Strona główna

 

Ośrodki mające pozwolenie Ministra Zdrowia
na tkankowe i komórkowe przeszczepy biowitalne

 

        

          

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

   

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na:

data wydania pozwolenia

okres

Bielsko-Biała

Szpital Świętego Łukasza S.A.,
ul. Bystrzańska 94B,
43-309 Bielsko-Biała,
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu

pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów)

18.09.2019

5 lat

Bieruń

Galen – Ortopedia Sp. z o.o.
(ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń)

pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej
- w celu izolacji pochodzących z niej mezenchymalnych komórek macierzystych w celu autologicznego zastosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyjątku szpitalnego (HE-ATMP) w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) oraz
- w celu izolacji oraz namnożenia in vitro pochodzących z niej mezenchymalnych komórek macierzystych/zrębowych, w celu wytworzenia i autologicznego zastosowania badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej - badanego produktu inżynierii tkankowej (ATIMPITEP) w badaniu klinicznym, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020 poz. 944,z późn. zm.),
tj. działalność określoną w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

16.11.2020

5 lat
(okres liczony od 5.08.2020r.)

Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
(ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej

pobieranie od żywego dawcy podskórnej tkanki tłuszczowej - w celu następczego wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (komórki stromalne z tkanki tłuszczowej ATIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w badaniu klinicznym w rozumieniu o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi1
1Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. z 2023 r. poz. 605).

31.05.2023

5 lat

Częstochowa

Miejski Szpital Zespolony,
ul. Mirowska 15,
42-200 Częstochowa,
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów)

18.09.2019

5 lat

Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

pobieranie od żywych dawców krwi obwodowej pełnej - celem izolacji limfocytów i następczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) namnożonych in vitro limfocytów T-regulatorowych do zastosowania w układzie autologicznym
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

14.05.2019

5 lat

Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.
ul. Os. Złotej Jesieni 1,
31-826 Kraków
w ramach działalności Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej na Oddziale Oparzeń, Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

pobieranie od żywych dawców mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej

30.08.2017

5 lat

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o.
(Osiedle Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków)
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Małopolskiego Centrum Oparzeniowo – Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej – lecznictwo szpitalne
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń,
2. Oddziału Chirurgii Plastycznej i Oparzeń Dzieci.

pobieranie od żywego dawcy skóry pełnej grubości z tkanką podskórną
- w celu następczego wytworzenia produktów leczniczych terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego (HE-ATMP: keratynocyty HE-ATMP, tłuszczopochodne komórki mezenchymalne HE-ATMP)) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach medycznego eksperymentu leczniczego w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty1;
1 Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.).

19.07.2023 5 lat
Ostrów Wielkopolski

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
(ul. Limanowskiego 20/22,
63-400 Ostrów Wielkopolski) w ramach działalności komórek organizacyjnych:
Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej i Pododdziału Leczenia Oparzeń - Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń

- pobieranie od żywych dawców skóry i tkanki podskórnej - w celu izolacji komórek naskórka do autologicznego zastosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyjątku szpitalnego (HE-ATMP) w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.)

07.07.2020

5 lat

Warszawa

Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sp. z o.o. w organizacji
ul. Nowoursynowska 100,
02-797 Warszawa
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zakładu Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej
2. Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Szpitala.

pobieranie od żywych dawców krwi obwodowej pełnej
- w celu wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej L-PRF - leukocytarnego osocza bogatopłytkowego - do zastosowania u ludzi

08.09.2022

5 lat

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14,
02-776 Warszawa
w ramach komórki organizacyjnej:
Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zakładu Transfuzjologii

pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu:
* autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej – ECP,
* wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej CART - ATMP/GTMP - do zastosowania autologicznego,
* wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej CART - ATIMP/GTIMP - do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.);

18.02.2021

5 lat

Sport Medica S.A.,
ul. Pory 78,
02-757 Warszawa,
w ramach działalności:
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Medycyny Sportowej. Oddziału Chirurgii Plastycznej, Oddziału Neurochirurgii - stanowiących komórki organizacyjne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center Szpital oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Medycyny Sportowej, Poradni Chirurgii Plastycznej, Poradni Neurochirurgicznej - stawnowiących komórki organizacyjne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center Przychodnia Specjalistyczna

* pobieranie od żywych dawcówtkanki tłuszczowej

* autologiczne zastosowanie wyizolowanych z tkanki tłuszczowej komórek macierzystych 

02.07.2019

5 lat

Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa) w ramach działalności zakładu leczniczego: Szpitala Instytutu Oddział w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice)
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

zastosowanie komórek krwiotwórczych szpiku pobranych od dawcy zmarłego

10.11.2020

5 lat

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
(ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa)

w ramach działalności komórki organizacyjnej:

Kliniki Neurologii

Pobieranie od żywego dawcy szpiku kostnego - celem izoloacji niekrwiotwórczych mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku

26.06.2019

5 lat

"Aleksander IV" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa)

w ramach działalności zakładu leczniczego:

Ortopedika Centrum Chirurgii Specjalistycznej

(ul. Modlińska 31/312, 03-152 Warszawa)

pobieranie szpiku od dawcy żywego
- w celu autologicznego zastosowania w badaniu klinicznym wyizolowanych z niego niekrwiotwórczych mezenchymalnych komórek macierzystych

23.12.2019

5 lat

Żory

Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.,
ul. Bankowa 2,
44-240 Żory
w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci

Pobieranie od żywych dawców komórek tkanki chrzęstnej (chondrocytów)

07.08.2019

5 lat

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"