Strona główna

Statystyka 2018 r.

 
Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2018 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

66

46

Luty

53

38

Marzec

64

54

Kwiecień

41

35

Maj

64

49

Czerwiec

48

40

Lipiec

51

48

Sierpień

52

37

Wrzesień

37

27

Październik

49

33

Listopad

61

48

Grudzień

52

43

Razem:

638

498Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2018r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 86 2 29 13 4 134
Luty 67 3 26 7 3 106
Marzec 97 2 32 20 3 154
Kwiecień 62 2 23 11 3 101
Maj 89 1 28 12 3 133
Czerwiec 68 - 18 10 3 99
Lipiec 85 - 22 14 2 123
Sierpień 58 1 25 8 3 95
Wrzesień 46 4 14 13 8 85
Październik 59 2 23 13 5 102
Listopad 87 1 31 15 4 138
Grudzień 80 3 24 11 2 120
Razem:

884

21

295

147

43

1390

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2018 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

2

1

luty

3

3

marzec

3

1

kwiecień

6

2

maj

3

3

czerwiec

4

2

lipiec

3

2

sierpień

-

1

wrzesień

2

2

październik

8

5

listopad

3

 

grudzień

3

1

RAZEM

40

23


 

Przeszczepianie tkanek oka w 2018 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

106

luty

61

marzec

90

kwiecień

77

maj

97

czerwiec

76

lipiec

96

sierpień

88

wrzesień

99

październik

87

listopad

112

grudzień

70

RAZEM

1059

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2018 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby-jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki serce i wątroba

Razem

Styczeń* 1032 27 12 3 132 1 429 69 3 1 - 1709
Luty* 1069 29 12 3 134 1 434 70 3 1 - 1756
Marzec* 1100 26 5 1 136 1 437 78 4 - - 1788
Kwiecień* 1103 25 5 4 154 1 439 74 4 - 1 1810
Maj* 1104 30 6 3 158 1 431 77 4 - 2 1816
Czerwiec* 1138 32 7 5 164 1 439 99 4 - 2 1891
Lipiec* 1116 38 8 4 169 1 445 100 4 - 2 1887
Sierpień* 1130 37 8 2 175 1 448 102 4 - 1 1908
Wrzesień* 1176 38 9 2 176 1 457 106 4 - 1 1970
Październik* 1196 39 8 1 170 1 438 102 4 - 1 1960
Listopad* 1176 39 8 1 167 1 435 101 4 - 1 1933
Grudzień* 1196 38 9 1 158 1 453 113 5 1 2 1977

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3057
Luty* 18 3079
Marzec* 18 3139
Kwiecień* 18 3209
Maj* 18 3123
Czerwiec* 18 3114
Lipiec* 18 3113
Sierpień* 18 3110
Wrzesień* 18 3102
Październik* 18 3178
Listopad* 18 3185
Grudzień* 18 3187


 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych:

21

26

27

30

24

22

35

25

19

28

35

22

314

BM*

0

2

0

4

3

5

2

3

0

0

4

0

23

PBSC**

21

23

25

24

19

17

33

21

19

26

29

22

279

DLI***

0

1

2

2

2

0

0

1

0

2

2

0

12

 
Dla biorców zagranicznych:

85

85

93

111

98

105

115

100

107

119

117

94

1229

BM*

17

14

12

14

18

16

16

15

17

13

13

14

179

PBSC**

62

62

76

85

71

82

88

78

82

93

98

72

949

DLI***

6

9

5

12

9

7

11

7

8

13

6

8

101

Razem pobrania

106

111

120

141

122

127

150

125

126

147

152

116

1543

*Przeszczep szpiku
**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Aktualizacja: 04.03.2019 r.

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"