Strona główna

 

Statystyka 2016

 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

 

Liczba zmarłych dawców narządów w 2016 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

49

41

Luty

36

28

Marzec

73

60

Kwiecień

62

48

Maj

31

28

Czerwiec

60

51

Lipiec

55

39

Sierpień

65

57

Wrzesień

64

52

Październik

56

44

Listopad

65

52

Grudzień

61

44

Razem:

677

544

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2016r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 76 3 23 10 3 115
Luty 48 3 19 4 3 77
Marzec 111 3 37 7 3 161
Kwiecień 84 6 22 9 5 126
Maj 51 4 17 4 2 78
Czerwiec 92 4 25 7 - 128
Lipiec 70 3 29 4 - 106
Sierpień 101 3 32 15 6 157
Wrzesień 90 - 25 10 3 128
Październik 79 2 29 8 5 123
Listopad 97 2 32 9 2 142
Grudzień 79 5 27 14 3 128
Razem: 978 38 317 101 35 1469

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2016 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

5

4

luty

6

-

marzec

2

1

kwiecień

5

2

maj

2

2

czerwiec

4

4

lipiec

2

2

sierpień

2

-

wrzesień

12

5

październik

5

4

listopad

2

3

grudzień

3

1

RAZEM

50

28

 

Przeszczepianie rogówki i kończyny górnej w 2016 r.

miesiąc

liczba przeszczepień kończyny górnej

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

-

61

luty

-

67

marzec

-

82

kwiecień

-

87

maj

-

80

czerwiec

-

115

lipiec

-

78

sierpień

-

107

wrzesień

-

142

październik

-

146

listopad

1

124

grudzień

-

107

RAZEM

1

1196

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2016 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki**

nerki i
wątroby

wątroby

jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 948 34 29 1 154 2 352 40 3 2 1565
Luty* 1003 34 30 1 177 2 368 34 2 2 1653
Marzec* 1003 34 30 2 164 2 360 36 2 2 1635
Kwiecień* 995 32 30 5 175 2 364 38 2 2 1645
Maj* 1036 26 24 5 192 2 373 37 2 2 1699
Czerwiec* 1030 31 18 5 186 2 372 49 2 2 1697
Lipiec* 1046 28 15 4 186 2 386 54 2 2 1725
Sierpień* 1019 24 15 5 174 2 385 53 2 2 1681
Wrzesień* 1035 30 15 5 177 2 385 54 2 2 1707
Październik* 1045 32 15 5 173 2 389 54 2 2 1719
Listopad* 1047 31 15 5 160 - 391 54 2 1 1706
Grudzień* 1031 31 17 5 173 - 388 57 2 2 1706

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
**Oczekujących na przeszczepienie: trzustki, trzustki lub wysp trzustkowych, wysp trzustkowych

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 17 3059
Luty* 17 3091
Marzec* 16 3080
Kwiecień* 16 3107
Maj* 16 3151
Czerwiec* 16 3178
Lipiec* 16 3157
Sierpień* 16 3201
Wrzesień* 16 3183
Październik* 17 3126
Listopad* 18 3095
Grudzień* 17 2985

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2016 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

19

25

27

23

25

26

19

19

23

21

29

21

277

Dla biorców zagranicznych

61

76

70

91

85

86

79

79

83

87

85

100

982

 
PBSC*

63

84

71

85

86

87

80

75

80

82

85

90

968

BM**

14

10

22

19

17

16

13

15

19

19

21

24

209

DLI***

3

7

4

10

7

9

5

8

7

7

8

7

82

Razem pobrania

80

101

97

114

110

112

98

98

106

108

114

121

1259

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy

 


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"