Strona główna

 

Statystyka 2011

 
Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 


Poniższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

     

ostatnia zmiana 01/02/2012 r.

Liczba zmarłych dawców narządów w miesiącach:

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

48

37

Luty

55

43

Marzec

64

41

Kwiecień

56

43

Maj

60

47

Czerwiec

71

49

Lipiec

60

43

Sierpień

61

46

Wrzesień

60

42

Październik

75

59

Listopad

57

46

Grudzień

65

57

Razem:

732

553Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach:

  Nerka Nerka + Trzustka Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 73 - 14 5 - 92
Luty 76 2 22 4 2 106
Marzec 66 5 18 8 1 98
Kwiecień 83 3 19 6 2 113
Maj 88 - 22 2 - 112
Czerwiec 87 4 25 7 - 123
Lipiec 80 2 25 5 2 114
Sierpień 80 3 24 7 2 116
Wrzesień 78 3 24 6 1 112
Październik 104 6* 31 12 3 156
Listopad 79 2 25 6 1 113
Grudzień 108 4 33 12 1 158
Razem: 1002 34 282 80 15 1413

*w tym przeszczepienie samej trzustki

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i wątroby

wątroby

jelita

serca

płuca

serca i płuca

Razem

Styczeń* 1470 24 9 4 168 2 237 28 7 1949
Luty* 1475 23 9 5 156 3 244 28 6 1949
Marzec* 1491 20 9 4 161 3 238 27 5 1958
Kwiecień* 1507 20 9 4 164 2 250 26 5 1987
Maj* 1511 18 10 3 158 2 252 27 5 1986
Czerwiec* 1523 17 11 2 168 2 255 27 5 2010
Lipiec* 1546 15 11 2 157 2 253 28 4 2018
Sierpień* 1567 18 12 3 157 2 263 31 4 2057
Wrzesień* 1573 18 12 2 146 2 262 31 4 2050
Październik* 1580 17 11 3 119 2 273 29 4 2038
Listopad* 1494 16 13 2 132 3 273 27 4 1964
Grudzień* 1469 15 13 3 129 2 274 30 4 1939

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2011 r.od dawców zarejestrowanych w CRNDSiKP

 


Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

RAZEM

PBSC*

2 1   3   1 1 1 2 1 2 1 15

BM**

1   1                   2
CBU***                          
DLI****       1                 1

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Liczba jednostek krwi pępowinowej wydanych do przeszczepienia

****DLI - Donor Leukocyte Infusion


Powyższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"