Statystyka 2017

 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2017 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

63

55

Luty

43

31

Marzec

61

44

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

167

130Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2017r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 97 7 37 11 6 158
Luty 52 1 21 2   76
Marzec 78 7 27 11 2 125
Kwiecień            
Maj            
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 227 15 85 24 8 359

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

6

1

luty

5

3

marzec

7

1

kwiecień

 

 

maj

 

 

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

18

5


 

Przeszczepianie rogówkiw 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

103

luty

114

marzec

88

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

RAZEM

305

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2017 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki**

nerki i
wątroby

wątroby

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 1007 27 13 4 159 382 55 2 2 1651
Luty* 1043 26 11 4 161 398 55 2 2 1702
Marzec* 1037 28 11 4 169 387 64 2 1 1703
Kwiecień*                    
Maj*                    
Czerwiec*                    
Lipiec*                    
Sierpień*                    
Wrzesień*                    
Październik*                    
Listopad*                    
Grudzień*                    

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
**Oczekujących na przeszczepienie: trzustki, trzustki lub wysp trzustkowych, wysp trzustkowych

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3019
Luty* 18 3039
Marzec* 18 3041
Kwiecień*    
Maj*    
Czerwiec*    
Lipiec*    
Sierpień*    
Wrzesień*    
Październik*    
Listopad*    
Grudzień*    


 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

19

15

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61
Dla biorców zagranicznych

65

80

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257
 
PBSC*

65

72

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247
BM**

12

16

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50
DLI***

7

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
Razem pobrania

84

95

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"