Szkolenie koordynatorów w 2013

 

               

Szkolenia Koordynatorów Archiwum 
Szkolenie koordynatorów 2013 
Szkolenie koordynatorów 2012 
Szkolenie koordynatorów 2011 
XVIII Konferencja Koordynatorów 2010 
XVII Konferencja Koordynatorów 2010 
XIX Konferencja Koordynatorów 2010 
Szkolenia DCD 
Banki tkanek, Katowice 2011 

 

Szkolenia wstępne 7-8 listopada 2013 r.

Szkolenie ustawiczne 7-8 listopada 2013 r.

Plan szkoleń na lata 2013-2014

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

Szkolenie wstępne - 7-8 listopada 2013 r.

Wstępne szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

XXVIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa, 7-8 listopada 2013 r.,
Hotel Airport Okęcie (ul. 17 Stycznia 24)

Dzień I. 7 listopada 2013 r., czwartek

13.30 Obiad

14.30-14.45

Powitanie Dyrektora Poltransplantu, Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

prof. Roman Danielewicz

14.45-15.00

Sieć koordynatorów transplantacyjnych. Podyplomowe Szkolenie Koordynatorów Transplantacyjnych WUM

dr hab. Jarosław Czerwiński

15.00-15.30

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej

prof. Roman Danielewicz

15.30-16.00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr Piotr Malanowski

16.00-16.30

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr hab. Jarosław Czerwiński

16.30-17.00 Przerwa

17-00-18.00

Rozpoznawanie śmierci mózgu i opieka nad zmarłym dawcą

dr Waldemar Iwańczuk

18.00-18.15 Przerwa

18.15-19.30

Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy; pułapki i błędy

mgr Dorota Zielińska

20.00 Kolacja

Dzień II. 8 listopada 2013 r., piątek

9.00-9.30

Zmarły dawca nerek zwiększonego ryzyka

dr Piotr Domagała

9.30-10.00

Zmarły dawca wątroby zwiększonego ryzyka

dr Marcin Kotulski

10.00-10.30

Zmarły dawca trzustki

dr Michał Wszoła

10.30-11.00

Zmarły dawca serca

dr Adam Parulski

11.00-11.30

Zmarły dawca płuc

dr Bartosz Kubisa

11.30-12.00 Przerwa

12.00-12.30

Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestry.net.

Krystyna Antoszkiewicz

12.30-13.00

Organizacja oraz dokumentacja pobrania w szpitalu dawcy

dr Monika Trujnara

13.00-13.30

Pozyskiwanie tkanek od zmarłych dawców narządów

dr hab. Artur Kamiński

13.30-14.00

Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów.

mgr Teresa Danek

14.00 Obiad

 

Szkolenie ustawiczne - 7-8 listopada 2013 r.

Ustawiczne szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

XXVIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa, 7-8 listopada 2013 r.,
Hotel Airport Okęcie (ul. 17 Stycznia 24)

Dzień I. 7 listopada, czwartek

13.00 Obiad

14.00-14.30

Powitanie Dyrektora Poltransplantu.

Strategia i taktyka organizacji przestrzeni transplantacyjnej

prof. Roman Danielewicz

14.30-15.00

Szpitalny system jakości pozyskiwania narządów od zmarłych

dr Monika Trujnara

15.00-15.30

Udział prokuratora w autoryzacji pobrań narządów od zmarłych

prok. Wojciech Sołdaczuk

15.30-16.00

Udział medyka sądowego w autoryzacji pobrań narządów od zmarłych

dr n. med., mgr prawa Tomasz Jurek

16.00-16.15

Należyte prowadzenie dokumentacji medycznej zmarłego dawcy narządów

prof. dr hab. med. Karol Śliwka

16.15 – 16.45 Przerwa

16.45-17.15

Pozyskiwanie narządów od zmarłych wskutek zatrucia

mgr Wojciech Czapiewski

17.15-17.45

Pielęgniarka w szpitalnym zespole koordynacyjnym

mgr Aleksandra Woderska

17.45 – 18.00 Przerwa

18.00-18.30

Ordynator OITu w szpitalnym zespole koordynacyjnym

dr Zygmunt Czarnecki

18.30-19.00

Bruksela. Komisja Europejska. Competent Authorities in Organ Donation and Transplantation

dr hab. Jarosław Czerwiński

19.00-19.15

Kilka uwag o organizacji pobrań wielonarządowych.

dr hab. Jarosław Czerwiński

20.00 Kolacja

Dzień II. 8 listopada, piątek

Zmarły dawca narządów klatki piersiowej

9.00-9.30

Dawca serca konwencjonalny i o rozszerzonych kryteriach

dr Adam Parulski

9.30-10.00

Dawca płuc konwencjonalny i o rozszerzonych kryteriach

dr Bartosz Kubisa

10.00-10.30

Badania hemodynamiczne u dawcy serca

dr Andrzej Kurowski

10.30-11.00

Echokardiografia u dawcy serca

prof. Piotr Michałek

11.00-11.30

Koronarografia u dawcy serca

prof. Maciej Karcz

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.30

Bronchoskopia u zmarłego dawcy płuc

dr Bartosz Kubisa

12.30-13.00

Intensywna opieka nad zmarłym dawcą narządów klatki piersiowej

dr Wojciech Saucha

13.00-13.30

Projekt algorytmu opieki nad dawcą narządów klatki piersiowej

dr hab. Michał Zakliczyński

14.00 Obiad

 

PLAN SZKOLEŃ NA LATA 2013-1014

 

Plan na lata 2013-2014 szkoleń osób,  których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców;
dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów:

 

1

2

3

4

Zakres

Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie narządów

Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie narządów.
Opieka nad zmarłym dawcą narządów klatki piersiowej.

Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie narządów.
Autoryzacja pobrania narządów i tkanek; rozmowy z rodzinami potencjalnych dawców.

Pobieranie i przeszczepianie szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej

Zasięg

Krajowy

Krajowy

Krajowy

Krajowy

Rodzaj

Wstępne dla nowozatrudnionych koordynatorów

Ustawiczne i uaktualniające

Ustawiczne i uaktualniające

 Ustawiczne i uaktualniające (specjalistyczne dla osób, których czynności wpływają bezpośrednio na jakość pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych)

Grupa objęta szkoleniem

Szpitalni koordynatorzy transplantacyjni

Szpitalni, regionalni oraz centralni koordynatorzy transplantacyjni  (szpitale dla dorosłych i pediatryczne)

Szpitalni, regionalni oraz centralni koordynatorzy transplantacyjni (szpitale dla dorosłych i pediatryczne)

Pracownicy ośrodków dawców szpiku oraz ośrodków pobierających i przeszczepiających komórki krwiotwórcze

L. uczestników

40 osób każdego roku = 80

100 w 2013 i 100 w 2014 = 200

100 w 2013 i 100 w 2014 = 200

50 osób każdego roku = 100

Czas trwania

2 dni

2 dni

2 dni

2 dni

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"