Banki Tkanek i Pracownie Typowania Tkankowego

 

 

Banki Tkanek

Pracownie Typowania Tkankowego

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki, Wysp Trzustkowych 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające tkanki biowitalne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie działności banków tkanek i komórek jedynie na podstawie zgody Komisji Bioetycznej

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2018 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2018 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Konkursy Ofert (do 1.2.14 r.) 
Kontakt 

     

BANKI TKANEK
(www.kcbtik.pl)

 

BANKI TKANEK:

BRZOZÓW
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
REGON: 000304473
NIP: 6861441430
KRS: 0000007954
Bank Tkanek i Komórek
[europejski kod banku tkanek i komórek - PL009660]
ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, Pawilon H
-pozwolenie na:
1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucję preparatów komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepiania tj. na działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 01.09.2017
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

BYDGOSZCZ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszczy

REGON: 000293670; NIP: 5542231201; KRS: 0000007227

ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz

Bank Tkanek i Komórek

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000215]

pozwolenie na:

1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku kostnego,

2) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwi dojrzałych – limfocyty,

3) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej

tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia:   13.03.2017

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

CHĘCINY
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
REGON: 260315067; NIP: 9591866812

Podzamcze 45, 26-060 Chęciny

Publiczny Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL006594]

- pozwolenie na:  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

GDAŃSK
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
REGON: 000288640; NIP: 9570730409; KRS: 0000122150

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Bank Tkanek i Komórek  Kliniki Hematologii i Transplantologii

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000361]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i limfocytów przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia: 19.02.2013

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

GLIWICE
Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach
REGON: 000288389; NIP:6310112222

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000382]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej

* data wydania pozwolenia: 12.11.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

KATOWICE
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
REGON: 000296986; NIP: 6342336539; KRS: 0000054747

ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

Bank Tkanek

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000464]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie, testowanie i dystrybucję: allogenicznych i autologicznych przeszczepów tkanek mięśniowo-szkieletowych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów błon łącznotkankowych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów naczyń krwionośnych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów komórek

* data wydania pozwolenia:   12.11.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
REGON: 276267686; NIP: 6342305444 KRS: 0000102533

ul. Panewicka 65, 40 - 760 Katowice

Bank Tkanek Oka

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000465]

1) gromadzenie , testowanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek oka (płatków rogówkowo– twardówkowych) tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia: 26.10.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

REGON: 000289070; NIP: 9542270611; KRS:0000043369
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek
ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000466]
pozwolenie na:
1) gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku, krwi obwodowej, krwi pępowinowej, limfocytów oraz komórek mezenchymalnych ze szpiku
tj. działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 16.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

KIELCE
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
REGON: 001263233; NIP: 9591294907; KRS: 0000004015

ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006593]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia:   27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

KRAKÓW
Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o.

REGON: 356743076; NIP: 9451993048; KRS: 0000488713

ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków

Bank Krwi Pępowinowej,

ul Ujastek 3, 31-752 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL009180]

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej tj. na działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000)

* data wydania pozwolenia: 14.07.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Bank Krwi Pępowinowej,
ul Ujastek 5B, 31-752 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL009181]

-pozwolenie na:

1) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek izolowanych z tkanek ludzkiego popłodu, tj. sznura pępowinowego, łożyska i błon płodowych; komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej podskórnej; komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, szpiku oraz krwi pępowinowej tj. na działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000)

* data wydania pozwolenia: 14.07.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
REGON: 000290073; NIP: 6771694570; KRS: 0000046052

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Pracownia Konserwacji Tkanek Ośrodka Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000486]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję allogenicznych przeszczepów zastawek sercowych, płucnych i aortalnych, allogenicznych przeszczepów łat tętnicy płucnej, allogenicznych przeszczepów osierdzia

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Progenis Sp. z o.o.
ul. Rozdroże 21e/60, 30-361 Kraków

REGON: 356743283; NIP: 6762245720; KRS: 0000177116

Progenis - Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000488]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
REGON: 000288685; NIP: 6751199442; KRS: 0000024155

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Pracownia Separacji Krwinek i Bank Komórek Krwiotwórczych Oddziału Klinicznego Kliniki Hematologii

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000487]

- pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytet Jagielloński
REGON: 000001270; NIP: 6750002236

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Bank Komórek Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006576]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję:

a) ludzkich komórek skóry – keratynocytów, fibroblastów i melanocytów;

b) ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku  i tkanki tłuszczowej;

c) ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej;

d) ludzkich komórek mięśniowych;

e) macierzy zewnątrzkomórkowej izolowanej z tkanki tłuszczowej

* data wydania pozwolenia: 08.05.2015

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytet Jagielloński
REGON: 000001270; NIP: 6750002236

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Bank Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej Małopolskiego Centrum Biotechnologii

ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006577]

*- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję:

a) ludzkich komórek skóry – keratynocytów, fibroblastów i melanocytów;

b) ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku  i tkanki

c) ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej;

d) ludzkich komórek mięśniowych;

e) macierzy zewnątrzkomórkowej izolowanej z tkanki tłuszczowej

* data wydania pozwolenia: 08.05.2015

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
REGON: 351375886; NIP: 6792525795; KRS: 0000039390

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Bank Komórek Ośrodka Transplantacji

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000484]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku, komórek macierzystych z krwi pępowinowej oraz limfocytów tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia: 20.04.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
REGON: 431029234; NIP: 7122429274; KRS: 0000005919

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

Bank Tkanek Oka

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000597]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucja rogówek, twardówek i błony owodniowej przeznaczonych do przeszczepiania

* data wydania pozwolenia:   12.11.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Bank Komórek Krwiotwórczych
[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000596]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

* data wydania pozwolenia: 30.07.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
REGON: 430040541; NIP: 7122414692; KRS: 0000021056

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Bank Hematopoetycznych Komórek Progenitorowych

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000595]

- pozwolenie na: 1) gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
2) przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej;

3) przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych z tkanek płodowych galarety Whartona;

4) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek dojrzałych - limfocytów

* data wydania pozwolenia: 04.05.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

ŁÓDŹ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
REGON: 000295403; NIP: 7292345599; KRS: 0000004955

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006592]

ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia: 11.06.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

MORAWICA K/KIELC
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce

REGON: 000291776, NIP: 9591316649, KRS:0000008566

Bank Tkanek - Dział Kriobiologiczny

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000705]

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Bank Komórek - Dział Kriobiologiczny
[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000705]

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc

- pozwolenie na: przechowywanie macierzystych komórek krwiotworzenia

* data wydania pozwolenia: 27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

OLSZTYN
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych
REGON: 510884205 NIP:7393033097

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Pracownia Medycyny Regeneracyjnej Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006575]

ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek będących przedmiotem badań naukowych, które docelowo będą stosowane u ludzi

* data wydania pozwolenia: 02.07.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
2) gromadzenie, testowanie i przetwarzanie tkanki tłuszczowej, sznura pępowinowego i komórek krwiotwórczych szpiku;

3) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej, galarety Whartona i szpiku

* data wydania pozwolenia: 08.01.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Fundacja Na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych REGENERV
REGON:281551073 NIP:7393864272 KRS:0000487893
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej - Bank Komórek Macierzystych
[europejski kod banku tkanek i komórek PL008122]
-pozwolenie na:
1) gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie tkanki szpiku kostnego, tkanki chrzęstnej, tkanki nerwowej, naskórka z częścią skóry właściwej, sznura pępowinowego, tkanki opuszki węchowej
2) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych ze szpiku, komórek mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej, chondrocytów, komórek z tkanki nerwowej, keratynocytów, melanocytów, fibroblastów, komórek mezenchymalnych z galarety Whartona, komórek z opuszki węchowej
tj. działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu,przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 13.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

POZNAŃ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

REGON: 000293835; NIP: 7791003888; KRS: 0000002687 ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000902] - pozwolenie na:

1) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia: 25.09.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
REGON: 000288863; NIP: 7811621544; KRS: 0000001939

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań Bank Komórek Krwiotwórczych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000900] - pozwolenie na:

1) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku,  komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej,  komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej, limfocytów do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI),

2) przetwarzanie komórek krwiotwórczych szpiku, komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, limfocytów do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)

tj. działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia: 23.10.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
REGON: 000288828; NIP: 7781343588; KRS: 0000001853

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Bank Komórek Macierzystych Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Transplantacji

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000901]

ul. Szamarzewskiego 82/ 84, 60-569 Poznań

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
REGON: 272165010; NIP: 6431005873; KRS: 0000182167

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek In Vitro z Bankiem Tkanek

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001057]
- pozwolenie na:

gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję:

^ tkanek powłok - skóry pełnej z tkanką podskórną, skóry pełnej, naskórka z częścią skóry właściwej, keratynocytów i fibroblastów

^ błony owodniowej

^ komórek mezenchymalnych ze zdemarkowanej tkanki tłuszczowej, strupa oparzeniowego, galarety Whartona, sznura pępowinowego i owodni

* data wydania pozwolenia: 17.06.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

SOSNOWIEC
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
REGON: 000296495; NIP: 6442876726; KRS: 0000003544

Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Bank Tkanek Oka

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001103]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek, płatka rogówkowo-twardówkowego, płatka twardówkowego

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

SZCZECIN
Longa Vita Sp. z o.o.
REGON: 812400231; NIP: 9552027148; KRS: 0000081713

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001129]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja komórek krwi pępowinowej przeznaczonych do przeszczepiania

* data wydania pozwolenia:   12.11.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Pomorski Uniwersytet Medyczny
REGON: 000288886; NIP: 8520006757; KRS: ---

ul. Rybacka 1,70-204 Szczecin

Bank Komórek i Tkanek Katedry Fizjopatologii  [europejski kod banku tkanek i komórek PL009680] ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek szpiku

* data wydania pozwolenia: 28.07.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Zachodniopomorski Bank Tkanek Oka Sp. z o.o.
REGON: 812400350; NIP: 9552027125; KRS:0000085071

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0006587]

- pozwolenie na:  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek

* data wydania pozwolenia:   27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

TORUŃ
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
REGON: 870252274; NIP: 8792076803; KRS: 0000002564
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych (BKKM)

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0008123]
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia:   29.09.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

WARSZAWA
"Aztar" Sp. z o. o.
REGON: 010159750; NIP: 5240008972; KRS: 0000240130
ul. Suwalska 8/177, 03-252 Warszawa
Laboratorium Naukowo-Badawcze
ul. Milionowa 23, 93-193 Łódź
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję tkanki szpiku kostnego oraz poszczególnych typów komórek macierzystych ze szpiku kostnego
* data wydania pozwolenia:   30.06.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Bank Tkanek Oka w Warszawie
REGON: 011221681; NIP: 1131941301

Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001272]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję płatków rogówkowo-twardówkowych i twardówek

* data wydania pozwolenia:   6.05.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie
REGON: 000288366; NIP: 5250008057; KRS: 0000144803

ul. W. K. Roetgena 5, 02-781 Warszawa

Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, Zakład Inżynierii Komórkowej

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001271]
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: sznura pępowinowego, tkanki tłuszczowej, mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze szpiku, tkanki tłuszczowej, krwi pępowinowej i galarety Whartona, komórek macierzystych krwiotworzenia ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia: 19.02.2013

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

D4 Sp. z o. o.
REGON:361830727; NIP:5252622100; KRS:0000564210
ul. Okólnik nr 11A lok. 69, 00-368 Warszawa
[europejski kod banku tkanek i komórek PL008124]
-pozwolenie na:
1)gromadzenie,przechowywanie i dystrybucja przeszczepów kostnych
* data wydania pozwolenia:23.02.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:5 lat

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
REGON: 000288484; NIP: 5250009424; KRS: 0000119139

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001276]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku, komórek macierzystych z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"
REGON: 000557961; NIP: 9521143675; KRS: 0000092381

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Kriobank Homogennych Zastawek Serca Kliniki Kardiochirurgii

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001273]

- pozwolenie na:

1) testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek  sercowo-naczyniowych: zastawek serca, osierdzia, naczyń krwionośnych;

2) przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

- pozwolenie na:
3) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję autoprzeszczepów przytarczyc

* data wydania pozwolenia:   25.02.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek

REGON: 015620567; NIP: 5262738933

ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001277]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję: tkanek mięśniowo-szkieletowych, osierdzia, skóry i błony owodniowej

* data wydania pozwolenia:   29.03.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Novum Sp. z o.o.
REGON: 147053666; NIP: 5242766122; KRS: 0000492740

ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001270]
* data wydania pozwolenia:   27.11.2012

Bank Komórek Macierzystych

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek macierzystych krwi pępowinowej

okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
REGON: 017452559; NIP: 5252239973; KRS: 0000166106

ul. Jana Pawła II, 29 00-867 Warszawa

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskiego Banku Krwi Pępowinowej S.A.

ul. Działkowa 85, 02-034 Warszawa

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001274]

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia: 11.06.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
2) gromadzenie i przetwarzanie tkanek ludzkiego popłodu, tj.: pępowiny, łożyska i błon płodowych

* data wydania pozwolenia: 17.06.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
3) przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek popłodu pępowina, owodnia, łożysko)

* data wydania pozwolenia: 27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:

4) przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej

* data wydania pozwolenia: 27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
5)gromadzenie, testowanie, przetwarzanie i przechowywanie tkanki tłuszczowej podskórnej,
6)gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek pochodzących z tkanki tłuszczowej podskórnej
tj. działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia:5.01.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:5 lat

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
REGON: 000288975; NIP: 5220002529; KRS: 0000073036

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej (BKKiKP)

Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001269] - pozwolenie na:

1)  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej,

2)  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucję komórek linii białokrwinkowej granulocytarnej i agranulocytarnej z krwi obwodowej, 3) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję krwi pępowinowej

tj. działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

*  data wydania pozwolenia: 13.11.2017

*  okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
REGON: 000288930; NIP: 5220002535; KRS: 0000120483

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001275]

- pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek trzustki i wysp trzustkowych przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia:   29.04.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Warszawski Uniwersytet Medyczny
REGON:000288917 NIP:5250005828
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Laboratorium Badawcze - Bank Komórek
[europejski kod banku tkanek i komórek PL008125]
- pozwolenie na:
1) gromadzenie i przetwarzanie ludzkiej tkanki tłuszczowej oraz przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję ludzkich komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej
tj. działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 1.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Wojskowy Instytut Medyczny
REGON: 015294487; NIP: 1132393221; KRS: 0000144810

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Bank Tkanek i Komórek Krwiotwórczych Zakładu Transfuzjologii i Klinicznej

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001278]

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   23.02.2017

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

- pozwolenie na:
2) testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek

* data wydania pozwolenia:   25.02.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

- pozwolenie na:
3) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek linii białokrwinkowej przeznaczonych do przeszczepienia tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia:   25.04.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

WROCŁAW
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

REGON: 932717392; NIP: 8942702290; KRS: 0000084385

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

Bank Komórek DCTK z KBDSz

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001294]

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

* pozwolenie na:  testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych pozyskanych z krwi i szpiku

* data wydania pozwolenia:   12.04.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
REGON: 000288998; NIP: 8981824910; KRS: 0000020274

ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001295]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
REGON: 000289012; NIP: 8981816856; KRS: 0000136478

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Transplantacji Szpiku

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001296]
- pozwolenie na:

1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej oraz preparatów limfocytów;

2)  gromadzenie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej;

3)  gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek macierzystych galarety Whartona

* data wydania pozwolenia: 10.11.2015

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

ZABRZE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FRK Homograft" Sp. z o.o.
REGON: 276074600; NIP: 6482279250; KRS: 0000119387

ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001299]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: ludzkich allogenicznych przeszczepów zastawek serca, płatków rogówkowo-twardówkowych, twardówek, błon owodniowych, ścięgien, więzadeł, łakotek i skóry

* data wydania pozwolenia:   12.04.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
REGON: 242742607; NIP: 6482761515 ; KRS: 0000396540
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze
[europejski kod banku tkanek i komórek PL008126]
-pozwolenie na:
1)gromadzenie tkanki tłuszczowej oraz przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję komórek macierzystych tkanki tłuszczowej
*data wydania pozwolenia: 15.09.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:5 lat


Informacje pochodzą ze strony Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek www.kcbtik.pl

PRACOWNIE TYPOWANIA TKANKOWEGO


Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na działalność określoną w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):

BIAŁYSTOK

Regionalne CentrumKrwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
* data wydania pozwolenia:   31.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Pracownia Zgodności Tkankowej w strukturze Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań

w zakresie:

1) przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych (typowanie biorcy i dawcy spokrewnionego, niespokrewnionego, potencjalnego);

2) przeszczepiania narządów unaczynionych (typowanie dawcy, biorcy: nerki, trzustki, serca, płuca; wykrywanie i identyfikacja przeciwciał biorców: nerki, trzustki, serca, płuca);

3) wykonywania próby krzyżowej cross-matching (nerka, trzustka, serce, płuco);

4) innym: diagnostyka chorób związanych z układem HLA: HLA B27, DQ2/DQ8, HLA B*57; badanie powikłań poprzetoczeniowych: wykrywanie p/ciał limfocytotoksycznych

z zastosowaniem technik:

1) typowania HLA w zakresie klasy I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) i klasy II (HLA-DRB1, DQB1, DQA1): metody serologiczne, cytometria przepływowa, metody genetyczne – niska rozdzielczość: PCR SSP, PCR SSO, wysoka rozdzielczość: PCR SSP;

2) wykrywanie przeciwciał: metody serologiczne, testy fazy stałej: bead array;

3) identyfikacja przeciwciał: testy fazy stałej: bead array;

4) próby krzyżowe: metody serologiczne, cytometria przepływowa

KATOWICE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Pracownia Immunogenetyki Układu HLA

ul.Raciborska 15, 40-074 Katowice
* data wydania pozwolenia:   08.05.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KIELCE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - Pracownia Badań HLA
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce

* data wydania pozwolenia:   13.07.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:

1) diagnostyki transplantacyjnej – przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych: typowanie potencjalnego dawcy (rejestr), typowanie dawcy spokrewnionego, typowanie krwi pępowinowej – stosowane techniki: PCR SSO niska rozdzielczość, PCR SSP niska rozdzielczość;

2) diagnostyki chorób związanych z układem HLA: oznaczenie HLA-B27, oznaczenie DQ2/DQ8 –stosowane techniki: PCR SSO niska rozdzielczość i PCR SSP niska rozdzielczość;

3) badania powikłań poprzetoczeniowych: oznaczenie przeciwciał anty HLA techniką beadarray;

4) badania przeciwciał limfocytotoksycznych (LCT) w przypadku diagnostyki immunologicznej pacjentów opornych na przetaczanie koncentratu krwinek płytkowych

KRAKÓW

UniwersyteckiSzpital Dziecięcy w Krakowie
REGON: 351375886; NIP: 6792525795; KRS: 0000039390
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Pracownia Typowania Tkankowego Zakładu Immunologii Klinicznej pozwolenie na: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie:

1. przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych:

-  typowanie biorcy i potencjalnych dawców rodzinnych (dobór dawcy spokrewnionego), w tym typowanie wstępne i weryfikujące metodą genetyczną niskiej rozdzielczości, - typowanie krwi pępowinowej metodą genetyczną niskiej rozdzielczości 2. przeszczepiania narządów unaczynionych:

-  typowanie biorcy przeszczepu unaczynionego metodą genetyczną niskiej rozdzielczości,

-  wykrywanie przeciwciał, PRA metodą serologiczną, ELISA oraz „bead array" u biorców przeszczepów unaczynionych,

-  identyfikacja przeciwciał anty HLA klasy I i II metodą „bead array” u biorców przeszczepów unaczynionych,

-  typowanie dawcy (żywy i zmarły) metodą genetyczną niskiej rozdzielczości,

-  próba krzyżowa metodą serologiczną oraz cytometrii przepływowej, 3. inne:

-  diagnostyka chorób związanych z układem HLA metodą genetyczną (oznaczanie HLA-B27, Cw6, DQ2/DQ8 oraz innych),

-  oznaczanie genotypu KIR (metodą genetyczną)

*  data wydania pozwolenia: 23.02.2017

*  okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

LUBLIN

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie - Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
ul. I Armii W.P. 8, 20-078 Lublin
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:
1) typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I i II na poziomie niskiej, pośredniej i wysokiej rozdzielczości u potencjalnych dawców szpiku spokrewnionych i niespokrewnionych
2) badania przeciwciał anty-HLA i anty-HPA oraz antygenów HPA u dawców i pacjentów

ŁÓDŹ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pracownia Immunologii Transplantacyjnej

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

* data wydania pozwolenia:   11.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:

1) przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych: typowanie potencjalnego dawcy (rejestr), typowanie dawcy spokrewnionego;

2) przeszczepiania narządów unaczynionych: typowanie biorcy (HLA klasa I i II metodą genetyczną u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony);

3) diagnostyki chorób związanych z układem HLA (oznaczenie HLA B27 i oznaczenie DQ2/DQ8).

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki

ul. Pabianicka 62, 53-513 Łódź

* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań

w zakresie:

1) typowania do: przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych, przeszczepiania narządów unaczynionych;

2) wykrywania i identyfikacji przeciwciał;

3) wykonywania prób krzyżowych (cross-matching)

POZNAŃ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Laboratorium Zgodności Tkankowej HLA z Pracownią Diagnostyki Genetycznej

ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia:

1) typowanie HLA klasa I (A,B,C) i II (DRB1, DQB1) na pośredniej rozdzielczości metodą SSOP potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych;

2) typowanie HLA klasa I (A,B) i II (DRB1) na niskiej rozdzielczości krwi pępowinowej;

3) typowanie HLA na wysokiej rozdzielczości metodą SBT (sekwencjonowanie kapilarne, NGS);

4) typowanie układu HLA na poziomie niskiej rozdzielczości do badań rodzinnych klasa I (locus A,B,C) klasa II (DRB1);

5) typowanie układu HLA u biorcy narządów na poziomie niskiej rozdzielczości klasa I (locus A,B) klasa II (DRB1);

6) oznaczenie PRA u biorców narządów;

7) wykrywanie przeciwciał anty-HLA i określanie ich swoistości (identyfikacja przeciwciał klasy I i II) metodą fazy stałej na platformie Luminex;

8) typowanie układu HLA u dawcy narządów żywego lub zmarłego na poziomie niskiej rozdzielczości klasa I (locus A,B) klasa II (DRB1);

9) wykonywanie próby krzyżowej z limfocytami B i T w przeszczepie rodzinnym;

10) wykonywanie próby krzyżowej z limfocytami B i T od dawcy zmarłego;

11) diagnostyka zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa - molekularne oznaczenie obecności HLA-B*27;

12) wykonywanie próby krzyżowej biorców krwi przy doborze zgodnego dawcy KKP.

SZCZECIN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - Pracownia HLA Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
* data wydania pozwolenia:   17.11.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia:

- oznaczanie antygenów zgodności tkankowej - HLA kl. I i II metodami genetycznymi SSP na poziomie low resolution w układzie dawca-biorca nerki, dawca spokrewniony – biorca szpiku kostnego, pacjenci ambulatoryjni,

- badanie przesiewowym przeciwciał anty-HLA I i II klasy metodą x-Map z wykorzystaniem aparatuLuminex u biorców nerek oraz płuc,

- oznaczanie swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I i II metodą x-Map z wykorzystaniem aparatu Luminex u biorców nerek oraz płuc,

- wykonanie prób krzyżowych (cross-match) metodą CDC,

- oznaczanie poziomu przeciwciał limfocytotoksycznych (PRA) metodą CDC u pacjentów oczekujących na przeszczep nerki.

WARSZAWA

SamodzielnyPubliczny Centralny Szpital Kliniczny  w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
w ramach działalności Pracowni Immunogenetyki
Pozwolenie na: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie
1. przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych:
- typowanie potencjalnego dawcy do CRNPDSiKP metodą SSO lub SSP na poziomie niskiej I wysokiej rozdzielczości,
- typowanie biorcy   potencjalnych dawców rodzinnych (dobór dawcy spokrewnionego oraz haploidentycznego) metodą SSO lub SSP na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości,
- typowanie biorcy i potencjalnych dawców niespokrewnionych (dobór dawcy niespokrewnionego) - badanie wstępne oraz weryfikujące metodą SSP na poziomie niskiej i wysokiej rozdzileczości
- typowanie krwi pępowinowej - dobór dawcy niespokrewnionego
2. identyfikacja alloprzeciwciał anty-HLA klasy I i II metodą fazy stałej na platformie Luminex (screen, single antygen) w procesie doboru dawcy szpiku/komórek krwiotwórczych oraz dawcy narządów unaczynionych,
3. diagnostyki chorób związanych z układem HLA, w tym: HLA-B*27 oraz DQ2/DQ8
* data wydania pozwolenia:   10.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

w ramach działalności Pracowni Zgodności Tkankowej Zakładu Immunologii Klinicznej (ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa)

Pozwolenie na testowanie komórek I narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie:

1. przeszczepiania narządów unaczynionych (typowanie dawcy, biorcy: nerki, trzustki, wysepek trzustkowych, atroby, serca, płuc, twarzy, rogówki, krtani, kończyn),

2. wykrywania i identyfikacji przeciwciał w surowicy biorców: nerki, trzustki, wysepek trzustkowych, wątroby, serca, płuc,

3. wykonywania próby krzyżowej (cross-matching) do przeszczepów: nerki, trzustki, wysepek trzustkowych, wątroby, serca, płuc, twarzy, rogówki, krtani, kończyn,

4. inne: diagnostyka chorób związanych z układem HLA: HLA-B27, DQB1, z zastosowaniem technik:

- typowanie HLA w zakresie klasy I - antygen B27 - metoda serologiczna i genetyczna (PCR-SSP), loci A, B - metoda genetyczna - niska rozdzielczość PCR-SSP,

- typowanie HLA w zakresie klasy II - loci DRB1, DQB1 - metoda genetyczna - niska rozdzielczość (PCR-SSP),

- wykrywanie przeciwciał: metody serologiczne, testy fazy stałej (bead array),

- identyfikacja przeciwciał anty-HLA - testy fazy stałej (bead array),

- próby krzyżowe - metody serologiczne , cytometria przepływowa 
* data wydania pozwolenia:   10.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

NZOZ Medigen, Medigen Sp. z o.o.
REGON: 000288975; NIP: 5220002529; KRS: 0000073036

ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa

NZOZ Medigen

- pozwolenie na: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie:  

1. Przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych:  

-  Typowanie potencjalnego dawcy do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w tym: wstępne,  dotypowanie,  inne (weryfikujące),

Typowanie biorcy i potencjalnych dawców rodzinnych (dobór dawcy spokrewnionego): wstępne, weryfikujące (dawniej potwierdzające)

-  Typowanie biorcy i potencjalnych dawców niespokrewnionych (dobór dawcy niespokrewnionego): wstępne, weryfikujące (dawniej potwierdzające)

-  Typowanie krwi pępowinowej,

2. Inne

- Diagnostyka chorób związanych z układem HLA - HLA-A*,B*,C,*DRB1*,DQA1*,DQB1* niskiej i wysokiej rozdzielczości, KIR, cytokiny, oznaczania chimeryzmu potransplantacyjnego

*  data wydania pozwolenia: 28.07.2017

*  okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Pracownia Biologii Molekularnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi
Fundacja na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi

ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa
* data wydania pozwolenia:
11.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
5 lat

 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie - Pracownia Zgodności Tkankowej
 Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   25.11.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

*zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:

1.    diagnostyki transplantacyjnej - przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych:

- typowanie dawcy spokrewnionego - wstępne;

2.    przeszczepiania narządów unaczynionych:

- typowanie biorcy (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- wykrywanie przeciwciał PRA (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- identyfikacja przeciwciał (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- typowanie dawcy (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- próba krzyżowa - cross-matching (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca).

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Zakład Immunogenetyki

ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa

* data wydania pozwolenia:   01.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów - testowaniu próbek do badań w zakresie:

1. diagnostyki transplantacyjnej obejmującej przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych, w tym:

- typowanie potencjalnego dawcy do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych PotencjalnychDawców Szpiku i Krwi Pępowinowej  - wstępne, dotypowanie,

- typowanie biorcy i potencjalnych dawców rodzinnych wraz z doborem dawcy spokrewnionego - wstępne, weryfikacyjne,

- typowanie biorcy i potencjalnych dawców niespokrewnionych wraz z doborem dawcy niespokrewnionego - wstępne, weryfikacyjne,

- typowanie krwi pępowinowej;

2. diagnostyki chorób związanych z układem HLA.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - Pracownia Badań Zgodności Tkankowej Zakładu Transfuzjologii Klinicznej
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

* data wydania pozwolenia:   06.12.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań w zakresie:

- genotypowania układu HLA na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP do badań rodzinnych układu HLA - klasa I (locus A.B.C) i klasa II (DRB1,DQB1) -badanie u biorcy i  dawców spokrewnionych,

- genotypowania układu HLA klasy I (A.B.C) i II (DRB1, DQB1) na pośrednim stopniu rozdzielczości metodą PCR-SSOP potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych),

- genotypowania układu HLA klasy I (A,B,C) i II (DRB1, DQB1) na wysokim stopniu rozdzielczości metodą PCR-SSP u biorców i dawców niespokrewnionych w celu doboru do przeszczepienia komórek krwiotwórczych oraz potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku włączonych wcześniej do Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w celu rozszerzenia genotypowania,

- genotypowania HLA klasy I (A,B) i II (DRB1) na niskiej rozdzielczości krwi pępowinowej,

- diagnostyki chorób związanych z układem HLA,

- wykrywanie przeciwciał anty-HLA metodą ELISA.

WROCŁAW

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
REGON: 000325883; NIP: 8960005696 ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław Laboratorium Immunologii Tkankowej
- pozwolenie na: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie:
1. przeszczepiania narządów unaczynionych (nerka, trzustka, płuca, serce, kończyny):
-  typowanie HLA biorcy,
-  wykrywanie przeciwciał, PRA,
-  identyfikacja przeciwciał,
-  typowanie HLA dawcy,
-  próba krzyżowa (cross-matching),
2. diagnostyki chorób związanych z układem HLA:
-  oznaczanie HLA-B (HLA-B27 - diagnostyka ZZSK, reaktywnego zapaleniach stawów, zapalenia błony naczyniowej oka, artropatii łuszczycowej, nawracającego zapalenia tęczówki),
-  oznaczanie HLA-C (HLA C*06 określenie podłoża genetycznego łuszczycy typu 8),
-  oznaczanie HLA-DRB1 (DRB1*15 - diagnostyka zapalenia błony naczyniowej oka, DRB1*01 i *04 diagnostyka i prognozowanie przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów),
-  oznaczanie HLA DQB1*(DQ2/DQ8) - diagnostyka celiakii,
-  analiza polimorfizmu receptorów immunoglobulinopodobnych KIR w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego i o podłożu autoimmunologicznym,
-  badania powikłań poprzetoczeniowych - wykrywanie przeciwciał limfocytotoksycznych
-  z wykorzystaniem następujących technik:
•  typowanie antygenów HLA loci A, B, C, DRB1, DQB1 metody genetyczne (PCR - SSP, PCR - SSO), HLA - B27 - metoda serologiczna lub genetyczna (PCR-SSP),
•  receptory i ligandy KIR- metoda genetyczna (PCR-SSP),
•  wykrywanie przeciwciał - metody serologiczne (PRA- CDC), testy fazy stałej - bead array,
•  identyfikacja przeciwciał - testy fazy stałej - bead array,
•  próby krzyżowe - metody serologiczne,
*  data wydania pozwolenia: 7.12.2016
*  okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

w ramach działalności Laboratorium Badania Zgodności Tkankowej (HLA), ul. Gen. Fieldorfa 6, 54-049 Wrocław

Pozwolenie na testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie typowania antygenów zgodności tkankowej (HLA) na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości
* data wydania pozwolenia:   23.02.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

Informacje pochodzą ze strony Krajowego Centrum Bankowania Tkanek I Komórek www.kcbtik.pl

 

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"