Strona główna

Ośrodki przeszczepiające nerki

 

        

          

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

Ośrodki przeszczepiające nerki:

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

   

BIAŁYSTOK

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 831 82 77
Kierownik: dr hab. med. Jerzy Głowiński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok

Sekretariat : 85 831 83 35
fax: 85 831 88 80

Dyrektor: prof. dr hab. med. Jan Kochanowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,
dla:
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji.

* data wydania pozwolenia:   30.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel.85 831 64 58

Kierownik: prof. dr hab. med. Beata Naumnik

BYDGOSZCZ

Klinika

Szpital

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 43 80
tel./fax 52 585 40 44

Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 48 80

fax 52 585 40 02

dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od żywych dawców,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od żywych dawców,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,
dla:
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
(ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

* data wydania pozwolenia:   11.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 45 40
tel./fax 52 585 40 30

Kierownik: dr hab. med. Paweł Stróżecki, prof. UMK

GDAŃSK

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
Kierownik: prof. dr hab. med. Jarosław Kobiela

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od dawców żywych,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców żywych,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmarłych;
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
(ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej – Oddziału Chirurgii Ogólnej;
2. Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – Oddziału Medycyny Transplantacyjnej
(ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk).

* data wydania pozwolenia:   17.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. 58 584 47 00 
fax 58 581 47 46
Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

KATOWICE

Klinika

Szpital

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

tel. 32 255 50 52 

fax 32 259 15 55 
Kierownik: prof. dr hab. med. Robert Król

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od dawców żywych,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców żywych,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmarłych;

dla:
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej.

* data wydania pozwolenia:   10.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95,
fax 32 255 37 26
Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

KIELCE

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
tel. 41 367 15 71
Kierownik:
dr med. Jacek Bicki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

tel. 41 367 13 01

fax 41 345 06 23

Dyrektor: Bartosz Stemplewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*przechowywanie nerek pobranych od zmarłych dawców,

*przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,

w ramach działalności komórki organizacyjnej:

Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

* data wydania pozwolenia:   17.12.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Kliniczny Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
tel. 41 367 13 27; 41 367 43 27
Kierownik:
dr med. Paweł Wróbel

KRAKÓW

Klinika

Szpital

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii
ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

tel. 12 400 24 00, 12 400 24 23

Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Richter

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 400 10 01, 12 424 70 01
fax 12 424 74 87
Dyrektor:
mgr Marcin Jędrychowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od dawców żywych,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców żywych,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmarłych;
dla:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
(ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii
(ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków).

* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii
ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

tel. 12 400 28 50,

fax 12 400 28 67

Kierownik: prof. nzw. dr hab. med. Katarzyna Krzanowska

LUBLIN

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

tel. 81 724 48 29,
fax 81 724 48 34

Kierownik: dr hab. med. Witold Zgodziński - Prof. UM
Kierujący Klinicznym Oddziałem Transplantologii:
dr med. Mariusz Matuszek

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 44 00

fax 81 747 57 10
Dyrektor: mgr Michał Szabelski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od żywych dawców,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od żywych dawców,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,
dla:
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
(ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddziału Transplantologii.

* data wydania pozwolenia:   11.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 47 04,

tel./fax 81 724 45 37

Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Załuska

ŁÓDŹ

Szpital

Klinika

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N.Barlickiego
Łodzi
ul.Narutowicza 96, 90-141 Łódź

tel.42 677 67 55,

fax 42 679 10 91

Kierownik: dr hab. med. Adam Durczyński, prof. UM w Łodzi

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul.Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
tel. 42 677 66 07
fax 42 678 11 76
Dyrektor:
dr med. Monika Domarecka


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od żywych dawców,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od żywych dawców,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,
dla:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź)
w ramach działalności jednostek organizacyjnych:
1. Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej,
2. Oddziału Klinicznego Nefrologii;
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Poradni Leczenia Po Przeszczepie Nerki,
2. Stacji Dializ.

* data wydania pozwolenia:   11.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Nefrologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1

im. N. Barlickiego UM w Łodzi

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

tel. 42 291 95 57

Kierownik: dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM w Łodzi 

Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195, 90-531  Łódź
tel. 42 636 80 81,
fax 42 637 25 77
Kierownik:
prof. dr hab. med. Józef Matych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel. 42 636 83 20
fax 42 637 25 93
Dyrektor:
dr n. med. Roman Bocian


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia)

OLSZTYN

Klinika

Szpital

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel./fax 89 670 91 44, 89 670 91 46

biuro koordynacyjne ds. transplantacji: 895386436 
Ordynator oddziału –
dr med. Leszek Adadyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel.89 538 65 50
Dyrektor: Irena Kierzkowska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
* przechowywanie nerek pobranych od zmarłych dawców
* przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

* data wydania pozwolenia:   18.01.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel. 89 538 62 96, 89 538 63 73

fax 89 533 78 82
Ordynator oddziału –
prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

POZNAŃ

Klinika

Szpital

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

tel./fax 61 821 22 28

Kierownik: dr hab. med. Maciej Głyda prof. UZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Specjalistyczne
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel. 61 821 22 00, 61 821 22 21

fax 61 841 14 82
Dyrektor: Piotr Nowicki


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od dawców żywych;
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek od dawców zmarłych;

w ramach działaności komórki organizacyjnej:
Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii
* data wydania pozwolenia:   18.10.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,

fax 61 869 16 88

Kierownik: prof.dr hab. med.  Andrzej Oko

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań
tel. 61 869 1203
fax 61 867 1232
Dyrektor: dr med. Krystyna Mackiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od żywych dawców,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od żywych dawców,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,
dla:
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu
(ul. Stanisława Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

* data wydania pozwolenia:   30.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 869 11 74,
fax. 61 869 11 75

Kierownik:
prof. dr hab. med. Marek Karczewski

SZCZECIN

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin

tel.91 466 11 28, 91 466 11 29,

fax 91 466 11 30

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

Dyrektor: dr n. zdr. Marcin Sygut


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od żywych dawców,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od żywych dawców,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,
dla:
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
(al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
2. Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

* data wydania pozwolenia:   27.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 11 97

tel./fax 91 91 466 11 96
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10,

fax 91 813 90 09
Dyrektor: Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od dawców żywych,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców żywych,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmarłych;
dla:
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
(ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
2. Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek.

* data wydania pozwolenia:   15.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
SP Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4, 71-450 Szczecin

tel. 91 813 96 11

tel./fax 91 813 96 19

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Myślak

WARSZAWA

Klinika

Szpital

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Centralny Szpital Kliniczny, UCK WUM

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 24 67, 22 599 24 68, 22 599 10 98,

fax 22 599 14 68

Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Gałązka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna Łukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od żywych dawców,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od żywych dawców,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(ul. Stefana Banach 1A, 02-097 Warszawa)
w ramach działalności zakładu leczniczego:
Centralnego Szpitala Klinicznego,
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.

* data wydania pozwolenia:   30.01.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Oddział Transplantologii
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna Łukasik

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od dawców żywych,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców żywych,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmarłych;
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(ul. Stefana Banacha 1 A, 02-097 Warszawa)
w ramach działalności zakładu leczniczego:
Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
(ul. Williama Heerleina Lindleya 4, 02-005 Warszawa)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Transplantologii KChOiT
(ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa).
 * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,UCK WUM

ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 12 32, 22 502 16 41, 22 502 11 95

fax 22 502 21 26, 22 502 21 27

Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii  
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa 
tel. 47 722 12 09 

email: transplantologia@cskmswia.gov.pl
Kierownik: prof. dr hab. med.
Marek Durlik

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

tel. 47 722 15 52

email: dyrekcja@cskmswia.gov.pl

Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie nerek od dawców żywych,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców żywych,
3. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmarłych;
dla:
Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
(ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii – Oddziału Transplantologii.

* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii I Transplantologii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 47 722 12 00

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
fax 22 815 15 10
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: dr n. med.  Marek Migdał


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców żywych;
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmarłych;
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

* data wydania pozwolenia:   24.10.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 15 40

fax 22 815 15 41

Kierownik: prof. dr hab. med. Mieczysław Litwin

WROCŁAW

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 2003

fax 71 733 2009

Kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 18,
fax (71) 733 11 09
Dyrektor: Marcin Drozd


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od dawców żywych,
2. przechowywanie i przeszczepianie nerek od dawców zmarłych,
w ramach działalności jednostek organizacyjnych:
1) Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,
2) Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej,
3) Działu Bloków Operacyjnych.

* data wydania pozwolenia:   21.10.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 25 00, 71 733 25 04 

fax 71 733 25 09,

Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Krajewska

Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej i Chirurgii Wątroby
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
tel. 261 660 154, 261 660 155, 261 660 152
Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby: dr n. med. Kornel Pormańczuk
Ordynator oddziału: dr n. med. Paweł Chudoba

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
Komendant: płk dr n. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców
dla:
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
(ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddziału Chirurgii Transplantacyjnej.

* data wydania pozwolenia:   10.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Chirurgii Naczyniowej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
tel. 71 32 70 333, 71 32 70 331
kierownik:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
ul. H. M. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
tel. 71 32 70 101
Dyrektor:
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz 


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 przechowywanie i przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców
dla:
1. przechowywanie nerek pobranych od zmarłego dawcy,
2. przeszczepianie nerek pobranych od zmarłego dawcy,
dla:
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
(ul. Henryka Michała Kamieńskiego 73 A, 51-124 Wrocław)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Chirurgii Naczyniowej.
.
* data wydania pozwolenia:   22.02.2024
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"