Szkolenia koordynatorów 2015

 

               

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia Koordynatorów 2016 
Szkolenia koordynatorów lata poprzednie 
Szkolenia Koordynatorów Archiwum 
Szkolenie koordynatorów 2013 
Szkolenie koordynatorów 2012 
Szkolenie koordynatorów 2011 
XVIII Konferencja Koordynatorów 2010 
XVII Konferencja Koordynatorów 2010 
XIX Konferencja Koordynatorów 2010 
Szkolenia DCD 
Banki tkanek, Katowice 2011 

Szkolenie „Kwalifikacja dawców i procedury pobierania  tkanek od dawców zmarłych” 16-17 listopada 2015 r.

Szkolenia osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (30 listopada- 1 grudnia 2015 r.):

Wstępne

Ustawiczne

Uaktualniające

Aktualizacja 13.11.2015

PROGRAM SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK

pt.: „Kwalifikacja dawców i procedury pobierania  tkanek od dawców zmarłych”
w dniach 16 - 17.11.2015 r. w Bramkach k/Błonia
HOTEL Karczma pod Bażantem,Bramki ul. Łódzka 38, 05-870 Błonie (k/Warszawy)
dla lekarzy kwalifikujących dawców i pobierających tkanki oraz dla personelu banków tkanek

Dzień pierwszy          Poniedziałek - 16.11.2015

900 - 1200            Rejestracja uczestników szkolenia
1200 - 1230            Aspekty prawne i etyczne dawstwa i pobierania tkanek od dawców zmarłych - Artur Kamiński
1230 - 1300            Procedury dawstwa tkanek od dawcy zmarłego - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
1300 - 1330              Zasady koordynacji pobrań narządów od dawców zmarłych i możliwości powiązania z dawstwem tkanek - Jarosław Czerwiński
1330 - 1430            Obiad
1430 - 1515            Procedury dawstwa narządów i możliwości powiązania z dawstwem tkanek od dawców ze śmiercią mózgową - Jarosław Czerwiński
1515 - 1545            Dyskusja
1600 - 1630            Procedury ogólne kwalifikacji dawców tkanek - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
1630 – 1645           kawa, herbata
1645 - 1730                  Procedury szczegółowe kwalifikacji dawców zmarłych:

a)  tkanki mięśniowo-szkieletowe - Henryk Bursig

b)  tkanki układu sercowo – naczyniowego - Mariusz Birbach, Maciej Fedorowicz

c) tkanki oka - Dorota Polak

d) skóra - Agnieszka Klama-Baryła

1730 - 1800            Różnice w kwalifikacji dawców tkanek i narządów -  Wojciech Czapiewski
1830 -                     Dyskusja

Dzień drugi        Wtorek 17.11.2015

800 -  830              Badania dawców tkanek i narządów - Artur Kamiński
 830 -  930              Procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych

a) tkanki mięśniowo-szkieletowe - Henryk Bursig

b) tkanki układu sercowo – naczyniowego - Mariusz Birbach, Maciej Fedorowicz

c) tkanki oka - Dorota Polak

d) skóra - Agnieszka Klama-Baryła

 930 - 1000             Dokumentacja dawcy i pobrania - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
1000 - 1030            Procedury transportu do banku pobranych tkanek i komórek - Artur Kamiński
1030 - 1045            kawa, herbata
1045 - 1130            Procedury pobrania narządów, dokumentacja pobrania, zasady współpracy ze szpitalem dawcy - Wojciech Czapiewski
1130 - 1200            Pobrane tkanki jako materiał wyjściowy do wytwarzania ATMP - Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
1200 - 1230            Istotne reakcje i zdarzenia niepożądane związane z pobieraniem tkanek i komórek -   Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
1230 - 1315            Współpraca koordynatorów szpitalnych i regionalnych z bankami tkanek - Artur Kamiński, Jarosław Czerwiński, Wojciech Czapiewski
1315 - 1330            Zakończenie szkolenia/ certyfikaty -  Artur Kamiński, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
1330 - 1430            Obiad

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia można znaleźć tu: kcbtik.pl

Wstępne szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

XXX Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2015 r., Hotel Airport Okęcie (ul. 17 Stycznia 24)

Dzień I. 30 listopada, poniedziałek

od 11.00 rejestracja Uczestników

12.00-12.20

Powitanie. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

prof. Roman Danielewicz

12.20-13.20

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej

prof. Roman Danielewicz

13.20-13.40

Sieć koordynatorów transplantacyjnych w Polsce

mgr Teresa Danek

13.40-14.00

Podyplomowe Szkolenie Koordynatorów Transplantacyjnych WUM

dr hab. Jarosław Czerwiński

14.00-15.00 Obiad

15.00-16.00

Organizacjapobierania i przeszczepiania narządów.
Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestry.net

dr Piotr Malanowski,
Krystyna Antoszkiewicz

16.00-16.30

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

prof. Dariusz Patrzałek

16.30-17.30 Przerwa

17.30-18.30

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy.

dr n. hum Anna Jakubowska-Winecka

18.30-19.00

Organizacja i koordynacja pobrań nerek od żywych dawców

dr Magdalena Kwapisz

19.30 Kolacja, O godz. 21.00 zapraszamy na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Sali Aviator Bar & Lounge na X piętrze

Dzień II. 1 grudnia, wtorek

9.00-9.30

Zmarły dawca trzustki

dr hab. Michał Wszoła

9.30-10.00

Zmarły dawca serca

dr Adam Parulski

10.00-10.30

Zmarły dawca płuc

dr hab. Bartosz Kubisa

10.30-11.00 Przerwa

11.00-11.30

Zmarły dawca wątroby

dr hab. Wojciech Lisik

11.30-12.00

Zmarły dawca nerek

dr Piotr Domagała

12.00-12.30

Organizacja oraz dokumentacja pobrania w szpitalu dawcy

dr Monika Trujnara

12.30-13.00

Pozyskiwanie tkanek od zmarłych dawców narządów

dr Grzegorz Gut

13.00-13.30

Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów.

mgr Teresa Danek

14.00 Zakończenie

Ustawiczne szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

XXX Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2015 r.,  Hotel Airport Okęcie (ul. 17 Stycznia 24)

Dzień I. 30 listopada, poniedziałek

od 11.00 rejestracja Uczestników

11.45-11.55

Powitanie. Wprowadzenie do szkolenia

prof. Roman Danielewicz

12.00-12.30

Zadania Krajowej Rady Transplantacyjnej

dr Paweł Chudoba

12.30-14.00

Koncepcje i operacyjne definicje śmierci. Argumenty przeciwko wątpliwościom medycznym używanym dla podważania koncepcji śmierci mózgu. Dyskusja

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Robert Becler,
dr Tomasz Kubik

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-15.45

Zastosowanie badan instrumentalnych w diagnostyce śmierci mózgu

dr Oskar Janeczek

15.45-16.00

Dostępność i wykorzystanie EEG podczas diagnostyki śmierci mózgu

mgr Marta Wysocka

16.00-16.30

Prace zespołu roboczego ds. zmian w obwieszczeniu w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu

prof. Romuald Bohatyrewicz

16.30 – 17.00 Przerwa

17.00-17.45

„Zgoda na życie” – kampania społeczna związana z Rokiem Donacji i Transplantacji w Polsce ‘2016

Maria Zakrzewska
(Fabryka Komunikacji Społecznej)

17.45-18.30

Konwencja Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami ‘2015

prof. Ewa Guzik-Makaruk

19.30 Kolacja, O godz. 21.00 zapraszamy na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Sali Aviator Bar & Lounge na X piętrze

Dzień II. 1 grudnia, wtorek

9.00-9.30

Postawy i zachowania wobec dawstwa narządów w Polsce

dr hab. Jarosław Czerwiński

9.30-10.00

Borelioza u potencjalnego dawcy

dr Iwona Podlińska

10.00-10.30

Zakażenie HBV u dawcy narządów i tkanek oraz interpretacja wyników badań w kierunku zakażenia HBV

prof. Magdalena Durlik

10.30-11.00 Przerwa

11.00-12.00

Organizacja pobrań tkanek. Podsumowanie listopadowego szkolenia „Kwalifikacja dawców i procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych” zorganizowanego przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Dyskusja

dr Grzegorz Gut

12.00-12.30

Monitorowanie potencjału dawstwa z zastosowaniem narzędzia sieciowego www.koordynator.net

mgr Teresa Danek,
inż. Michał Mańkowski

12.30-13.00

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych

mgr Wojciech Czapiewski

13.00-13.30

Kilka uwag o organizacji pobrań wielonarządowych

dr hab. Jarosław Czerwiński

13.30-14.00

Improving Collaboration Between Intensive Care and Organ Donation Communities. A Service Improvement Workshop. Dobre praktyki podsumowujące europejski program ACCORD

dr Monika Trujnara

14.00 Zakończenie

Uaktualniające szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
pn. „Rekrutacja zmarłych dawców narządów klatki piersiowej”

XXX Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2015 r., Hotel Airport Okęcie (ul. 17 Stycznia 24)

Dzień I. 30 listopada, poniedziałek

od 11.00 rejestracja Uczestników

12.00-12.30

Powitanie. Wprowadzenie do szkolenia.Pobieranie i przeszczepianie serca oraz płuc w Polsce

dr hab. Jarosław Czerwiński

12.30-13.00

Kwalifikacja dawcy płuc

dr Marcin Maruszewski

13.00-13.30

Kwalifikacja dawcy serca

dr hab. Karol Wierzbicki

13.30-14.00

Intensywna opieka nad zmarłym dawcą. Optymalizacja hemodynamiczna potencjalnego dawcy

dr Wojciech Saucha

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-15.30

Koronarografia u dawcy serca

prof. Maciej Karcz

15.30-16.00

Echokardiografia u dawcy serca

prof. Piotr Michałek

16.00-16.30

Badania hemodynamiczne u dawcy serca

dr Andrzej Kurowski

16.30-17.00

Bronchoskopia u dawcy płuc

prof. Tomasz Grodzki

17.00 – 17.30 Przerwa

17.30-18.00

Dodatkowe czynności podczas opieki nad dawcą płuc

dr hab. Bartosz Kubisa

18.00-18.30

Porównanie techniki klasycznej insuflacji i CPAP przy teście bezdechu u potencjalnych dawców z ciężkim uszkodzeniem płuc

prof. Romuald Bohatyrewicz

18.30-19.15

„Zgoda na życie” – kampania społeczna związana z Rokiem Donacji i Transplantacji w Polsce ‘2016

Maria Zakrzewska
(Fabryka Komunikacji Społecznej)

19.30 Kolacja, O godz. 21.00 zapraszamy na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Sali Aviator Bar & Lounge na X piętrze

Dzień II. 1 grudnia, wtorek

9.00-9.30

Organizacja oraz dokumentacja pobrania w szpitalu dawcy

dr Monika Trujnara

9.30-10.00

Prace zespołu roboczego ds. zmian w obwieszczeniu w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu

prof. Romuald Bohatyrewicz

10.00-10.30

Zasady wymiany narządów pomiędzy krajami UE z zastosowanie narzędzia sieciowego FOEDUS

dr hab. Jarosław Czerwiński

10.30-11.00 Przerwa.

11.00-14.00 część szkolenia połączona ze spotkaniem kierowników ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej i koordynatorów z tych ośrodków

11.00-11.15

Powitanie i plan spotkania

prof. Roman Danielewicz

11.15-11.45

Podsumowanie alokacji i dystrybucji serca i płuc.
Dyskusja nad możliwymi zmianami dystrybucji serca.

Krystyna Antoszkiewicz,
dr hab. Jarosław Czerwiński

11.45-12.15

Pozwolenia na czynności transplantacyjne. Kwalifikacje lekarzy pobierających i przeszczepiających narządy.

dr hab. Jarosław Czerwiński

12.15-12.30

Rejestr przeszczepień. Rejestr istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych.

prof. Roman Danielewicz

12.30-13.00

Pobranie płuc od dawcy zmarłego w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia

dr hab. Bartosz Kubisa

13.00-13.30

Możliwości aktywizacji programu pobierania i przeszczepiania serca w Polsce. Dyskusja

prof. Mariusz Kuśmierczyk

14.00 Zakończenie

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"