Strona główna

 

Statystyka 2009

 

               

Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 

Poniższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

     

 

Liczba zmarłych dawców narządów w miesiącach:

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

53

39

Luty

33

25

Marzec

41

31

Kwiecień

55

34

Maj

56

49

Czerwiec

51

43

Lipiec

52

42

Sierpień

42

30

Wrzesień

44

33

Październik

43

34

Listopad

37

29

Grudzień

41

31

Razem:

548

420


Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach:

  Nerka Nerka + Trzustka Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 76 - 17 1 - 94
Luty 45 2 9 8 - 64
Marzec 53 - 16 3 3 75
Kwiecień 63 - 20 8 1 92
Maj 92 1 22 8 1 124
Czerwiec 81 1 24 11 2 119
Lipiec 81 3 21 8 1 114
Sierpień 53 1 17 4 - 75
Wrzesień 57 3 14 5 1 80
Październik 61 2 19 3 1 86
Listopad 54 3 18 5 - 80
Grudzień 46 4 17 7 - 74
Razem: 762 20 214 71 10 1077

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie

 

Oczekujących na przeszczepienie nerki

Oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki

Oczekujących na przeszczepienie trzustki

Oczekujących na przeszczepienie nerki i wątroby

Oczekujących na przeszczepienie wątroby

Oczekujących na przeszczepienie serca

Oczekujących na przeszczepienie płuca

Oczekujących na przeszczepienie serca i płuca

Razem
Styczeń** 1501 14 1   123 215 31 18 1903
Luty** 1512 11 1   125 207 35 18 1909
Marzec** 1532 11 1   147 195 33 18 1937
Kwiecień** 1544 14 1   139 201 34 18 1951
Maj** 1553 15 1   144 198 34 18 1963
Czerwiec** 1574 19 2   156 211 35 18 2015
Lipiec** 1577 17 2   164 206 34 19 2019
Sierpień** 1604 19 2   167 200 35 19 2046
Wrzesień** 1636 22 2   176 228 37 20 2121
Październik** 1711 24 3   181 237 36 20 2212
Listopad** 1731 24 4   178 245 36 19 2237
Grudzień** 1768 26 3 2 183 253 37 19 2291


**Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2009r.od dawców zarejestrowanych w CRNDSiKP

 


Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

RAZEM

PBSC*

3

3

 

5

3

2

1

1

3

4

3

2

30

BM**

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

1

7

CBU***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLI****

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Liczba jednostek krwi pępowinowej wydanych do przeszczepienia

****DLI - Donor Leukocyte Infusion

 


Powyższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich:

Biuletyny Poltransplantu


© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"