Strona główna

 

Ośrodki mające pozwolenie Ministra Zdrowia
na tkankowe i komórkowe przeszczepy biowitalne

 

        

          

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające szpik 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

   

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na: data wydania pozwolenia okres
Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a,
15-276 Białystok

Pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów) 30.07.2014 5 lat
Bielsko-Biała

Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej,
ul. Armii Krajowej 180,
43-300 Bielsko Biała
w ramach działalności Oddziału Chirurgii Plastycznej

Pobieranie od żywego dawcy skóry (fibroblastów)

30.12.2016

5 lat

Szpital Świętego Łukasza S.A.,
ul. Bystrzańska 94B,
43-309 Bielsko-Biała,
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu

pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów)

18.09.2019

5 lat

Częstochowa

ALFAMEDICA Sp z o.o. w Częstochowie
ul. Kilińskiego 166,
42-218 Częstochowa,
w ramach działalności komórki Organizacyjnej: Oddział Chirurgii Jednego Dnia

pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej

18.12.2017

5 lat

Miejski Szpital Zespolony,
ul. Mirowska 15,
42-200 Częstochowa,
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów) 18.09.2019 5 lat
Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów), a następnie po ich namnożeniu, w banku tkanek posiadającym pozwolenie Ministra Zdrowia - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, autologiczne, dostawowe przeszczepianie

11.06.2014 5 lat

Pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Neurochirurgii, ul. Smoluchowskiego 17, 80-001 Gdańsk

26.02.2018 5 lat

pobieranie od żywych dawców krwi obwodowej pełnej - celem izolacji limfocytów i następczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) namnożonych in vitro limfocytów T-regulatorowych do zastosowania w układzie autologicznym
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

14.05.2019 5 lat
Jędrzejów   Artmedik sp. z o.o. ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów w ramach działalności podmiotu leczniczego NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie ul. Małogoska 25, 28-300 Jędzrzejów Pobieranie od żywych dawców chondrocytów (chrząstki) 18.01.2016 5 lat
Katowice

Provita Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
ul. Fabryczna 13d,
40-611 Katowice
w ramach działaności Angelius Szpital - Oddziału Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej

Pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów)

05.07.2016 5 lat
Pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej 16.10.2017 5 lat
Katowice

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Ks. Markiefki 87,
40-211 Katowice

Pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów)

20.06.2017

5 lat

Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im.Gabriela Narutowicza w Krakowie,
ul. Prądnicka 35-37,
31-202 Kraków

Pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej i  pochodzących z niej komórek macierzystych

29.07.2016 5 lat

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.
ul. Os. Złotej Jesieni 1,
31-826 Kraków
w ramach działalności Maopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej na Oddziale Oparzeń i Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Pobieranie od żywych dawców skóry (keratynocytów)

10.10.2016

5 lat

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.
ul. Os. Złotej Jesieni 1,
31-826 Kraków
w ramach działalności Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej na Oddziale Oparzeń, Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

pobieranie od żywych dawców mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej 30.08.2017 5 lat

Scanmed S.A.,
ul Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków,
w ramach działalności
Scanmed Szpital Św. Rafała w Krakowie - Oddział Neurochirurgii,
ul. Adama Bochenka 12,
30-693 Kraków

pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej 30.10.2017 5 lat
Lublin

CRH Żagiel Med Sp. z o.o. Spółka jawna,
ul. K. Przerwy-Tetmajera 21,
20-362 Lublin
w ramach działalnosci Żagiel Med Szpital - Wieloprofilowy Oddział Zabiegowy

pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów) 19.12.2017 5 lat
Łódź

Pulsmed Sp. z o.o. w Łodzi,
ul. P.O.W. 26,
90-248 Łódź,
w ramach działalności:
Szpital Pulsmed Sp. z o.o.,
ul. P.O.W. 26,
90-248 Łódź

- pobieranie i autologiczne przeszczepianie oraz zastosowanie tkanki tłuszczowej
- autologiczne zastosowanie pochodzących z tkanki tłuszczowej komórek macierzystych i regeneracyjnych

16.08.2018 5 lat
Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
ul. Warszawska 30,
10-082 Olsztyn,
w ramach działalności Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

- Pobieranie od żywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku,
- Pobieranie od żywego dawcy tkanki tłuszczowej i pochodzących z niej komórek macierzystych

24.10.2016 5 lat
Poznań

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 czerwca 1956 nr 135/147,
61-545 Poznań

Pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów)

04.08.2014

5 lat

Siemianowice Śląskie

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2,
41-100 Siemianowice Śląskie
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chirurgii Plastycznej

Pobieranie od żywych dawców naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej oraz autologiczne przeszczepianie naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej  09.04.2018 5 lat

Szczecin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
w ramach działalności Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii

pobieranie od żywych dawców skóry (keratynocytów)

08.09.2017

5 lat

Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
w ramach działalności I Kliniki Okulistyki

autologiczne zastosowanie u ludzi krwiotwórczych i niekrwiotwórczych komórek macierzystych

29.11.2018 5 lat

Świebodzin

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
w ramach działalności Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pobieranie od żywych dawców chondrocytów (chrząstki)

08.06.2016

5 lat

Warszawa

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis SP ZOZ w Warszawie
w ramach działalności Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zakładu Chirurgii Ogólnej Szpitala Opieki Krótkoterminowej Centrum Attis,
ul. Górczewska 89,
01-401 Warszawa

Pobieranie od żywych dawców chondrocytów (chrząstki) i ich autologiczne, dostawowe przeszczepienie, po uprzednim namnożeniu w banku tkanek i komórek 14.10.2014 5 lat

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w Warszawie,
ul. Wałbrzyska 46,
02-739 Warszawa
w ramach dzialalności Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pobieranie tkanki tłuszczowej od żywego dawcy, autologiczne, dostawowe przeszczepienie pozyskanych z tej tkanki mezenchymalnych komórek macierzystych 14.10.2014 5 lat

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.,
ul. Wałbrzyska 46,
02-739 Warszawa
w ramach dzialalności Oddziału wieloprofilowego-zabiegowego

pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej i pochodzacych z niej mezenchymalnych komórek macierzystych i ich autologiczne zastosowanie 22.01.2018 5 lat

Sport Medica S.A.,
ul. Pory 78,
02-757 Warszawa,
w ramach działalności:
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Medycyny Sportowej. Oddziału Chirurgii Plastycznej, Oddziału Neurochirurgii - stanowiących komórki organizacyjne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center Szpital oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Medycyny Sportowej, Poradni Chirurgii Plastycznej, Poradni Neurochirurgicznej - stawnowiących komórki organizacyjne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center Przychodnia Specjalistyczna

 • pobieranie od żywych dawcówtkanki tłuszczowej
 • autologiczne zastosowanie wyizolowanych z tkanki tłuszczowej komórek macierzystych 
02.07.2019 5 lat

Horizon Medical Center Sp. z o.o. .
ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa
w ramach działalnosci przedsiebiorstwa podmiotu leczniczego   Horizon Clinic 
ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa

Pobieranie od żywego dawcy tkanki tłuszczowej oraz po wyizolowaniu z niej komórek macierzystych i regeneracyjnych w banku tkanek na ich przeszczepianie do: stawów, więzadeł, ścięgien, mieśni, kości, ubytków chrzestnych i kostnych, owrzodzeń i ubytków skóry i tkanki podskórnej, blizn 10.09.2015 5 lat

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa
w ramach działalności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej 25.08.2017 5 lat

MELITUS sp. z o.o.
ul. Słowackiego 12
01-627 Warszawa

Pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej

25.08.2017

5 lat

Timeless Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o.
ul. Generała Abrahama 18/322,

03-982 Warszawa

Pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej

25.08.2017

5 lat

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
(ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa)

w ramach działalności komórki organizacyjnej:

Kliniki Neurologii

Pobieranie od żywego dawcy szpiku kostnego - celem izoloacji niekrwiotwórczych mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku

26.06.2019

5 lat

"Aleksander IV" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa)

w ramach działalności zakładu leczniczego:

Ortopedika Centrum Chirurgii Specjalistycznej

(ul. Modlińska 31/312, 03-152 Warszawa)

pobieranie szpiku od dawcy żywego
- w celu autologicznego zastosowania w badaniu klinicznym wyizolowanych z niego niekrwiotwórczych mezenchymalnych komórek macierzystych

23.12.2019 5 lat
Zabrze

Centrum Medycyny Sportowej - CMS Sp. z o.o. w Zabrzu,
ul Zwrotnicza 11G,

41-807 Zabrze,

w ramach działalności komórki organizacyjnej:

Oddział chirurgii jednego dnia w zakresie:

chirurgia dziecięca, ortopedia i traumatologia, chirurgia ogólna, otolaryngologia, ginekologia, urologia

pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej 19.12.2017 5 lat
Żory

Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.,
ul. Bankowa 2,
44-240 Żory
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci

Pobieranie od żywych dawców komórek tkanki chrzęstnej (chondrocytów)

07.08.2019 5 lat

Pozwolenia wygasłe:

Bielsko-Biała

Szpital Świętego Łukasza BGL Sp. z o.o
ul. Bystrzańska 94B
43-309 Bielsko-Biała

Pobieranie od żywych dawców komórek chrząstki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namnożeniu w banku tkanek i komórek 25.02.2014 5 lat
Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im dr. Antoniego Jurasza,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz

Pobieranie od żywego dawcy fragmentu mięśnia poprzecznie prążkowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcześniejszym namnożeniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
Chorzów

NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii w Chorzowie prowadzonego przez Urovita Sp. z o.o.,
ul. Strzelców Bytomskich 11,
41-500 Chorzów

Pobieranie od żywego dawcy fragmentu mięśnia poprzecznie prążkowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcześniejszym namnożeniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego,
ul. Mirowska 15,
42-200 Częstochowa

Pobieranie od żywych dawców komórek chrzastki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namnożeniu w banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach banku tkanek i komórek (zmiana sentencji decyzji dn. 30.05.2016)

25.02.2014 5 lat
Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II,
ul. Medyków 16,
40-752 Katowice

Pobieranie od żywych dawców komórek chrząstki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namnożeniu w banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 25.02.2014 5 lat
Katowice

Szpital Specjalistyczny im. prof.. E. Michałowskiego,
ul. Strzelecka 9,
40-073 Katowice

Pobieranie od żywego dawcy fragmentu mięśnia poprzecznie prążkowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcześniejszym namnożeniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
Piekary Śląskie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
ul.Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie

Pobieranie od żywego dawcy chrząstki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepianie po namnożeniu w banku tkanek i komórek

31.07.2013 5 lat
Warszawa

NZOZ Mazovia,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 47/U15,
02-797 Warszawa

Pobieranie od żywego dawcy fragmentu mięśnia poprzecznie prążkowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcześniejszym namnożeniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
Warszawa

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
ul. Lindleya 4,
02-005 Warszawa

Pobieranie od żywego dawcy fragmentu mięśnia poprzecznie prążkowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcześniejszym namnożeniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
Warszawa

"Centrum MedycynySportowej" Sp. z o.o. w Warszawie,
ul. Wawelska 5,
02-034 Warszawa

Pobieranie od żywego dawcy chrząstki stawowej (chondrocytów), Przeszczepianie allogenicznych ściegien, łąkotek i tkanki kostnej od zmarłych dawców 27.11.2012 5 lat
Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego,
ul. Borowska 213,
50-556 Wrocław

Pobieranie od żywych dawców: - chrząstki stawowej (chondrocytów), osteocytów, komórek szpiku kostnego, komórek tkanki kostnej tworzących kości, komórek tkanki nabłonkowej i tłuszczowej, komórek macierzystych tkanki łącznej i ich autologiczne albo allogeniczne przeszczepienie po namnożeniu w banku tkanek i komórek,
- tkankowych przeszczepów biowitalnych tkanki i ich autologiczne albo allogeniczne przeszczepienie po namnożeniu w banku tkanek i komórek


26-09-2016: decyzja MZ o zastąpieniu wyrazów "banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach" wyrazami "banku tkanek i komórek"

25.02.2014 5 lat

 

© 2020 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"