Ośrodki przeszczepiające wątrobę

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 
Kontakt 

     

BYDGOSZCZ

Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 47 30
tel./fax 52 585 40 16

email: klinchir@cm.umk.pl
Kierownik: dr hab. med. Maciej Słupski

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 48 80

fax 52 585 40 02

e-mail:
sekretariat@jurasza.pl
dyrektor: mgr inż. Jacek Kryś


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od dawców zmarłych w ramach działalności Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii
* data wydania pozwolenia:   23.10.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

KATOWICE

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

tel.32 259 15 20, 32 255 50 52 

fax 32 255 50 52
email:
chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl ;
Kierownik: dr hab. med. Robert Król

SPSK im. A. Mielęckiego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 256 51 81, fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie nerek, trzustki i wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
email: chirurgia.spwsz@gmail.com
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10, fax 91 813 90 09
email. spwsz@spwsz.szczecin.pl
Dyrektor: p.o. mgr Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
fax 22 59915 45
email: hepaclin@wum.edu.pl
Kierownik:
Prof.dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02
Dyrektor:
mgr Ewa Marzena Pełszyńska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie fragmentu wątroby od żywego dawcy
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

email:
e.danielewska@czd.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych i żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych i  żywych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii WUM

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

Kierownik: dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39
email. szpital@dzieciatkajezus.pl
Dyrektor:
Prof. dr hab. med Janusz Wyzgał


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie, przechowywanie I przeszczepianie nerek od żywego dawcy, przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerki i trzustki, trzustki oraz wątroby od zmarłych dawców, pobieranie trzustki od żywego dawcy dla izolacji wysp trzustkowych celem ich autologicznego przeszczepiania oraz auto- i allogeniczne przeszczepianie wysp trzustkowych 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 733 2003,

fax 71 733 2009

email: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Szyber

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców oraz pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od żywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgiczna
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 247, fax 261 6 60 245
Kierownik:
prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
e-mail:
szpital@4wsk.pl
Komendant:
płk lek. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie i przeszczepianie wątroby od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   07.10.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"