Ośrodki dawców szpiku

 

               

 

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki mające pozwolenie na przeszczepy biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 
Kontakt 

     

OŚRODKI DAWCÓW SZPIKU

Lista ośrodków dawców szpiku, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na czynności polegające na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.):

 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Ośrodek Dawców Szpiku Zakładu Transfuzjologii Klinicznej
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   10.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medigen” w Warszawie
ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Ośrodek Dawców Szpiku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
* data wydania pozwolenia:   31.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
* data wydania pozwolenia:   08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25-956 Kielce
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. I Armii W.P. Nr 8, 20-078 Lublin
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
* data wydania pozwolenia:   08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Fundacja DKMS
ul. Altowa 6 lok. 9 02-386 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   27.06.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Fundacja Urszuli Jaworskiej
ul. Międzynarodowa 61, 03-922 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   22.06.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
 * okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
* data wydania pozwolenia:   10.02.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn
* data wydania pozwolenia:   25.02.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

(Informacje zaczerpnięto ze strony Krajowego Centrum Bankowania Tkanek I Komórek www.kcbtik.pl)

 

 

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"