Strona główna

Ośrodki przeszczepiające nerki

 

        

          

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające szpik 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikacyjne 

Ośrodki przeszczepiające nerki:

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

   

BIAŁYSTOK

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 746 82 77,  85 746 86 25
fax 85 74688 96
Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Jerzy Głowiński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok

Sekretariat : 85 746 83 35
fax: 85 746 86 66

Dyrektor: mgr Marek Karp


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji
* data wydania pozwolenia:   30.01.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel.85 740 94 58

fax 85 743 45 86

Kierownik: prof. dr hab. med. Beata Naumnik

BYDGOSZCZ

Klinika

Szpital

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 43 80
tel./fax 52 585 40 44

Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 48 80

fax 52 585 40 02

e-mail:
sekretariat@jurasza.pl
dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

w ramach działalności Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
* data wydania pozwolenia:   11.12.2017 (ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.)
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 45 40
tel./fax 52 585 40 30

email:
nerka@nerka.cpro.pl
Kierownik: dr hab. med. Beata Sulikowska

GDAŃSK

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
email:
ichir@gumed.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
*przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

w ramach działalności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
* data wydania pozwolenia:   20.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 25 05
fax 58 349 25 51, 58 346 11 86
Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

KATOWICE

Klinika

Szpital

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

tel. 32 255 50 52 

fax 32 259 10 52
email:
chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl
Kierownik: dr hab. med. Robert Król

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, wątroby i trzustki od zmarłych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki oraz nerki i wątroby od zmarłych dawców
w ramach działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   13.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95,
fax 32 255 37 26
email:
nefro@spskm.katowice.pl
Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

KIELCE

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
tel. 41 367 15 71
Kierownik:
prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

tel. 41 367 13 01

Fax 41 345 06 23

Dyrektor: Bartosz Stemplewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*przechowywanie nerek pobranych od zmarłych dawców,

*przeszczepianie nerek pobranych od zmarłych dawców,

w ramach działalności komórki organizacyjnej:

Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

* data wydania pozwolenia:   17.12.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
tel. 41 367 137; 41 367 1341
Kierownik:
dr hab. med. prof. UJK Andrzej Jaroszyński

KRAKÓW

Klinika

Szpital

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii
ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

tel. 12 400 24 00

Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Richter

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 01
Dyrektor:
mgr Marcin Jędrychowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

w ramach działalności Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej (ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków)
* data wydania pozwolenia:   14.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii
ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

tel. 12 400 28 50,

fax 12 400 28 66 49

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Kuźniewski

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel. 12 614 32 03, 12 614 30 72, 12 614 30 75
faks: 12 614 25 25, 12 614 34 56
email: kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl
Kierownik:
prof. dr hab.med. Bogusław Kapelak

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 00, 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
e-mail.
sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl
Dyrektor: Grzegorz Fitas


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
w ramach działalnosci komórki organizacyjnej: Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
* data wydania pozwolenia:   12.06.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie nerek od żywych dawców
* przechowywanie nerek pobranych od żywych dawców
*
przeszczepianie nerek pobranych od żywych dawców
w ramach działalnosci komórki organizacyjnej: Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
* data wydania pozwolenia:   23.10.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

LUBLIN

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 48 29,

Kierownik: prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki

SPSK nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 44 00

fax 81 747 57 10
email. szpital@spsk4.lublin.pl
Dyrektor: Dr med. Radosław Starownik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

w ramach działalnosci komórek organizacyjnych: Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego oraz Oddział Transplantologii Klinicznej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.)

Klinika Nefrologii
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 45 39, 81 724 45 37,

fax 81 724 47 05

Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Załuska

ŁÓDŹ

Szpital

Klinika

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul.Kopcińskiego 22, 91-153 Łódź

tel.42 677 67 55,

fax 42 679 10 91

Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul.Kopcińskiego 22, 91-153 Łódź
tel. 42 677 68 33, 42 677 68 34, 42 677 67 77
fax 42 678 11 76
Dyrektor:
prof. dr hab. med. Piotr Kuna


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

w ramach działalnosci komórki organizacyjnej: Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   10.01.2018 (ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.)
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Nefrologii
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1

im. N. Barlickiego UM w Łodzi

Oddział Nefrologii

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

tel. 42 291 95 50

Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Ilona Kurnatowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
ul. Wólczańska 195, 90-531  Łódź
tel. 42 636 80 81,
fax 42 637 25 77
Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Matych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel. 42 636 83 20
fax 42 637 25 93

Dyrektor: dr n. med. Roman Bocian


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia)

OLSZTYN

Klinika

Szpital

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel./fax 89 670 91 44, 89 670 91 46

biuro koordynacyjne ds. transplantacji: 895386436 
Ordynator oddziału –
dr med. Leszek Adadyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel.89 538 65 50
email:
szpital@wss.olsztyn.pl
Dyrektor:
lek. med. Irena Kierzkowska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
 przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.07.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel. 89 538 62 96, 89 538 63 73

fax 89 533 78 82
Ordynator oddziału –
prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

POZNAŃ

Klinika

Szpital

Oddział Transplantologii i Chirurgii
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

tel./fax 61 821 22 28

email:
transplantologia@lutycka.pl
Kierownik: dr hab. med. Maciej Głyda prof. UZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel. 61 821 22 00

fax 61 841 14 82
Dyrektor: mgr Małgorzata Piotrowska-Błochowiak


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców,
*przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

w ramach działaności Oddziału Transplantologii, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii
* data wydania pozwolenia:   18.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu
SPSK nr 2 im. H. Święcickiego

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,

fax 61 869 16 88

email:
nefrologia@spsk2.pl
Kierownik: prof.dr hab. med.  Andrzej Oko

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 869 12 03
fax 61 867 12 32
email.
szpital@spsk2.pl
Dyrektor:
dr med. Krystyna Mackiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
*przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

w ramach działalnosci komórki organizacyjnej: Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

* data wydania pozwolenia:   31.01.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869 13 47
Kierownik:
dr hab. med. Marek Karczewski

SZCZECIN

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM 
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin

tel. 91 466 11 29,

fax 91 466 11 30

email: chirurgia.transplantacyjna@spsk2-szczecin.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

email: spsk2@spsk2-szczecin.pl
Dyrektor:
mgr Marcin Sygut


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców

* przechowywanie I jednoczasowe przeszczepianie nerki I trzustki od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Klinika Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej 

* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 11 97

fax 91 91 466 11 96
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
email: chirurgia.spwsz@gmail.com
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10,

fax 91 813 90 09
email. spwsz@spwsz.szczecin.pl
Dyrektor: Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
* pobieranie przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców

* przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i wątroby od zmarłych dawców

w ramach działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   17.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
SP Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4, 71-450 Szczecin

tel. 91 813 96 11

tel./fax 91 813 96 19

email :
nefrologia@spwsz.szczecin.pl
Kierownik: dr hab. med. Marek Myślak

WARSZAWA

Klinika

Szpital

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 24 67, 22 599 24 68, 22 599 10 98,

fax 22 59914 68

Kierownik: prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00

fax 22 599 15 02
Dyrektor: p.o. Maciej Zabelski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerek i trzustek oraz trzustek od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   02.02.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii WUM

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

Kierownik: dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00,

fax 22 502-21-39
email. szpital@dzieciatkajezus.pl
Dyrektor:
p.o. Anna Łukasik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, wątroby i  trzustki od zmarłych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
Instytut Transplantologii WUM

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,

ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 12 32,

fax 22 502 21 26

Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Instytut Transplantologii WUM

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,

ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 16 41,

fax 22 502 21 27

Kierownik: prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny MSW

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa 

tel. 22 508 12 17

fax 22 508 12 66 

email:
transplantologia@cskmswia.pl
Kierownik:prof. dr hab. med.
Marek Durlik

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

tel. 22 5081020,

fax 22 845 14 68

email.
dyrekcja@cskmswia.pl
Dyrektor: dr n. med. Marcin Maruszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerki i trzustki oraz trzustki od zmarłych dawców
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii - Oddział Transplantologii
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii I Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny MSW

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

tel. 22 508 12 00

email:
nefrologia@cskmswia.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: dr Marek Migdał


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych i żywych dawców
 *przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych i  żywych dawców

w ramach działalności Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii i Transplantacji Nerek
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22815 74 91

fax 22 81515 41

email
nefrologia@czd.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

WROCŁAW

Klinika

Szpital

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 2003

fax 71 733 2009

Kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców

*przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców

w ramach działalności Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 25 00, 71 733 25 04 

fax 71 733 25 09,

Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Krajewska

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej, Pododdziałem Chirurgii Endokrynologicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

tel. 71 327 03 33,

fax 71 325 41 01

Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. 71 32 70 101,

fax 71 32 54 101
email: sekretariat@wssk.wroc.pl
Dyrektor:
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
 pobieranie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych i zmarłych dawców
w ramach działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pododziałem Chirurgii Metabolicznej i Pododdziałem Chirurgii Endokrynologicznej

* data wydania pozwolenia:   18.09.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym  i Transplantacyjnym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

tel. 71 327 04 19,

fax 71 327 05 83

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Hruby

Klinika Chirurgiczna
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 247, fax 261 6 60 245
Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Chabowski

Ordynator chirurgii transplantacyjnej - dr n. med. Paweł Chudoba

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
e-mail:
szpital@4wsk.pl
Komendant:
płk dr n. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców

w ramach działalności Klinicznego Oddziału Chirurgii Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   13.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

© 2020 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

<>

© 2019 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"