Ośrodki kwalifikacyjne

(kwalifikacja chorego do przeszczepienia nerki)

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

 

Dotyczy biorców nerek i nerki i trzustki:

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 
Kontakt 

     

BIAŁYSTOK

Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel. 85 740 94 63; 85 740 94 60
fax. 85 743 45 86; 85 743 48 54
e-mail:
nefrologiaamb@wp.pl
Kierownik:
dr hab. Jacek Małyszko

BYDGOSZCZ

Klinika Transplantologii I Chirurgii Ogólnej, Szpital Uniwersyteckiim. Jurasza
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 40 44
e-mail:
kiktranspl@cm.umk.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

GDAŃSK

Klinika Nefrologii, Transplantologii I Chorób Wewnętrznych,
Instytut Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 25 52
fax. 58 346 11 86
e-mail:
chamien@amg.gda.pl
Kierownik:
dr n. med. Andrzej Chamienia

KATOWICE

Katedra I Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95 
email: nefro@spskm.katowice.pl awiecek@spskm@katowice.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

KRAKÓW I

Klinika Nefrologii - Oddział Przeszczepów
Collegium Medium UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków

tel. 12 424 78 09, 12 424 78 10,

fax 12 424 71 48

e-mail:
wladsul@mp.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

KRAKÓW II

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02
fax 12 614 22 66
email: m.krasnicka@szpitaljp2.krakow.pl
kierownik:
dr n. med. Monika Kraśnicka

LUBLIN

Ośrodek Kwalifikujący w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. 81 7244705  fax: 81 7244649
e-mail : iwona.baranowicz@am.lublin.pl
Kierownik:
dr n. med. Iwona Baranowicz-Gąszczyk

ŁÓDŹ

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - CSW 
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul.Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 201 55 00, 42 201 44 02
fax 42 201 44 01
email:
nefro@wp.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Michał Nowicki

OLSZTYN

Ośrodek Kwalifikujący do Przeszczepienia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

tel. 89 538 64 36

fax 89 538 65 87

Kierownik: dr Norbert Kwella

POZNAŃ

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
SPSK nr 2 im. H. Święcickiego U
M
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,

fax 61 869 16 88

email: ilonaidasiak@poczta.onet.pl
Kierownik: dr hab. med. Ilona Idasiak-Piechocka

SZCZECIN I

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM
SPSK nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel./fax 91 466 11 96
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

SZCZECIN II

Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

tel. 91 813 96 11 tel./fax 91 813 96 19

email:
nefrologia@spwsz.szczecin.pl
Kierownik:
dr hab. med. Marek Myślak

WARSZAWA

Instytut Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel./fax 22 502 21 29
e-mail: mdurlik@wum.edu.pl
Kierownik:
prof dr hab med. Magdalena Durlik

WARSZAWA CZD

Klinika Nefrologii i Transplantacji Nerek
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 15 40

fax 22 81515 41

email r.grenda@czd.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

WROCŁAW

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556  Wrocław

tel. 71 733 25 32, 71 733 25 02,, 71 733 25 05

fax 71 733 25 09
email: maria.boratynska@op.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Maria Boratyńska

Biorcy pediatryczni będą kwalifikowani do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Biorcy z województwa podlaskiego w Białymstoku.

Biorcy z województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy.

Biorcy z województwa pomorskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego w Gdańsku.

Biorcy z województwa śląskiego w Katowicach.

Biorcy z województwa małopolskiego i podkarpackiego w Krakowie.

Biorcy z województwa lubelskiego w Lublinie.

Biorcy z województwa łódzkiego w Łodzi .

Biorcy z województwa wielkopolskiego i lubuskiego w Poznaniu.

Biorcy z województwa zachodnio-pomorskiego w Szczecinie (w ośrodku transplantacji nerek w Pomorskiej Akademii Medycznej).

Biorcy z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego w  Warszawie.

Biorcy z województwa opolskiego i dolnośląskiego we Wrocławiu .

 

 

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"