Strona główna

 

Statystyka 2020 r.

 

Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2020 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

51

38

Luty

55

35

Marzec

47

32

Kwiecień

23

16

Maj

36

25

Czerwiec

53

41

Lipiec

75

59

Sierpień

56

43

Wrzesień

46

36

Październik

32

26

Listopad

30

22

Grudzień

25

20

Razem:

529

393


Liczba zmarłych dawców narządów w 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 69 1 29 9 4 112
Luty 62   24 6 3 95
Marzec 58 1 19 9 4 91
Kwiecień 32   9 8 5 54
Maj 44   13 9 3 69
Czerwiec 75 1 31 21 9 137
Lipiec 110 - 42 28 6 186
Sierpień 73 - 25 19 - 117
Wrzesień 65 1 25 18 6 115
Październik 48 - 19 5 4 76
Listopad 43 - 13 7 3 66
Grudzień 38 - 14 6 4 62
Razem: 717 4 263 145 51 1180

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2020 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2020 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

3

1

luty

3

1

marzec

1

2

kwiecień

 

5

maj

3

2

czerwiec

4

4

lipiec

3

1

sierpień

3

1

wrzesień

6

4

październik

4

3

listopad

1

1

grudzień

-

3

RAZEM

31

28

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2020 r.


 

Przeszczepianie tkanek oka w 2020 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

129

luty

130

marzec

91

kwiecień

46

maj

58

czerwiec

118

lipiec

150

sierpień

117

wrzesień

113

październik

118

listopad

101

grudzień

98

RAZEM

1269

Przeszczepianie tkanek oka w 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
wątroby

nerki i
płuca

nerki i serca

trzustki

wątroby

wątroby i trzustki

serca

serca i
płuca

serca i
wątroby

płuca

płuca i
wątroby

Razem

Styczeń* 1184 40 4     11 134   471 3 1 148   1996
Luty* 1225 40 5     13 148   465 3 1 148   2048
Marzec* 1181 38 5   1 13 153   465 3 1 150   2010
Kwiecień* 1177 37 5   1 13 153   458 3 1 151   1999
Maj* 1178 38 5     13 163   464 3 1 149   2017
Czerwiec* 1152 38 5 1   13 157   447 3 1 150   1967
Lipiec* 1072 41 5 1   13 134   432 4 1 153   1856
Sierpień* 1029 44 5     14 132   438 5 1 152 1 1821
Wrzesień* 1022 43 5   1 15 136 1 426 7 1 158   1815
Październik* 1002 49 5     15 136 1 421 7 1 147   1784
Listopad* 992 49 4     15 141 1 407 7 1 151   1768
Grudzień* 1007 49 5     15 138 1 415 7 1 168   1806

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 16 3152
Luty* 16 3145
Marzec* 16 3150
Kwiecień* 16 3124
Maj* 16 3138
Czerwiec* 16 3114
Lipiec* 16 3105
Sierpień* 16 3036
Wrzesień* 16 3012
Październik* 16 2980
Listopad* 16 2968
Grudzień* 16 2955

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2020 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2020 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"