Zebrania kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu procedur transplantacyjnych

 

               

 
 
Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające tkanki biowitalne 
Lista BaLista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących I przeszczepiających nerki w naszym kraju, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących I przeszczepiających nerki w naszym kraju, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych w dniu 18 maja 2018 r., w Warszawie ul. Chałubińskiego 8 "Oxford Tower"

Plan spotkania

11.00 - 11.10 Powitanie dr hab. med. Artur Kamiński
11.10-11.30 Działalność ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki w 2017 r. dr med. Dorota Lewandowska
11.30-11.45 Koordynacja krzyżowego przeszczepiania nerek od dawców żywych mgr Małgorzata Hermanowicz
11.45-12.00 Alokacja nerek; teoria, a praktyka

dr med. Dorota Lewandowska, mgr Małgorzata Hermanowicz

12.00-12.10 Dystrybucja pobrań trzustki dr hab. med. Jarosław Czerwiński
12.10.12.20 System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców - NPRMT dr hab. med. Jarosław Czerwiński
12.20-12.30 Krajowy punkt kontaktowy mgr Sylwia Borczon
12.30-13.00 Przerwa
13.00-14.00

Problemy związane z:

-kwalifikowaniem chorych do przeszczepienia nerki
- alokacją I dystrybucją nerek
- koordynacją pobrań I przeszczepień nerek

dr hab. med. Jarosław Czerwiński, dr med. Dorota Lewandowska,

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

Pobieranie i przeszczepianie wątroby w 2017 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Planowane zmiany w ustawie transplantacyjnej wpływające na działalność ośrodków transplantacyjnych

Dr hab. Artur Kamiński

Dwa tysiące przeszczepień wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Krzysztof Zieniewicz

Przeszczepiania wątroby u biorców z HCC, HCV i HBV

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie wątroby

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Istotne zdarzenia i istotne reakcje niepożądane w przeszczepianiu wątroby

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński, Jolanta Przygoda

Rzeczy dobre i rzeczy złe w koordynacji pobrań i przeszczepień wątroby; perspektywa Poltransplantu i ośrodków transplantacyjnych

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Program wielonarządowego przeszczepienia wątroby i serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

Dr hab. Maciej Kosieradzki, dr Adam Parulski, dr Anna Pszenny

Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point)

Mgr Sylwia Borczon

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 24 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

Pobieranie i przeszczepianie narządów klatki piersiowej w 2017 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Planowane zmiany w ustawie transplantacyjnej wpływające na działalność ośrodków transplantacyjnych

Dr hab. Artur Kamiński

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie narządów klatki piersiowej

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Wspólne pobranie serca i płuc. Jak ja to robię?

Dr hab. med. Bartosz Kubisa

Dr n. med. Tomasz Urbanowicz

Rzeczy dobre i rzeczy złe w koordynacji pobrań i przeszczepień narządów klatki piersiowej; perspektywa Poltransplantu i ośrodków transplantacyjnych

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point)

Mgr Sylwia Borczon

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

 

2017 r.

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

22 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00

Plan spotkania:

1.

Wstęp i powitanie uczestników

Dr hab. n. med. Artur Kamiński

2.

Działalność ośrodków kwalifikacyjnych i przeszczepiających nerki w 2016 r.

Dr n. med. Dorota Lewandowska

3.

Zmiany przepisów regulujących działalność stacji dializ. Organizacja przeszczepień nerek.

Dyskusja z udziałem konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii, transplantologii klinicznej, przedstawicieli sieci stacji dializ, NFZ, Ministerstwa Zdrowia

4.

Przerwa  

 

5.

Pozwolenia na czynności transplantacyjne w 2017 r. 

Dr hab. n. med. Artur Kamiński
Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński 

6.

Naruszenie zasad koordynacji i organizacji pobrań i przeszczepień narządów.

Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński

7.

Jednoczasowe przeszczepienie nerki i serca 

Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

8.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy transplantacyjnej (z 12 kwietnia 2017 r.) 

Dr hab. n. med. Artur Kamiński

9.

Wolne wnioski 

 

Spotkanie kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę oraz koordynatorów transplantacyjnych z tych ośrodków

Warszawa 2017-05-15

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tychośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 15 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00. 

Program 

Powitanie. Plan spotkania. Nowy Statut Poltransplantu

Dr hab. Artur Kamiński

Alokacja i dystrybucja pobrań wątroby w 2016 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Krajowa lista oczekujących

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Rejestr przeszczepień. Rejestr żywych dawców. Rejestr istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Pozwolenia na przeszczepianie narządów w 2017 r.

Dr n. med. Anna Pszenny

Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Sprawy przeszczepiania wątroby w Europie (materiały Rady Europy) 

Dr hab. Artur Kamiński

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

 

dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu

 

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Warszawa 2017-05-09

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 8 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania

Dr hab. Artur Kamiński

Alokacja i dystrybucja pobrań serca w latach 2015 – 2016

Krystyna Antoszkiewcz

„Akcja Serce”

Dr hab. Artur Kamiński

Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narządów. Wyniki przeszczepiania narządów klatki piersiowej w Polsce

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Pozwolenia na przeszczepianie narządów w 2017 r.

Dr Anna Pszenny

Program jednoczasowego przeszczepienia serca i nerki w Instytucie Kardiologii w Aninie i Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus

Prof. Mariusz Kuśmierczyk,
Dr hab. Maciej Kosieradzki

Wykorzystanie cross-matchu przy przeszczepianiu płuc

Dr hab. Bartosz Kubisa

Sprawy przeszczepiania narządów klatki piersiowej w Europie (materiały Komisji Europejskiej)

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Wolne wnioski

 

dr hab. med. Artur Kamiński
DyrektorPoltransplantu

 

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych
14 kwietnia 2016 r.

Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczepienie                          Warszawa, 11.03.2016 r.

Kierownik: dr n. med. Dorota Lewandowska
tel.  22 626 80 27, fax 22 626 80 29
e-mail: klo@poltransplant.pl

Szanowni Państwo

W dniu 14.04.2016 r. o godz 1100 w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, (Oxford Tower (dawna nazwa Intraco II) odbędzie się spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki w naszym kraju oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych,  na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Plan spotkania:

Godzina

Temat

Osoba prezentująca

11 – 11.10

Powitanie Gości

Prof. Roman Danielewicz

11.10 – 11.25

Działalność ośrodków kwalifikacyjnych i przeszczepiających nerki w 2015 r.

Dr Dorota Lewandowska

11.25 – 11.30

Cechy immunologiczne potencjalnych dawców narządów zgromadzone w CRNPDSIKP.

Mgr Anna Łęczycka

11.30 – 11.50

Zdarzenia i reakcje niepożądane związane z przeszczepianiem nerek

Prof. Roman Danielewicz

11.50 – 12.05

Rejestry transplantacyjne – stopień wypełnienia

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12.05 – 12.30

Głos konsultantów krajowych w dziedzinie transplantologii klinicznej i nefrologii

Prof. Lech Cierpka

Prof. Marian Klinger

12.30 – 12.45

Wolne wnioski

 

12.45 – 13.00

Przerwa

 

13.00 - 13.25

Nowe metody oceny immunizacji chorych oczekujących na przeszczepienie nerki

Prof. Alicja Dębska - Ślizień

13.25 – 13.50

Praktyczne aspekty nowoczesnej diagnostyki immunologicznej potencjalnych biorców nerki

Prof. Magdalena Durlik

13.50 – 14.05

„Cut-off” a wirtualny crossmatch

Dr Grażyna Moszkowska

14.05 – 14.20

Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki immunologicznej biorców nerki – doświadczenia polskie.

Dr Dorota Lewandowska

14.20 – 14.30

Zakończenie spotkania

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie (226268027, 22 6268028) lub drogą mailową klo@poltransplant.pl  do 31.03.2016  r.

Program uaktualniono dn. 13.04.2016 r.

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"