Statystyka 2018 r.

 

 

Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2018 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert (do 01.02.2014 r.) 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2018 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

66

46

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

66

46Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2018r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 86 2 29 13 4 134
Luty            
Marzec            
Kwiecień            
Maj            
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 86 2 29 13 4 134

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2018 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

2

1

luty

 

 

marzec

 

 

kwiecień

 

 

maj

 

 

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

2

1


 

Przeszczepianie rogówki w 2018 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

85

luty

 

marzec

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

RAZEM

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2018 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby-jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 1032 27 12 3 132 1 429 69 3 1 1709
Luty*                      
Marzec*                      
Kwiecień*                      
Maj*                      
Czerwiec*                      
Lipiec*                      
Sierpień*                      
Wrzesień*                      
Październik*                      
Listopad*                      
Grudzień*                      

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3057
Luty*    
Marzec*    
Kwiecień*    
Maj*    
Czerwiec*    
Lipiec*    
Sierpień*    
Wrzesień*    
Październik*    
Listopad*    
Grudzień*    


 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2018 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych:

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

BM*

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

PBSC**

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

DLI***

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 
Dla biorców zagranicznych:

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

BM*

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

PBSC**

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

DLI***

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Razem pobrania

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"