Strona główna

 

Ośrodki przeszczepiające wątrobę

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

BYDGOSZCZ

Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 47 30
tel./fax 52 585 40 16

Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Słupski

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 48 80

fax 52 585 40 02

dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przechowywanie wątroby pobranej od zmarłych dawców
* przeszczepianie wątroby pobranej od zmarłych dawcówi
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej

* data wydania pozwolenia:   02.03.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
Kierownik: prof. dr hab. med. Jarosław Kobiela

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie wątroby pobranej od dawców zmarłych,
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
(ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej – Oddziału Chirurgii Ogólnej
(ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk)

* data wydania pozwolenia:   04.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KATOWICE

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

tel. 32 255 50 52 

fax 32 259 15 55 
Kierownik: prof. dr hab. med. Robert Król

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie wątroby pobranej od dawców zmarłych;
dla:
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej.

* data wydania pozwolenia:   10.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10, fax 91 813 90 09
Dyrektor: Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie wątroby pobranej od dawców zmarłych;
dla:
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
(ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej,
2. Oddziału Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby.

* data wydania pozwolenia:   15.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
fax 22 59915 45

email: hepaclin@wum.edu.pl
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Michał Grąt

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna Łukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie wątroby od dawców żywych,
2. przechowywanie i przeszczepianie wątroby pobranej od dawców żywych,
3. przechowywanie i przeszczepianie wątroby pobranej od dawców zmarłych;
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(ul. Stefana Banacha 1 A, 02-097 Warszawa)
w ramach działalności zakładu leczniczego:
Centralnego Szpitala Klinicznego
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby.

* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
fax 22 815 15 10
Dyrektor: dr n. med.  Marek Migdał


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie wątroby pobranej od dawców żywych;
2. przechowywanie i przeszczepianie wątroby pobranej od dawców zmarłych;
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

* data wydania pozwolenia:   21.10.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna Łukasik

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie wątroby pobranej od dawców zmarłych
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(ul. Stefana Banacha 1 A, 02-097 Warszawa)
w ramach działalności zakładu leczniczego:
Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
(ul. Williama Heerleina Lindleya 4, 02-005 Warszawa)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Transplantologii KChOiT
(ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa).
 * data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

WROCŁAW

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 2003,

fax 71 733 2009

Kierownik: Prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 11 18,
fax 71 733 11 09
Dyrektor: Marcin Drozd


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 1. przechowywanie i przeszczepianie wątroby od dawców zmarłych
w ramach działalności jednostek organizacyjnych:
1) Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,
2) Działu Bloków Operacyjnych.

* data wydania pozwolenia:   24.10.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej i Chirurgii Wątroby
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
tel. 261 660 154, 261 660 155, 261 660 152
Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Transplantologii i Chirurgii Wątroby : dr n. med. Kornel Pormańczuk
Ordynator oddziału: dr n. med. Paweł Chudoba

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
Komendant: płk dr n. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*przechowywanie wątroby pobranej od zmarłych dawców
*przeszczepianie wątroby pobranej od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddziału Chirurgii Transplantacyjnej

* data wydania pozwolenia:   26.02.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"