Strona główna

 

Statystyka 2019 r.

 
Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2019 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

50

44

Luty

33

30

Marzec

52

38

Kwiecień

53

43

Maj

56

41

Czerwiec

57

44

Lipiec

62

42

Sierpień

55

42

Wrzesień

51

39

Październik

64

48

Listopad

52

45

Grudzień

54

46

Razem:

639

502


Liczba zmarłych dawców w 2019 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2019 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 73 3 26 15 7 124
Luty 57 3 24 12 5 101
Marzec 64 3 19 9 1 96
Kwiecień 80 1 29 12 8 130
Maj 79 2 25 10 7 123
Czerwiec 79 2 32 10 5 128
Lipiec 78 4 29 17 3 131
Sierpień 73 3 25 10 2 113
Wrzesień 69 4 31 13 7 124
Październik 85 5 33 14 3 140
Listopad 84   26 10 3 123
Grudzień 86 4 31 13 6 140
Razem: 907 34 330 145 57 1473

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Liczba przeszczepionych narzadów pobranych od zmarłych dawców w 2019 r.

Przeszczepianie narządów od zmarłych dawców w 2019 r.

Liczba przeszczepionych narządów w 2019 r. pobranych od zmarłych dawców


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2019 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

4

2

luty

5

1

marzec

2

3

kwiecień

3

3

maj

4

-

czerwiec

7

2

lipiec

6

2

sierpień

2

-

wrzesień

3

3

październik

4

2

listopad

7

2

grudzień

5

1

RAZEM

52

21

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2019 r. w Polsce


 

Przeszczepianie tkanek oka w 2019 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

91

luty

97

marzec

99

kwiecień

137

maj

99

czerwiec

102

lipiec

101

sierpień

94

wrzesień

115

październik

135

listopad

86

grudzień

108

RAZEM

1264

Przeszczepianie tkanek oka w Polsce w 2019 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2019 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby i jelita wątroby i płuca

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki serce i wątroba

Razem

Styczeń* 1170 37 11 3 153 1   448 113 5   2 1943
Luty* 1169 33 11 3 158 1   448 114 4   2 1943
Marzec* 1202 35 9 2 166 1   453 116 5 1 3 1993
Kwiecień* 1207 35 13 2 144 1 1 460 113 4 1 2 1983
Maj* 1198 36 12 4 138 2 1 482 116 4   2 1995
Czerwiec* 1196 39 13 3 138 2 1 476 116 4   2 1990
Lipiec* 1245 37 10 3 134 1 1 459 118 3   2 2013
Sierpień* 1182 38 10 3 129 1 1 469 118 3   2 1956
Wrzesień* 1207 36 7 3 119 1   468 116 3   2 1962
Październik* 1202 34 11 2 109     469 123 2   2 1954
Listopad* 1172 37 12 2 128     464 138 3   2 1958
Grudzień* 1165 35 10 3 128     462 140 3   1 1947

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3228
Luty* 18 3212
Marzec* 15 3235
Kwiecień* 15 3195
Maj* 15 3234
Czerwiec* 15 3219
Lipiec* 15 3233
Sierpień* 15 3225
Wrzesień* 15 3213
Październik* 15 3228
Listopad* 15 3255
Grudzień* 15 3221

Liczba oczekujących na przeszczepienie narządu w Polsce w 2019 r.

Liczba oczekujących na przeszczepienie nerki w Polsce w 2019 r.

Liczba oczekujących na przeszczepienie serca i wątroby w Polsce w 2019 r.

Liczba oczekujących na przeszczepienie trzustki, nerki i trzustki oraz płuca w Polsce w 2019 r.

Liczba oczekujących na przeszczepienie narządu w Polsce w 2019 r.


Liczba oczekujących na przeszczepienie tkanek oka w Polsce w 2019 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych:

16

22

24

27

24

15

30

21

17

27

21

25

269

BM*

3

4

3

4

1

1

7

4

0

3

1

3

34

PBSC**

13

18

21

23

23

14

22

15

15

23

18

22

227

DLI***

0

0

0

0

0

0

1

2

2

1

2

0

8

 
Dla biorców zagranicznych:

104

98

97

116

122

95

131

94

129

104

104

100

1294

BM*

13

12

13

13

23

17

12

19

18

16

9

20

185

PBSC**

82

81

80

98

92

67

103

64

98

81

80

70

996

DLI***

9

5

4

5

7

11

16

11

13

7

15

10

113

Razem pobrania

120

120

121

143

146

110

161

116

145

131

125

125

1563

*Przeszczep szpiku
**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"