Zebrania kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu procedur transplantacyjnych

 

               

 
 
Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 

     

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych
14 kwietnia 2016 r.

Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczepienie                          Warszawa, 11.03.2016 r.

Kierownik: dr n. med. Dorota Lewandowska
tel.  22 626 80 27, fax 22 626 80 29
e-mail: klo@poltransplant.pl

Szanowni Państwo

W dniu 14.04.2016 r. o godz 1100 w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, (Oxford Tower (dawna nazwa Intraco II) odbędzie się spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki w naszym kraju oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych,  na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Plan spotkania:

Godzina

Temat

Osoba prezentująca

11 – 11.10

Powitanie Gości

Prof. Roman Danielewicz

11.10 – 11.25

Działalność ośrodków kwalifikacyjnych i przeszczepiających nerki w 2015 r.

Dr Dorota Lewandowska

11.25 – 11.30

Cechy immunologiczne potencjalnych dawców narządów zgromadzone w CRNPDSIKP.

Mgr Anna Łęczycka

11.30 – 11.50

Zdarzenia i reakcje niepożądane związane z przeszczepianiem nerek

Prof. Roman Danielewicz

11.50 – 12.05

Rejestry transplantacyjne – stopień wypełnienia

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12.05 – 12.30

Głos konsultantów krajowych w dziedzinie transplantologii klinicznej i nefrologii

Prof. Lech Cierpka

Prof. Marian Klinger

12.30 – 12.45

Wolne wnioski

 

12.45 – 13.00

Przerwa

 

13.00 - 13.25

Nowe metody oceny immunizacji chorych oczekujących na przeszczepienie nerki

Prof. Alicja Dębska - Ślizień

13.25 – 13.50

Praktyczne aspekty nowoczesnej diagnostyki immunologicznej potencjalnych biorców nerki

Prof. Magdalena Durlik

13.50 – 14.05

„Cut-off” a wirtualny crossmatch

Dr Grażyna Moszkowska

14.05 – 14.20

Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki immunologicznej biorców nerki – doświadczenia polskie.

Dr Dorota Lewandowska

14.20 – 14.30

Zakończenie spotkania

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie (226268027, 22 6268028) lub drogą mailową klo@poltransplant.pl  do 31.03.2016  r.

Program uaktualniono dn. 13.04.2016 r.

 

Copyright (c) 2005-2016 Poltransplant