Szkolenie Koordynatorów Transplantacyjnych 2011

 

               

Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia Koordynatorów 2016 
Szkolenia koordynatorów lata poprzednie 
Szkolenia Koordynatorów Archiwum 
Szkolenie koordynatorów 2013 
Szkolenie koordynatorów 2012 
Szkolenie koordynatorów 2011 
XVIII Konferencja Koordynatorów 2010 
XVII Konferencja Koordynatorów 2010 
XIX Konferencja Koordynatorów 2010 
Szkolenia DCD 
Banki tkanek, Katowice 2011 

 

XX Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.
Warszawa 2011.10.13-14 czwartek-piątek

XXI Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.
Poznań 2011.10.20-21 czwartek-piątek

XXII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.
Lublin 2011.10.27-28 czwartek-piątek

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

Plan na rok 2011 szkoleń osób,  których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców;
dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów:

- w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz

- w zakresie pobierania i przeszczepiania szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej*

W 2011 r. Poltransplant planuje przeprowadzenia następujących 5 szkoleń:

 

Zakres

Zasięg

Rodzaj

Planowana liczba uczestników

1.

Pobieranie, przechowywania i przeszczepiania narządów

Krajowy

Wstępne dla nowozatrudnionych koordynatorów szpitalnych

100

2.

Pobieranie i przeszczepianie szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej

Krajowy

Wstępne

60

3.

Pobieranie, przechowywania i przeszczepiania narządów

Regionalny

Ustawiczne i uaktualniające

60

4.

Pobieranie, przechowywania i przeszczepiania narządów

Regionalny

Ustawiczne i uaktualniające

60

5.

Pobieranie, przechowywania i przeszczepiania narządów

regionalny

Ustawiczne i uaktualniające

60

 

Tematyka szkoleń 1 oraz 3, 4 i 5 będzie następująca:

- historia pobierania i przeszczepiania narządów
- identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów
- kryteria i rozpoznawanie śmierci w mechanizmie śmierci mózgu oraz w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia
- Pobranie narządów od dawcy zmarłego wg kryteriów krążeniowych
- rozmowa z rodziną zmarłego dawcy
- opieka nad zmarłym dawcą
- ocena ryzyka pobrania i przeszczepienia narządów
- dystrybucja i alokacja narządów
- koordynacja i organizacja pobrania wielonarządowego
- przechowywanie i transport narządów
- etyczne aspekty pobierania i przeszczepiania narządów
- wskazania i wyniki przeszczepiania narządów unaczynionych
- normy jakości i bezpieczeństwa pobierania przeszczepiania narządów

            *Na podstawie:

- ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 r. nr 169 poz. 1411) z późniejszymi zmianami (ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny z dnia 17 lipca 2009 Dz.U. z 2009r. Nr 141, poz. 1149)

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szkoleń dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów a także na bezpieczeństwo dawców i biorców (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2010 r. nr 64, poz. 403)

- zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant (Dz. U. Min. Zdr. Z 21 lipca 2010, nr 9, poz. 58)

 

WARSZAWA

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają
na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XX Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.
Warszawa 2011.10.13-14 czwartek-piątek

Szkolenie: 13-14 października 2011, Warszawa, Hotel Gromada „Dom Chłopa”, Pl. Powstańców Warszawy 2,
Zakwaterowanie: 13 (od godz.12.00) / 14 października - na miejscu

 

Dzień I. 13 października 2011, czwartek
Sala MALWA

13.00 Obiad (restauracja hotelowa na poziomie -1)

14.30 – 16.30

1. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Program Wieloletni na lata 2011-2020 - cele, możliwości i narzędzia programu

30’

Dr Stefan Pechciński

2. Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej

30’

Prof. Roman Danielewicz

3. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów. Budowa sieci szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych

20’

Dr Jarosław Czerwiński

4. Effective model for organ donation

40’

Dr Gloria Paez (TPM)

16.30-17.00 Przerwa

17.00 – 19.00

5. Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów.

20’

Dr Jarosław Czerwiński

6. Rozpoznawanie śmierci mózgu

30’

Dr hab. Wojciech Łebkowski

7. Opieka nad zmarłym dawcą narządów.

30’

Dr Robert Becler

8. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy. Autoryzacja pobrania narządów

40’

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

20.00 Kolacja (restauracja hotelowa na poziomie -1)

Dzień II. 14 października 2011, piątek

Sala MALWA

9.00 – 11.30

9. Dawca nerek zwiększonego ryzyka

20’

Dr Piotr Domagała

10. Dawca wątroby zwiększonego ryzyka

20’

Dr Marcin Kotulski

11. Zmarły dawca narządów klatki piersiowej

20’

Dr Karol Wierzbicki

12. Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez rejestry transplantacyjne www.rejestry.net

90’

Dr Zdzisław Tobota

11.30-12.00 Przerwa

12.00 – 14.00

13. Koordynacja i dokumentacja potencjalnego dawcy oraz pobrania wielonarządowego. Współpraca koordynatora szpitalnego, regionalnego i koordynatora Poltransplantu

30’

Dr Piotr Malanowski

14. Aspekty organizacyjne pobrania narządów w szpitalu dawcy.

30’

Dr Monika Trujnara

15. Pozyskiwanie tkanek od zmarłych dawców narządów

20’

Dr hab. Artur Kamiński

16. Promocja idei przeszczepiania w społeczeństwie. Rola mediów

30’

Red. Sławomir Zagórski

17. Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów

10’

Mgr Teresa Danek

14.00 Obiad (restauracja hotelowa na poziomie -1)

POZNAŃ

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają
na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXI Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.
Poznań 2011.10.20-21 czwartek-piątek

Szkolenie: 20-21 października 2011, Poznań, Hotel Orbis Polonez, al. Niepodległości 36
Zakwaterowanie: 20 (od godz.12.00) / 21 października - na miejscu

Dzień I. 20 października 2011, czwartek

13.00 Obiad

14.30 – 16.30

1. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Program Wieloletni na lata 2011-2020

20’

Dyr. Anna Kamińska

2. Program pozyskiwania narządów od zmarłych z perspektywy konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

20’

Prof. Romuald Bohatyrewicz

3. Program pozyskiwania narządów od zmarłych z perspektywy neurochirurga

20’

dr hab. Wojciech Łebkowski

4. Monitorowanie potencjału dawstwa w szpitalach

20’

Dr Jarosław Czerwiński

5. Zdarzenia i reakcje niepożądane w przeszczepianiu narządów

20’

Dr Jarosław Czerwiński

6. Dokumentacja potencjalnego dawcy. Współpraca koordynatora szpitalnego i regionalnego

20’

Mgr Aleksandra Woderska

16.30-17.00 Przerwa

17.00 – 19.00

7. Miejsce metod instrumentalnych w rozpoznawaniu śmierci mózgu. Próba bezdechu; technika, interpretacja, trudne przypadki.

40’

Dr Tomasz Kubik

8. Alert nowotworowy u zmarłych dawców narządów

20’

Dr Jacek Bicki

9. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy; pułapki i błędy

50’

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

20.00 Kolacja

Dzień II. 21 października 2011, piątek

9.00 – 11.30

11. Pobieranie i przeszczepianie kończyny górnej. Unaczynione przeszczepy wielotkankowe

30’

Dr Adam Chełmoński

12. Pobieranie i przeszczepianie narządów u dzieci

30’

Dr Marek Szymczak

13. Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez rejestry transplantacyjne www.rejestry.net

90’

Dr Zdzisław Tobota

11.30-12.00 Przerwa

12.00 – 14.00

14. Kształtowanie wizerunku i pozycji koordynatora transplantacyjnego w szpitalu

30’

Mgr Wojciech Czapiewski

15. Pozyskiwanie tkanek od zmarłych dawców narządów

20’

Dr hab. Artur Kamiński

16. Promocja idei przeszczepiania w społeczeństwie. Rola mediów

30’

Red. Andrzej Jonas

17. Zespół Edukacji Transplantacyjnej. Zaproszenie do programu

15’

Dr Krzysztof Pabisiak

18. Partnerstwo dla Transplantacji – cele, możliwości i narzędzia programu

15’

Prof. Wojciech Rowiński

19. Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów

10’

Mgr Teresa Danek

14.00 Obiad

LUBLIN

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają
na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.
Lublin 2011.10.27-28 czwartek-piątek

Szkolenie: 27-28 października 2011, Lublin, Zajazd Pod Kasztanami, ul. Krężnicka 96a
Zakwaterowanie: 27 (od godz.12.00) / 28 października - na miejscu

Dzień I. 27 października - czwartek

13.00 Obiad

14.30 – 16.30

1. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Program Wieloletni na lata 2011-2020

20’

Dr Stefan Pechciński

2. Założenia prawodawstwa europejskiego w zakresie medycyny transplantacyjnej

20’

Prof. Roman Danielewicz

3. Program pozyskiwania narządów od zmarłych z perspektywy konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

20’

Prof. Romuald Bohatyrewicz

4. Program pozyskiwania narządów od zmarłych z perspektywy neurochirurga

20’

dr hab. Wojciech Łebkowski

5. Monitorowanie potencjału dawstwa w szpitalach

20’

Dr Jarosław Czerwiński

6. Zdarzenia i reakcje niepożądane w przeszczepianiu narządów

20’

Prof. Roman Danielewicz

16.30-17.00 Przerwa

17.00 – 19.00

7. Miejsce metod instrumentalnych w rozpoznawaniu śmierci mózgu. Próba bezdechu; technika, interpretacja, trudne przypadki.

40’

Dr hab. Wojciech Łebkowski

8. Alert nowotworowy u zmarłych dawców narządów

20’

Dr Jacek Bicki

9. Opieka nad zmarłym dawcą narządów klatki piersiowej. Kwalifikacja dawcy serca oraz dawcy płuc

30’

Dr hab. Michał Zakliczyński, dr Wojciech Saucha

10. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy; pułapki i błędy

30’

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

20.00 Kolacja

Dzień II. 28 października - piątek

9.00 – 11.30

11. Pobieranie i przeszczepianie kończyny górnej. Unaczynione przeszczepy wielotkankowe

30’

Dr Adam Chełmoński

12. Pobieranie i przeszczepianie narządów u dzieci

30’

Dr Marek Szymczak

13. Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez rejestry transplantacyjne www.rejestry.net

90’

Dr Zdzisław Tobota

11.30-12.00 Przerwa

12.00 – 14.00

14. Dokumentacja potencjalnego dawcy. Współpraca koordynatora szpitalnego i regionalnego

15’

Mgr Małgorzata Zelman

15. Kształtowanie wizerunku i pozycji koordynatora transplantacyjnego w szpitalu

30’

Mgr Wojciech Czapiewski

16. Pozyskiwanie tkanek od zmarłych dawców narządów

20’

Dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

17. Promocja idei przeszczepiania w społeczeństwie. Rola mediów

30’

Red. Andrzej Jonas

18. Zespół Edukacji Transplantacyjnej. Zaproszenie do programu

15’

Dr Krzysztof Pabisiak

19. Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów

10’

Mgr Teresa Danek

14.00 Obiad

 

Two months to go to closing for applications for the TTS/ISODP Astellas Transplant Coordinator Scholarship Program.

>>> Closing date - November 4, 2011

 

Dear Colleague,

ISODP, a Section of The Transplantation Society, is pleased to draw your attention to the scholarship application form for these valuable international scholarships. Each scholarship is available in 2012 thanks to the generous grant from Astellas Pharmaceuticals. The details of the application are available online at www.tts.org.

Are you trying to improve organ donation in your city, in your country? Is there someone somewhere running a course that you think will help you? Put your plan to us and it just might happen....If you don’t it won’t !

Closing date - November 4, 2011.

We look forward to hearing from you.

Guenter Kirste
President ISODP

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"