Strona główna

 

Statystyka 2023 r.

 

Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2023 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

45

29

Luty

57

40

Marzec

60

46

Kwiecień

72

59

Maj

76

57

Czerwiec

69

54

Lipiec

66

54

Sierpień

52

34

Wrzesień

52

45

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

549

418


Liczba zmarłych dawców narządów w 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2023 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka Trzustka Wątroba Serce Płuco Serce-Płuco

Razem

Styczeń 52 2 0 27 11 4 0 96
Luty 64 4 1 35 17 10 0 131
Marzec 75 4 1 42 15 9 0 146
Kwiecień 103 1   52 20 13 0 189
Maj 95 3 0 53 16 8 0 175
Czerwiec 99 3 0 53 12 10 1 178
Lipiec 103 0 0 46 14 11 0 174
Sierpień 49 2 0 32 9 6 0 98
Wrzesień 78 0 0 39 17 11 0 145
Październik                
Listopad                
Grudzień                
Razem: 718 19 2 379 131 82 1 1332

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2023 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

6

2

luty

5

4

marzec

9

3

kwiecień

5

3

maj

8

3

czerwiec

5

2

lipiec

7

2

sierpień

2

1

wrzesień

4

1

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

51

21

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2022 r.


Przeszczepianie tkanek oka w 2023 r.

miesiąc

liczba przeszczepień tkanek oka

styczeń 95
luty 92
marzec 143
kwiecień 108
maj 117
czerwiec 123
lipiec 109
sierpień 96
wrzesień 87
październik  
listopad  
grudzień  

RAZEM

970

Przeszczepianie tkanek oka w 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
serca
nerki i
płuca
nerki, serca, płuca

nerki i
wątroby

trzustki

wątroby

wątroby i
jelita

serca

serca i
płuca

serca i
wątroby

płuca

Razem

Styczeń* 1146 43 - 1   6 13 158 - 388 9 1 143 1908
Luty* 1147 42 1 1   6 12 143 1 381 9 1 143 1887
Marzec* 1185 38 2 1   5 12 164 - 391 9 1 136 1944
Kwiecień* 1137 42 2 1   4 14 158 - 391 8 1 128 1886
Maj* 1108 39 2 1   5 16 141 - 383 7 1 137 1840
Czerwiec* 1117 35 1 1 1 5 17 137 - 388 7 1 132 1842
Lipiec* 1104 33 2 2 1 5 17 137 - 394 7 1 127 1830
Sierpień* 1173 36 2 2 1 3 17 145 - 400 6 1 126 1912
Wrzesień* 1183 39 1 2 1 2 18 162 - 406 6 1 123 1944
Październik*                            
Listopad*                            
Grudzień*                            

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

 

Oczekujących na przeszczepienie tkanek oka

Styczeń* 3253
Luty* 3257
Marzec* 3272
Kwiecień* 3267
Maj* 3294
Czerwiec* 3296
Lipiec* 3334
Sierpień* 3362
Wrzesień* 3401
Październik*  
Listopad*  
Grudzień*  

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2023 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"