Statystyka 2017

 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2017 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

63

55

Luty

43

31

Marzec

57

44

Kwiecień

74

57

Maj

54

41

Czerwiec

56

42

Lipiec

82

64

Sierpień

57

45

Wrzesień

54

41

Październik

59

45

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

599

465Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2017r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 97 7 37 11 6 158
Luty 52 1 21 2   76
Marzec 76 5 28 11 2 122
Kwiecień 106 4 35 10 4 159
Maj 70 6 23 6 3 108
Czerwiec 70 4 24 10 3 111
Lipiec 121 4 37 9 3 174
Sierpień 82 2 27 8 3 122
Wrzesień 79 1 28 7 6 121
Październik 88 1 27 10 4 130
Listopad            
Grudzień            
Razem: 841 35 287 84 34 1281

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

6

1

luty

5

3

marzec

7

1

kwiecień

6

2

maj

5

0

czerwiec

5

2

lipiec

3

1

sierpień

2

4

wrzesień

2

1

październik

5

4

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

46

19


 

Przeszczepianie rogówkiw 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

104

luty

117

marzec

115

kwiecień

114

maj

111

czerwiec

88

lipiec

134

sierpień

111

wrzesień

100

październik

80

listopad

 

grudzień

 

RAZEM

1074

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2017 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby-jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 1007 27 13 4 159   382 55 2 2 1651
Luty* 1043 26 11 4 161   398 55 2 2 1702
Marzec* 1037 28 11 4 169   387 64 2 1 1703
Kwiecień* 1013 26 12 4 156   396 67 2 1 1677
Maj* 1032 26 12 4 167   416 71 2 1 1731
Czerwiec* 1052 26 11 4 168   402 74 2 1 1740
Lipiec* 1030 24 11 1 157 1 403 73 2 1 1703
Sierpień* 1019 21 11 1 163   406 76 2 1 1700
Wrzesień* 1015 25 11 1 160   418 75 3 1 1709
Październik* 1013 26 10 3 157   419 80 3 1 1712
Listopad*                      
Grudzień*                      

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3019
Luty* 18 3039
Marzec* 18 3041
Kwiecień* 18 2985
Maj* 18 2986
Czerwiec* 18

2989

Lipiec* 18 2982
Sierpień* 18 2934
Wrzesień* 18 2972
Październik* 18 3013
Listopad*    
Grudzień*    


 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

19

15

28

25

12

25

24

22

24

24

 

 

218

Dla biorców zagranicznych

66

83

114

78

99

83

89

67

77

101

 

 

857

 
PBSC*

67

75

113

79

83

81

96

72

86

105

 

 

857

BM**

12

16

23

19

16

17

12

14

9

11

 

 

149

DLI***

6

7

6

5

12

10

5

3

6

9

 

 

69

Razem pobrania

85

98

142

103

111

108

113

89

101

125

 

 

1075

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"