Strona główna

 

Zebrania kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu procedur transplantacyjnych

 

               

 
 
Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

2023 r.

 

9 maja 2023 r.: Zdalne spotkanie Poltransplantu z Kierownikami ośrodków przeszczepiających nerki, Koordynatorami i Przedstawicielami Pracowni Zgodności Tkankowej
godz. 11.00

Program:

Powitanie

Dr hab. Artur Kamiński

11.00

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie nerki w 2022 r.

Dr Dorota Lewandowska

11:05
15 min.

Doświadczenia ośrodków z przekazywaniem nerek celem przeszczepienia biorcom  w miejscu zakwalifikowania

Prof. A. Dębska-Ślizień,
Prof. Maciej Kosieradzki
Dr. hab. Aureliusz Kolonko

11.20
30 min.

Koordynacja pobrań trzustki

Prof. Jarosław Czerwiński

11:50
10 min.

Współpraca międzynarodowa

Dr Anna Pszenny

12:00
15 min.

Immunologiczne aspekty przeszczepiania nerek w Kanadzie 

Prof. Robert Liwski

12:15
45 min.

Nowe zasady alokacji nerek

Dr Dorota Lewandowska

13.00
15 min

Kwalifikacja i przeszczepianie nerek w e-Transplant

Mgr Paweł Kozłowski
Mgr  Magdalena Dyjewska
Mgr  Dafne Woźniczka
Mgr  Piotr Duch
(Centrum e-Zdrowia )

13:15
45 min.

Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

Dr hab. Artur Kamiński

14:00
30 min

20.04.2023 r.: Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę oraz Koordynatorów z tych ośrodków.
Warszawa, czwartek, 20 kwietnia, godz. 11.00, Siedziba Poltransplantu (al. Jerozolimskie 87), sala na 1-m piętrze

11.00   Wprowadzenie - dr hab. Artur Kamiński
11.10   Nowe zasady alokacji i dystrybucji pobrań i przeszczepień wątroby. Algorytm wyboru biorcy z zastosowaniem narzędzia sieciowego e-Transplant. Komentarze - Prof. Jarosław Czerwiński, mgr Magdalena Tarasiewicz, mgr Piotr Jasielski - przedstawiciele Centrum e-Zdrowia
13.00   Platforma wymiany narządów pomiędzy krajami Europy (Foedus, Eurotris) - Dr Anna Pszenny
13.15.  Transport zespołów transplantacyjnych i narządów statkami powietrznymi - Dr Adam Parulski
13.30   Niektóre zasady koordynacji pobrań i przeszczepień wątroby - Prof. Jarosław Czerwiński
13.45   Podsumowanie, końcowe uwagi i komentarze -
Uczestnicy spotkania

14.04.2023 r.: Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających płuca oraz Koordynatorów z tych ośrodków.
Warszawa, piątek 14 kwietnia, godz. 11.00 Siedziba Poltransplantu (al. Jerozolimskie 87), sala na 1-m piętrze

11.00   Wprowadzenie - dr hab. Artur Kamiński
11.10   Nowe zasady alokacji i dystrybucji pobrań i przeszczepień płuc. Algorytm wyboru biorcy z zastosowaniem narzędzia sieciowego e-Transplant. Komentarze - Prof. Jarosław Czerwiński, mgr Paweł Kozłowski, mgr Piotr Jasielski - przedstawiciele Centrum e-Zdrowia
13.00   Platforma wymiany narządów pomiędzy krajami Europy (Foedus, Eurotris) - Dr Anna Pszenny
13.15.  Transport zespołów transplantacyjnych i narządów statkami powietrznymi - Dr Adam Parulski
13.30   ISHLT Registry - Dr Anna Pszenny
13.45   Podsumowanie, końcowe uwagi i komentarze - 
Uczestnicy spotkania

13.04.2023 r.: Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających serca oraz koordynatorów z tych ośrodków
Warszawa, czwartek 13 kwietnia, godz. 11.00, Siedziba Poltransplantu (al. Jerozolimskie 87), sala na 1-m piętrze

11.00   Wprowadzenie - dr hab. Artur Kamiński
11.10   Nowe zasady alokacji i dystrybucji pobrań i przeszczepień serca. Algorytm wyboru biorcy z zastosowaniem narzędzia sieciowego e-Transplant. Komentarze - Prof. Jarosław Czerwiński, mgr Paweł Kozłowski, mgr Piotr Jasielski - przedstawiciele Centrum e-Zdrowia

13.00   Platforma wymiany narządów pomiędzy krajami Europy (Foedus, Eurotris) - Dr Anna Pszenny
13.15.  Transport zespołów transplantacyjnych i narządów statkami powietrznymi - Dr Adam Parulski
13.30   ISHLT Registry - Dr Anna Pszenny
13.45   Podsumowanie, końcowe uwagi i komentarze -
Uczestnicy spotkania

2022 r.

Zdalne spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających nerki oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków, Kierowników ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia nerki oraz Kierowników Pracowni Zgodności Tkankowej
24 marca (czwartek) godz. 11.00

Program

Powitanie

Dr hab. Artur Kamiński

11.00

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie nerki w 2020 i 2021 r.

Dr Dorota Lewandowska

15 min.

Świadczenia gwarantowane obejmujące kwalifikację i monitorowanie pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką

AOTM iT

20 min.

Immunologia biorcy nerki

mgr Agnieszka Jałbrzykowska

20 min.

e-Transplant; budowa „nowych rejestrów transplantacyjnych”

mgr Paweł Kozłowski
(Centrum e-Zdrowia)

20 min.

Wyniki przeszczepiania nerek w poszczególnych ośrodkach  

Dr hab. Jarosław Czerwiński

15 min.

Chorzy „zawieszeni” na KLO

Dr hab. Jarosław Czerwiński

15 min.

Koordynatorzy Wojewódzcy Poltransplantu

mgr Teresa Danek

10 min.

Przeszczepianie nerek HCV + biorcom HCV – - doświadczenia własne

Dr hab. med. Aureliusz Kolonko

10 min.

Ocena spraw związanych z przeszczepianiem nerek; 5-10 minut dla:

Konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – prof. Lech Cierpka

60 min.

Prezesa PTT - prof. Alicja Dębska-Ślizień

Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej – prof. Roman Danielewicz

Dyrektora Poltransplantu – dr hab. Artur Kamiński

Przedstawiciela MZ - mgr Magdalena Kramska

Konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii – prof. Ryszard Gellert

Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

Zdalne spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających płuca oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków; 18 marca 2022 r. (piątek) godz. 11.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

11.00

Geografia pobrań płuc do przeszczepienia

dr hab. Jarosław Czerwiński

10 min

Koordynacja pobrań i przeszczepień płuc

Krystyna Antoszkiewicz

15 min

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie płuc

dr Dorota Lewandowska

15 min

Doświadczenia własne ośrodków; 10 minut dla:

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
UCK w Gdańsku

40 min

Oddział i Klinika Torakochirurgii
UM w Poznaniu

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM, Zabrze

e-Transplant; budowa „nowych rejestrów transplantacyjnych

mgr Paweł Kozłowski (Centrum e-Zdrowia)

20 min

Wyniki przeszczepiania płuc w poszczególnych ośrodkach

dr hab. Jarosław Czerwiński

10 min

Regionalni koordynatorzy Poltransplantu

mgr Teresa Danek

10 min

Ocena spraw związanych z przeszczepianiem płuc; 5-10 minut dla:

Konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – prof. Lech Cierpka

40 min

Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego – prof. Alicja Dębska-Ślizień

Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej – prof. Roman Danielewicz

Dyrektora Poltransplantu – dr hab. Artur Kamiński

Przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia – mgr Magdalena Kramska

Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

13.45

 

Zdalne spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątroby oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków; 17 marca 2022 r. (czwartek) godz. 11.00

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

11.00

Geografia pobrań wątrób  do przeszczepienia

dr hab. Jarosław Czerwiński

10 min

Koordynacja pobrań i przeszczepień wątrób

Krystyna Antoszkiewicz

15 min

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie wątroby

dr Dorota Lewandowska

15 min

Doświadczenia własne ośrodków; 10 minut dla:

Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej, Szpital Uniw. nr 1 w Bydgoszczy

90 min

Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK w Gdańsku

Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK ŚUM w Katowicach

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej’ SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Kliniki Ch. Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM

Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów,
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, UCK WUM

Katedry i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej UM we Wrocławiu

Klinicznego Oddziału Chirurgii Transplantacyjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

e-Transplant; budowa „nowych rejestrów transplantacyjnych

mgr Paweł Kozłowski (Centrum e-Zdrowia)

20 min

Wyniki przeszczepiania wątroby w poszczególnych ośrodkach

dr hab. Jarosław Czerwiński

10 min

Regionalni koordynatorzy Poltransplantu

mgr Teresa Danek

10 min

Ocena spraw związanych z przeszczepianiem wątroby; 5-10 minut dla:

Konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – prof. Lech Cierpka

40 min

Prezesa PTT - prof. Alicja Dębska-Ślizień

Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej – prof. Roman Danielewicz

Dyrektora Poltransplantu – dr hab. Artur Kamiński

Przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia – mgr Magdalena Kramska

Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

14.30

 


Zdalne spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających serca oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków; 16 marca 2022 r. (środa) godz. 11.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

11.00

Geografia pobrań serc do przeszczepienia

dr hab. Jarosław Czerwiński

10 min

Koordynacja pobrań i przeszczepień ser

Krystyna Antoszkiewicz

15 min

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie serca

dr Dorota Lewandowska

15 min

Doświadczenia własne ośrodków; 10 minut dla:

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
UCK w Gdańsku

60 min

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specj. im JP II

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UM w Poznaniu

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Centrum Chorób Serca we Wrocławiu

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM, Zabrze

e-Transplant; budowa „nowych rejestrów transplantacyjnych

mgr Paweł Kozłowski (Centrum e-Zdrowia)

20 min

Wyniki przeszczepiania płuc w poszczególnych ośrodkach

Dr hab. Jarosław Czerwiński

10 min

Regionalni koordynatorzy Poltransplantu

mgr Teresa Danek

10 min

Ocena spraw związanych z przeszczepianiem płuc; 5-10 minut dla:

Konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – prof. Lech Cierpka

40 min

Prezesa PTT - prof. Alicja Dębska-Ślizień

Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej – prof. Roman Danielewicz

Dyrektora Poltransplantu – dr hab. Artur Kamiński

Przedstawiciela MZ - mgr Magdalena Kramska

Wolne wnioski. Dyskusja. Zakończenie spotkania

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

14.15

 

2020 r.

Zdalne spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków;
9 listopada 2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

9.00

Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieciątkowski

9.05

Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem wątroby w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

dr hab. Jarosław Czerwiński

9.50

Aktywność transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania wątroby oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Doświadczenia własne ośrodka przekazane przez jego przedstawiciela.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
UCK w Gdańsku

10.00

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
ŚUM w Katowicach

10.10

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej
SP WSzZ w Szczecinie

10.20

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
CZD Warszawa

10.30

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK
UCK WUM, Warszawa

10.40

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ
UCK WUM, Warszawa

10.50

Koordynacja pobrań narządów, w tym pobrań wątroby

mgr Krzysztof Zając

11.00

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

11.10

Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

11.40
Koniec spotkania planowany jest o godz. 12.00

 

Zdalne spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających serce
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków;

9 listopada 2020 r. (poniedziałek) godz. 12.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

12.00

Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieciątkowski

12.05

Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem serca w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

dr hab. Jarosław Czerwiński

12.50

Aktywność transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania serca oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Doświadczenia własne ośrodka przekazane przez jego przedstawiciela.

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
UCK w Gdańsku

13.00

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
KSS w Krakowie

13.10

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii
UM w Poznaniu

13.20

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
IK Warszawa

13.30

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM

13.40

Koordynacja pobrań narządów, w tym pobrań serca

dr Adam Parulski

13.50

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

14.00

Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

14.40
Koniec spotkania planowany jest o godz. 15.00

 

Zdalne spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających płuca
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków;

9 listopada 2020 r. (poniedziałek) godz. 15.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

15.00

Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieciątkowski

15.05

Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem płuc w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

dr hab. Jarosław Czerwiński

15.50

Aktywność transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania płuc oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Doświadczenia własne ośrodka przekazane przez jego przedstawiciela.

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
UCK w Gdańsku

16.00

Oddział i Klinika Torakochirurgii
UM w Poznaniu

16.10

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji
PUM w Szczecinie

16.20

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM, Zabrze

16.30

Koordynacja pobrań narządów, w tym pobrań płuc

dr Wojciech Saucha

16.40

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

16.50

Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

17.40
Koniec spotkania planowany jest o godz. 18.00

 

Zdalne spotkanie Kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki oraz trzustkę,
Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków, oraz Kierowników pracowni zgodności tkankowej
10 listopada 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

9.00

Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieciątkowski

9.05

Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem nerki w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

dr hab. Jarosław Czerwiński

9.50

Aktywność transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania nerek oraz trzustki oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Doświadczenia własne ośrodka przekazane przez jego przedstawiciela.

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
WSzS w Olsztynie

10.00

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
CSK MSWiA, Warszawa

10.10

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK
UCK WUM, Warszawa

10.20

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
CZD Warszawa

10.30

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ
UCK WUM, Warszawa

10.40

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

10.50

Koordynacja pobrań narządów, w tym nerek

mgr Łukasz Górski

11.00

Odczulanie wysokoimmunizowanych chorych oczekujących na przeszczepienie nerki

prof. Marek Myślak

11.10

Diagnostyka immunologiczna chorych oczekujących na przeszczepienie nerki - nowy algorytm badań i kryteria wyboru biorcy nerki

dr Grażyna Moszkowska

dr Hanna Zielińska

11.30

Pracownia zgodności tkankowej w nowych rejestrach transplantacyjnych

mgr Agnieszka Jałbrzykowska

11.50

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

12.10

Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

dr hab. Artur Kamiński

12.45

 

2019 r.

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki, pracowni typowania tkankowego oraz koordynatorów transplantacyjnych

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki,
pracowni typowania tkankowego oraz koordynatorów transplantacyjnych
Warszawa 18– 06 - 2019 r., od godz. 12.00 do 17.00

Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

Temat

Wykładowca

Wstęp i powitanie gości

Dr hab. med. Artur Kamiński

Kampania „Solidarnie dla transplantacji”

Olga Lasota
(Fabryka Komunikacji Społecznej)

Kwalifikacja i przeszczepianie nerek w Polsce w 2018 r.

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Wykorzystanie nerek zdyskwalifikowanych przez regionalne zespoły transplantacyjne

Dr n. med. Anna Pszenny

Rejestr zdarzeń i reakcji niepożądanych

Dr n. med. Anna Pszenny

Biorcy wysokoimmunizowani - identyfikacja, leczenie i monitorowanie

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Dr n. med. Grażyna Moszkowska

Funkcjonowanie programu LD

Mgr Małgorzata Hermanowicz

Doświadczenia przeszczepień od LD w USA

Dr n. med. Beata Mierzejewska
Prof. dr. hab. med. Stanisław Stepkowski

Nowe rejestry – zespoły do współpracy z CSIOZ

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Podsumowanie

 

Po zakończeniu spotkania (ok. godz. 16.00) zapraszamy na obiad 

 

 

 

Warszawa 2019-04-09

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków.

9 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 11.00.
Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro).

Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

„Solidarnie dla Transplantacji; Zgoda na Życie”. Kampania promująca dawstwo i medycynę transplantacyjną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Olga Lasota
(FKS, Fundacja Komunikacji Społecznej)

Koordynacja pobrań i przeszczepień serca i płuc.

Wielonarządowe przeszczepy serca, płuc i innych narządów.

Krystyna Antoszkiewicz

Lista oczekujących na przeszczepienie serca i płuc.

Dr Dorota Lewandowska

Rejestr przeszczepień serca i płuc.

Dr Piotr Malanowski

Zdarzenia i reakcje niepożądane w pobieraniu  i przeszczepianiu serca i płuc.

Dr n. med. Anna Pszenny

Alokacja serca i płuc oraz nowy system teleinformatyczny Poltransplantu.

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Sprawy różne.

 

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Warszawa 2019-04-02

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 2 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 11.00.
Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

„Solidarnie dla Transplantacji” Zgoda na Życie. Kampania promująca dawstwo i medycynę transplantacyjną.

Olga Lasota

Koordynacja pobrań i przeszczepień wątroby.

Krystyna Antoszkiewicz

Przeszczepianie wątroby i innych narządów.

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Lista oczekujących na przeszczepienie wątroby.

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Rejestr przeszczepień.

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Zdarzenia i reakcje niepożądane w pobieraniu  i przeszczepianiu wątroby.

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Alokacja wątroby i nowy system teleinformatyczny Poltransplantu.

Dr hab. Jarosław Czerwiński

2018 r.

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących I przeszczepiających nerki w naszym kraju, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących I przeszczepiających nerki w naszym kraju, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych w dniu 18 maja 2018 r., w Warszawie ul. Chałubińskiego 8 "Oxford Tower"

Plan spotkania

11.00 - 11.10 Powitanie dr hab. med. Artur Kamiński
11.10-11.30 Działalność ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki w 2017 r. dr med. Dorota Lewandowska
11.30-11.45 Koordynacja krzyżowego przeszczepiania nerek od dawców żywych mgr Małgorzata Hermanowicz
11.45-12.00 Alokacja nerek; teoria, a praktyka

dr med. Dorota Lewandowska, mgr Małgorzata Hermanowicz

12.00-12.10 Dystrybucja pobrań trzustki dr hab. med. Jarosław Czerwiński
12.10.12.20 System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców - NPRMT dr hab. med. Jarosław Czerwiński
12.20-12.30 Krajowy punkt kontaktowy mgr Sylwia Borczon
12.30-13.00 Przerwa
13.00-14.00

Problemy związane z:

-kwalifikowaniem chorych do przeszczepienia nerki
- alokacją I dystrybucją nerek
- koordynacją pobrań I przeszczepień nerek

dr hab. med. Jarosław Czerwiński, dr med. Dorota Lewandowska,

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

Pobieranie i przeszczepianie wątroby w 2017 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Planowane zmiany w ustawie transplantacyjnej wpływające na działalność ośrodków transplantacyjnych

Dr hab. Artur Kamiński

Dwa tysiące przeszczepień wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Krzysztof Zieniewicz

Przeszczepiania wątroby u biorców z HCC, HCV i HBV

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie wątroby

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Istotne zdarzenia i istotne reakcje niepożądane w przeszczepianiu wątroby

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński, Jolanta Przygoda

Rzeczy dobre i rzeczy złe w koordynacji pobrań i przeszczepień wątroby; perspektywa Poltransplantu i ośrodków transplantacyjnych

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Program wielonarządowego przeszczepienia wątroby i serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

Dr hab. Maciej Kosieradzki, dr Adam Parulski, dr Anna Pszenny

Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point)

Mgr Sylwia Borczon

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 24 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

Pobieranie i przeszczepianie narządów klatki piersiowej w 2017 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Planowane zmiany w ustawie transplantacyjnej wpływające na działalność ośrodków transplantacyjnych

Dr hab. Artur Kamiński

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie narządów klatki piersiowej

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Wspólne pobranie serca i płuc. Jak ja to robię?

Dr hab. med. Bartosz Kubisa

Dr n. med. Tomasz Urbanowicz

Rzeczy dobre i rzeczy złe w koordynacji pobrań i przeszczepień narządów klatki piersiowej; perspektywa Poltransplantu i ośrodków transplantacyjnych

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point)

Mgr Sylwia Borczon

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

 

2017 r.

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

22 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00

Plan spotkania:

1.

Wstęp i powitanie uczestników

Dr hab. n. med. Artur Kamiński

2.

Działalność ośrodków kwalifikacyjnych i przeszczepiających nerki w 2016 r.

Dr n. med. Dorota Lewandowska

3.

Zmiany przepisów regulujących działalność stacji dializ. Organizacja przeszczepień nerek.

Dyskusja z udziałem konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii, transplantologii klinicznej, przedstawicieli sieci stacji dializ, NFZ, Ministerstwa Zdrowia

4.

Przerwa  

 

5.

Pozwolenia na czynności transplantacyjne w 2017 r. 

Dr hab. n. med. Artur Kamiński
Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński 

6.

Naruszenie zasad koordynacji i organizacji pobrań i przeszczepień narządów.

Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński

7.

Jednoczasowe przeszczepienie nerki i serca 

Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

8.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy transplantacyjnej (z 12 kwietnia 2017 r.) 

Dr hab. n. med. Artur Kamiński

9.

Wolne wnioski 

 

Spotkanie kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę oraz koordynatorów transplantacyjnych z tych ośrodków

Warszawa 2017-05-15

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tychośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 15 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00. 

Program 

Powitanie. Plan spotkania. Nowy Statut Poltransplantu

Dr hab. Artur Kamiński

Alokacja i dystrybucja pobrań wątroby w 2016 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Krajowa lista oczekujących

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Rejestr przeszczepień. Rejestr żywych dawców. Rejestr istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Pozwolenia na przeszczepianie narządów w 2017 r.

Dr n. med. Anna Pszenny

Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Sprawy przeszczepiania wątroby w Europie (materiały Rady Europy) 

Dr hab. Artur Kamiński

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

 

dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu

 

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Warszawa 2017-05-09

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 8 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania

Dr hab. Artur Kamiński

Alokacja i dystrybucja pobrań serca w latach 2015 – 2016

Krystyna Antoszkiewcz

„Akcja Serce”

Dr hab. Artur Kamiński

Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narządów. Wyniki przeszczepiania narządów klatki piersiowej w Polsce

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Pozwolenia na przeszczepianie narządów w 2017 r.

Dr Anna Pszenny

Program jednoczasowego przeszczepienia serca i nerki w Instytucie Kardiologii w Aninie i Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus

Prof. Mariusz Kuśmierczyk,
Dr hab. Maciej Kosieradzki

Wykorzystanie cross-matchu przy przeszczepianiu płuc

Dr hab. Bartosz Kubisa

Sprawy przeszczepiania narządów klatki piersiowej w Europie (materiały Komisji Europejskiej)

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Wolne wnioski

 

dr hab. med. Artur Kamiński
DyrektorPoltransplantu

 

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych
14 kwietnia 2016 r.

Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczepienie                          Warszawa, 11.03.2016 r.

Kierownik: dr n. med. Dorota Lewandowska
tel.  22 626 80 27, fax 22 626 80 29
e-mail: klo@poltransplant.pl

Szanowni Państwo

W dniu 14.04.2016 r. o godz 1100 w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, (Oxford Tower (dawna nazwa Intraco II) odbędzie się spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki w naszym kraju oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych,  na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Plan spotkania:

Godzina

Temat

Osoba prezentująca

11 – 11.10

Powitanie Gości

Prof. Roman Danielewicz

11.10 – 11.25

Działalność ośrodków kwalifikacyjnych i przeszczepiających nerki w 2015 r.

Dr Dorota Lewandowska

11.25 – 11.30

Cechy immunologiczne potencjalnych dawców narządów zgromadzone w CRNPDSIKP.

Mgr Anna Łęczycka

11.30 – 11.50

Zdarzenia i reakcje niepożądane związane z przeszczepianiem nerek

Prof. Roman Danielewicz

11.50 – 12.05

Rejestry transplantacyjne – stopień wypełnienia

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12.05 – 12.30

Głos konsultantów krajowych w dziedzinie transplantologii klinicznej i nefrologii

Prof. Lech Cierpka

Prof. Marian Klinger

12.30 – 12.45

Wolne wnioski

 

12.45 – 13.00

Przerwa

 

13.00 - 13.25

Nowe metody oceny immunizacji chorych oczekujących na przeszczepienie nerki

Prof. Alicja Dębska - Ślizień

13.25 – 13.50

Praktyczne aspekty nowoczesnej diagnostyki immunologicznej potencjalnych biorców nerki

Prof. Magdalena Durlik

13.50 – 14.05

„Cut-off” a wirtualny crossmatch

Dr Grażyna Moszkowska

14.05 – 14.20

Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki immunologicznej biorców nerki – doświadczenia polskie.

Dr Dorota Lewandowska

14.20 – 14.30

Zakończenie spotkania

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie (226268027, 22 6268028) lub drogą mailową klo@poltransplant.pl  do 31.03.2016  r.

Program uaktualniono dn. 13.04.2016 r.

 

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"