Strona główna

 

Statystyka 2021 r.

 
Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 

Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2021 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

34

27

Luty

36

26

Marzec

46

28

Kwiecień

41

26

Maj

32

23

Czerwiec

50

39

Lipiec

54

42

Sierpień

54

43

Wrzesień

65

50

Październik

48

31

Listopad

47

32

Grudzień

39

29

Razem:

546

396


Liczba zmarłych dawców narządów w 2021 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2021 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 50   20 12 5 87
Luty 49 1 22 12 7 91
Marzec 50 1 23 14 4 92
Kwiecień 47   19 12 5 83
Maj 38 5 21 14 5 83
Czerwiec 72   21 22 10 125
Lipiec 74 3 30 25 6 138
Sierpień 78 3 29 21 8 139
Wrzesień 85 4 32 27 7 155
Październik 55   22 15 4 96
Listopad 56 2 21 11 4 94
Grudzień 55 1 17 15 3 91
Razem: 709 20 277 200 68 1274

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2021 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2021 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2021 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2021 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

3

4

luty

 

2

marzec

1

1

kwiecień

2

2

maj

7

 

czerwiec

4

2

lipiec

4

1

sierpień

6

3

wrzesień

5

1

październik

4

1

listopad

4

1

grudzień

4

2

RAZEM

44

20

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2021 r.


Przeszczepianie tkanek oka w 2021 r.

miesiąc

liczba przeszczepień tkanek oka

styczeń 84
luty 87
marzec 122
kwiecień 97
maj 134
czerwiec 101
lipiec 117
sierpień 120
wrzesień 128
październik 126
listopad 101
grudzień 104

RAZEM

1321

Przeszczepianie tkanek oka w 2021 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
serca

nerki i
wątroby

trzustki

wątroby

wątroby i trzustki

serca

serca i
płuca

serca i
wątroby

płuca

Razem

Styczeń* 980 50   4 15 132 1 404 9 1 168 1764
Luty* 977 48   4 16 130 1 399 8 1 176 1760
Marzec* 960 47   3 16 133 1 404 8 1 175 1748
Kwiecień* 974 45   6 16 131 1 408 7 1 173 1762
Maj* 987 44   4 16 128 1 403 7 2 169 1761
Czerwiec* 954 43   4 16 131 1 391 7 2 161 1680
Lipiec* 971 44   4 16 117 1 395 8 2 160 1718
Sierpień* 944 39 1 4 17 106 1 390 8 2 153 1665
Wrzesień* 917 39 1 4 16 119   399 8 2 149 1654
Październik* 975 45 1 4 16 111   410 7 2 151 1722
Listopad* 975 43 1 3 15 126   415 7 2 155 1742
Grudzień* 985 45 1 3 16 146   411 7 2 163 1779

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 16 2970
Luty* 16 2953
Marzec* 16 2970
Kwiecień* 16 2967
Maj* 16 2970
Czerwiec* 16 2971
Lipiec* 16 2996
Sierpień* 16 2990
Wrzesień* 16 3049
Październik* 16 3002
Listopad* 16 3041
Grudzień* 16 3046

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2021 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"