Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2018 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Konkursy Ofert (do 1.2.14 r.) 
Kontakt 

     

2017 r.

Chełm 30 listopada 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

30 listopada 2017 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Program szkolenia

10:30

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

10:45

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:15

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Jacek Bicki

11:45

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Jacek Bicki

12:15

Dyskusja

 

12:30

Przerwa

 

13:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

13:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Agata Zając

14:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Agata Zając

Organizatorzy:

 

Pan Mgr Jacek Buczek

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Chełmie

Pan Dr Janusz Błazucki

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Chełmie

Pan Dr Zbigniew Bąk

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Chełmie

Pani Dr Agata Zając

Anestezjolog, szpitalny koordynator transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Chełmie

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w  Warszawie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w  Warszawie

Dr n. med. Jacek Bicki

Chirurg transplantolog, I katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w  Lublinie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Olkusz 1 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

1 grudnia 2017 r.

Nowy Szpital w Olkuszu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

9:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

9:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med.  Jarosław Wilk

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med.  Jarosław Wilk

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. o z. Jolanta Siwińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Iwona Dymek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Ewa Łaskawiec

Organizatorzy:

 

Pan Dr n. med. Norbert Kubański

Prezes Nowego Szpitala w Olkuszu

Pani Dr Ewa Łaskawiec

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nowego Szpitala w  Olkuszu

Pan Dr n. med. Tadeusz Pietkiewicz

Ordynator Oddziału Neurologii i Udarów  Nowego Szpitala w  Olkuszu

Pani Barbara Haberka

Nowy Szpital w  Olkuszu

Pan Dr n. med. Tomasz Kruszyna

Chirurg transplantolog Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie

Pani Dr n. o z. Jolanta Siwińska

Psycholog kliniczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Pan Dr Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w  Sosnowcu

Pani Iwona Dymek

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Działdowo 4 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

4 grudnia 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Program szkolenia

10:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Leszek Adadyński

10:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Leszek Adadyński

10:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Iwona Podlińska

11:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Iwona Podlińska

11:40

Dyskusja

 

12:00

Przerwa

 

12:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

13:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Marta Leszczyńska

13:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Magdalena Wielgosz

Organizatorzy:

 

Pan Mgr Elżbieta Leżuchowska

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Dr Magdalena Wielgosz

Kierownik Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Dr Krystyna Orzechowska

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Paulina Szostek

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pan Dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant wojewódzki transplantologii klinicznej

Pani Dr Iwona Podlińska

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pani Mgr Marta Leszczyńska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Warszawa 6 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

6 grudnia 2017 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

11:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

11:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

12:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

12:45

Dyskusja

 

13:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

13:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

14:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Organizatorzy:

 

Pan Prof. nadzw. Dr hab. n. med.

Janusz Heitzman

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Pani Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Halina Sienkiewicz-Jarosz

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie

Pan Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pani Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Pani Dr Monika Trujnara

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Pan Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Hajnówka 7 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 grudnia 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Program szkolenia

12:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

12:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Andrzej Rybak

12:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

13:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Marek Skiba

13:40

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Marek Skiba

14:10

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Marek Skiba

14:40

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

Organizatorzy:

 

Pan Grzegorz Tomaszuk

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pan Dr n, med. Tomasz Musiuk

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pani Mgr Małgorzata Siemieniuk

Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pani Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

Neurochirurg Uniwersytecki ego Szpitala w Białymstoku

Pan Dr Marek Skiba

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku

Dr Dr Andrzej Rybak

Anestezjolog Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Starachowice 8 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 grudnia 2017 r.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Trześniewski

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Trześniewski

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr inż. Łukasz Górski

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Mgr Katarzyna Kępa

Organizatorzy:

 

Pan Katarzyna Arent

Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pan Dr Marek Myśliwski

Kierownik Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pani Dr n. med. Elżbieta Kowal

Kierownik Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Udarowym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pani Mgr Katarzyna Kępa

Koordynator transplantacyjny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pan Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pan Dr Robert Trześniewski

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pan Mgr. inż. Łukasz Górski

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Jastrzębie Zdrój 12 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 grudnia 2017 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Program szkolenia

12:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr n. med. Sylwia Sekta

12:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr n. med. Sylwia Sekta

12:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr n. med. Jarosław Wilk

13:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr  Filip Szeremeta

13:40

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. med. Jarosław Wilk

14:10

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr  Stanisław Szuster

14:40

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

dr  Stanisław Szuster

Organizatorzy:

 

Pani Mgr Grażyna Kuczera

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr n. med. Jarosław Mamak

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr n. med. Tomasz Wysokiński

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Dr Maria Krentorz-Paszkowska

p.o. Ordynatora Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2

w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr Stanisław Szuster

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Beata Sierszulska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Dr n. med. Sylwia Sekta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Górnego Śląska

Pan Dr n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu

Pan Dr Filip Szeremeta

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Piła 12 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 grudnia 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

11:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

11:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Robert Włodarski

12:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Robert Włodarski

12:40

Dyskusja

 

13:00

Przerwa

 

13:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

14:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med.  Aleksandra Woderska

14:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Beata Nowak-Krupińska

Dr Barbara Dopieralska

Organizatorzy:

 

Pan Dr Rafał Szuca

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr Beata Nowak-Krupińska

Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska

Ordynator Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Dr n. med. Grzegorz Waliszek

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr Barbara Dopieralska

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Mgr Ewa Jaskółka

Szpital Specjalistyczny w Pile

Pan Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

Chirurg transplantolog, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Pan Dr n. med. Robert Włodarski

Anestezjolog, Ordynator Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej 10 wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ  w Bydgoszczy

Pani Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i szkolenia

Pani Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Nysa 13 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 grudnia 2017 r.

Szpital Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Program szkolenia

13:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

13:30

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

14:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

14:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. med. Jarosław Wilk

15:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

15:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Jolanta Szewczyk

Organizatorzy:

 

Pan Norbert Krajczy

Dyrektor Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Dr Małgorzata Łabuz-Margol

Zastępca Ordynatora Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pan Dr Andrzej Pyziak

Ordynator Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Dr Jolanta Szewczyk

Koordynator transplantacyjny Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Daniela Salamon

Kierownik Działu Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pan Prof.  dr hab. med. Dariusz Patrzałek

Chirurg transplantolog, koordynator pobieranie i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Pani Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Pani Dr n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Skierniewice 14 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 grudnia 2017 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

 Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Agata Kuziemska

12:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Agata Kuziemska

12:40

Dyskusja

 

13:00

Przerwa

 

13:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

14:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Edyta Karpeta

14:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dr Michał Rejman

Organizatorzy:

 

Pan Eugeniusz Furman

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pan Dr Michał Rejman

p.o. Ordynatora Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pani Dr Agata Kuziemska

Lekarz Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pani Mgr Urszula Wąsiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pan Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pani Mgr Edyta Karpeta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

2016 r.

Warszawa 29 września 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

29 września 2016 r.

Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie

Program szkolenia

12:30

Wprowadzenie. ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12.40

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

13.00

Rozpoznanie śmierci mózgu u dzieci. Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Zofia Patyna-Giżejowska

13.40

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

14:10

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez kierownika OIT

Dr Zofia Patyna-Giżejowska

Organizatorzy:

 

dr Małgorzata Stachurska-Turos

Dyrektor Szpitala Dziecięcego im. J. Bogdanowicza w Warszawie

dr Zofia Patyna-Giżejowska

Ordynator OAiIT Szpitala Dziecięcego im. J. Bogdanowicza w Warszawie

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Chojnice 12 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 października 2016 r.

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

mgr Anna Milecka

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Anna Milecka

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Krzysztof Kruczyński

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Mariola Wielewicka

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora OAiIT

dr Astryda Dończyk

Organizatorzy:

 

Pan Leszek Bonna

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Dr Astryda Dończyk

Ordynator OAiIT Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Dr Krzysztof Kruczyński

Neurolog w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Mgr Anna Milecka

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Dr Mariola Wielewicka

Koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Włocławek 13 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 października 2016 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Dominik Daszuta

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Małgorzata Mroczkowska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Małgorzata Mroczkowska

Organizatorzy:

 

dr Marek Bruzdowicz

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

dr Dominik Daszuta

Ordynator OAiIT WSS we Włocławku

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

dr Małgorzata Mroczkowska

Koordynator transplantacyjny WSS we Włocławku

dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny kujawsko-pomorski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

prof. dr hab. med. Zbigniew Wlodarczyk

Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Zabrze 14 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 października 2016 r.

Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Prof. dr hab. med. Hanna Misiołek

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Małgorzata Walaszczyk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Dr Małgorzata Walaszczyk

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Dariusz Budziński

Dyrektor SK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SK  nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Dr Małgorzata Walaszczyk

Szpitalny koordynator transplantacyjny SK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Brzeg 17 pażdzernika 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

17 października 2016 r.

Brzeskie Centrum Medyczne

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Grażyna Krukowska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Krzysztof Szott

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Grażyna Krukowska

Organizatorzy:

 

Pan Krzysztof Konik

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Grażyna  Krukowska

Koordynator transplantacyjny Brzeskiego Centrum Medycznego

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Dr Krzysztof Szott

Ordynator OAiIT Brzeskiego Centrum Medycznego

dr n. med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Katowice 18 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 października 2016 r.

Szpital Kliniczny nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Ludwik Stołtny

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Wojciech Saucha

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora OAiIT – koordynatora transplantacyjnego

Dr n. med. Ludwik Stołtny

Organizatorzy:

 

Pan Marian Kreis

dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Dr n. med. Ludwik Stołtny

ordynator OAiIT i szpitalny koordynator transplantacyjny

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Wojciech Saucha

anestezjolog, koordynator regionalny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr n. med. Sylwia Sekta

regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

Mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Olsztyn 19 pażdziernika 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

19 października 2016 r.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Dorota Jakubowska-Sławińska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Maria Dziejowska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Maria Dziejowska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum Anna Jakubowska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

12:30

Dyskusja.

 

Podsumowanie szkolenia przez ordynatora OAiIT

dr Maria Dziejowska

Organizatorzy:

 

dr Maria Dziejowska

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSSD w Olsztynie

mgr Dorota Jakubowska-Sławińska

Szpitalny koordynator transplantacyjny WSSD w Olsztynie

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Dyrektor WSSD w Olsztynie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Ostróda 20 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

20 października 2016 r.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr n. med. Leszek Adadyński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Iwona Podlińska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Jerzy Komarzewski

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narzadów

mgr Agnieszka Kwaśniewska

Organizatorzy:

 

dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek w WSS w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant wojewódzki transplantologii klinicznej 

Pan Janusz Boniecki

Prezes PZOZ w Ostródzie

dr Jerzy Komarzewski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PZOZ w Ostródzie

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Agnieszka Kwaśniewska

Szpitalny koordynator transplantacyjny PZOZ w Ostródzie

dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Zamość 26 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 października 2016 r.

Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Jacek Bicki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Anna Gradziuk

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez ordynatora OAiIT

Dr Anna Gradziuk

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Jacek Bicki

Chirurg transplantolog, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

Dr Marek Brzostowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Mgr Anna Gradziuk

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dr Andrzej Mielcarek

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dr Monika Trujnara

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Warszawa 26 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 października 2016 r.

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr med. Jarosław Wilk

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr med. Jarosław Wilk

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Maciej Cyran

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr hab med. Janusz Trzebicki

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Magdalena Bagniuk-Leszczyńska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora ds. medycznych

Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

Organizatorzy:

 

Mgr Magdalena Bagniuk-Leszczyńska

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Praskim

Pan Andrzej Golimont

Prezes Szpitala Praskiego

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

Dyrektor Medyczny Szpitala Praskiego

Dr  Maciej Cyran

Anestezjolog, OAiIT Szpitala Praskiego

Dr med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Łódź 27 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 października 2016 r.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie do szkolenia.

Prof. dr hab. med. Maciej Banach

9:15

ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Marek Szymczak

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Dyrektora i Koordynatora transplantacyjnego ICZMP

Prof. dr hab. med. Maciej Banach,
Mgr Paulina Janas

Organizatorzy:

 

Prof. dr hab. med. Maciej Banach

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

Koordynator Transplantacyjny Uniw. Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Marek Szymczak

Chirurg dziecięcy transplantolog. Z-ca kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu CZD w Warszawie

Prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski

Ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Paulina Janas

Szpitalny koordynator transplantacyjny Instytutu CZMP

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Iława 28 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

21 października 2016 r.

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Leszek Adadyński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Leszek Adadyński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Iwona Podlińska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Iwona Sadowska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez koordynatora transplantacyjnego

Mgr Mariola Domżalska

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek w WSS w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant transplantologii klinicznej 

Mgr Mariola Domżalska

Koordynator transplantacyjny w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Pani Iwona Orkiszewska

Dyrektor Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

Dr Iwona Sadowska

Ordynator OAiIT w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

 

Strzelce Opolskie 7 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 listopada 2016 r.

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr n. med. Jarosław Wilk

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr n. med. Zbigniew Brachaczek

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

mgr Anna Polaczek-Krupska

Organizatorzy:

 

mgr inż. Beata Czempiel

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

dr n. med. Zbigniew Brachaczek

Ordynator OAiIT Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

mgr Anna Polaczek-Krupska

Koordynator Transplantacyjny Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

dr n. med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Świecie 8 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 listopada 2016 r.

Nowy Szpital w Świeciu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Mgr Anna Nogalska

Organizatorzy:

 

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Dr Jolanta Grzybowska

Ordynator OAiIT „Nowego Szpitala” w Świeciu

Pan Jacek Misiołek

Prezes „Nowego Szpitala” w Świeciu

Mgr Anna Nogalska

Koordynator transplantacyjny „Nowego Szpitala” w Świeciu

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Gdańsk 9 listopada 2016 r.  - ODWOŁANE

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

9 listopada 2016 r. - ODWOŁANE

Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku
(Szpital im. M. Kopernika, Szpital św. Wojciecha)

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Anna Milecka

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. Maciej Głyda

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Irena Ożóg-Zabolska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Sroka

10:45

Dyskusja

 

11.00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Anna Milecka

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez koordynatora transplantacyjnego

Mgr Grażyna Ziarnik

Organizatorzy:

 

Dr hab. med. Maciej Głyda

Chirurg transplantolog, Ordynator  Oddziału Transplantologii i Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Pan Dariusz Kostrzewa

Prezes Copernicus Podmiotu Leczniczego

Mgr Anna Milecka

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Dr Jarosław Sroka

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych Copernicus Podmiotu Leczniczego

Dr Irena Ożóg-Zabolska

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci Copernicus Podmiotu Leczniczego

Mgr Grażyna Ziarnik

Szpitalny koordynator transplantacyjny Copernicus Podmiotu Leczniczego

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Nowa Sól 10 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

10 listopada 2016 r.

Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Paweł Chudoba

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Dariusz Konieczny

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Bartłomiej Sobolewski

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Paweł Chudoba

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Bartłomiej Sobolewski

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Paweł Chudoba

Chirurg transplantolog. Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Dariusz Konieczny

Ordynator Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Pani Bożena Osińska

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli

Dr Bartłomiej Sobolewski

Koordynator transplantacyjny Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Lublin 16 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

16 listopada 2016 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Witold Lesiuk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Pani Ewa Danielewska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Mgr Teresa Barańska

Organizatorzy:

 

Mgr Teresa Barańska

Szpitalny koordynator transplantacyjny USD w Lublinie

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

Szpitalny koordynator Transplantacyjny USD w Krakowie

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Pani Ewa Danielewska

Regionalny Koordynator Transplantacyjny w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”

Dr n. med. Witold Lesiuk

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej USD w Lublinie

Dr n. med. Jerzy Szarecki

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  w Lublinie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Chorzów 17 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

17 listopada 2016 r.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Marek Szymczak

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Piotr Marszołek

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Piotr Marszołek

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Marek Szymczak

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Dyrektora Centrum

Dr n. med. Grzegorz Szpyrka

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Grzegorz Szpyrka

dyrektor Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

Dr n. med. Piotr Marszołek

ordynator OAiIT i szpitalny koordynator transplantacyjny w Chorzowskim Centrum pediatrii i Onkologii

Dr hab. med. Marek Szymczak

Chirurg dziecięcy, transplantolog. Z-ca kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu CZD w Warszawie

Dr n. med. Sylwia Sekta

regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Grudziądz 18 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 listopada 2016 r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Program szkolenia

12:00

Wprowadzenie. ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji.
Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12.20

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

12.40

Rozpoznanie śmierci mózgu. Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Piotr Kowalski

13.20

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

13.50

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Mgr Sylwia Dejewska

Organizatorzy:

 

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Sylwia Dejewska

Koordynator Transplantacyjny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł Biegańskiego w Grudziądzu

Dr Piotr Kowalski

Ordynator OAiIT Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł Biegańskiego w Grudziądzu

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Pan Marek Nowak

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł Biegańskiego w Grudziądzu

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Brodnica 24 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

24 listopada 2016 r.

Zakład Opieki Zdrowotnej im. Rafała Czerwiakowskiego w Brodnicy

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Barbara Grabska-Jastrzębska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Iwona Podlińska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Pani Justyna Banasik

Organizatorzy:

 

Pani Justyna Banasik

Koordynator Transplantacyjny Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Rafała Czerwiakowskiego  w Brodnicy

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Dr Barbara Grabska-Jastrzębska

Ordynator OAiIT ZOZ  im. Rafała Czerwiakowskiego  w Brodnicy

Dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

Pan Dariusz Szczepański

Dyrektor ZOZ  im. Rafała Czerwiakowskiego  w Brodnicy

Dr n. med. Aleksandra Wodeska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Kraków 5 grudnia 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

5 grudnia 2016 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu
miejsce spotkania:Aula USD, III piętro

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora OAiIT

dr hab. med. Krzysztof Kobylarz

Organizatorzy:

 

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, szpitalny koordynator transplantacyjny

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca Dyrektora Poltransplantu ds. Medycznych

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Maciej Kowalczyk

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu

Dr hab. med. Krzysztof Kobylarz

Ordynator OAiIT Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu CZD w Warszawie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Bielsko-Biała 8 grudnia 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 grudnia 2016 r.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Sylwia Sekta

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Katarzyna Kuchnicka

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Prof. dr hab. med. Dariusz Maciejewski

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Wojciech Saucha

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr n. med. Katarzyna Kuchnicka

Organizatorzy:

 

Dr Ryszard Batycki

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr  n. med. Katarzyna Kuchnicka

Koordynator transplantacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. med. Dariusz Maciejewski

Ordynator OAiIT Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Dr n. med. Wojciech Saucha

Anestezjolog, koordynator regionalny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr n. med. Sylwia Sekta

Regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Toruń  14 grudnia 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 grudnia 2016 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu:
Szpital Wielospecjalistyczny (miejsce szkolenia) oraz
Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Marek Szymczak

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Marek Szymczak

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Grzegorz Wójcik

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jacek Sobczyk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora OAiIT

dr Robert Mielcarek

Organizatorzy:

 

Dr Robert Mielcarek

Ordynator OAiIT Woj. Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Pani Sylwia Sobczak

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Dr Jacek Sobczyk

Specjalista anestezjolog. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Młodzieży

Dr hab. med. Marek Szymczak

Chirurg dziecięcy transplantolog. Zca kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu CZD w Warszawie

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Dr Grzegorz Wójcik

Specjalista anestezjolog. Koordynator transplantacyjny w  Szpitalu Wielospecjalistycznym w Toruniu

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

LATA POPRZEDNIE

2015 r.

Świdnica 24 września 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

24 września 2015 r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Wojciech Czapiewski

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Jarosław Wilk

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

 

 

 

11:15

Przerwa

 

 

 

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Dr Andrzej Piegza

            Organizatorzy:

 

Mgr Wojciech Czapiewski

regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Wielkopolsce

Pan Grzegorz Kloc

dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy

Dr Andrzej Piegza

ordynator OAiIT w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy

Dr n. med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Rzeszów 29 września 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

29 września 2015 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Irena Milaniak

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Jarosław Wilk

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

 

 

 

11:15

Przerwa

 

 

 

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr hab. Maciej Kosieradzki

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

mgr Elżbieta Misztak

            Organizatorzy:

 

dr Anna Hartman-Ksycińska

dyrektor medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie

dr Mariusz Jednakiewicz

ordynator OAiIT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie

dr hab. Maciej Kosieradzki

chirurg transplantolog, świętokrzyski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

dr Irena Milaniak

regionalny koordynator pobierania narządów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. JP II

mgr Elżbieta Misztak

szpitalny koordynator pobierania narządów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie

dr n. med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

pan Witold Wiśniewski

dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie

mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Stalowa Wola 23 października 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

23 października 2015 r.

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Aleksander Zieliński

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Maciej Kosieradzki

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Dr Aleksander Zieliński

            Organizatorzy:

 

Dr Jacek Bicki

chirurg transplantolog, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

Dr hab. Maciej Kosieradzki

chirurg transplantolog, przewodniczący Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

Pan Edward Surmacz

dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Dr Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Dr Aleksander Zieliński

ordynator OAiIT Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Trzebnica 27 października 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 października 2015 r.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Waldemar Iwańczuk

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Waldemar Iwańczuk

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. Dariusz Patrzałek

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

dr Adam Chełmoński

Organizatorzy:

 

dr Adam Chełmoński

chirurg, koordynator transplantacyjny w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

mgr Wojciech Czapiewski

regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Wielkopolsce

pan Piotr Dytko

dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

dr Waldemar Iwańczuk

anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, OPEN Training and Consulting, Poznań

prof. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

dr Ryszard Tokarczuk

ordynator OAiIT Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Kielce 28 października 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

28 października 2015 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. Roman Danielewicz

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Piotr Domagała

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Igor Szydłowski

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Sławomir Plewa

10:45

Dyskusja

 

 

 

 

11:15

Przerwa

 

   

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Roman Danielewicz

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

mgr Wiesława Saladra

 

Organizatorzy:

 

Dr Edyta Brelak

Neurolog, szpitalny koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Prof. Roman Danielewicz

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant

Dr Piotr Domagała

Chirurg transplantolog, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM

Pan Andrzej Domański

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, Centrum Zdrowia dziecka w Warszawie

Dr Sławomir Plewa

Ordynator OAiIT Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Mgr Wiesława Saladra

Szpitalny koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Dr Igor Szydłowski

Neurochirurg, szpitalny koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Oświęcim 3 listopada 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

3 listopada 2015 r.

Szpital Powiatowy im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. Piotr Przybyłowski

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Irena Milaniak

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Becler

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Becler

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Piotr Przybyłowski

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Mgr Katarzyna Kułaga

            Organizatorzy:

 

Dr Robert Becler

anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego UM

Pani Sabina Bigos-Jaworowska

dyr. Szpitala Powiatowego im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Mgr Katarzyna Kułaga

koordynator transplantacyjny w Szpitalu Powiatowym im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Dr Irena Milaniak

regionalny koordynator pobierania narządów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. JP II

Prof. Piotr Przybyłowski

kardiochirurg, małopolski specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej

Dr Andrzej Wojdyło

ordynator OAiIT w Szpitalu Powiatowym im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Krasnystaw 5 listopada 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

5 listopada 2015 r.

SPZOZ Szpital w Krasnymstawie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr Jacek Bicki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

mgr Maria Kmicic

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

mgr Maria Kmicic

Organizatorzy:

 

Dr Jacek Bicki

chirurg transplantolog, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

Mgr Maria Kmicic

szpitalny koordynator transplantacyjny w SPZOZ Szpitalu w Krasnymstawie

Pan Piotr Matej

dyrektor SPZOZ Szpitalu w Krasnymstawie

Dr Beata Romankiewicz

ordynator OAiIT SPZOZ Szpitala w Krasnymstawie

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

anestezjolog, kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Ostrołęka 18 listopada 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 listopada 2015 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Piotr Domagała

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Stanisław Aptacy

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Stanisław Aptacy

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Maciej Kosieradzki

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Piel. Wiesława Winiarczyk

Organizatorzy:

 

Dr Stanisław Aptacy

Ordynator OAiIT  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Dr Piotr Domagała

Chirurg transplantolog, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

Pan Wojciech Miazga

Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Piel. Henryka Winiarczyk

Koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Jarosław 24 listopada 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

24 listopada 2015 r.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Irena Milaniak

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Jolanta Kociszewska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

dr Luiza Balicka-Adamik

Organizatorzy:

 

dr Luiza Balicka-Adamik

koordynator transplantacyjny Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

dr Małgorzata Dankiewicz

dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

dr Jolanta Kociszewska

ordynator OAiIT Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, koordynator Transplantacyjny

dr Irena Milaniak

regionalny koordynator pobierania narządów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. JP II

Dr hab. Jarosław Czerwiński

z-ca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

dr Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Giżycko 25 listopada 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 listopada 2015 r.

Szpital Giżycki

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

mgr Marta Jaworska

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Marta Jaworska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr hab. Wojciech Łebkowski

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Katarzyna Roginiewicz-Suszyńska

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr Leszek Adadyński

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

dr Leszek Adadyński

Organizatorzy:

 

dr Leszek Adadyński

chirurg transplantolog, warmińsko-mazurski konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

pani Elżbieta Bartniczak

prezes Szpitala Giżyckiego

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

mgr Marta Jaworska

regionalny koordynator transplantacy

dr Katarzyna Roginiewicz-Suszyńska

koordynator transplantacyjny Szpitala Giżyckiego

dr Tadeusz Sułkowski

ordynator OAiIT Szpitala Giżyckiego

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

 

Polanica 25 listopada 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 listopada 2015 r.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Jarosław Wilk

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. Dariusz Patrzałek

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Bogumiła Bielecka

Organizatorzy:

 

Bogumiła Bielecka

koordynator transplantacyjny w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju

mgr Wojciech Czapiewski

regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Wielkopolsce

dr Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Renata Jażdż-Zaleska

prezes zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, OPEN Training and Consulting, Poznań

prof. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

dr Henryk Szlemp

ordynator OAiIT Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Końskie 3 grudnia 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

3 grudnia 2015 r.

Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza w Końskich

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Piotr Kowal

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

10:45

Dyskusja

 

     

11:15

Przerwa

 

     

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

13:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Dr Piotr Kowal

            Organizatorzy:

 

Dr hab. Jarosław Czerwiński

z-ca dyr. Poltransplantu ds. medycznych

Dr Michał Domagała

ordynator OAiIT Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza w Końskich

Dr Wojciech Gula

anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza w Końskich

Dr Piotr Kowal

anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza w Końskich

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr Wojciech Przybylski

dyrektor Szpitala Specjalistycznego Św. Łukasza w Końskich

Dr Monika Trujnara

anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Lubin 8 grudnia 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 grudnia 2015 r.

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie

Program szkolenia

10:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Wojciech Czapiewski

10:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Sylwia Sekta

10:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Jarosław Wilk

11:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

11:45

Dyskusja

 

     

12:15

Przerwa

 

     

12:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

13:30

Dyskusja

 

13:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

14:15

Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

dr Dorota Kieloch

Organizatorzy:

 

mgr Wojciech Czapiewski

regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Wielkopolsce

pan Maciej Piorunek

prezes Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie

dr Dorota Kieloch

koordynator transplantacyjny w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, OPEN Training and Consulting, Poznań

dr Sylwia Sekta

regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

dr Bernadeta Tułaza

ordynator OAiIT w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie

dr Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Sandomierz 9 grudnia 2015 r.

Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

9 grudnia 2015 r.

Specjalistyczny Szpital Ducha Świętego w Sandomierzu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr Jacek Bicki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Piotr Domagała

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu