Statystyka 2018 r.

 

 

Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2018 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2018 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

66

46

Luty

53

39

Marzec

64

54

Kwiecień

41

35

Maj

64

49

Czerwiec

48

40

Lipiec

51

48

Sierpień

52

37

Wrzesień

37

27

Październik

50

34

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

526

409Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2018r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 86 2 29 13 4 134
Luty 67 3 26 7 3 106
Marzec 97 2 32 20 3 154
Kwiecień 62 2 23 11 2 100
Maj 89 1 28 12 3 133
Czerwiec 68 - 18 10 3 99
Lipiec 85 - 22 14 2 123
Sierpień 58 1 25 8 3 95
Wrzesień 46 4 14 13 8 85
Październik 60 2 23 13 5 103
Listopad            
Grudzień            
Razem: 718 17 240 121 36 1132

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2018 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

2

1

luty

3

3

marzec

3

1

kwiecień

6

2

maj

3

3

czerwiec

4

2

lipiec

3

2

sierpień

-

1

wrzesień

2

2

październik

7

5

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

33

22


 

Przeszczepianie tkanek oka w 2018 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

106

luty

60

marzec

90

kwiecień

76

maj

96

czerwiec

76

lipiec

92

sierpień

86

wrzesień

83

październik

65

listopad

 

grudzień

 

RAZEM

830

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2018 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby-jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki serce i wątroba

Razem

Styczeń* 1032 27 12 3 132 1 429 69 3 1 - 1709
Luty* 1069 29 12 3 134 1 434 70 3 1 - 1756
Marzec* 1100 26 5 1 136 1 437 78 4 - - 1788
Kwiecień* 1103 25 5 4 154 1 439 74 4 - 1 1810
Maj* 1104 30 6 3 158 1 431 77 4 - 2 1816
Czerwiec* 1138 32 7 5 164 1 439 99 4 - 2 1891
Lipiec* 1116 38 8 4 169 1 445 100 4 - 2 1887
Sierpień* 1130 37 8 2 175 1 448 102 4 - 1 1908
Wrzesień* 1176 38 9 2 176 1 457 106 4 - 1 1970
Październik* 1196 39 8 1 170 1 438 102 4 - 1 1960
Listopad*                        
Grudzień*                        

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3057
Luty* 18 3079
Marzec* 18 3139
Kwiecień* 18 3209
Maj* 18 3123
Czerwiec* 18 3114
Lipiec* 18 3113
Sierpień* 18 3110
Wrzesień* 18 3102
Październik* 18 3178
Listopad*    
Grudzień*    


 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych:

21

26

27

30

24

22

35

24

19

 

 

 

228

BM*

0

2

0

4

3

5

2

3

0

 

 

 

19

PBSC**

21

23

25

24

19

17

33

20

19

 

 

 

201

DLI***

0

1

2

2

2

0

0

1

0

 

 

 

8

 
Dla biorców zagranicznych:

85

85

93

111

98

105

115

100

106

 

 

 

898

BM*

17

14

12

14

18

16

16

15

17

 

 

 

139

PBSC**

62

62

76

85

71

82

88

78

82

 

 

 

686

DLI***

6

9

5

12

9

7

11

7

7

 

 

 

73

Razem pobrania

106

111

120

141

122

127

150

124

125

 

 

 

1126

*Przeszczep szpiku
**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"