Strona główna

 

Ośrodki przeszczepiające płuca

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę, wyspy trzustkowe 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2021 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

GDAŃSK

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 584 42 00, 
fax 58 349 76 69

Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie wielonarządowe: serca i płuc od zmarłych dawców

w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   26.04.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

POZNAŃ

Oddział i Klinika Torakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
Sekretariat 61 66 54 349
Fax.: 61 66 54 353
Kierownik: dr hab. Cezary Piwkowski

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61 665 42 00
fax 61 663 10 88
Dyrektor: prof. dr hab. Aleksander Barinow-Wojewódzki


Pozwolenie Ministra Zdrowia:
na przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddział Torakochirurgii
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.

SZCZECIN

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 442 72 72
fax 91 462 08 36
Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Janusz Wójcik

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 44 27 239,
fax 91 46 20 494
Dyrektor: Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
na przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* data wydania pozwolenia:   09.04.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji - VII z Pododdziałem Transplantacji Płuc (ul. Alfreda Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin)

WARSZAWA

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
ul. Alpejska 42,

04-628 Warszawa

tel. 22 343 46 10, 22 343 42 11, 22 343 45 48

fax 22 343 45 39

Kierownik: p.o. dr med. Krzysztof Kuśmierski

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
e-mail.dyrektor@ikard.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki.


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serc od zmarłych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serc i nerek od zmarłych dawców

* przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców

w ramach działalności Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii

* data wydania pozwolenia:   31.08.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
Kierownik:Dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * na przechowywanie i przeszczepianie serca od zmarłych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie płuc od zmarłych dawców
* przechowywanie i wielonarządowe przeszczepianie serca i płuc od zmarłych dawców
* przechowywanie i wielonarządowe przeszczepianie serca i nerki od zmarłych dawców
* przechowywanie i wielonarządowe przeszczepianie płuc i nerki od zmarłych dawców
w ramach działalności Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
* data wydania pozwolenia:   07.12.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat
(ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

(wprowadzono zmiany w sentencji pozwolenia zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 r.)


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie wielonarządowe płuc i wątroby
w ramach działalności komórki organizacyjnej Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
* data wydania pozwolenia:   09.11.2018
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"