Strona główna

 

Statystyka 2020 r.

 

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2020 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

51

39

Luty

55

35

Marzec

47

32

Kwiecień

23

16

Maj

36

25

Czerwiec

53

41

Lipiec

75

59

Sierpień

55

44

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

395

291


Liczba zmarłych dawców narządów w 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 69 1 28 9 4 111
Luty 62   24 6 2 94
Marzec 58 1 19 9 4 91
Kwiecień 32   9 8 5 54
Maj 44   13 9 3 69
Czerwiec 75 1 31 21 9 137
Lipiec 110 - 41 28 6 185
Sierpień 77 - 23 18 - 118
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 527 3 188 108 33 859

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2020 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

3

1

luty

3

1

marzec

1

2

kwiecień

 

5

maj

3

2

czerwiec

4

4

lipiec

3

1

sierpień

3

1

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

20

17

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2020 r.


 

Przeszczepianie tkanek oka w 2020 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

128

luty

128

marzec

91

kwiecień

46

maj

58

czerwiec

114

lipiec 128
sierpień 79
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień  

RAZEM

772

Przeszczepianie tkanek oka w 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
wątroby

nerki i
płuca

nerki i serca

trzustki

wątroby

serca

serca i
płuca

serca i
wątroby

płuca

płuca i
wątroby

Razem

Styczeń* 1184 40 4     11 134 471 3 1 148   1996
Luty* 1225 40 5     13 148 465 3 1 148   2048
Marzec* 1181 38 5   1 13 153 465 3 1 150   2010
Kwiecień* 1177 37 5   1 13 153 458 3 1 151   1999
Maj* 1178 38 5     13 163 464 3 1 149   2017
Czerwiec* 1152 38 5 1   13 157 447 3 1 150   1967
Lipiec* 1072 41 5 1   13 134 432 4 1 153   1856
Sierpień* 1029 44 5     14 132 438 5 1 152 1 1821
Wrzesień*                          
Październik*                          
Listopad*                          
Grudzień*                          

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 16 3152
Luty* 16 3145
Marzec* 16 3150
Kwiecień* 16 3124
Maj* 16 3138
Czerwiec* 16 3114
Lipiec* 16 3105
Sierpień* 16 3036
Wrzesień*    
Październik*    
Listopad*    
Grudzień*    

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2020 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2020 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"