Strona główna

 

Statystyka 2017

 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2017 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

63

55

Luty

43

31

Marzec

57

44

Kwiecień

74

57

Maj

54

41

Czerwiec

56

42

Lipiec

86

67

Sierpień

59

45

Wrzesień

54

41

Październik

61

47

Listopad

47

31

Grudzień

66

59

Razem:

720

560


Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2017r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 97 7 37 11 6 158
Luty 52 1 21 2   76
Marzec 76 7 28 11 2 124
Kwiecień 106 4 35 10 4 159
Maj 70 6 23 6 3 108
Czerwiec 70 4 24 10 3 111
Lipiec 119 4 38 9 3 173
Sierpień 82 2 27 8 3 122
Wrzesień 79 1 28 7 6 121
Październik 88 1 27 10 4 130
Listopad 60 - 25 4 1 90
Grudzień 105 4 36 10 4 159
Razem: 1004 41 349 98 39 1531

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

6

1

luty

5

3

marzec

7

1

kwiecień

6

2

maj

5

0

czerwiec

5

2

lipiec

3

1

sierpień

2

4

wrzesień

2

1

październik

5

4

listopad

8

3

grudzień

2

2

RAZEM

56

24

 

Przeszczepianie rogówki w 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

103

luty

117

marzec

115

kwiecień

114

maj

112

czerwiec

88

lipiec

134

sierpień

111

wrzesień

104

październik

105

listopad

87

grudzień

100

RAZEM

1290

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2017 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby-jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 1007 27 13 4 159   382 55 2 2 1651
Luty* 1043 26 11 4 161   398 55 2 2 1702
Marzec* 1037 28 11 4 169   387 64 2 1 1703
Kwiecień* 1013 26 12 4 156   396 67 2 1 1677
Maj* 1032 26 12 4 167   416 71 2 1 1731
Czerwiec* 1052 26 11 4 168   402 74 2 1 1740
Lipiec* 1030 24 11 1 157 1 403 73 2 1 1703
Sierpień* 1019 21 11 1 163   406 76 2 1 1700
Wrzesień* 1015 25 11 1 160   418 75 3 1 1709
Październik* 1013 26 10 3 157   419 80 3 1 1712
Listopad* 1047 28 13 2 156   439 84 3 1 1773
Grudzień* 1032 29 12 3 147 1 435 83 3 1 1746

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3019
Luty* 18 3039
Marzec* 18 3041
Kwiecień* 18 2985
Maj* 18 2986
Czerwiec* 18

2989

Lipiec* 18 2982
Sierpień* 18 2934
Wrzesień* 18 2972
Październik* 18 3013
Listopad* 18 3066
Grudzień* 18 3046

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

19

15

28

25

12

25

23

24

24

24

25

21

265

Dla biorców zagranicznych

66

84

113

78

99

83

88

70

79

103

81

75

1019

 
PBSC*

63

76

111

80

84

80

93

77

87

107

87

80

1025

BM**

15

16

22

18

14

18

12

14

9

11

12

11

172

DLI***

7

7

8

5

13

10

6

3

7

9

7

5

87

Razem pobrania

85

99

141

103

111

108

111

94

103

127

106

96

1284

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy

 


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"