Strona główna

 

Statystyka 2012

 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 

 


Poniższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

   

Żyjący pacjenci po przeszczepieniu nerki w Polsce

Liczba zmarłych dawców narządów w miesiącach:

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

49

43

Luty

55

41

Marzec

57

47

Kwiecień

68

56

Maj

79

59

Czerwiec

63

49

Lipiec

58

47

Sierpień

79

60

Wrzesień

80

64

Październik

76

56

Listopad

62

47

Grudzień

60

46

Razem:

786

615Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 82 3 21 6 - 112
Luty 77 5 27 8 - 117
Marzec 79 7 24 7 4 121
Kwiecień 103 - 25 3 1 132
Maj 102 6 24 6 - 138
Czerwiec 90 5 27 6 1 129
Lipiec 87 4 27 2 4 124
Sierpień 104 4 34 7 2 151
Wrzesień 103 6 32 15 2 158
Październik 102   30 9   141
Listopad 85 1 26 4 1 117
Grudzień 80 2 17 6 1 106
Razem: 1094 43 314 79 16 1546

         *-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

 
Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2012 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

3

1

luty

4

4

marzec

11

2

kwiecień

5

1

maj

3

0

czerwiec

6

1

lipiec

0

0

sierpień

3

1

wrzesień

4

2

październik

6

1

listopad

3

1

grudzień

3

0

RAZEM

51

14

Pacjenci żyjący z czynną przeszczepioną nerką w różnych regionach Polski:

Dorośli
Białystok  225
Bydgoszcz 610
Gdańsk 872
Katowice 770
Kraków 629
Lublin  294
Łódź (3 poradnie) 492
Olsztyn  59
Poznań (2 poradnie)  880
Szczecin (2 poradnie)  835
Warszawa (2 poradnie) 2400
Wrocław 963
Razem 9029
Dzieci
Gdańsk  22
Warszawa(CZD)  222
Razem 244
Łącznie  9273

stan na dzień 31 marca 2012 r.

Dane udostepnione dzięki uprzejmości p. prof. dr hab. n. med. Bolesława Rutkowskiego

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki**

nerki i wątroby

wątroby

jelita

serca

płuca

serca i płuca

Razem

Styczeń* 1458 16 13 4 173 1 386 38 5 2094
Luty* 1511 14 14 4 138 - 332 36 4 2053
Marzec* 1534 14 13 6 276 2 402 43 5 2295
Kwiecień* 1552 16 13 6 191 2 408 42 5 2235
Maj* 1562 15 12 6 209 2 414 35 4 2259
Czerwiec* 1569 17 12 6 208 2 415 46 2 2277
Lipiec* 1571 16 13 5 209 2 423 43 2 2284
Sierpień* 1562 15 12 5 213 2 412 39 5 2265
Wrzesień* 1581 16 12 5 214 2 413 37 4 2284
Październik* 1597 19 13 4 220 2 413 41 4 2313
Listopad* 1603 20 14 4 209 2 427 45 4 2328
Grudzień* 1620 22 13 4 229 2 426 49 4 2369

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
**Oczekujących na przeszczepienie: trzustki, trzustki lub wysp trzustkowych, wysp trzustkowych

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2012 r.od dawców zarejestrowanych w CRNDSiKP

 


Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

RAZEM

PBSC*

3 6 2 8 7 5 4 4 4 4 4   51

BM**

1 1 1 1 3     2     1 2 12
CBU***                          
DLI****       1                 1

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Liczba jednostek krwi pępowinowej wydanych do przeszczepienia

****DLI - Donor Leukocyte Infusion


Powyższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 

 

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"