Banki Tkanek i Pracownie Typowania Tkankowego

 

 

Banki Tkanek

Pracownie Typowania Tkankowego

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki Przeszczepiania Nerek 
Ośrodki Przeszczepiania Wątroby 
Ośrodki Przeszczepiania Trzustki 
Ośrodki Przeszczepiania Jelita 
Ośrodki Przeszczepiania Serca 
Ośrodki Przeszczepiania Płuc 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki Przeszczepiania Rogówki 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające tkanki biowitalne 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające oraz ośrodki pobierające  szpik 
Ośrodki dawców szpiku 
Ośrodki Kwalifikacyjne 
Lista Banków Tkanek i Pracowni Typowania Tkankowego 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie działności banków tkanek i komórek jedynie na podstawie zgody Komisji Bioetycznej

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2017 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 
Kontakt 

     

BANKI TKANEK
(www.kcbtik.pl)

 

BANKI TKANEK:

BRZOZÓW
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
REGON: 000304473
NIP: 6861441430
KRS: 0000007954
Bank Tkanek i Komórek
[europejski kod banku tkanek i komórek - PL009660]
ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, Pawilon H
-pozwolenie na:
1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucję preparatów komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepiania tj. na działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 01.09.2017
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

BYDGOSZCZ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszczy

REGON: 000293670; NIP: 5542231201; KRS: 0000007227

ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz

Bank Tkanek i Komórek

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000215]

pozwolenie na:

1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku kostnego,

2) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwi dojrzałych – limfocyty,

3) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej

tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia:   13.03.2017

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

CHĘCINY
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
REGON: 260315067; NIP: 9591866812

Podzamcze 45, 26-060 Chęciny

Publiczny Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL006594]

- pozwolenie na:  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

GDAŃSK
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
REGON: 000288640; NIP: 9570730409; KRS: 0000122150

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Bank Tkanek i Komórek  Kliniki Hematologii i Transplantologii

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000361]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i limfocytów przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia: 19.02.2013

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

GLIWICE
Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach
REGON: 000288389; NIP:6310112222

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000382]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej

* data wydania pozwolenia: 12.11.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

KATOWICE
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
REGON: 000296986; NIP: 6342336539; KRS: 0000054747

ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

Bank Tkanek

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000464]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie, testowanie i dystrybucję: allogenicznych i autologicznych przeszczepów tkanek mięśniowo-szkieletowych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów błon łącznotkankowych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów naczyń krwionośnych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów komórek

* data wydania pozwolenia:   12.11.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
REGON: 276267686; NIP: 6342305444 KRS: 0000102533

ul. Panewicka 65, 40 - 760 Katowice

Bank Tkanek Oka

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000465]

1) gromadzenie , testowanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek oka (płatków rogówkowo– twardówkowych) tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia: 26.10.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

REGON: 000289070; NIP: 9542270611; KRS:0000043369
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek
ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000466]
pozwolenie na:
1) gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku, krwi obwodowej, krwi pępowinowej, limfocytów oraz komórek mezenchymalnych ze szpiku
tj. działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 16.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

KIELCE
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
REGON: 001263233; NIP: 9591294907; KRS: 0000004015

ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006593]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia:   27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

KRAKÓW
Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o.

REGON: 356743076; NIP: 9451993048; KRS: 0000488713

ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków

Bank Krwi Pępowinowej,

ul Ujastek 3, 31-752 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL009180]

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej tj. na działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000)

* data wydania pozwolenia: 14.07.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Bank Krwi Pępowinowej,
ul Ujastek 5B, 31-752 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL009181]

-pozwolenie na:

1) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek izolowanych z tkanek ludzkiego popłodu, tj. sznura pępowinowego, łożyska i błon płodowych; komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej podskórnej; komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, szpiku oraz krwi pępowinowej tj. na działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000)

* data wydania pozwolenia: 14.07.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
REGON: 000290073; NIP: 6771694570; KRS: 0000046052

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Pracownia Konserwacji Tkanek Ośrodka Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000486]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję allogenicznych przeszczepów zastawek sercowych, płucnych i aortalnych, allogenicznych przeszczepów łat tętnicy płucnej, allogenicznych przeszczepów osierdzia

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Progenis Sp. z o.o.
ul. Rozdroże 21e/60, 30-361 Kraków

REGON: 356743283; NIP: 6762245720; KRS: 0000177116

Progenis - Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000488]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
REGON: 000288685; NIP: 6751199442; KRS: 0000024155

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Pracownia Separacji Krwinek i Bank Komórek Krwiotwórczych Oddziału Klinicznego Kliniki Hematologii

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000487]

- pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytet Jagielloński
REGON: 000001270; NIP: 6750002236

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Bank Komórek Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006576]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję:

a) ludzkich komórek skóry – keratynocytów, fibroblastów i melanocytów;

b) ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku  i tkanki tłuszczowej;

c) ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej;

d) ludzkich komórek mięśniowych;

e) macierzy zewnątrzkomórkowej izolowanej z tkanki tłuszczowej

* data wydania pozwolenia: 08.05.2015

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytet Jagielloński
REGON: 000001270; NIP: 6750002236

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Bank Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej Małopolskiego Centrum Biotechnologii

ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006577]

*- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję:

a) ludzkich komórek skóry – keratynocytów, fibroblastów i melanocytów;

b) ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku  i tkanki

c) ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej;

d) ludzkich komórek mięśniowych;

e) macierzy zewnątrzkomórkowej izolowanej z tkanki tłuszczowej

* data wydania pozwolenia: 08.05.2015

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
REGON: 351375886; NIP: 6792525795; KRS: 0000039390

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Bank Komórek Ośrodka Transplantacji

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000484]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku, komórek macierzystych z krwi pępowinowej oraz limfocytów tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia: 20.04.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

LUBLIN
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
REGON: 431029234; NIP: 7122429274; KRS: 0000005919

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

Bank Tkanek Oka

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000597]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucja rogówek, twardówek i błony owodniowej przeznaczonych do przeszczepiania

* data wydania pozwolenia:   12.11.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Bank Komórek Krwiotwórczych
[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000596]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

* data wydania pozwolenia: 30.07.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
REGON: 430040541; NIP: 7122414692; KRS: 0000021056

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

Bank Hematopoetycznych Komórek Progenitorowych

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000595]

- pozwolenie na: 1) gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
2) przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej;

3) przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych z tkanek płodowych galarety Whartona;

4) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek dojrzałych - limfocytów

* data wydania pozwolenia: 04.05.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

ŁÓDŹ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
REGON: 000295403; NIP: 7292345599; KRS: 0000004955

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006592]

ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia: 11.06.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

MORAWICA K/KIELC
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce

REGON: 000291776, NIP: 9591316649, KRS:0000008566

Bank Tkanek - Dział Kriobiologiczny

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000705]

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Bank Komórek - Dział Kriobiologiczny
[europejski kod banku tkanek i komórek - PL000705]

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc

- pozwolenie na: przechowywanie macierzystych komórek krwiotworzenia

* data wydania pozwolenia: 27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

OLSZTYN
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych
REGON: 510884205 NIP:7393033097

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Pracownia Medycyny Regeneracyjnej Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006575]

ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek będących przedmiotem badań naukowych, które docelowo będą stosowane u ludzi

* data wydania pozwolenia: 02.07.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
2) gromadzenie, testowanie i przetwarzanie tkanki tłuszczowej, sznura pępowinowego i komórek krwiotwórczych szpiku;

3) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej, galarety Whartona i szpiku

* data wydania pozwolenia: 08.01.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Fundacja Na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych REGENERV
REGON:281551073 NIP:7393864272 KRS:0000487893
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej - Bank Komórek Macierzystych
[europejski kod banku tkanek i komórek PL008122]
-pozwolenie na:
1) gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie tkanki szpiku kostnego, tkanki chrzęstnej, tkanki nerwowej, naskórka z częścią skóry właściwej, sznura pępowinowego, tkanki opuszki węchowej
2) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych ze szpiku, komórek mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej, chondrocytów, komórek z tkanki nerwowej, keratynocytów, melanocytów, fibroblastów, komórek mezenchymalnych z galarety Whartona, komórek z opuszki węchowej
tj. działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu,przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 13.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

POZNAŃ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

REGON: 000293835; NIP: 7791003888; KRS: 0000002687 ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000902] - pozwolenie na:

1) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia: 25.09.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
REGON: 000288863; NIP: 7811621544; KRS: 0000001939

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań Bank Komórek Krwiotwórczych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000900] - pozwolenie na:

1) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku,  komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej,  komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej, limfocytów do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI),

2) przetwarzanie komórek krwiotwórczych szpiku, komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, limfocytów do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)

tj. działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia: 23.10.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
REGON: 000288828; NIP: 7781343588; KRS: 0000001853

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Bank Komórek Macierzystych Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Transplantacji

[europejski kod banku tkanek i komórek PL000901]

ul. Szamarzewskiego 82/ 84, 60-569 Poznań

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
REGON: 272165010; NIP: 6431005873; KRS: 0000182167

ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek In Vitro z Bankiem Tkanek

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001057]
- pozwolenie na:

gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję:

^ tkanek powłok - skóry pełnej z tkanką podskórną, skóry pełnej, naskórka z częścią skóry właściwej, keratynocytów i fibroblastów

^ błony owodniowej

^ komórek mezenchymalnych ze zdemarkowanej tkanki tłuszczowej, strupa oparzeniowego, galarety Whartona, sznura pępowinowego i owodni

* data wydania pozwolenia: 17.06.2016

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

SOSNOWIEC
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
REGON: 000296495; NIP: 6442876726; KRS: 0000003544

Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Bank Tkanek Oka

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001103]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek, płatka rogówkowo-twardówkowego, płatka twardówkowego

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

SZCZECIN
Longa Vita Sp. z o.o.
REGON: 812400231; NIP: 9552027148; KRS: 0000081713

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bank Komórek Macierzystych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001129]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja komórek krwi pępowinowej przeznaczonych do przeszczepiania

* data wydania pozwolenia:   12.11.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Pomorski Uniwersytet Medyczny
REGON: 000288886; NIP: 8520006757; KRS: ---

ul. Rybacka 1,70-204 Szczecin

Bank Komórek i Tkanek Katedry Fizjopatologii  [europejski kod banku tkanek i komórek PL009680] ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek szpiku

* data wydania pozwolenia: 28.07.2017

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Zachodniopomorski Bank Tkanek Oka Sp. z o.o.
REGON: 812400350; NIP: 9552027125; KRS:0000085071

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0006587]

- pozwolenie na:  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek

* data wydania pozwolenia:   27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

TORUŃ
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
REGON: 870252274; NIP: 8792076803; KRS: 0000002564
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych (BKKM)

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0008123]
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia:   29.09.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

WARSZAWA
"Aztar" Sp. z o. o.
REGON: 010159750; NIP: 5240008972; KRS: 0000240130
ul. Suwalska 8/177, 03-252 Warszawa
Laboratorium Naukowo-Badawcze
ul. Milionowa 23, 93-193 Łódź
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję tkanki szpiku kostnego oraz poszczególnych typów komórek macierzystych ze szpiku kostnego
* data wydania pozwolenia:   30.06.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Bank Tkanek Oka w Warszawie
REGON: 011221681; NIP: 1131941301

Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001272]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję płatków rogówkowo-twardówkowych i twardówek

* data wydania pozwolenia:   6.05.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie
REGON: 000288366; NIP: 5250008057; KRS: 0000144803

ul. W. K. Roetgena 5, 02-781 Warszawa

Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, Zakład Inżynierii Komórkowej

[europejski kod banku tkanek i komórek PL0001271]
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: sznura pępowinowego, tkanki tłuszczowej, mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze szpiku, tkanki tłuszczowej, krwi pępowinowej i galarety Whartona, komórek macierzystych krwiotworzenia ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia: 19.02.2013

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

D4 Sp. z o. o.
REGON:361830727; NIP:5252622100; KRS:0000564210
ul. Okólnik nr 11A lok. 69, 00-368 Warszawa
[europejski kod banku tkanek i komórek PL008124]
-pozwolenie na:
1)gromadzenie,przechowywanie i dystrybucja przeszczepów kostnych
* data wydania pozwolenia:23.02.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:5 lat

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
REGON: 000288484; NIP: 5250009424; KRS: 0000119139

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001276]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku, komórek macierzystych z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"
REGON: 000557961; NIP: 9521143675; KRS: 0000092381

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Kriobank Homogennych Zastawek Serca Kliniki Kardiochirurgii

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001273]

- pozwolenie na:

1) testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek  sercowo-naczyniowych: zastawek serca, osierdzia, naczyń krwionośnych;

2) przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych

* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

- pozwolenie na:
3) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję autoprzeszczepów przytarczyc

* data wydania pozwolenia:   25.02.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek

REGON: 015620567; NIP: 5262738933

ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001277]

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję: tkanek mięśniowo-szkieletowych, osierdzia, skóry i błony owodniowej

* data wydania pozwolenia:   29.03.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Novum Sp. z o.o.
REGON: 147053666; NIP: 5242766122; KRS: 0000492740

ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001270]
* data wydania pozwolenia:   27.11.2012

Bank Komórek Macierzystych

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek macierzystych krwi pępowinowej

okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
REGON: 017452559; NIP: 5252239973; KRS: 0000166106

ul. Jana Pawła II, 29 00-867 Warszawa

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskiego Banku Krwi Pępowinowej S.A.

ul. Działkowa 85, 02-034 Warszawa

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001274]

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia: 11.06.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
2) gromadzenie i przetwarzanie tkanek ludzkiego popłodu, tj.: pępowiny, łożyska i błon płodowych

* data wydania pozwolenia: 17.06.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
3) przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek popłodu pępowina, owodnia, łożysko)

* data wydania pozwolenia: 27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:

4) przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej

* data wydania pozwolenia: 27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na:
5)gromadzenie, testowanie, przetwarzanie i przechowywanie tkanki tłuszczowej podskórnej,
6)gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek pochodzących z tkanki tłuszczowej podskórnej
tj. działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia:5.01.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:5 lat

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
REGON: 000288975; NIP: 5220002529; KRS: 0000073036

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej (BKKiKP)

Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001269] - pozwolenie na:

1)  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej,

2)  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucję komórek linii białokrwinkowej granulocytarnej i agranulocytarnej z krwi obwodowej, 3) gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję krwi pępowinowej

tj. działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

*  data wydania pozwolenia: 13.11.2017

*  okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
REGON: 000288930; NIP: 5220002535; KRS: 0000120483

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001275]

- pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek trzustki i wysp trzustkowych przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia:   29.04.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Warszawski Uniwersytet Medyczny
REGON:000288917 NIP:5250005828
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Laboratorium Badawcze - Bank Komórek
[europejski kod banku tkanek i komórek PL008125]
- pozwolenie na:
1) gromadzenie i przetwarzanie ludzkiej tkanki tłuszczowej oraz przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję ludzkich komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej
tj. działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 1.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Wojskowy Instytut Medyczny
REGON: 015294487; NIP: 1132393221; KRS: 0000144810

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Bank Tkanek i Komórek Krwiotwórczych Zakładu Transfuzjologii i Klinicznej

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001278]

- pozwolenie na:

1) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   23.02.2017

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

- pozwolenie na:
2) testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek

* data wydania pozwolenia:   25.02.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

- pozwolenie na:
3) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek linii białokrwinkowej przeznaczonych do przeszczepienia tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

* data wydania pozwolenia:   25.04.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

WROCŁAW
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

REGON: 932717392; NIP: 8942702290; KRS: 0000084385

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

Bank Komórek DCTK z KBDSz

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001294]

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

* pozwolenie na:  testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych pozyskanych z krwi i szpiku

* data wydania pozwolenia:   12.04.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
REGON: 000288998; NIP: 8981824910; KRS: 0000020274

ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001295]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku

* data wydania pozwolenia: 21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
REGON: 000289012; NIP: 8981816856; KRS: 0000136478

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Transplantacji Szpiku

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001296]
- pozwolenie na:

1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej oraz preparatów limfocytów;

2)  gromadzenie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej;

3)  gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek macierzystych galarety Whartona

* data wydania pozwolenia: 10.11.2015

* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

ZABRZE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FRK Homograft" Sp. z o.o.
REGON: 276074600; NIP: 6482279250; KRS: 0000119387

ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

[europejski kod banku tkanek i komórek PL001299]

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: ludzkich allogenicznych przeszczepów zastawek serca, płatków rogówkowo-twardówkowych, twardówek, błon owodniowych, ścięgien, więzadeł, łakotek i skóry

* data wydania pozwolenia:   12.04.2013

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
REGON: 242742607; NIP: 6482761515 ; KRS: 0000396540
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze
[europejski kod banku tkanek i komórek PL008126]
-pozwolenie na:
1)gromadzenie tkanki tłuszczowej oraz przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję komórek macierzystych tkanki tłuszczowej
*data wydania pozwolenia: 15.09.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:5 lat


Informacje pochodzą ze strony Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek www.kcbtik.pl

PRACOWNIE TYPOWANIA TKANKOWEGO


Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na działalność określoną w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):

BIAŁYSTOK

Regionalne CentrumKrwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
* data wydania pozwolenia:   31.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Pracownia Zgodności Tkankowej w strukturze Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań

w zakresie:

1) przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych (typowanie biorcy i dawcy spokrewnionego, niespokrewnionego, potencjalnego);

2) przeszczepiania narządów unaczynionych (typowanie dawcy, biorcy: nerki, trzustki, serca, płuca; wykrywanie i identyfikacja przeciwciał biorców: nerki, trzustki, serca, płuca);

3) wykonywania próby krzyżowej cross-matching (nerka, trzustka, serce, płuco);

4) innym: diagnostyka chorób związanych z układem HLA: HLA B27, DQ2/DQ8, HLA B*57; badanie powikłań poprzetoczeniowych: wykrywanie p/ciał limfocytotoksycznych

z zastosowaniem technik:

1) typowania HLA w zakresie klasy I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) i klasy II (HLA-DRB1, DQB1, DQA1): metody serologiczne, cytometria przepływowa, metody genetyczne – niska rozdzielczość: PCR SSP, PCR SSO, wysoka rozdzielczość: PCR SSP;

2) wykrywanie przeciwciał: metody serologiczne, testy fazy stałej: bead array;

3) identyfikacja przeciwciał: testy fazy stałej: bead array;

4) próby krzyżowe: metody serologiczne, cytometria przepływowa

KATOWICE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Pracownia Immunogenetyki Układu HLA

ul.Raciborska 15, 40-074 Katowice
* data wydania pozwolenia:   08.05.2015
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KIELCE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - Pracownia Badań HLA
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce

* data wydania pozwolenia:   13.07.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:

1) diagnostyki transplantacyjnej – przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych: typowanie potencjalnego dawcy (rejestr), typowanie dawcy spokrewnionego, typowanie krwi pępowinowej – stosowane techniki: PCR SSO niska rozdzielczość, PCR SSP niska rozdzielczość;

2) diagnostyki chorób związanych z układem HLA: oznaczenie HLA-B27, oznaczenie DQ2/DQ8 –stosowane techniki: PCR SSO niska rozdzielczość i PCR SSP niska rozdzielczość;

3) badania powikłań poprzetoczeniowych: oznaczenie przeciwciał anty HLA techniką beadarray;

4) badania przeciwciał limfocytotoksycznych (LCT) w przypadku diagnostyki immunologicznej pacjentów opornych na przetaczanie koncentratu krwinek płytkowych

KRAKÓW

UniwersyteckiSzpital Dziecięcy w Krakowie
REGON: 351375886; NIP: 6792525795; KRS: 0000039390
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Pracownia Typowania Tkankowego Zakładu Immunologii Klinicznej pozwolenie na: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie:

1. przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych:

-  typowanie biorcy i potencjalnych dawców rodzinnych (dobór dawcy spokrewnionego), w tym typowanie wstępne i weryfikujące metodą genetyczną niskiej rozdzielczości, - typowanie krwi pępowinowej metodą genetyczną niskiej rozdzielczości 2. przeszczepiania narządów unaczynionych:

-  typowanie biorcy przeszczepu unaczynionego metodą genetyczną niskiej rozdzielczości,

-  wykrywanie przeciwciał, PRA metodą serologiczną, ELISA oraz „bead array" u biorców przeszczepów unaczynionych,

-  identyfikacja przeciwciał anty HLA klasy I i II metodą „bead array” u biorców przeszczepów unaczynionych,

-  typowanie dawcy (żywy i zmarły) metodą genetyczną niskiej rozdzielczości,

-  próba krzyżowa metodą serologiczną oraz cytometrii przepływowej, 3. inne:

-  diagnostyka chorób związanych z układem HLA metodą genetyczną (oznaczanie HLA-B27, Cw6, DQ2/DQ8 oraz innych),

-  oznaczanie genotypu KIR (metodą genetyczną)

*  data wydania pozwolenia: 23.02.2017

*  okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

LUBLIN

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie - Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
ul. I Armii W.P. 8, 20-078 Lublin
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:
1) typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I i II na poziomie niskiej, pośredniej i wysokiej rozdzielczości u potencjalnych dawców szpiku spokrewnionych i niespokrewnionych
2) badania przeciwciał anty-HLA i anty-HPA oraz antygenów HPA u dawców i pacjentów

ŁÓDŹ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pracownia Immunologii Transplantacyjnej

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

* data wydania pozwolenia:   11.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:

1) przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych: typowanie potencjalnego dawcy (rejestr), typowanie dawcy spokrewnionego;

2) przeszczepiania narządów unaczynionych: typowanie biorcy (HLA klasa I i II metodą genetyczną u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony);

3) diagnostyki chorób związanych z układem HLA (oznaczenie HLA B27 i oznaczenie DQ2/DQ8).

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki

ul. Pabianicka 62, 53-513 Łódź

* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań

w zakresie:

1) typowania do: przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych, przeszczepiania narządów unaczynionych;

2) wykrywania i identyfikacji przeciwciał;

3) wykonywania prób krzyżowych (cross-matching)

POZNAŃ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Laboratorium Zgodności Tkankowej HLA z Pracownią Diagnostyki Genetycznej

ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia:

1) typowanie HLA klasa I (A,B,C) i II (DRB1, DQB1) na pośredniej rozdzielczości metodą SSOP potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych;

2) typowanie HLA klasa I (A,B) i II (DRB1) na niskiej rozdzielczości krwi pępowinowej;

3) typowanie HLA na wysokiej rozdzielczości metodą SBT (sekwencjonowanie kapilarne, NGS);

4) typowanie układu HLA na poziomie niskiej rozdzielczości do badań rodzinnych klasa I (locus A,B,C) klasa II (DRB1);

5) typowanie układu HLA u biorcy narządów na poziomie niskiej rozdzielczości klasa I (locus A,B) klasa II (DRB1);

6) oznaczenie PRA u biorców narządów;

7) wykrywanie przeciwciał anty-HLA i określanie ich swoistości (identyfikacja przeciwciał klasy I i II) metodą fazy stałej na platformie Luminex;

8) typowanie układu HLA u dawcy narządów żywego lub zmarłego na poziomie niskiej rozdzielczości klasa I (locus A,B) klasa II (DRB1);

9) wykonywanie próby krzyżowej z limfocytami B i T w przeszczepie rodzinnym;

10) wykonywanie próby krzyżowej z limfocytami B i T od dawcy zmarłego;

11) diagnostyka zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa - molekularne oznaczenie obecności HLA-B*27;

12) wykonywanie próby krzyżowej biorców krwi przy doborze zgodnego dawcy KKP.

SZCZECIN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - Pracownia HLA Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
* data wydania pozwolenia:   17.11.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia:

- oznaczanie antygenów zgodności tkankowej - HLA kl. I i II metodami genetycznymi SSP na poziomie low resolution w układzie dawca-biorca nerki, dawca spokrewniony – biorca szpiku kostnego, pacjenci ambulatoryjni,

- badanie przesiewowym przeciwciał anty-HLA I i II klasy metodą x-Map z wykorzystaniem aparatuLuminex u biorców nerek oraz płuc,

- oznaczanie swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I i II metodą x-Map z wykorzystaniem aparatu Luminex u biorców nerek oraz płuc,

- wykonanie prób krzyżowych (cross-match) metodą CDC,

- oznaczanie poziomu przeciwciał limfocytotoksycznych (PRA) metodą CDC u pacjentów oczekujących na przeszczep nerki.

WARSZAWA

SamodzielnyPubliczny Centralny Szpital Kliniczny  w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
w ramach działalności Pracowni Immunogenetyki
Pozwolenie na: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie
1. przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych:
- typowanie potencjalnego dawcy do CRNPDSiKP metodą SSO lub SSP na poziomie niskiej I wysokiej rozdzielczości,
- typowanie biorcy   potencjalnych dawców rodzinnych (dobór dawcy spokrewnionego oraz haploidentycznego) metodą SSO lub SSP na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości,
- typowanie biorcy i potencjalnych dawców niespokrewnionych (dobór dawcy niespokrewnionego) - badanie wstępne oraz weryfikujące metodą SSP na poziomie niskiej i wysokiej rozdzileczości
- typowanie krwi pępowinowej - dobór dawcy niespokrewnionego
2. identyfikacja alloprzeciwciał anty-HLA klasy I i II metodą fazy stałej na platformie Luminex (screen, single antygen) w procesie doboru dawcy szpiku/komórek krwiotwórczych oraz dawcy narządów unaczynionych,
3. diagnostyki chorób związanych z układem HLA, w tym: HLA-B*27 oraz DQ2/DQ8
* data wydania pozwolenia:   10.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

w ramach działalności Pracowni Zgodności Tkankowej Zakładu Immunologii Klinicznej (ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa)

Pozwolenie na testowanie komórek I narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie:

1. przeszczepiania narządów unaczynionych (typowanie dawcy, biorcy: nerki, trzustki, wysepek trzustkowych, atroby, serca, płuc, twarzy, rogówki, krtani, kończyn),

2. wykrywania i identyfikacji przeciwciał w surowicy biorców: nerki, trzustki, wysepek trzustkowych, wątroby, serca, płuc,

3. wykonywania próby krzyżowej (cross-matching) do przeszczepów: nerki, trzustki, wysepek trzustkowych, wątroby, serca, płuc, twarzy, rogówki, krtani, kończyn,

4. inne: diagnostyka chorób związanych z układem HLA: HLA-B27, DQB1, z zastosowaniem technik:

- typowanie HLA w zakresie klasy I - antygen B27 - metoda serologiczna i genetyczna (PCR-SSP), loci A, B - metoda genetyczna - niska rozdzielczość PCR-SSP,

- typowanie HLA w zakresie klasy II - loci DRB1, DQB1 - metoda genetyczna - niska rozdzielczość (PCR-SSP),

- wykrywanie przeciwciał: metody serologiczne, testy fazy stałej (bead array),

- identyfikacja przeciwciał anty-HLA - testy fazy stałej (bead array),

- próby krzyżowe - metody serologiczne , cytometria przepływowa 
* data wydania pozwolenia:   10.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

NZOZ Medigen, Medigen Sp. z o.o.
REGON: 000288975; NIP: 5220002529; KRS: 0000073036

ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa

NZOZ Medigen

- pozwolenie na: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie:  

1. Przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych:  

-  Typowanie potencjalnego dawcy do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w tym: wstępne,  dotypowanie,  inne (weryfikujące),

Typowanie biorcy i potencjalnych dawców rodzinnych (dobór dawcy spokrewnionego): wstępne, weryfikujące (dawniej potwierdzające)

-  Typowanie biorcy i potencjalnych dawców niespokrewnionych (dobór dawcy niespokrewnionego): wstępne, weryfikujące (dawniej potwierdzające)

-  Typowanie krwi pępowinowej,

2. Inne

- Diagnostyka chorób związanych z układem HLA - HLA-A*,B*,C,*DRB1*,DQA1*,DQB1* niskiej i wysokiej rozdzielczości, KIR, cytokiny, oznaczania chimeryzmu potransplantacyjnego

*  data wydania pozwolenia: 28.07.2017

*  okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Pracownia Biologii Molekularnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi
Fundacja na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi

ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa
* data wydania pozwolenia:
11.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:
5 lat

 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie - Pracownia Zgodności Tkankowej
 Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   25.11.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

*zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:

1.    diagnostyki transplantacyjnej - przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych:

- typowanie dawcy spokrewnionego - wstępne;

2.    przeszczepiania narządów unaczynionych:

- typowanie biorcy (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- wykrywanie przeciwciał PRA (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- identyfikacja przeciwciał (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- typowanie dawcy (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- próba krzyżowa - cross-matching (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca).

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Zakład Immunogenetyki

ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa

* data wydania pozwolenia:   01.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów - testowaniu próbek do badań w zakresie:

1. diagnostyki transplantacyjnej obejmującej przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych, w tym:

- typowanie potencjalnego dawcy do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych PotencjalnychDawców Szpiku i Krwi Pępowinowej  - wstępne, dotypowanie,

- typowanie biorcy i potencjalnych dawców rodzinnych wraz z doborem dawcy spokrewnionego - wstępne, weryfikacyjne,

- typowanie biorcy i potencjalnych dawców niespokrewnionych wraz z doborem dawcy niespokrewnionego - wstępne, weryfikacyjne,

- typowanie krwi pępowinowej;

2. diagnostyki chorób związanych z układem HLA.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - Pracownia Badań Zgodności Tkankowej Zakładu Transfuzjologii Klinicznej
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

* data wydania pozwolenia:   06.12.2016

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań w zakresie:

- genotypowania układu HLA na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP do badań rodzinnych układu HLA - klasa I (locus A.B.C) i klasa II (DRB1,DQB1) -badanie u biorcy i  dawców spokrewnionych,

- genotypowania układu HLA klasy I (A.B.C) i II (DRB1, DQB1) na pośrednim stopniu rozdzielczości metodą PCR-SSOP potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych),

- genotypowania układu HLA klasy I (A,B,C) i II (DRB1, DQB1) na wysokim stopniu rozdzielczości metodą PCR-SSP u biorców i dawców niespokrewnionych w celu doboru do przeszczepienia komórek krwiotwórczych oraz potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku włączonych wcześniej do Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w celu rozszerzenia genotypowania,

- genotypowania HLA klasy I (A,B) i II (DRB1) na niskiej rozdzielczości krwi pępowinowej,

- diagnostyki chorób związanych z układem HLA,

- wykrywanie przeciwciał anty-HLA metodą ELISA.

WROCŁAW

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
REGON: 000325883; NIP: 8960005696 ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław Laboratorium Immunologii Tkankowej
- pozwolenie na: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie:
1. przeszczepiania narządów unaczynionych (nerka, trzustka, płuca, serce, kończyny):
-  typowanie HLA biorcy,
-  wykrywanie przeciwciał, PRA,
-  identyfikacja przeciwciał,
-  typowanie HLA dawcy,
-  próba krzyżowa (cross-matching),
2. diagnostyki chorób związanych z układem HLA:
-  oznaczanie HLA-B (HLA-B27 - diagnostyka ZZSK, reaktywnego zapaleniach stawów, zapalenia błony naczyniowej oka, artropatii łuszczycowej, nawracającego zapalenia tęczówki),
-  oznaczanie HLA-C (HLA C*06 określenie podłoża genetycznego łuszczycy typu 8),
-  oznaczanie HLA-DRB1 (DRB1*15 - diagnostyka zapalenia błony naczyniowej oka, DRB1*01 i *04 diagnostyka i prognozowanie przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów),
-  oznaczanie HLA DQB1*(DQ2/DQ8) - diagnostyka celiakii,
-  analiza polimorfizmu receptorów immunoglobulinopodobnych KIR w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego i o podłożu autoimmunologicznym,
-  badania powikłań poprzetoczeniowych - wykrywanie przeciwciał limfocytotoksycznych
-  z wykorzystaniem następujących technik:
•  typowanie antygenów HLA loci A, B, C, DRB1, DQB1 metody genetyczne (PCR - SSP, PCR - SSO), HLA - B27 - metoda serologiczna lub genetyczna (PCR-SSP),
•  receptory i ligandy KIR- metoda genetyczna (PCR-SSP),
•  wykrywanie przeciwciał - metody serologiczne (PRA- CDC), testy fazy stałej - bead array,
•  identyfikacja przeciwciał - testy fazy stałej - bead array,
•  próby krzyżowe - metody serologiczne,
*  data wydania pozwolenia: 7.12.2016
*  okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

w ramach działalności Laboratorium Badania Zgodności Tkankowej (HLA), ul. Gen. Fieldorfa 6, 54-049 Wrocław

Pozwolenie na testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do badań, w zakresie typowania antygenów zgodności tkankowej (HLA) na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości
* data wydania pozwolenia:   23.02.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

Informacje pochodzą ze strony Krajowego Centrum Bankowania Tkanek I Komórek www.kcbtik.pl

 

Copyright © 2005-2017 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"