Strona główna

 

Statystyka 2020 r.

 

 

Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2020 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

51

39

Luty

55

35

Marzec

47

32

Kwiecień

23

16

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

176

122


Liczba zmarłych dawców narządów w 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 69 1 28 9 4 111
Luty 62   24 6 2 94
Marzec 58 1 19 9 4 91
Kwiecień 32   9 8 5 54
Maj            
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 221 2 80 32 15 350

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2020 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

3

1

luty

3

1

marzec

1

2

kwiecień

 

5

maj

 

 

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

7

9

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2020 r.


 

Przeszczepianie tkanek oka w 2020 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

127

luty

111

marzec

70

kwiecień

33

maj  
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień  

RAZEM

341

Przeszczepianie tkanek oka w 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby i jelita wątroby i płuca

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki serce i wątroba

Razem

Styczeń* 1184 40 11 4 134     471 148 3   1 1996
Luty* 1225 40 13 5 148     465 148 3   1 2048
Marzec* 1181 38 13 5 153     465 150 3 1 1 2010
Kwiecień* 1177 37 13 5 153     458 151 3 1 1 1999
Maj*                          
Czerwiec*                          
Lipiec*                          
Sierpień*                          
Wrzesień*                          
Październik*                          
Listopad*                          
Grudzień*                          

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 16 3152
Luty* 16 3145
Marzec* 16 3150
Kwiecień* 16 3124
Maj*    
Czerwiec*    
Lipiec*    
Sierpień*    
Wrzesień*    
Październik*    
Listopad*    
Grudzień*    

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2020 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych:

27

14

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

BM*

2

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

PBSC**

25

10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

DLI***

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 
Dla biorców zagranicznych:

94

110

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316

BM*

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

PBSC**

69

89

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

DLI***

10

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Razem pobrania

121

124

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

*Przeszczep szpiku
**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
***Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2020 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"