Strona główna

 

Ośrodki przeszczepiające wątrobę

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

BYDGOSZCZ

Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 47 30
tel./fax 52 585 40 16

email: klinchir@cm.umk.pl
Kierownik: dr hab. med. Maciej Słupski, prof. UMK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 48 80

fax 52 585 40 02

e-mail:
sekretariat@jurasza.pl
dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przechowywanie wątroby pobranej od zmarłych dawców
* przeszczepianie wątroby pobranej od zmarłych dawcówi
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

* data wydania pozwolenia:   02.03.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
email:
ichir@gumed.edu.pl
Kierownik: dr hab. med. Łukasz Kaska

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od  zmarłych dawców  w ramach działalności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   07.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KATOWICE

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

tel. 32 255 50 52 

fax 32 259 15 55 
email:
chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Robert Król

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, wątroby i trzustki od zmarłych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki oraz nerki i wątroby od zmarłych dawców
w ramach działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   13.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
email: chirurgia.spwsz@gmail.com
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10, fax 91 813 90 09
email. spwsz@spwsz.szczecin.pl
Dyrektor: Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
* pobieranie przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców

* przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i wątroby od zmarłych dawców

w ramach działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   17.11.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
fax 22 59915 45
email: hepaclin@wum.edu.pl
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna Łukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie wątroby od żywych dawców
*  przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców

w ramach działalności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
* data wydania pozwolenia:   08.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

email:
e.danielewska@czd.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: dr n. med.  Marek Migdał


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych i żywych dawców
 *przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych i  żywych dawców

w ramach działalności Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna Łukasik

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, wątroby i  trzustki od zmarłych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz auto- i allogeniczne przeszczepianie wysp trzustkowych 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia 2017 r.)

WROCŁAW

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 2003,

fax 71 733 2009

Kierownik: Prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09

Dyrektor: p.o. dr Jakub Berezowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *naprzechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców

*przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców

w ramach działalności Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgiczna,
Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
tel. 261 660 154  oraz  261 660 155
fax. 261 660 156
e-mail:
btr@4wsk.pl
Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Chabowski, prof. UMW

Ordynator chirurgii transplantacyjnej:
dr n. med. Paweł Chudoba

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
e-mail:
szpital@4wsk.pl
Komendant:
płk dr n. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*przechowywanie wątroby pobranej od zmarłych dawców
*przeszczepianie wątroby pobranej od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddziału Chirurgii Transplantacyjnej

* data wydania pozwolenia:   26.02.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"