Zebrania kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu procedur transplantacyjnych

 

               

 
 
Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające tkanki biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2018 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert (do 01.02.2014 r.) 
Kontakt 

     

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

22 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00

Plan spotkania:

1.

Wstęp i powitanie uczestników

Dr hab. n. med. Artur Kamiński

2.

Działalność ośrodków kwalifikacyjnych i przeszczepiających nerki w 2016 r.

Dr n. med. Dorota Lewandowska

3.

Zmiany przepisów regulujących działalność stacji dializ. Organizacja przeszczepień nerek.

Dyskusja z udziałem konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii, transplantologii klinicznej, przedstawicieli sieci stacji dializ, NFZ, Ministerstwa Zdrowia

4.

Przerwa  

 

5.

Pozwolenia na czynności transplantacyjne w 2017 r. 

Dr hab. n. med. Artur Kamiński
Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński 

6.

Naruszenie zasad koordynacji i organizacji pobrań i przeszczepień narządów.

Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński

7.

Jednoczasowe przeszczepienie nerki i serca 

Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

8.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy transplantacyjnej (z 12 kwietnia 2017 r.) 

Dr hab. n. med. Artur Kamiński

9.

Wolne wnioski 

 

Spotkanie kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę oraz koordynatorów transplantacyjnych z tych ośrodków

Warszawa 2017-05-15

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających wątrobę
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tychośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 15 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00. 

Program 

Powitanie. Plan spotkania. Nowy Statut Poltransplantu

Dr hab. Artur Kamiński

Alokacja i dystrybucja pobrań wątroby w 2016 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Krajowa lista oczekujących

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Rejestr przeszczepień. Rejestr żywych dawców. Rejestr istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Pozwolenia na przeszczepianie narządów w 2017 r.

Dr n. med. Anna Pszenny

Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Sprawy przeszczepiania wątroby w Europie (materiały Rady Europy) 

Dr hab. Artur Kamiński

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

 

dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu

 

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Warszawa 2017-05-09

Spotkanie Kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych ośrodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 piętro). 8 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania

Dr hab. Artur Kamiński

Alokacja i dystrybucja pobrań serca w latach 2015 – 2016

Krystyna Antoszkiewcz

„Akcja Serce”

Dr hab. Artur Kamiński

Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narządów. Wyniki przeszczepiania narządów klatki piersiowej w Polsce

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Pozwolenia na przeszczepianie narządów w 2017 r.

Dr Anna Pszenny

Program jednoczasowego przeszczepienia serca i nerki w Instytucie Kardiologii w Aninie i Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus

Prof. Mariusz Kuśmierczyk,
Dr hab. Maciej Kosieradzki

Wykorzystanie cross-matchu przy przeszczepianiu płuc

Dr hab. Bartosz Kubisa

Sprawy przeszczepiania narządów klatki piersiowej w Europie (materiały Komisji Europejskiej)

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Wolne wnioski

 

dr hab. med. Artur Kamiński
DyrektorPoltransplantu

 

Spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych
14 kwietnia 2016 r.

Krajowa Lista Osób Oczekujących na Przeszczepienie                          Warszawa, 11.03.2016 r.

Kierownik: dr n. med. Dorota Lewandowska
tel.  22 626 80 27, fax 22 626 80 29
e-mail: klo@poltransplant.pl

Szanowni Państwo

W dniu 14.04.2016 r. o godz 1100 w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, (Oxford Tower (dawna nazwa Intraco II) odbędzie się spotkanie kierowników ośrodków kwalifikujących i przeszczepiających nerki w naszym kraju oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych,  na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Plan spotkania:

Godzina

Temat

Osoba prezentująca

11 – 11.10

Powitanie Gości

Prof. Roman Danielewicz

11.10 – 11.25

Działalność ośrodków kwalifikacyjnych i przeszczepiających nerki w 2015 r.

Dr Dorota Lewandowska

11.25 – 11.30

Cechy immunologiczne potencjalnych dawców narządów zgromadzone w CRNPDSIKP.

Mgr Anna Łęczycka

11.30 – 11.50

Zdarzenia i reakcje niepożądane związane z przeszczepianiem nerek

Prof. Roman Danielewicz

11.50 – 12.05

Rejestry transplantacyjne – stopień wypełnienia

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12.05 – 12.30

Głos konsultantów krajowych w dziedzinie transplantologii klinicznej i nefrologii

Prof. Lech Cierpka

Prof. Marian Klinger

12.30 – 12.45

Wolne wnioski

 

12.45 – 13.00

Przerwa

 

13.00 - 13.25

Nowe metody oceny immunizacji chorych oczekujących na przeszczepienie nerki

Prof. Alicja Dębska - Ślizień

13.25 – 13.50

Praktyczne aspekty nowoczesnej diagnostyki immunologicznej potencjalnych biorców nerki

Prof. Magdalena Durlik

13.50 – 14.05

„Cut-off” a wirtualny crossmatch

Dr Grażyna Moszkowska

14.05 – 14.20

Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki immunologicznej biorców nerki – doświadczenia polskie.

Dr Dorota Lewandowska

14.20 – 14.30

Zakończenie spotkania

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie (226268027, 22 6268028) lub drogą mailową klo@poltransplant.pl  do 31.03.2016  r.

Program uaktualniono dn. 13.04.2016 r.

 

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"