Strona główna

 

Ośrodki kwalifikujące

(kwalifikacja chorego do przeszczepienia nerki)

 

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy(at)poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikujące 

Dane kontaktowe do koordynatorów żywego dawcy można znaleźć tu: koordynator żywego dawcy

Dotyczy biorców nerek oraz nerki i trzustki:

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

BIAŁYSTOK

Ośrodek kwalifikujący

Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel. 85 740 94 63; 85 740 94 60
fax. 85 743 45 86; 85 743 48 54
Kierownik:  
prof. dr hab. med. Jacek Małyszko

BYDGOSZCZ

Ośrodek kwalifikujący

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Szpital Uniwersytecki im. Jurasza
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 40 44
Kierownik: dr hab. med. Paweł Stróżecki,prof.UMK

GDAŃSK

Ośrodek kwalifikujący

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
Instytut Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 25 52
fax. 58 346 11 86
Kierownik: dr hab. med. Andrzej Chamienia

KATOWICE

Ośrodek kwalifikujący

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95 
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

KRAKÓW

Ośrodek kwalifikujący

Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny 
Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

tel. 12 400 35 81,

fax 12 400 38 81

Kierownik: dr med. Ewa Ignacak

LUBLIN

Ośrodek kwalifikujący

Ośrodek Kwalifikujący w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. 81 7244705  fax: 81 7244649

Kierownik:
dr med. Iwona Baranowicz-Gąszczyk

ŁÓDŹ

Ośrodek kwalifikujący

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - CSW 
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul.Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 201 55 00, 42 201 44 02
fax 42 201 44 01
Kierownik:
prof. dr hab. med. Michał Nowicki

OLSZTYN

Ośrodek kwalifikujący

Ośrodek Kwalifikujący do Przeszczepienia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

tel. 89 538 64 36

fax 89 538 65 87

Kierownik: dr Norbert Kwella

POZNAŃ

Ośrodek kwalifikujący

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
SPSK nr 2 im. H. Święcickiego UM
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,

fax 61 869 16 88

Kierownik: dr hab. med. Ilona Idasiak-Piechocka

POZNAŃ II

Ośrodek kwalifikujący

Ośrodek kwalifikujący do przeszczepienia "Poznań - Lutycka"
Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel./fax 61 821 23 27
Kierownik:
prof. dr hab. med. Maciej Głyda

SZCZECIN I

Ośrodek kwalifikujący

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM
SPSK nr 2

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel./fax 91 466 11 96

Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

SZCZECIN II

Ośrodek kwalifikujący

Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

tel. 91 813 96 11 tel./fax 91 813 96 19

Kierownik:
dr hab. med. Marek Myślak

WARSZAWA

Ośrodek kwalifikujący

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel./fax 22 502 21 29
Kierownik:
prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

WARSZAWA CZD

Ośrodek kwalifikujący

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 15 40

fax 22 81515 41

Kierownik:
prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

WROCŁAW

Ośrodek kwalifikujący

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556  Wrocław

tel. 71 733 25 32, 71 733 25 02,, 71 733 25 05

fax 71 733 25 09
Kierownik: prof. dr hab. med. Oktawia Mazanowska

Biorcy pediatryczni są kwalifikowani do przeszczepienia nerki w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"