Strona główna

 

Statystyka 2015

 
Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 

 


Poniższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

 

Liczba zmarłych dawców narządów w 2015 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

45

37

Luty

49

31

Marzec

59

48

Kwiecień

62

49

Maj

79

56

Czerwiec

58

40

Lipiec

60

49

Sierpień

52

42

Wrzesień

62

46

Październik

66

46

Listopad

64

45

Grudzień

50

37

Razem:

706

526


Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach (2015r.):

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 71 4 26 4 - 105
Luty 55 1 24 4 4 88
Marzec 86 5 28 10 4 133
Kwiecień 95 3 32 11 1 142
Maj 107 6 29 9 2 153
Czerwiec 68 3 21 7 2 101
Lipiec 89 2 22 9 - 122
Sierpień 72 3 27 5 1 108
Wrzesień 79 4 25 11 5 124
Październik 88 5 22 9 2 126
Listopad 83 5 28 12 2 130
Grudzień 65 0 26 8 1 100
Razem: 958 41 310 99 24 1432

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2015 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

5

3

luty

5

1

marzec

4

2

kwiecień

7

1

maj

5

1

czerwiec

7

2

lipiec

6

1

sierpień

5

2

wrzesień

4

2

październik

5

3

listopad

6

2

grudzień

1

2

RAZEM

60

22

 

Przeszczepianie rogówki i kończyny górnej w 2015 r.

miesiąc

liczba przeszczepień kończyny górnej

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

-

70

luty

 

81

marzec

-

88

kwiecień

-

76

maj

-

85

czerwiec

-

73

lipiec

-

64

sierpień

-

63

wrzesień

-

67

październik

-

80

listopad

-

72

grudzień

-

65

RAZEM

-

884

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie (2015 r.) 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki**

nerki i
wątroby

wątroby

jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 911 34 26 2 145 2 348 60 2 2 1532
Luty* 927 33 26 2 144 2 353 58 3 2 1550
Marzec* 920 37 21 3 139 2 354 57 3 2 1538
Kwiecień* 880 38 24 2 145 2 343 54 3 2 1493
Maj* 852 36 23 2 154 2 346 53 3 3 1474
Czerwiec* 882 36 22 2 156 2 340 49 3 3 1495
Lipiec* 876 36 22 1 166 2 351 47 3 3 1507
Sierpień* 894 36 24 1 154 2 355 43 3 3 1515
Wrzesień* 914 32 25 1 163 2 358 38 3 3 1539
Październik* 914 33 30 2 169 2 366 42 3 3 1564
Listopad* 910 31 26 1 159 2 360 39 3 2 1533
Grudzień* 935 35 28 1 171 2 364 43 3 2 1584

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
**Oczekujących na przeszczepienie: trzustki, trzustki lub wysp trzustkowych, wysp trzustkowych

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 17 2642
Luty* 17 2679
Marzec* 17 2721
Kwiecień* 17 2729
Maj* 17 2743
Czerwiec* 17 2771
Lipiec* 17 2837
Sierpień* 17 2854
Wrzesień* 17 2883
Październik* 17 2941
Listopad* 17 2979
Grudzień* 17 3009

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2015 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

16

17

23

16

18

28

27

21

23

17

23

14

243

Dla biorców zagranicznych

63

72

88

71

72

80

80

66

81

72

85

64

894

 
PBSC*

66

73

85

65

73

77

84

65

83

73

83

59

889

BM**

10

13

20

15

13

18

21

11

16

12

18

16

183

DLI***

3

3

6

7

4

10

2

11

5

4

7

3

65

Razem pobrania

79

89

111

87

90

108

107

87

104

89

108

78

1137

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"