Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki Przeszczepiania Kończyny Górnej 
Ośrodki Przeszczepiania Twarzy 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki Kwalifikacyjne 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2014 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Konkursy Ofert 2014 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 

     

KATOWICE

Klinika

Szpital

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
 
tel.32 259 15 20, 32 255 50 52
 
fax 32 255 50 52
email: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl ; lcierpka@spskm.katowice.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Lech Cierpka

SPSK im. A. Mielęckiego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 256 51 81, fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med.Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie nerek, trzustki i wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Klinika

Szpital

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
email: chirurgia.spwsz@gmail.com
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10, fax 91 813 90 09
email. spwsz@spwsz.szczecin.pl
Dyrektor:
dr med. Mariusz Pietrzak


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika

Szpital

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
fax 22 59915 45
email: hepaclin@wum.edu.pl
Kierownik:
Prof.dr hab. med. Marek Krawczyk

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02
Dyrektor:
mgr Ewa Marzena Pełszyńska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie fragmentu wątroby od żywego dawcy
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

email:
e.danielewska@czd.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych i żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych i  żywych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii WUM

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

email: andrzej.chmura@am.edu.pl
Kierownik: Prof dr hab. med. Andrzej Chmura

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39
email. szpital@dzieciatkajezus.pl
Dyrektor:
Prof. dr hab. med Janusz Wyzgał


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie, przechowywanie I przeszczepianie nerek od żywego dawcy, przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerki i trzustki, trzustki oraz wątroby od zmarłych dawców, pobieranie trzustki od żywego dawcy dla izolacji wysp trzustkowych celem ich autologicznego przeszczepiania oraz auto- i allogeniczne przeszczepianie wysp trzustkowych 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Klinika

Szpital

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

UniwersyteckiSzpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 2000,

fax 71 733 2009

email:
chirnacz@chirn.am.wroc.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Szyber

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
kancelaria@aszk.wroc.pl
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

Copyright (c) 2005-2014 Poltransplant

admin@poltransplant.pl