Statystyka 2017

 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2017 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

63

55

Luty

43

31

Marzec

57

44

Kwiecień

74

57

Maj

54

41

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

291

228Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2017r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 97 7 37 11 6 158
Luty 52 1 21 2   76
Marzec 76 5 28 11 2 122
Kwiecień 106 4 35 10 4 159
Maj 70 6 23 5 3 107
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 401 23 144 39 15 622

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

6

1

luty

5

3

marzec

7

1

kwiecień

6

2

maj

5

0

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

29

7


 

Przeszczepianie rogówkiw 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

104

luty

116

marzec

111

kwiecień

114

maj

76

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

RAZEM

521

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2017 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki**

nerki i
wątroby

wątroby

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 1007 27 13 4 159 382 55 2 2 1651
Luty* 1043 26 11 4 161 398 55 2 2 1702
Marzec* 1037 28 11 4 169 387 64 2 1 1703
Kwiecień* 1013 26 12 4 156 396 67 2 1 1677
Maj* 1032 26 12 4 167 416 71 2 1 1731
Czerwiec*                    
Lipiec*                    
Sierpień*                    
Wrzesień*                    
Październik*                    
Listopad*                    
Grudzień*                    

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
**Oczekujących na przeszczepienie: trzustki, trzustki lub wysp trzustkowych, wysp trzustkowych

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3019
Luty* 18 3039
Marzec* 18 3041
Kwiecień* 18 2985
Maj* 18 2986
Czerwiec*    
Lipiec*    
Sierpień*    
Wrzesień*    
Październik*    
Listopad*    
Grudzień*    


 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

19

15

28

25

12

 

 

 

 

 

 

 

99

Dla biorców zagranicznych

66

83

114

78

100

 

 

 

 

 

 

 

441

 
PBSC*

67

75

113

79

85

 

 

 

 

 

 

 

419

BM**

12

16

23

19

14

 

 

 

 

 

 

 

84

DLI***

6

7

6

5

13

 

 

 

 

 

 

 

37

Razem pobrania

85

98

142

103

112

             

540

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"