Statystyka 2017

 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2017 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

63

55

Luty

43

31

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

106

86Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2017r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 97 7 37 11 6 158
Luty 52 1 21 2   76
Marzec            
Kwiecień            
Maj            
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 149 8 58 13 6 234

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

6

1

luty

5

3

marzec

 

 

kwiecień

 

 

maj

 

 

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

11

4


 

Przeszczepianie rogówki i kończyny górnej w 2017 r.

miesiąc

liczba przeszczepień kończyny górnej

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

-

102

luty

-

89

marzec

 

 

kwiecień

 

 

maj

 

 

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

-

191

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2017 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki**

nerki i
wątroby

wątroby

jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 1007 27 13 4 159 - 382 55 2 2 1651
Luty* 1043 26 11 4 161 - 398 55 2 2 1702
Marzec*                      
Kwiecień*                      
Maj*                      
Czerwiec*                      
Lipiec*                      
Sierpień*                      
Wrzesień*                      
Październik*                      
Listopad*                      
Grudzień*                      

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
**Oczekujących na przeszczepienie: trzustki, trzustki lub wysp trzustkowych, wysp trzustkowych

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3019
Luty* 18 3039
Marzec*    
Kwiecień*    
Maj*    
Czerwiec*    
Lipiec*    
Sierpień*    
Wrzesień*    
Październik*    
Listopad*    
Grudzień*    

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2017 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

19

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34
Dla biorców zagranicznych

65

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145
 
PBSC*

65

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137
BM**

12

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28
DLI***

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
Razem pobrania

84

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"