Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia Koordynatorów 2016 
Szkolenia koordynatorów lata poprzednie 
Szkolenia Koordynatorów Archiwum 
Szkolenie koordynatorów 2013 
Szkolenie koordynatorów 2012 
Szkolenie koordynatorów 2011 
XVIII Konferencja Koordynatorów 2010 
XVII Konferencja Koordynatorów 2010 
XIX Konferencja Koordynatorów 2010 
Szkolenia DCD 
Banki tkanek, Katowice 2011 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców I biorców
XIX Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa 4-5 grudnia 2010 r.
Centrum Dydaktyczme WUM, ul. Księcia Trojdena 2a, sala 231-232

Dzień I. 4 grudnia 2010, sobota

11.00 – 12.30
Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce. Przepisy prawne. 30’
Prof. Janusz Wałaszewski

Partnerstwo dla Transplantacji oraz Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Polgraft – cele i możliwości wykorzystania programów, 30’
Prof. Wojciech Rowiński

Wykorzystanie potencjału dawstwa w szpitalach. Zasady programu Donor Action 30’
Prof. Dariusz Patrzałek

12.30-12.45 Przerwa

12.45 – 14.15
Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów. 20’
Dr Jarosław Czerwiński

Dawca nerek zwiększonego ryzyka, 20’
Dr hab. med. Zbigniew Gałązka

Zmarły dawca trzustki i wysp trzustkowych, 15’
Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki

Dawca wątroby zwiększonego ryzyka, 15’
Dr Marcin Kotulski

Zmarły dawca narządów klatki piersiowej, 20’
Dr Karol Wierzbicki

14.15-14.45 Przerwa

14.45 - 16.15

Rozpoznawanie śmierci mózgu, 45’
Prof. Krzysztof Kusza

Stwierdzenie nieodwracalnego zatrzymania krążenia dla potrzeb pobrania narządów, 15’
Dr Tomasz Kubik

Opieka nad zmarłym dawcą narządów, 30’
Dr Robert Becler

16.15 – 16.30 Przerwa

16.30 – 18.15

Spanish development of organ procurement and role of hospital coordinator in this system, 60’
Prof. Marti Manyalich

Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy, 45’
Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Dzień II. 5 grudnia 2010, niedziela

9.00– 11.00

Dokumentacja potencjalnego dawcy,30’
Mgr Aleksandra Woderska

Koordynacja i dokumentacja pobrania wielonarządowego. Współpraca koordynatora szpitalnego, regionalnego i koordynatora Poltransplantu, 30’
Dr Piotr Malanowski

Aspekty organizacyjne pobrania narządów w szpitalu dawcy, 30’
Mgr Wojciech Czapiewski

Przechowywanie i transport narządów, 30’
Dr Piotr Domagała

11.00-11.30 Przerwa

11.30 – 12.45

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia. Rejestry transplantacyjne w Polsce, 45’,
Prof. Zbigniew Włodarczyk

Dobór biorcy narządu, 30’
Dr Dorota Lewandowska

12.45 – 13.00

13.00-14.00

Ustawiczne kształcenie koordynatorów, 30’
Dr Agnieszka Skrzypek-Mikulska

Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów, 30’
Mgr Teresa Danek

Program


W szkoleniu wzięło udział 117 uczestników


 

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"