Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2015 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Konkursy Ofert 2014 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 

 

     

TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA

Konsultant Krajowy

Prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20 - 24
telefon: 32 2591 520
fax: 32 2591 052
email : chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

Konsultanci Wojewódzcy

Województwo

Imię i Nazwisko

Adres

dr med. Paweł Chudoba

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Biuro ds. Transplantacji
ul. Borowska 213,  50-556 Wrocław

tel. 71 733 20 40
fax 71 733 20 41
btr@usk.wroc.pl

DOLNOŚLĄSKIE

prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej Curie 9,
85-094 Bydgoszcz

tel./fax 52 585 43 80
tel./fax 52 585 40 44
tel. kom. 605 266 668
wlodarczyk@cm.umk.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE

prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin

tel. 81 724-48-29,
fax 81 724-48-34
slawomir.rudzki@am.lublin.pl

LUBELSKIE

dr hab. med. Maciej Głyda

Szpital Wojewódzki
Oddział Transplantologii i Chirurgii
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

tel/fax 61 820 62 26

LUBUSKIE

prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
90-153 Łódź, ul Kopcińskiego 22

tel. 42 677 67 55
tel. 42 677 67 52
fax 42 679 10 91
janusz.strzelczyk@umed.lodz.pl

ŁÓDZKIE

dr hab. med. prof. UJ Piotr Przybyłowski

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków

tel.12 614 32 16
fax 12 614 34 56
piotr.przybylowski@uj.edu.pl

MAŁOPOLSKIE

prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 24 67
tel. 22 572 01 56
fax 22 5991468
slawomir.nazarewski@wum.edu.pl

MAZOWIECKIE

vacat    

OPOLSKIE

w trakcie procedury powoływania

 

 

PODKARPACKIE

prof. dr hab. med. Marek Gacko

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

tel. 85 746 82 77
fax 85 746-88-96
chirnacz@umb.edu.pl

PODLASKIE

prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej,
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. 58 349 30 10

POMORSKIE

dr hab. n. med. Grzegorz Budziński

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katedra i Klinika  Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
ul. Francuska 20-24, 40-027  Katowice

tel. 32 259 15 20
tel./fax. 32 255 50 52
e-mail: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

ŚLĄSKIE

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

tel. 22-502 16 47
fax 22 502 21 55
mkosieradzki@wp.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

wakat


 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

dr hab. med. Maciej Głyda

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-749 Poznań

tel. 61 821 22 27, 61 821 22 28

WIELKOPOLSKIE

prof. dr hab. med. Marek Ostrowski

II Klinika Chirurgii i Transplantologii SPSK Nr 2
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

tel. 91 466 11 28, 29
fax 91 466 11 30

ZACHODNIOPOMORSKIE

Aktualizacja 19.02.2015 r.

Copyright (c) 2005-2015 Poltransplant

admin@poltransplant.pl