oka

styczeń 88
luty 74
marzec  
kwiecień  
maj  
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień  

RAZEM

162

Przeszczepianie tkanek oka w 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
serca
nerki i
płuca

nerki i
wątroby

trzustki

wątroby

wątroby i
jelita
wątroby i
płuca

serca

serca i
płuca

serca i
wątroby

płuca

Razem

Styczeń* 1146 43 - 1 6 13 158 - - 388 9 1 143 1908
Luty* 1147 42 1 1 6 12 143 1 - 381 9 1 143 1887
Marzec*                            
Kwiecień*                            
Maj*                            
Czerwiec*                            
Lipiec*                            
Sierpień*                            
Wrzesień*                            
Październik*                            
Listopad*                            
Grudzień*                            

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

 

Oczekujących na przeszczepienie tkanek oka

Styczeń* 3253
Luty* 3257
Marzec*  
Kwiecień*  
Maj*  
Czerwiec*  
Lipiec*  
Sierpień*  
Wrzesień*  
Październik*  
Listopad*  
Grudzień*  

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2023 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"