Ośrodki kwalifikacyjne

(kwalifikacja chorego do przeszczepienia nerki)

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikacyjne 

Dotyczy biorców nerek i nerki i trzustki:

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

BIAŁYSTOK

Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel. 85 740 94 63; 85 740 94 60
fax. 85 743 45 86; 85 743 48 54
Kierownik:  
prof. dr hab. med. Jacek Małyszko

BYDGOSZCZ

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Szpital Uniwersytecki im. Jurasza
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 40 44
Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

GDAŃSK

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
Instytut Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 25 52
fax. 58 346 11 86
Kierownik: dr hab. med. Andrzej Chamienia

KATOWICE

Katedra I Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95 
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

KRAKÓW I

Klinika Nefrologii - Oddział Przeszczepów
Collegium Medium UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 15, 31-501 Kraków

tel. 12 424 78 09, 12 424 78 10,

fax 12 424 71 48

Kierownik: dr med. Ewa Ignacak

KRAKÓW II

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02
fax 12 614 22 66
kierownik:
dr med. Monika Kraśnicka

LUBLIN

Ośrodek Kwalifikujący w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. 81 7244705  fax: 81 7244649
Kierownik: dr med. Iwona Baranowicz-Gąszczyk

ŁÓDŹ

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - CSW 
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul.Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 201 55 00, 42 201 44 02
fax 42 201 44 01
Kierownik: prof. dr hab. med. Michał Nowicki

OLSZTYN

Ośrodek Kwalifikujący do Przeszczepienia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

tel. 89 538 64 36

fax 89 538 65 87

Kierownik: dr Norbert Kwella

POZNAŃ

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
SPSK nr 2 im. H. Święcickiego U
M
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,

fax 61 869 16 88

Kierownik: dr hab. med. Ilona Idasiak-Piechocka

POZNAŃ II

Ośrodek kwalifikujący do przeszczepienia "Poznań - Lutycka"
Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel./fax 61 821 23 27
Kierownik:
prof. dr hab. med. Maciej Głyda

SZCZECIN I

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM
SPSK nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel./fax 91 466 11 96
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

SZCZECIN II

Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

tel. 91 813 96 11 tel./fax 91 813 96 19

Kierownik: dr hab. med. Marek Myślak

WARSZAWA

Instytut Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel./fax 22 502 21 29
Kierownik:
prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

WARSZAWA CZD

Klinika Nefrologii i Transplantacji Nerek
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 15 40

fax 22 81515 41

Kierownik: prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

WROCŁAW

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556  Wrocław

tel. 71 733 25 32, 71 733 25 02,, 71 733 25 05

fax 71 733 25 09
Kierownik: dr hab. med. Oktawia Mazanowska

Biorcy pediatryczni będą kwalifikowani do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

 

 

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"