Statystyka 2018 r.

 

 

Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2018 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Konkursy Ofert (do 1.2.14 r.) 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2018 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

66

46

Luty

53

39

Marzec

64

54

Kwiecień

41

35

Maj

64

49

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

288

223Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2018r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 86 2 29 13 4 134
Luty 67 3 26 7 3 106
Marzec 97 2 32 20 3 154
Kwiecień 62 2 23 11 2 100
Maj 89 - 28 12 3 132
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 401 9 138 63 15 626

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2018 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

2

1

luty

3

3

marzec

3

1

kwiecień

6

2

maj

3

3

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

17

10


 

Przeszczepianie rogówki w 2018 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

106

luty

60

marzec

90

kwiecień

74

maj

66

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

RAZEM

396

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2018 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby-jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki serce i wątroba

Razem

Styczeń* 1032 27 12 3 132 1 429 69 3 1 - 1709
Luty* 1069 29 12 3 134 1 434 70 3 1 - 1756
Marzec* 1100 26 5 1 136 1 437 78 4 - - 1788
Kwiecień* 1103 25 5 4 154 1 439 74 4 - 1 1810
Maj* 1104 30 6 3 158 1 431 77 4 - 2 1816
Czerwiec*                        
Lipiec*                        
Sierpień*                        
Wrzesień*                        
Październik*                        
Listopad*                        
Grudzień*                        

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3057
Luty* 18 3079
Marzec* 18 3139
Kwiecień* 18 3209
Maj* 18 3123
Czerwiec*    
Lipiec*    
Sierpień*    
Wrzesień*    
Październik*    
Listopad*    
Grudzień*    


 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych:

21

26

27

30

24

 

 

 

 

 

 

 

128

BM*

0

2

0

4

3

 

 

 

 

 

 

 

9

PBSC**

21

23

25

24

19

 

 

 

 

 

 

 

112

DLI***

0

1

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

 
Dla biorców zagranicznych:

85

85

93

111

98

 

 

 

 

 

 

 

472

BM*

17

14

12

14

18

 

 

 

 

 

 

 

75

PBSC**

62

62

76

85

71

 

 

 

 

 

 

 

356

DLI***

6

9

5

12

9

 

 

 

 

 

 

 

41

Razem pobrania

106

111

120

141

122

 

 

 

 

 

 

 

600

*Przeszczep szpiku
**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"