Ośrodki przeszczepiające płuca

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 
Kontakt 

     

 

POZNAŃ

Klinika

Szpital

Oddział i Klinika Torakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
Sekretariat 61 66 54 349
Fax.: 61 66 54 353
Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61 6654200
fax 61 6631088
Dyrektor: dr hab. prof. nadzw. Aleksander Barinow-Wojewódzki


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   11.01.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

tel./fax 61 854 90 85; tel. 61 854 92 10

Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Jemielity

e-mail: poznan@kardiochirurgia.com.pl

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
61 854 91 21
Dyrektor:
lek. med. Jan Talaga


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serca i płuc 
* data wydania pozwolenia:   17.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 442 72 72
fax 91 462 08 36
email: grodzki@grodzki.szczecin.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 44 27 239,
fax 91 46 20 494
Dyrektor: Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   12.04.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika Kardiochirurgii
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel: 22 815 73 46; fax: 22 815 73 40
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski
e-mail: kardiochirurgia@czd.pl

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
- na przechowywanie i przeszczepianie serca od zmarłych dawców
- przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
w ramach działalności Kliniki Kardiochirurgii

* data wydania pozwolenia:   10.02.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM
Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Zembala

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie serca, płuc oraz serca i płuc od zmarłego dawcy
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"