Szkolenia koordynatorów 2017 r.

 

               

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2021 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia Koordynatorów 2016 
Szkolenia koordynatorów lata poprzednie 

Szkolenie wstępne

Szkolenie ustawiczne i uzupełniające

Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych

SZKOLENIE WSTĘPNE

Wstępne szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa, 20-21 listopada 2017 r.
Sangate Hotel Airport (dawny Hotel Gromada)
ul. 17 Stycznia 32

Dzień I.        20 listopada 2017

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-13.00

Powitanie. Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

dr hab. Artur Kamiński

13.00-13.30

Stratyfikacja szpitali pod kontem potencjału dawstwa narządów od zmarłych. Sieć koordynatorów transplantacyjnych. Podyplomowe Szkolenie Koordynatorów Transplantacyjnych WUM

mgr Teresa Danek,
dr Anna Pszenny

13.30-14.00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr Piotr Malanowski

14.00-15.00 Obiad

15.00-15.45

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

prof. Dariusz Patrzałek

15.45-16.30

Stwierdzanie śmierci wg kryteriów neurologicznych (śmierci mózgu)

dr Tomasz Kubik

16.30-17.00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Robert Becler

17.00-17.30 Przerwa

17.30-18.30

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy.

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

18.30-19.00

Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

Krystyna Antoszkiewicz

19.00-19.30

Organizacja i koordynacja pobrań nerek od żywych dawców

prof. Artur Kwiatkowski

Kolacja 20.00

Dzień II.      21 listopada 2017

9:00-9:30

Zmarły dawca nerek

dr hab. Maciej Kosieradzki

9.30-10.00

Zmarły dawca wątroby

prof. Waldemar Patkowski

10.00-10.30

Aspekty koordynacji przeszczepiania trzustki

prof. Tadeusz Grochowiecki

10.30-11.00 Przerwa

11.00-11.30

Dawca serca

dr Adam Parulski

11.30-12.00

Zmarły dawca płuc

dr hab. Bartosz Kubisa

12.00-12.30

Pozyskiwanie tkanek od zmarłych dawców narządów

mgr Aleksandra Kaczorowska

12.30-13.00

Organizacja oraz dokumentacja pobrania w szpitalu dawcy

dr Monika Trujnara

13.00-13.30

Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów.

mgr Teresa Danek

13.30 Zakończenie

SZKOLENIE USTAWICZNE I UAKTUALNIAJĄCE

Ustawiczne i uaktualniające szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa, 20-21 listopada 2017 r.
Sangate Hotel Airport (dawny Hotel Gromada)
ul. 17 Stycznia 32

Dzień I.        20 listopada 2017

od 11.00 rejestracja Uczestników

11.45-12.00

Powitanie. Wprowadzenie. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

dr hab. Artur Kamiński

12.00-12.45

Zmiany w prawie transplantacyjnym

mgr Magdalena Kramska (Ministerstwo Zdrowia)

12.45-13.15

Stwierdzanie śmierci mózgu wg nowych przepisów
(najnowsze ustalenia)

prof. Romuald Bohatyrewicz

13.15-14.00

Zadania Poltransplantu i Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w koordynacji pobrań tkanek

dr hab. Artur Kamiński

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-15.30

Zastosowanie perfuzji pozaustrojowej płuc

dr Wojciech Karolak

15.30-16.00

Koordynacja pobrania i jednoczasowego przeszczepienia serca i nerki

dr Adam Parulski

16.00-16.30

Koordynacja pobrań i przeszczepień unaczynionych przeszczepów wielotkankowych twarzy i szyi

dr hab. Łukasz Krakowczyk

16.30-17.00

Rak stercza u zmarłych dawców narządów i tkanek

dr Jacek Bicki

17.00-17.30

Aspekty prawne pobierania i przeszczepiania narządów od dawców zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B

dr hab. Jarosław Czerwiński

17.30 – 18.00 Przerwa

18.00-20.00

Rozbudowa narzędzia teleinformatycznego www.rejestrytx.gov.pl
Warsztaty: doświadczenia, propozycje zmian, nowe funkcjonalności.

18.00-18.30

moduł „Koordynacja”

dr Piotr Malanowski

18.30-19.00

moduł „Lista Oczekujących” i „Rejestr Żywych Dawców”

dr Dorota Lewandowska

19.00-19.30

moduł „Rejestr Przeszczepień”

dr Anna Pszenny

19.30-20.00

moduł „Zdarzenia i reakcje niepożądane”

dr hab. Jarosław Czerwiński

Kolacja 20.00

Dzień II.      21 listopada 2017

9.00-9.30

EUDONORGAN project: Training and Social Awareness for Increasing Organ Donation in the European Union and Neighbouring Countries.

dr Aleksandra Woderska

9.30-9.50

14th Congress of ISODP, 6-9.09.17, Geneva.
Lokalne i uniwersalne problemy w obszarze pobierania i przeszczepiania narządów

dr Agnieszka Wieczorek

9.50-10.20

PSST. Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji

mgr Krystyna Murdzek

10.20-10.40

„Bieg po Nowe Życie”

mgr Arkadiusz Pilarz

10.40-11.00

Kongres Lekarzy Polskich we Lwowie

dr Małgorzata Dudkiewicz

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.00

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych

dr Krzysztof Pabisiak

12.00-12.30

Pobieranie narządów od zmarłych  w Polsce cudzoziemców

dr hab. Jarosław Czerwiński

12.30-13.15

Spojrzenie krajowego konsultanta w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na program pozyskiwania narządów do przeszczepienia od zmarłych

prof. Radosław Owczuk

13.15-14.00

Przekaz na drogę do domu. Kilka uwag o organizacji pobrań narządów i tkanek

dr hab. Jarosław Czerwiński

14.00 Zakończenie

Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych

Szkolenie osób, których czynności wpływają na jakość komórek krwiotwórczych oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.
I Konferencja Szkoleniowa Koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
Warszawa, 27-28 listopada 2017 r.
Leonardo  Royal Hotel Warsaw
ul. Grzybowska 45, Warszawa

Dzień I.        27 listopada 2017

od 11.00 rejestracja Uczestników

11.45-12.15

Powitanie. Zmiany w prawie transplantacyjnym

dr hab. Artur Kamiński

12.15-13.00

Wprowadzenie do przeszczepiania komórek krwiotwórczych

prof. Wiesław Jędrzejczak

13.00-13.30

Haploidentyczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych

prof. Sebastian Giebel

13.30-14.00

W drodze do pewnego i szczegółowego wyniku. NGS w typowaniu HLA

mgr Bogdan Tymoniuk

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-15.30

Kwalifikacja dawcy do pobierania komórek krwiotwórczych

dr Zbigniew Walter

15.30-16.00

Koordynacja pobierania komórek krwiotwórczych w ośrodku pobierającym

dr Iwona Wyleżoł 

16.00-16.30

Monitorowanie stanu zdrowia dawcy po pobraniu komórek krwiotwórczych

dr Tigran Torosian

16.30-17.00

Ośrodek dawców szpiku – blaski i cienie

dr Monika Badyda

17.00 – 17.30 Przerwa

17.30-18.00

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

mgr Klaudia Nestorowicz

18.00-18.45

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w ośrodku dobierającym

prof. Jacek Nowak

18.45-19.15

Procedura doboru dawców komórek krwiotwórczych z perspektywy Poltransplantu

dr Małgorzata Dudkiewicz

19.15-19.30

Dyskusja – podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Kolacja 20.00

Dzień II.      28 listopada 2017

9.00-9.30

Pozwolenia na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych

dr Anna Pszenny

9.30-10.00

Banki komórek krwiotwórczych

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

10.00-10.30

Raportowanie istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

10.30-11.00

Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie

dr Dorota Lewandowska

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.00

Rejestr przeszczepień szpiku

dr Małgorzata Dudkiewicz

12.00-12.30

Zadania koordynatora w ośrodku transplantacyjnym  z perspektywy Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM w Warszawie

mgr Patrycja Rusicka

12.30-13.00

Zadania koordynatora w ośrodku transplantacyjnym z perspektywy Kliniki Hematologii  i Transplantacji Szpiku w Katowicach

mgr Kamil Wieczorek

13.00-13.15

Współpraca Koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych z Poltransplantem

mgr Anna Łęczycka

13.15-13.45

Praktyczne możliwości wykorzystania komórek macierzystych w polskiej medycynie

dr Dariusz Boruczkowski

13.45-14.00

Dyskusja – podsumowanie szkolenia

14.00 Zakończenie

 

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"