Szkolenia Koordynatorów Archiwum 
Szkolenie koordynatorów 2013 
Szkolenie koordynatorów 2012 
Szkolenie koordynatorów 2011 
XVIII Konferencja Koordynatorów 2010 
XVII Konferencja Koordynatorów 2010 
XIX Konferencja Koordynatorów 2010 
Szkolenia DCD 
Banki tkanek, Katowice 2011 

 

Warszawa 25-26.10.2012 r. - Szkolenie wstępne
Warszawa 25-26.10.2012 r. - Szkolenie ustawiczne
Warszawa 19-20 kwietnia 2012
Warszawa 13-14 kwietnia 2012
Plan Szkoleń na rok 2012

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Warszawa 25-26.10.2012 r. - Szkolenie wstępne

Wstępne szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

XXVI Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.
25-26 października 2012r. Warszawa

Dzień I. 25 października 2012, czwartek

13.30 Obiad

14.30-15.00

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Program Wieloletni na lata 2011-2020 cele, możliwości i narzędzia programu.

Dyr. Anna Kamińska

15.00-15.30

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej.

Prof. Roman Danielewicz

15.30-16.00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów.

Dr Piotr Malanowski

16.00-16.30

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów.

Dr Jarosław Czerwiński

16.30-17.00 Przerwa

17.00-17.30

Rozpoznawanie śmierci mózgu.

Dr Tomasz Kubik

17.30-18.00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów.

Dr Robert Becler

18.00-18.05 Przerwa

18.05-19.30

Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy; pułapki i błędy. (duża sala)

Dr Anna Jakubowska-Winecka

20.00 Kolacja

Dzień II. 26 października 2012, piątek

9.00-9.30

Zmarły dawca trzustki.

Dr Michał Wszoła

9.30-10.00

Zmarły dawca nerek zwiększonego ryzyka.

Dr Piotr Domagała

10.00-10.30

Zmarły dawca wątroby zwiększonego ryzyka.

Dr Marcin Kotulski

10.30-11.00

Zmarły dawca serca.

Dr Adam Parulski

11.00-11.30

Zmarły dawca płuc.

Dr Bartosz Kubisa

11.30-12.00 Przerwa

12.00-12.25

Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez rejestry transplantacyjne www.rejestry.net. Dokumentacja potencjalnego dawcy oraz pobrania wielonarządowego.

Mgr Aleksandra Woderska

12.25-12.50

Współpraca koordynatora szpitalnego, regionalnego i koordynatora Poltransplantu.

Mgr Wojciech Czapiewski

12.50-13.15

Aspekty organizacyjne pobrania narządów w szpitalu dawcy.

Dr Monika Trujnara

13.15-13.40

Pozyskiwanie tkanek od zmarłych dawców narządów.

Dr hab. Artur Kamiński

13.40-14.00

Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów.

Mgr Teresa Danek

14.00 Obiad

Program szkolenia

 

Warszawa 25-26.10.2012 r. - Szkolenie ustawiczne

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.
25-26 października 2012r. Warszawa

Dzień I. 25 października 2012, czwartek

13.00 Obiad

14.00-14.30

Polskie i europejskie działania priorytetowe w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej.

Prof. Roman Danielewicz

14.30-15.00

System jakości w pozyskiwaniu dawców narządów.

Dr Jarosław Czerwiński

15.00-15.30

Partnerstwo dla Transplantacji – cele, możliwości i narzędzia programu.

Prof. Wojciech Rowiński

15.30-16.00

Intensywna opieka nad zmarłym dawcą narządów.

Dr Jarosław Wilk

16.00-16.30

Współpraca koordynatora szpitalnego, regionalnego i koordynatora Poltransplantu.

Mgr Wojciech Czapiewski

16.30-17.00 Przerwa kawowa

17.00-17.30

Pobieranie narządów od dawców po zatrzymaniu krążenia.

Dr hab. Maciej Kosieradzki

17.30-18.00

Autoryzacja pobrania narządów od osób zmarłych z perspektywy prawnika.

Prof. Joanna Haberko

18.00-18.05 Przerwa

18.05-19.30

Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy; pułapki i błędy.

Dr Anna Jakubowska-Winecka

20.00 Kolacja

Dzień II. 26 października 2012, piątek

9.00-9.30

Badania wirusologiczne u zmarłych dawców narządów.

Dr Dorota Lewandowska

9.30-10.00

Zakażenia bakteryjne i grzybicze u zmarłych dawców narządów.

Dr Dariusz Kawecki

10.00-10.30

Przeszczepianie wysp trzustkowych.

Dr Michał Wszoła

10.30-11.00

Stwierdzanie śmierci mózgu u dzieci.

Prof. Katarzyna Kotulska Jóźwiak

11.00-11.30

Przeszczepianie twarzy.

Prof. Adam Maciejewski

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.30

Koordynacja pobrania tkanek od zmarłego dawcy narządów.

Dr Grzegorz Gut

12.30-13.00

Pobieranie i przeszczepianie tkanek oka.

Dr Beata Rymgayłło-Jankowska

13.00-13.30

Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów.

Mgr Teresa Danek

10.00-10.30

Alert nowotworowy u zmarłych dawców narządów.

Dr Jacek Bicki

14.00 Obiad

Program szkolenia

 

Warszawa 19-20.04.2012 r.

POZYSKIWANIE NARZĄDÓW DO PRZESZCZEPIENIA W SZPITALACH PEDIATRYCZNYCH
Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają
na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.

 Warszawa 19-20.04.2012 r. czwartek-piątek
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa

Dzień I. 19 kwietnia- czwartek

Do 11.00 przyjazd, kawa, poczęstunek

11.00 – 14.00

Powitanie

10 min

Prof. Roman Danielewicz
Prof. Piotr Kaliciński

Pobieranie i przeszczepianie narządów jamy brzusznej u dzieci

25 min

Prof. Piotr Kaliciński

Pobieranie i przeszczepianie narządów klatki piersiowej u dzieci

15 min

Dr Wojciech Saucha

Pobieranie narządów od zmarłych dawców w szpitalach pediatrycznych – potencjał i rzeczywistość

10 min

Dr Łukasz Jabłoński

Ścieżki pozyskiwania narządów od zmarłych dzieci, seminarium:

1. Uwarunkowania prawne pobierania i przeszczepiania narządów u dzieci – Dr n. prawnych Joanna Haberko

25 min

seminarium prowadzi:
 Dr Jarosław Czerwiński

2. Opieka nad zmarłym dzieckiem – potencjalnym dawcą narządów – Prof. Wojciech Krajewski

25 min

3. Współpraca szpitalnego koordynatora pobierania narządów z personelem – Dr Maria Dziejowska

25 min

4. Koordynacja pobrań narządowych poprzez internet www.rejestry.net – Dr Zdzisław Tobota

20 min

5. ODEQUS (Organ Donation European Quality System) – Dr Jarosław Czerwiński

25 min

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-19.00

Rozmowy z rodziną zmarłego dziecka – forma warsztatowa: rozmowy nagrywane, odtwarzane i omawiane (część I)

210 min

Dr n. hum. Anna Jakubowska – Winecka, Ewa Danielewska

17.00-17.30 Przerwa kawowa

20.00 Kolacja

Dzień II. 20 kwietnia – piątek

śniadanie dla osób nocujących w hotelu

9.00-10.00

Stwierdzanie śmierci mózgu u dzieci - spojrzenie neurologa dziecięcego

60 min

Prof. Katarzyna Kotulska - Jóźwiak

10.00-12.30

Ścieżki pozyskiwania narządów od zmarłych dzieci. Przedstawienie i omówienie przypadków klinicznych. Proponowany zakres dyskusji:
1. Identyfikacja i kwalifikacja potencjalnego dawcy narządów
2. Rozpoznawanie  śmierci mózgu
3. Autoryzacja pobrania
4. Opieka nad dawcą
5. Koordynacja pobrania

120 min

Dr Elżbieta Byrska – Maciejasz

11.00-11.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00

Polskie i europejskie działania priorytetowe w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej 

30 min

Prof. Roman Danielewicz

Podsumowanie spotkania

60 min

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka, Ewa Danielewska

14.00 Obiad

 

Warszawa 12-13.04.2012 r.

WSPÓŁPRACA SZPITALNEGO KOORDYNATORA POBIERANIA NARZĄDÓW
Z PERSONELEM ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają
na jakość komórek,tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu.

 Warszawa 12-13.04.2012 r. czwartek-piątek
Hotel Radisson Blue Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Dzień I. 12 kwietnia- czwartek

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-15.10

Wprowadzenie

prof. Roman Danielewicz
Warszawa

Współpraca szpitalnego koordynatora z personelem OIT-u w czynnościach polegających na:

Opinia podparta krótką prezentacją

Koordynator szpitalny

Reprezentant OIT-u

Ekspert

15.10-15.40

- identyfikacji możliwości pobrania narządów od zmarłych dawców i monitorowaniu potencjału dawstwa

mgr Zbigniew Wojda
Warszawa

Reprezentant OIT-u

dr Jarosław Wilk
Sosnowiec

15.40-16.10

- rozpoznawaniu śmierci mózgu

mgr Zbigniew Kamiński
Puławy

dr Jacek Tworkiewicz
Łęczyca

dr Robert Becler
Warszawa

16.10-16.40

- kwalifikacji i gromadzeniu charakterystyki zmarłego dawcy

mgr Sylwester Kumecki
Łęczyca

Reprezentant OIT-u

dr Jacek Bicki
Lublin

16.40-17.10

- opiece nad zmarłym dawcą

mgr Bożena Dudar
Ełk

dr Tomasz Siegel

dr Tomasz Kubik
Warszawa

17.10-17.40 Przerwa kawowa

Współpraca szpitalnego koordynatora z personelem OIT-u w czynnościach polegających na:

Opinia podparta krótką prezentacją

Koordynator szpitalny

Reprezentant OIT-u

Ekspert

17.40-18.10

- koordynacji pobrania wielonarządowego

mgr Janusz Krawczyk
Grodzisk Mazowiecki

Reprezentant OIT-u

dr Krzysztof Pabisiak
Szczecin

18.10-18.40

- przestrzeganiu norm jakości i bezpieczeństwa pozyskiwania narządów od zmarłych dawców

mgr Katarzyna Pasiut
Nowy Sącz

Reprezentant OIT-u

prof. Roman Danielewicz
Warszawa

18.40-19.10

- organizacji pobrania narządów w szpitalu dawcy

mgr Jolanta Sułek
Nowy Targ

Reprezentant OIT-u

prof. Dariusz Patrzałek
Wrocław

19.10-19.40

- promocji pobierania i przeszczepiania narządów w środowisku szpitalnym

mgr Anna Gradziuk
Zamość

dr Włodzimierz Abramowicz
Pabianice

Ewa Danielewska
Warszawa

20.00 Kolacja

Dzień II. 13 kwietnia – piątek

 

śniadanie dla osób nocujących w hotelu

Współpraca szpitalnego koordynatora z personelem OIT-u w czynnościach polegających na:

Opinia podparta krótką prezentacją

Koordynator szpitalny

Reprezentant OIT-u

Ekspert

9.00-9.30

- autoryzacji pobrania i rozmowie z rodziną potencjalnego dawcy

mgr Magdalena Rogusz
Sandomierz

Reprezentant OIT-u

dr Robert Becler, Ewa Danielewska
Warszawa

9.30-11.30

Trudne Rozmowy z rodziną potencjalnego dawcy – warsztaty z udziałem aktorów

dr Robert Becler, Ewa Danielewska
Warszawa

11.30-12.00  Przerwa kawowa

12.00-14.00

Trudne Rozmowy z rodziną potencjalnego dawcy – dyskusja, wnioski

dr Robert Becler, Ewa Danielewska
Warszawa

14.00 Obiad


Plan szkoleń na rok 2012

Plan szkoleń na rok 2012 dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów  - osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców

 

Zakres szkoleń:

- pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie narządów,

- program dawstwa w szpitalach pediatrycznych,

- współpraca szpitalnego koordynatora pobierania narządów z personelem oddziału intensywnej terapii,

- pobieranie i przeszczepianie szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej,.

 

W 2012 r. Poltransplant planuje przeprowadzić następujące szkolenia:

 

Zakres

Zasięg

Rodzaj

Planowana liczba uczestników

1.

Pobieranie, przechowywanie i przeszczepiania narządów

Krajowy

Wstępne dla nowozatrudnionych koordynatorów szpitalnych

50

2.

Pobieranie, przechowywanie  i przeszczepiania narządów

Krajowy

Ustawiczne i uaktualniające

150

3.

Program dawstwa w szpitalach pediatrycznych

Krajowy

Ustawiczne i uaktualniające

20

4.

Współpraca szpitalnego koordynatora pobierania narządów z personelem oddziału intensywnej terapii

Krajowy

Ustawiczne i uaktualniające

50

5.

Pobieranie i przeszczepianie szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej

Krajowy

Ustawiczne i uaktualniające

80

 

Tematyka szkoleń 1 oraz 2, 3 :
- wytyczne CD-P-TO w zakresie: identyfikacji i kwalifikacji zmarłego dawcy narządów, oceny ryzyka pobrania i przeszczepienia narządów, przechowywania i transportu narządów, norm jakości i bezpieczeństwa pobierania przeszczepiania narządów,

- kryteria i rozpoznawanie śmierci w mechanizmie śmierci mózgu oraz w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia,
- pobranie narządów od dawcy zmarłego wg kryteriów krążeniowych,
- dystrybucja i alokacja narządów – aktualne zasady,
- koordynacja i organizacja pobrania wielonarządowego – rejestry transplantacyjne,
- etyczne aspekty pobierania i przeszczepiania narządów,
- wskazania i wyniki przeszczepiania narządów unaczynionych,

- pobieranie i przeszczepianie narządów od dawców zwiększonego ryzyka.

Tematyka szkolenia 4:

- monitorowanie potencjału dawstwa,

- rozpoznawanie śmierci mózgu,

- podział zadań personelu OIT i koordynatora pobierania narządów,

- rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów,

- finansowanie procedury pobrania narządów.

Tematyka szkolenia 5

- zasady współpracy Ośrodków Dawców Szpiku z Centralnym Rejestrem Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (zasady funkcjonowania bazy danych www.rejestry.net),

- dobór pary biorca- dawca,

- monitorowanie stanu zdrowia dawcy po pobraniu komórek krwiotwórczych,

- istotne zdarzenia i reakcje niepożądane w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych,

- aktualne wytyczne WMDA w kwestii prowadzenia rejestrów dawców szpiku,

- zasady finansowania procedur medycznych, pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

 

Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"