Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki Przeszczepiania Kończyny Górnej 
Ośrodki Przeszczepiania Twarzy 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2015 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Konkursy Ofert 2014 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 

     

KATOWICE

Klinika

Szpital

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
 
tel.32 259 15 20, 32 255 50 52
 
fax 32 255 50 52
email: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl ; lcierpka@spskm.katowice.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Lech Cierpka

SPSK im. A. Mielęckiego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 256 51 81, fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med.Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie nerek, trzustki i wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
email: chirurgia.spwsz@gmail.com
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10, fax 91 813 90 09
email. spwsz@spwsz.szczecin.pl
Dyrektor:
dr med. Mariusz Pietrzak


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
fax 22 59915 45
email: hepaclin@wum.edu.pl
Kierownik:
Prof.dr hab. med. Marek Krawczyk

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02
Dyrektor:
mgr Ewa Marzena Pełszyńska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie fragmentu wątroby od żywego dawcy
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

email:
e.danielewska@czd.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych i żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych i  żywych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii WUM

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

email: andrzej.chmura@am.edu.pl
Kierownik: Prof dr hab. med. Andrzej Chmura

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39
email. szpital@dzieciatkajezus.pl
Dyrektor:
Prof. dr hab. med Janusz Wyzgał


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie, przechowywanie I przeszczepianie nerek od żywego dawcy, przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerki i trzustki, trzustki oraz wątroby od zmarłych dawców, pobieranie trzustki od żywego dawcy dla izolacji wysp trzustkowych celem ich autologicznego przeszczepiania oraz auto- i allogeniczne przeszczepianie wysp trzustkowych 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 2000,

fax 71 733 2009

email:
chirnacz@chirn.am.wroc.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Szyber

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
kancelaria@aszk.wroc.pl
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Copyright (c) 2005-2015 Poltransplant

admin@poltransplant.pl