Strona główna

 

Szkolenia koordynatorów

 

        

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

   

Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia Koordynatorów 2016 
Szkolenia koordynatorów lata poprzednie 

2023 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów,  a także bezpieczeństwo dawców i biorców - koordynatorzy narządowi
31 sierpnia - 27 września 2023 r.

W 2023 r. szkolenie koordynatorów zostanie przeprowadzone w ramach szkoleń z szpitalnego systemu jakości dawstwa. Szolenia dwudniowe, online,  w sześciu terminach. Więcej informacji na stronie: www.systemjakoscidawstwa.pl

Szkolenia z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

VII Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
 30 listopada - 1 grudnia 2023 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
VII Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
30 listopada-1 grudnia 2023 r.

Leonardo Royal Hotel Warsaw, ul. Grzybowska 45, Warszawa

30.11.2023 Program szkolenia - dzień pierwszy  
10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników szkolenia  
11.00

Powitanie uczestników szkolenia

prof. Artur Kamiński

11.10 - 11.40

Komórki krwi pępowinowej – jak je wykorzystać

prof. Artur Kamiński

11.40 - 12.00

Obowiązki koordynatora i statystyki transplantacyjne za lata 2022 i 2023

mgr Anna Łęczycka

12.00 - 12.30

Współpraca ośrodka dawców szpiku z ośrodkami transplantacyjnymi i ośrodkami pobierającymi komórki krwiotwórcze

mgr Dorota Dera-Joachimiak

12.30 - 13.00

Przyjęcie i wydanie preparatów komórkowych z perspektywy banku komórek krwiotwórczych

dr Ewa Bembnista

13.00 - 13.15

Wpływ krążących w obwodzie komórek białaczkowych na wynik typowania HLA metodą NGS - analiza przypadku

dr Hanna Zielińska

13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa

 

14.15 - 15.00

Strategia poszukiwania i doboru dawcy niespokrewnionego i haploidentycznego

dr Monika Badyda

15.00 - 15.30

Ocena ilościowa i jakościowa przeszczepu a GVHD

dr Ewa Bembnista

15.30 - 16.00

Znaczenie przeciwciał DSA oraz RSA w transplantacjach komórek krwiotwórczych

dr Anna Dukat-Mazurek

16.00 - 16.15 Przerwa kawowa  
16.15 - 16.35

Szczepienia dzieci po transplantacji komórek krwiotwórczych – polskie wytyczne

dr Robert Dębski

16.35 - 17.05

Psychologiczne aspekty udziału w procedurze przeszczepiania komórek krwiotwórczych

mgr Ilona Stankiewicz

17.05 - 17.30

Podsumowanie procedur doborowych za lata 2022 - 2023

dr hab. Małgorzata Dudkiewicz

17.30 - 17.50

Projekt SOHO Regulation

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

17.50 - 18.00 Przerwa  
18.00 - 19.00

Webinar ICCBBA "Move Beyond the Label with the MPHO Unique Identifier"

 
19.30 Kolacja  
01.12.2023 Program szkolenia - dzień drugi  
9.00 - 10.45

Warsztaty: od rejestracji dawcy, kwalifikacji biorcy do przeszczepienia

Ośrodek kwalifikujący/transplantacyjny
Ośrodek poszukująco - dobierający
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Pracowania Zgodności Tkankowej)
Ośrodek Dawców Szpiku
Bank Krwi Pępowinowej
Bank Komórek Krwiotwórczych
Ośrodek pobierający
Koordynator
Poltransplant
KCBTIK

10.45 - 11.45

Warsztaty: Kontakt dawca-biorca

Psycholog
Ośrodek Dawców Szpiku
Ośrodek Transplantacyjny
KCBTIK

11.45 - 12.00 Przerwa kawowa  
12.00 - 14.30

eTransplant– nowe narzędzie teleinformatyczne

mgr Julia Sobkiewicz

  Podsumowanie spotkania - dyskusja  
14.30 - 15.30 Obiad  

 

 

VI Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców
14 grudnia 2023 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
VI Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców
14 grudnia 2023 r.

 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87, I piętro

 

Program szkolenia

 
11.00 - 11.10

Powitanie i rozpoczęcie spotkania

prof. dr hab. n. med. Artur Kamiński

11.10 - 11.30

Problemy prawne przeszczepienia narządów od żywych dawców niespokrewnionych w naszym kraju

prof. dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński

11.30 - 11.45

Dyskusja

 
11.45 - 12.00

Opieka nad żywym dawcą narządu

 

12.00 - 12.15 Dyskusja  
12.15 - 12.45

Najnowsze doświadczenia w dziedzinie przeszczepień krzyżowych (Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus UCK WUM)

dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska
mgr Anna Lis

12.45 - 13.15

Immunologia – interpretacja wyników

mgr Agnieszka Jałbrzykowska

13.15 - 13.30 Dyskusja  
13.30 - 14.00

Przerwa

 
14.00 - 14.15

Grupa robocza Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego do spraw pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców

dr hab. n. med. Dorota Kamińska

  Warsztaty:  
14.15 - 15.15
 • Wymiana doświadczeń
 • Propozycja ankiety potencjalnego żywego dawcy nerki
 • Obowiązki koordynatora pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców wynikające z zasad współpracy z Poltransplantem

dr n. med. Dorota Lewandowska
mgr Małgorzata Hermanowicz
mgr Krystyna Michalska

15.15 - 16.15
 • Rejestr żywego dawcy narządu. Program Wymiany Par. Miejsce w nowym narzędziu teletechnicznym e-Transplant

mgr Magdalena Dyjewska
mgr Piotr Jasielski
Centrum e-Zdrowie

16.00

Zakończenie szkolenia

dr n. med. Dorota Lewandowska

 

 

Plan szkoleń 2023

Plan szkoleń na 2023 r.Plan szkoleń Poltransplantu na 2023 r. dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców (koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów, tkanek i komórek) zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców oraz w związku z uruchomieniem narzędzia teletechnicznego e-Transplant.

2022 r.

VI Konferencja Szkoleniowa Koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
22-23 września 2022 r.

Szkolenie osób, których czynności wpływają na jakość komórek krwiotwórczych oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.
VI Konferencja Szkoleniowa Koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
22-23 września 2022 r., Warszawa
Hotel Focus Warszawa, ul. Suwak 15, Warszawa

Dzień I.  22 września 2022 r.

od 11.00 rejestracja Uczestników

12.00-14.00

Powitanie uczestników szkolenia.

dr hab. Artur Kamiński

Kwalifikacja pacjenta do leczenia przeszczepieniem własnych komórek krwiotwórczych.

dr Wojciech Legieć

Kwalifikacja pacjenta do leczenia przeszczepieniem komórek krwiotwórczych od dawcy alogenicznego.

dr Anna Łojko-Dankowska

Wskazania i kwalifikacja pacjentów pediatrycznych do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych.

dr hab. Iwona Malinowska

Dyskusja – podsumowanie panelu

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-17.00

Strategia poszukiwania i proces doboru dawcy komórek krwiotwórczych w zależności od planowanego rodzaju przeszczepienia.

dr Marcelina Grabowska

Przygotowanie biorcy do przeszczepienia oraz sprowadzenie materiału przeszczepowego dla oczekującego pacjenta.

dr hab. Katarzyna Drabko

Rola ośrodka pobierającego w procesie pobrania i przeszczepienia komórek krwiotwórczych.

dr Iwona Wyleżoł

Dyskusja – podsumowanie panelu

17.00 – 17.30 Przerwa

17.30-19.00

Współpraca banku komórek krwiotwórczych z ośrodkiem pobierającym i przeszczepiającym komórki krwiotwórcze.

dr Ewa Bembnista

Opieka nad biorcą przed i po transplantacji komórek krwiotwórczych.

mgr Iwona Przewoźna

Opieka nad dawcą po pobraniu komórek krwiotwórczych.

dr Tigran Torosjan

Dyskusja – podsumowanie panelu

Kolacja 20.00

Dzień II.  23 września 2022 r.

od 8:45 otwarta sala dla Uczestników

9.00-11.00

Współpraca laboratorium z ośrodkiem zlecającym badania.

dr Anna Dukat-Mazurek

Współpraca ośrodka dobierającego z centralnym rejestrem i ośrodkiem dawców szpiku.

mgr Dorota Dera-Joachimiak

Współpraca ośrodka transplantacyjnego z ośrodkiem dobierającym.

mgr Jeremi Szypnicki

Wykorzystanie krwi pępowinowej.

prof. dr hab. Jan Styczyński

Dyskusja – podsumowanie panelu.

11.00-11.30 Przerwa

11.30-13.30

Zgłaszanie zdarzeń i reakcji niepożądanych.

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

e-Transplant - nowy system teletechniczny dla rejestrów transplantacyjnych.

mgr Julia Sobkiewicz

Podsumowanie realizacji Umowy w sprawie Poszukiwania i Doboru Niespokrewnionych i/lub Haploidentycznych Dawców Komórek Krwiotwórczych w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. (wraz z późniejszymi aneksami).

dr hab. Małgorzata Dudkiewicz

Statystyki transplantacji komórek krwiotwórczych.

mgr Anna Łęczycka

13.30-14.00

Dyskusja – podsumowanie dwudniowego szkolenia

14.00 Zakończenie

Logo Mnisterstwa Zdrowia i NArodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu, Szkolenie wstępne
28-29 września 2022 r.

Wstępne szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów,  a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
28-29 września 2022 r. Warszawa
Hotel Focus Warszawa

Dzień I

 

od 11.00 Rejestracja Uczestników

 

12.00 Powitanie uczestników

dr hab. Jarosław Czerwiński

12.05-12.50

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej.

prof. Roman Danielewicz

12.50-13.10

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek. Koordynatorzy transplantacyjni.

dr Anna Pszenny

13.10-13.30

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów.

dr Adam Parulski

13.30-14.00

Diagnostyka śmierci mózgu.

dr Monika Trujnara

14.00-15.00 Obiad

 

15.00-16.00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów.

dr Paweł Zatorski

16.00-17.00

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek.  Rozmowa z rodziną dawcy.

  dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

17.00-17.30 Przerwa

 

17.30-18.30

Dokumentacja pobrania narządów. Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl.

Krystyna Antoszkiewicz

18.30-19.00

Organizacja pobrania wielonarządowego w szpitalu dawcy.

dr Marta Jezierska

20.00 Kolacja 

 

 

Dzień II      

 

 

9.00-9.30

Zmarły dawca nerek i trzustki.

dr hab. Piotr Domagała

9.30-10.00

Zmarły dawca wątroby.

prof. Waldemar Patkowski

10.00-10.30

Zmarły dawca serca.

dr Adam Parulski

10.30-11.00

Zmarły dawca płuc.

prof. Bartosz Kubisa

11.00-11.30 Przerwa

 

11.30-12.00

Pobieranie tkanek od zmarłych dawców narządów.

dr hab. Artur Kamiński

12.00-12.30

Szpitalny system jakości dawstwa.

mgr Edyta Karpeta

12.30-13.00

Finansowanie pobierania i przeszczepiania narządów.

mgr Teresa Danek

13.00-13.30

European Organ Donation Day. Poland October 8th.  Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

dr hab. Artur Kamiński

Logo Mnisterstwa Zdrowia i Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu, Szkolenie ustawiczne
28-29 września 2022 r.

Ustawiczne szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
28-29 września 2022 r.
Warszawa Hotel Focus Warszawa

Dzień I 

 

od 11.00 Rejestracja

 

12.00

Powitanie Uczestników. 

dr hab. Artur Kamiński

12.05-12.30

Rola konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii  i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

dr Karina Stefańska-Wronka

12.30-13.00

Terapia końca życia.

dr Monika Trujnara

13.00-13.30

Epidemiologia śmierci mózgu.

mgr Wojciech Czapiewski

13.30-14.00

Szpitalny system jakości dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia.

prof. Maciej Kosieradzki 

14.00-15.00 Obiad

 

15.00-15.30

Z własnego doświadczenia – nietypowe przypadki do dyskusji dotyczące

- kwalifikacji zmarłego dawcy.

dr Iwona Podlińska

15.30-16.00

- stwierdzania śmierci mózgu.

dr Filip Szeremeta

16.00-16.30

- autoryzacji pobrania narządów.

dr Joanna Wawrzyniak

16.30-17.00

- pobrania narządów od zmarłych obcokrajowców.

mgr Iwona Dymek

17.00-17.30 Przerwa

 

17.30-18.00

Pobieranie narządów od dawców pediatrycznych.

dr Łukasz Jabłoński

18.00-18.30

Identyfikacja zmarłych dawców tkanek oka.

mgr Krzysztof Zając

18.30-19.00

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

mgr Wojciech Czapiewski

20.00 Kolacja 

 

Dzień II    

 

9.00-9.30

Stanowisko Poltransplantu dotyczące pobierania narządów  w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

dr hab. Jarosław Czerwiński

9.30-10.00

Lotnictwo Policji – możliwości wsparcia transportu narządów  i zespołów transplantacyjnych.

insp. pil. Robert Sitek

10.00-10.30

FOEDUS-EOEO; teletechniczna platforma wymiany narządów pomiędzy krajami UE.

dr Anna Pszenny

10.30-11.00

Praktyczne aspekty rozliczeń finansowych pobrań narządów  i tkanek.

mgr Teresa Danek

11.00-11.30 Przerwa

 

11.30-13.00

e-Transplant - nowy system teletechniczny dla rejestrów transplantacyjnych (warsztaty).

mgr Paweł Kozłowski

13.00-13.30

European Organ Donation Day. Poland October 8th.  Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

dr hab. Jarosław Czerwiński

Logo Mnisterstwa Zdrowia i Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców
30 września 2022 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców
30 września 2022 r. Warszawa
Hotel Focus Warszawa

Program szkolenia

od 09.00 Rejestracja Uczestników 

10.00 - 10.15

Powitanie uczestników szkolenia.

dr hab. Artur Kamiński
dr Dorota Lewandowska
mgr Małgorzata Hermanowicz

10.15 - 10.45

Niespokrewniony żywy dawca nerki. Aspekty prawne i etyczne.

prof. Roman Danielewicz

10.45 - 11.05

Kwalifikacja żywych dawców nerek dla biorców pediatrycznych.

dr Jacek Rubik

11.05 - 11.35

Ujednolicenie zasad kwalifikacji żywego dawcy nerki.

dr hab. Dorota Kamińska

11.35 - 12.00

Przerwa

              

12.00 - 12.30

Zasady zgłaszania par do programu wymiany par w Poltransplancie.

dr Dorota Lewandowska

12.30 - 13:00

Nowe badania immunologiczne. Kryteria doboru par dawca - biorca.  

mgr Agnieszka Jałbrzykowska

13.00 - 13.30

Wymiana par - przeszczepienia krzyżowe w Europie i na świecie.  

               dr Michał Mańkowski

13.30 - 14.30

Obiad                                                                                                          

14.30 - 15.00

Przeszczepiania nerek od żywego dawcy a COVID-19.  

prof. Alicja Dębska-Ślizień

15.00 - 16.30

Rejestry żywego dawstwa w nowym narzędziu teletechnicznym e-Transplant.   

 Sylwia Strawiak
(Centrum e-Zdrowie)

16.30 - 17.30

Dyskusja

 

17.30 - 18.00

Podsumowanie i zakończenie.

dr hab. Artur Kamiński
dr Dorota Lewandowska
mgr Małgorzata Hermanowicz

Logo Mnisterstwa Zdrowia i Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Informacja wstepna dotyczaca szkoleń koordynatorów w 2022 r.:

VI Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych.

22-23 września 2022 r.


XXXVII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu

Szkolenie wstępne i ustawiczne osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.

28-29 września 2022 r.


V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców.

30 września 2022 r.


Informacje o miejscu szkoleń oraz o programach szkoleń opublikujemy niebawem

 

2021 r.

Szkolenie koordynatorów żywych dawców - 16 listopada 2021 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
IV Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców
16 listopada 2021 r.

Program szkolenia

10.00-10.15

Powitanie uczestników szkolenia

dr hab. Artur Kamiński

10.15-10.45

Komisja Etyczna Krajowej Rady Transplantacyjnej

prof. Roman Danielewicz

10.45-11.15

Odrębności kwalifikacji żywego dawcy nerki dla dziecka

prof. Ryszard Grenda

11.15-11.45

Możliwości nowych rozwiązań prawnych w obszarze żywego dawstwa narządów

mgr Magdalena Kramska

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.30

Dobór immunologiczny do przeszczepienia krzyżowego

mgr Krystyna Michalska

12.30-13:00

Przykłady wytypowanych par do przeszczepienia

mgr Agnieszka Jałbrzykowska

13.00-13.30

Rejestry żywego dawstwa w nowym narzędziu teletechnicznym e-Transplant

mgr Magdalena Dyjewska
(Centrum e-Zdrowie)

13.30-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-16.00

Panel dyskusyjny: Problemy programu pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców w związku z pandemią COVID-19

Moderator: dr Dorota Lewandowska

Uczestnicy:
mgr Małgorzata Hermanowicz,
dr hab. Andrzej Chamienia,
dr hab. Jolanta Gozdowska,
dr Katarzyna Smykał–Jankowiak,
dr hab. Dorota Kamińska,
dr Aleksandra Woderska-Jasińska

16.00-16.15

Przerwa kawowa

16.15-17.45

Panel dyskusyjny: Żywi dawcy nerek z chorobami współistniejącymi

Moderator: dr hab. Dorota Kamińska

Uczestnicy:
prof. Magdalena Durlik,
prof. Alicja Dębska-Ślizień,
prof. Tomasz Jakimowicz,
dr hab. Piotr Domagała,
dr Natalia Mikołajczyk - Korniak,
dr Jacek Rubik
 

17.45-18.00

Podsumowanie i zakończenie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

Szkolenie wstępne - 17 listopada 2021 r.

Szkolenie wstępne osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXVI Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
17 listopada 2021 r.

Program szkolenia

10.00-10.15

Powitanie uczestników szkolenia

dr hab. Artur Kamiński

10.15-10.45

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

10.45-11.15

Pobieranie i przeszczepianie narządów i tkanek w Polsce; organizacja, liczby, możliwości. Krajowa Lista Oczekujących. Koordynatorzy transplantacyjni

dr Piotr Malanowski

11.15-11.45

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr Adam Parulski

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.30

Stwierdzanie śmierci mózgu

dr Robert Becler

12.30-13:00

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

13.00-13.30

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr hab. Janusz Trzebicki

13.30-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-15.00

Zmarły dawca narządów jamy brzusznej

dr hab. Piotr Domagała 

15.00-15.30

Zmarły dawca narządów klatki piersiowej

dr Maciej Urlik

15.30-16.00

Zmarły dawca tkanek

dr hab. Artur Kamiński

16.00-16.15

Przerwa kawowa

16.15-16.45

Organizacja pobrania wielonarządowego w szpitalu dawcy

dr Wojciech Piotrowicz

16.45-17.15

Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

Krystyna Antoszkiewicz

17.15-17.45

Projekt pt. „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi – analiza stanu obecnego, zidentyfikowane problemy, narzędzia interwencji”

mgr Magdalena Kramska

17.45-18.00

Podsumowanie i zakończenie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

Szkolenie ustawiczne - 18 listopada 2021 r.

Szkolenie ustawiczne osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXVI Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
18 listopada 2021 r.

Program szkolenia

10.00-10.15

Powitanie uczestników szkolenia

dr hab. Artur Kamiński

10.15-10.45

Pobieranie i przeszczepianie narządów w dobie pandemii COVID-19. Drogi wyjścia z kryzysu; pandemia odchodzi, choroba pozostaje

dr hab. Artur Kamiński

10.45-11.15

Psycholog, nie lekarz jako osoba prowadząca rozmowę z bliskimi zmarłego dawcy i autoryzująca pobranie narządów i tkanek

mgr Dorota Zielińska

11.15-11.45

Guz mózgu u potencjalnego zmarłego dawcy narządów i tkanek – strategia

dr Jacek Bicki

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.30

Zakażenie i nosicielstwo bakterii wielolekoopornych u zmarłych dawców

prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

12.30-13:00

Monitorowanie procesów badania CTA/CTP do diagnostyki śmierci mózgu. Możliwości jednoczasowego badania CTA całego ciała

prof. Romuald Bohatyrewicz

13.00-13.30

Pobieranie narządów od zmarłych w Polsce obywateli Ukrainy i Białorusi; odmienności ścieżki dawstwa

dr Marta Zając

13.30-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-15.00

Monitorowanie czynności narządów klatki piersiowej przeznaczonych do pobrania i przeszczepienia

dr  Maciej Bochenek

15.00-15.30

Nefrologiczne aspekty opieki nad dawcą w OAiIT

dr Katarzyna Smykał-Jankowiak

15.30-16.00

Ozdrowieńcy; zmarli dawcy i biorcy przeszczepów

dr hab. Jarosław Czerwiński

16.00-16.15

Przerwa kawowa

16.15-16.45

Wojewódzki koordynator Poltransplantu; nowe stanowisko, nowe zadania

mgr Teresa Danek,
mgr Marta Jaworska-Leszczyńska,
dr Aleksandra Woderska-Jasińska

16.45-17.15

Projekt „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi – analiza stanu obecnego, zidentyfikowane problemy, narzędzia interwencji”

mgr Magdalena Kramska

17.15-17.45

Zgoda prokuratora lub sądu rodzinnego na pobranie narządów

dr Sylwia Sekta

17.45-18.00

Podsumowanie i zakończenie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych - 19 listopada 2021 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
V Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
19 listopada 2021 r.

Program szkolenia

10.00-10.15

Powitanie uczestników szkolenia

dr hab. Artur Kamiński

10.15-10.45

Wysoka skuteczność przeszczepiania haploidentycznego krwiotwórczych komórek macierzystych w ostrych białaczkach 

dr Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka

10.45-11.15

Znaczenie zgodności szerokich haplotypowów HLA w doborze dawcy niespokrewnionego

prof. Jacek Nowak

11.15-11.45

Niezgodności locus HLA-DPB1 w przeszczepianiu krwiotwórczych komórek macierzystych

dr Marcelina Grabowska

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.30

Rola układu KIR w przeszczepach komórek krwiotwórczych i narządów unaczynionych

dr Joanna Dębska-Zielkowska

12.30-13:00

Procedury w ośrodku transplantacyjnym zabezpieczające biorcę na wypadek dyskwalifikacji dawcy

dr Anna Łojko-Dankowska

13.00-13.30

Dostępność dawców w czasie pandemii (rekrutacja, pobrania komórek krwiotwórczych) – doświadczenia ODS-ów

mgr Marcin Haraburda

13.30-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-15.00

Procedura wywozu i przywozu materiału przeszczepowego – od momentu wystawienia wniosku o zgodę do momentu wydania/przyjęcia materiału przeszczepowego do/z banku kk

dr Ewa Bembnista

15.00-15.30

Różne strategie przewozu komórek krwiotwórczych  

mgr Adam Ignacyk
mgr Jacek Synowiec

15.30-16.00

Zdarzenia i reakcje niepożądane w roku pandemicznym - podsumowanie

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

16.00-16.15

Przerwa kawowa

16.15-16.45

Rozwój nowych rejestrów transplantacyjnych (e-Transplant)

dr Małgorzata Dudkiewicz

16.45-17.15

Psychologiczne uwarunkowania donacji wśród potencjalnych, niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych

dr Ewa Malinowska

17.15-18.00

Podsumowanie spotkania - dyskusja

Zespół CRPNDSiKP

2020 r.

Szkolenie wstępne - 3 listopada 2020 r.

Wstępne szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
3 listopada 2020 r.

Wstępne szkolenie

9.00-9.15

Powitanie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

9.15-10.00

Biologia i epidemiologia wirusa SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieciątkowski

10.00-10.45

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

10.45-11.30

Pobieranie i przeszczepianie narządów i tkanek w Polsce; organizacja, liczby, możliwości. Krajowa Lista Oczekujących. Koordynatorzy transplantacyjni

dr Piotr Malanowski

11:30-12:15

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów. Pobieranie i przeszczepianie w czasie COVID-19

dr hab. Jarosław Czerwiński

12.15-13.00

Stwierdzanie śmierci mózgu

dr Wojciech Saucha

13.00-13.45

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

13.45-14.30

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Monika Trujnara

14.30-15.15

Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

Krystyna Antoszkiewicz

15.15-16.00

Zmarły dawca nerek i trzustki

prof. Tadeusz Grochowiecki

16.00-16.45

Zmarły dawca wątroby

dr hab. Piotr Domagała

16.45-17.30

Zmarły dawca serca

dr Adam Parulski

17.30-18.15

Zmarły dawca płuc

dr Maciej Urlik

18.15-19.00

Zmarły dawca tkanek

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

19.00-19.45

Do koordynatorów transplantacyjnych

Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

prof. Lech Cierpka

Krajowy konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

prof. Radosław Owczuk

Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej

prof. Mariusz Kuśmierczyk

Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

prof. Roman Danielewicz

Dyrektor Poltransplantu

dr hab. Artur Kamiński

Szkolenie ustawiczne i uaktualniające - 4 listopada 2020 r.

Ustawiczne i uaktualniające szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
4 listopada 2020 r.

Ustawiczne i uaktualniające szkolenie

9.00-9.15

Powitanie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

9.15-10.00

Biologia i epidemiologia wirusa SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieciątkowski

10.00-10.45

Dawstwo narządów w Polsce. Wskaźniki i trendy.

dr Piotr Malanowski

10.45-11.30

Nowe przepisy dotyczące stwierdzania śmierci mózgu; podsumowanie doświadczeń.

dr Wojciech Saucha

11:30-12:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów. Wyrównywanie zaburzeń ustrojowych. Algorytm postępowania.

dr Robert Becler

12.15-13.00

Rozpoznanie śmierci mózgu u dzieci

dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

13.00-13.45

Nowotwory u zmarłych dawców przeszczepów

prof. Alicja Dębska-Ślizień

13.45-14.30

Zadania ośrodków transplantacyjnych, koordynatorów regionalnych i szpitalnych w zakresie aktywizacji dawstwa narządów i tkanek

mgr Teresa Danek

14.30-15.15

Zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem narządów. Krajowa Lista Oczekujących.

dr Dorota Lewandowska

15.15-16.00

Pobieranie tkanek od zmarłych dawców. Banki tkanek, Koordynatorzy pobierania tkanek.

dr hab. Artur Kamiński

16.00-16.45

Wykorzystanie tkanek i komórek w terapiach eksperymentalnych

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

16.45-17.30

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

17.30-18.15

e-Transplant; nowe narzędzie teleinformatyczne do prowadzenia rejestrów transplantacyjnych.

dr hab. Jarosław Czerwiński

18.15-19.00

Do koordynatorów transplantacyjnych

Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej

prof. Lech Cierpka

Krajowy konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

prof. Radosław Owczuk

Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej

prof. Mariusz Kuśmierczyk

Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

prof. Roman Danielewicz

Dyrektor Poltransplantu

dr hab. Artur Kamiński

Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych - 5 listopada 2020 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
IV Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania
komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
5 listopada 2020 r.

Program szkolenia

9.00-9.15

Powitanie uczestników szkolenia

dr hab. Artur Kamiński

9.15-10.00

Biologia i epidemiologia wirusa SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieciątkowski

10.00-10.45

Pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych w czasie COVID-19 - z perspektywy ośrodka dawców szpiku

dr Tigran Torosian

10.45-11.30

Pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych w czasie COVID-19 - z perspektywy ośrodka transplantacyjnego

dr hab. Anna Czyż

11:30-12:15

Badania w kierunku Covid-19 potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych

dr Monika Grzegorek

12.15-13.00

Zalety posiadania własnego laboratorium doborowego w ośrodku transplantacyjnym

prof. Wiesław Jędrzejczak  

13.00-13.45

Zalety doboru dawcy komórek krwiotwórczych w ośrodku transplantacyjnym

mgr Kamil Wieczorek

13.45-14.30

Umowa na finansowanie procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych, haploidentycznch dawców komórek krwiotwórczych

mgr Marcin Macher

14.30-15.15

Planowane zmiany w strukturze rejestrów WMDA i ich konsekwencje dla doboru dawcy dla polskich biorców

dr Małgorzata Dudkiewicz

15.15-16.00

Terapia Car-T cells - trudności i wyzwania

prof. Lidia Gil 

16.00-16.45

Otwieranie nowego ośrodka pobierająco-przeszczepiającego -procedury, problemy, trudności

dr hab. Edyta Paczkowska 

16.45-17.30

Psychologiczne aspekty bycia dawcą i biorcą komórek krwiotwórczych i konsekwencje z tym związane

dr Ilona Stankiewicz

17.30-18.15

Rozwój nowych rejestrów transplantacyjnych (e-Transplant)

dr Małgorzata Dudkiewicz

18.15-18.30

Podsumowanie spotkania

dr Małgorzata Dudkiewicz
mgr Anna Łęczycka

Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców - 6 listopada 2020 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lubnarządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
III Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek
od żywych dawców w związku z uruchomieniem programu
pn.: „System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców”. 

Szkolenie w dniu 6 listopada 2020 r.

10.00-10.15

Powitanie

dr hab. med. Artur Kamiński,
dr hab. med. Jarosław Czerwiński

10.15-11.00

Biologia i epidemiologia wirusa SARS-CoV-2

prof. dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowski

11.00-11.45

Koordynacja, pobieranie i przeszczepianie nerek od żywych dawców w USA w dobie COVID-19

prof. dr hab. med. Stanisław Stepkowski

11.45-12.30

Aspekty prawne ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepień
międzynarodowych

mgr Magdalena Kramska

12.30-13.15

Kwalifikacja chirurgiczna żywego dawcy nerki 

prof. dr hab. med. Tomasz Jakimowicz 

13.15-14.00

Dobór immunologiczny do przeszczepienia krzyżowego i/lub
łańcuchowego

mgr Krystyna Michalska

14.00-14.45

Rozmowy z potencjalnymi dawcami i biorcami nerek na temat przeszczepienia od żywego dawcy.

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

14.45-15.30

Biuro koordynacyjne oraz przeszczepienie krzyżowe w dobie COVID-19.

dr hab. med. Dorota Kamińska
dr n. med. Marta Gryczman

15.30-16.15

Komisja Etyczna Krajowej Rady Transplantacyjnej

prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

16.15-17.00

Podsumowanie programu pn.: "System jakości dawstwa nerek do
przeszczepienia od żywych dawców" czerwiec 2018 - wrzesień 2020

mgr Małgorzata Hermanowicz
mgr Sylwia Borczon

Szkolenie nowych koordynatorów transplantacyjnych

 

Gdański Uniwersytet Medyczny organizuje
"Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych)"
w dniach 26.09 - 15.11 .2020 r.
https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/3320

 

2019 r.

Szkolenie ustawiczne
Kraków
28-29 listopada 2019 r.

Ustawiczne szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
28-29 listopada 2019 r. Kraków
Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków

Dzień I        

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-13.00

Rola konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

prof. Łukasz Krzych,
dr Wojciech Serednicki

13.00-14.00

Algorytm opieki nad dawcą wielonarządowym.

dr Marek Ochman,
dr Filip Szeremeta,
dr Maciej Urlik

14.00-15.00 Obiad

15.00-17.00

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek. Rozmowa z rodziną dawcy. Analiza przypadków.

dr Anna Jakubowska-Winecka 

17.00-17.30 Przerwa

17.30-18.00

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

dr Wojciech Saucha

18.00-18.30

Solidarnie dla Transplantacji.

mgr Magdalena Kramska

18.30-19.00

Bo tak naprawdę dużo osób nie wie…” Diagnoza możliwości rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

dr Piotr Wasyluk

20.00 Kolacja

Dzień II      

9:00-9:30

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy tkanek.

dr hab. Artur Kamiński

9.30-10.00

Koordynacja pobrania tkanek od dawcy wielonarządowego. Doświadczenia zespołu pobierającego.

mgr Tomasz Czech

10.00-10.30

Pobranie i przeszczepianie rogówek.

dr Beata Rymgayłło-Jankowska

10.30-11.00

Pobranie tkanek mięśniowo-szkieletowych i skóry.

dr Agnieszka Dąbkowska

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.00

Koordynacja jednoczasowego przeszczepienia serca i wątroby. Doświadczenia ośrodków transplantacyjnych.

dr Adam Parulski,
                      mgr Krzysztof Zając

12.00-12.30

Przeszczep krtani z zastosowaniem komórek szpiku pobranych od dawcy zmarłego.

dr Rafał Ulczok

12.30-13.00

Odra u dawcy narządów.

dr Marta Jezierska

13.00-13.30

Współpraca koordynatora regionalnego i lokalnego w zakresie edukacji i promocji na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego.

dr Aleksandra Woderska,
mgr Klaudia Daszuta

13.30-14.00

Przekaz na drogę do domu.

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

Szkolenie ustawiczne
Poznań
21-22 listopada 2019 r.

Ustawiczne szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
21-22 listopada 2019 r. Poznań
Hotel Novotel Poznań Centrum, ul. Andersa 1, 61-898 Poznań

Dzień I        

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-13.00

Rola konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wiesław Świtała,
dr Karina Wronka

13.00-14.00

Algorytm opieki nad dawcą wielonarządowym.

dr Mirosław Nęcki,
dr Tomasz Stącel
dr Filip Szeremeta

14.00-15.00 Obiad

15.00-17.00

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek. Rozmowa z rodziną dawcy. Analiza przypadków.

dr Anna Jakubowska-Winecka

17.00-17.30 Przerwa

17.30-18.00

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

dr Wojciech Saucha

18.00-18.30

Solidarnie dla Transplantacji.

mgr Magdalena Kramska

18.30-19.00

Bo tak naprawdę dużo osób nie wie…” Diagnoza możliwości rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

dr Piotr Wasyluk

20.00 Kolacja

Dzień II      

9:00-9:30

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy tkanek.

dr hab. Artur Kamiński

9.30-10.00

Koordynacja pobrania tkanek od dawcy wielonarządowego. Doświadczenia zespołu pobierającego.

mgr Tomasz Czech

10.00-10.30

Pobranie i przeszczepianie rogówek.

dr Beata Rymgayłło-Jankowska

10.30-11.00

Pobranie tkanek mięśniowo-szkieletowych i skóry.

dr Agnieszka Dąbkowska

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.00

Koordynacja jednoczasowego przeszczepienia serca i wątroby. Doświadczenia ośrodków transplantacyjnych.

dr Adam Parulski,
mgr Krzysztof Zając

12.00-12.30

Przeszczep krtani z zastosowaniem komórek szpiku pobranych od dawcy zmarłego.

dr hab. Łukasz Krakowczyki

12.30-13.00

Odra u dawcy narządów.

dr Waldemar Iwańczuk

13.00-13.30

Współpraca koordynatora regionalnego i lokalnego w zakresie edukacji i promocji na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego.

dr Aleksandra Woderska,
mgr Klaudia Daszuta

13.30-14.00

Przekaz na drogę do domu.

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

III Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych
w ośrodkach hematologicznych  
Warszawa  7-8 listopada 2019 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lubnarządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
III Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
Warszawa,  7-8 listopada 2019 r.
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

Dzień I. 7 listopada 2019 

od 11.00 rejestracja Uczestników

12.00-12.30

Powitanie.
Plany dotyczące budowy nowych rejestrów transplantacyjnych

dr hab. Artur Kamiński

12.30-13.00

Procedowanie wniosków o pozwolenie na pobieranie i przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych z perspektywy Poltransplantu

dr Anna Pszenny

13.00-13.30

Przeszczepianie komórek macierzystych ze wskazaniem poza hematologicznym

dr hab. Emilian Snarski 

13.30-14.00

Zastosowanie komórek krwiotwórczych celem indukcji tolerancji immunologicznej wobec przeszczepiania narządów unaczynionych

prof. Sebastian Giebel

14.00 – 15.00   Obiad 

15.00-15.30

Czynniki pozagenetyczne wpływające na skuteczność i
bezpieczeństwo przeszczepiania komórek krwiotwórczych

dr Monika Badyda

15.30-16.00

Organizacja pracy w ośrodku doborowym działającym przy klinice transplantacyjnej

mgr Dorota Dera-Joachimiak

16.00-16.30

Poszukiwanie i dobór dawcy - współpraca ośrodka
przeszczepiającego komórki krwiotwórcze z  pracownią HLA.

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

16.30-17.00

Współpraca ośrodka dawców szpiku z ośrodkami pobierającymi - opieka nad dawcą szpiku po pobraniu komórek krwiotwórczych

mgr Marcin Haraburda

17.00– 17.30  Przerwa kawowa

17.30-18.00

Naszpikuj się wiedzą, czyli jak edukujemy i promujemy dawstwo szpiku wśród Polaków

mgr Joanna Zduńczyk  

18.00-18.25

Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Klinice Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu

mgr Małgorzata Barańska

18.25-18.50

Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

mgr Natalia Szczurowska 

18.50-19.00

Dyskusja – podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Kolacja 19.30 

Dzień II.  8 listopada 2019 

9.00-9.30

Dobory niespokrewnionych i haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych podsumowanie za okres 1.10.2018 do 30.09.2019 r

dr Małgorzata Dudkiewicz,
mgr Marcin Macher

9.30-10.00

WMDA Search and Match Service – planowane zmiany algorytmu

dr Małgorzata Dudkiewicz,

10.00-11.30 

 I część warsztatów

dr Małgorzata Dudkiewicz

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30

 II część warsztatów

dr Małgorzata Dudkiewicz

13.30-14.00

Podsumowanie szkolenia oraz działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych

dr Małgorzata Dudkiewicz,
mgr Anna Łęczycka

14.00 Zakończenie – obiad

Szkolenie wstępne
Warszawa
3-4 października 2019 r.

Wstępne szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
3-4 października 2019r. Warszawa
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

Dzień I        

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-13.00

Rola konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

Dr hab. n.med. Wojciech Dąbrowski,
dr hab. Janusz Trzebicki

13.00-14.00

Algorytm opieki nad dawcą wielonarządowym.

dr Marek Ochman,
dr Filip Szeremeta,
dr Maciej Urlik

14.00-15.00 Obiad

15.00-17.00

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek. Rozmowa z rodziną dawcy. Analiza przypadków.

dr Anna Jakubowska-Winecka

17.00-17.30 Przerwa

17.30-18.00

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

dr Wojciech Saucha

18.00-18.30

Solidarnie dla Transplantacji.

mgr Magdalena Kramska

18.30-19.00

„Bo tak naprawdę dużo osób nie wie…” Diagnoza możliwości rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

dr Piotr Wasyluk

20.00 Kolacja

Dzień II      

9:00-9:20

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej.

mgr Magdalena Kramska

9.20-9.40

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek. Koordynatorzy transplantacyjni.

dr Piotr Malanowski

9.40-10.10

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów.

dr hab. Jarosław Czerwiński

10.10-10.40

Diagnostyka śmierci mózgu

dr Wojciech Saucha

10.40-11.00

Dokumentacja pobrania narządów. Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

Krystyna Antoszkiewicz

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.00

Zmarły dawca nerek i trzustki

dr Piotr Domagała

12.00-12.30

Zmarły dawca wątroby

dr hab. Marek Pacholczyk

12.30-13.00

Zmarły dawca serca

dr Adam Parulski

13.00-13.30

Zmarły dawca płuc

dr hab. Bartosz Kubisa

13.30.14.00

Pobieranie tkanek od zmarłych dawców narządów

dr hab. Artur Kamiński

Szkolenie ustawiczne
Warszawa
3-4 października 2019 r.

Ustawiczne szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
3-4 października 2019r. Warszawa
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, Warszawa

Dzień I        

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-13.00

Rola konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w obszarze medycyny transplantacyjnej.

Dr hab. n.med. Wojciech Dąbrowski,
dr hab. Janusz Trzebicki

13.00-14.00

Algorytm opieki nad dawcą wielonarządowym.

dr Marek Ochman,
dr Filip Szeremeta,
dr Maciej Urlik

14.00-15.00 Obiad

15.00-17.00

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek. Rozmowa z rodziną dawcy. Analiza przypadków.

dr Anna Jakubowska-Winecka

17.00-17.30 Przerwa

17.30-18.00

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych.

dr Wojciech Saucha

18.00-18.30

Solidarnie dla Transplantacji.

mgr Magdalena Kramska

18.30-19.00

„Bo tak naprawdę dużo osób nie wie…” Diagnoza możliwości rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

dr Piotr Wasyluk

20.00 Kolacja

Dzień II      

9:00-9:30

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy tkanek.

dr hab. Artur Kamiński

9.30-10.00

Koordynacja pobrania tkanek od dawcy wielonarządowego. Doświadczenia zespołu pobierającego.

mgr Tomasz Czech

10.00-10.30

Pobranie i przeszczepianie rogówek.

dr Beata Rymgayłło-Jankowska

10.30-11.00

Pobranie tkanek mięśniowo-szkieletowych i skóry.

dr Agnieszka Dąbkowska

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.00

Koordynacja jednoczasowego przeszczepienia serca i wątroby. Doświadczenia ośrodków transplantacyjnych.

dr Adam Parulski,
mgr Krzysztof Zając

12.00-12.30

Przeszczep krtani z zastosowaniem komórek szpiku pobranych od dawcy zmarłego.

Dr Dominik Walczak

12.30-13.00

Odra u dawcy narządów.

dr Monika Trujnara

13.00-13.30

Współpraca koordynatora regionalnego i lokalnego w zakresie edukacji i promocji na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego.

dr Aleksandra Woderska,
mgr Klaudia Daszuta

13.30-14.00

Przekaz na drogę do domu.

dr hab. Artur Kamiński
dr hab. Jarosław Czerwiński

Szkolenie ustawiczne - Olsztyn 26-27 września 2019 r.

Ustawiczne szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIV Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
26-27 września 2019 r. Olsztyn
Warmiński Hotel & Conference, ul. Kołobrzeska 1, Olsztyn

Dzień I

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-13.00

Stare i nowe strategie pozyskiwania narządów do przeszczepienia.

dr hab. Jarosław Czerwiński

13.00-14.00

Algorytm opieki nad dawcą wielonarządowym.

dr Mirosław Nęcki,
dr Tomasz Stącel

14.00-15.00 Obiad

15.00-17.00

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek. Rozmowa z rodziną dawcy. Analiza przypadków.

dr Anna Jakubowska-Winecka

17.00-17.30 Przerwa

17.30-18.00

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych

dr Wojciech Saucha

18.00-18.30

Solidarnie dla Transplantacji

mgr Krzysztof Zając

18.30-19.00

Bo tak naprawdę dużo osób nie wie…” Diagnoza możliwości rozwoju medycyny transplantacyjnej na Warmii i Mazurach”.

dr Piotr Wasyluk

20.00 Kolacja

Dzień II

9:00-9:30

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy tkanek.

dr hab. Artur Kamiński

9.30-10.00

Koordynacja pobrania tkanek od dawcy wielonarządowego. Doświadczenia zespołu pobierającego.

mgr Tomasz Czech

10.00-10.30

Pobranie i przeszczepianie rogówek.

dr Beata Rymgayłło-Jankowska

10.30-11.00

Pobranie tkanek mięśniowo-szkieletowych i skóry.

dr Agnieszka Dąbkowska

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.00

Koordynacja jednoczasowego przeszczepienia serca i wątroby. Doświadczenia ośrodków transplantacyjnych.

dr Adam Parulski,
mgr Krzysztof Zając

12.00-12.30

Przeszczep krtani z zastosowaniem komórek szpiku pobranych od dawcy zmarłego.

dr Daniel Bula

12.30-13.00

Odra u dawcy narządów.

dr Iwona Podlińska

13.00-13.30

Współpraca koordynatora regionalnego i lokalnego w zakresie edukacji i promocji na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego.

dr Aleksandra Woderska,
mgr Klaudia Daszuta

13.30-14.00

Przekaz na drogę do domu.

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

Drugie szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców
Warszawa 17-18 czerwca 2019 r.

Program drugiego szkolenia koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

pt: „System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców”.

Warszawa 17-06-2019 r.,  Hotel Mercure Warszawa Centrum

 

Godzina

Temat

Wykładowca

11.30-12.30

Rejestracja uczestników spotkania

 

12.30-12.40

Wstęp i powitanie gości

Dr hab. med. Artur Kamiński

12.40-12.55

Kampania „Solidarnie dla transplantacji”

Olga Lasota
(Fabryka Komunikacji Społecznej)

12.55-13.10

Funkcjonowanie  programu LD od czerwca 2018 r.

mgr Małgorzata Hermanowicz

 

Doświadczenia ośrodków

 

13.10-13.25

SKDJ  15 min

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

13.25-13.40

CZD/Banacha – nerki

Dr n. med. Jacek Rubik
Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

13.40-13.55

Koordynacja krzyżowych przeszczepień nerek 1 ośrodek

Dr hab. med. Dorota Kamińska

13.55-14.10

Koordynacja krzyżowych przeszczepień nerek 2 ośrodki

Dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska
Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

14.10-14.30

Dyskusja

 

14.30-16.00

PRZERWA OBIADOWA/Konferencja

 

16.00-16.15

Komisja Etyczna KRT

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

16.15-16.30

Przeszczepienie wątroby od LD

Ewa Danielewska

16.30-17.00

Zasady wymiany par w przeszczepieniach krzyżowych nerek w USA

Prof. dr hab. med. Stanisław Stepkowski

17.00-17.30

Praca koordynatora LD w USA

Dr n. med. Beata Mierzejewska

17.30-18.00

Wyniki przeszczepiania nerek w ramach wymiany par

Prof. dr hab. med. Stanisław Stepkowski

18.00-18.30

Dyskusja, podsumowanie, propozycje zmian

Dr hab. med. Artur Kamiński
Dr hab. med. Jarosław Czerwiński
Dr n. med. Dorota Lewandowska

19.00

Rozpoczynamy kolację + koncert HLA

 

2018 r.

Szkolenie wstępne 2018

Wstępne szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów,a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa, 22-23 listopada 2018 r.
Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

Dzień I        22 listopada 2018 r. (sala wykładowa – parter)

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-12.15

Powitanie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

12.15-14.00

Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania śmierci mózgu

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

14.00-15.00 Obiad

15.00-16.30

Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania śmierci mózgu – warsztaty

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

16.30-17.00 Przerwa

17.00-18.30

Dyskusja

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

20.00 Kolacja

Dzień II      23 listopada 2018 r. (sala wykładowa – 9 piętro)

9:00-9:30

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej.

mgr Magdalena Kramska

9.30-9.50

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek. Koordynatorzy transplantacyjni.

dr Piotr Malanowski

9.50-10.20

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów.

dr hab. Jarosław Czerwiński

10.20-11.10

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy.

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

11.10-11.30

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Monika Trujnara

11.30-12.00 Przerwa

12.00-12.30

Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

Krystyna Antoszkiewicz

12.30-12.50

Zmarły dawca nerek i trzustki

prof. Tadeusz Grochowiecki

12.50-13.10

Zmarły dawca wątroby

dr hab. Marek Pacholczyk

13.10-13.30

Zmarły dawca serca

dr hab. Michał Zembala

13.30-13.50

Zmarły dawca płuc

dr Maciej Urlik

13.50-14.00

Zakończenie

dr hab. Artur Kamiński
dr hab. Jarosław Czerwiński

Szkolenie ustawiczne i uzupełniające 2018

Ustawiczne i uaktualniające szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa, 22-23 listopada 2018 r.
Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

Dzień I        22 listopada 2018 r. (sala wykładowa – parter)

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-12.15

Powitanie

dr hab. Artur Kamiński
dr hab. Jarosław Czerwiński

12.15-14.00

Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania śmierci mózgu

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

14.00-15.00 Obiad

15.00-16.30

Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania śmierci mózgu – warsztaty

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

16.30-17.00 Przerwa

17.00-18.30

Dyskusja

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

20.00 Kolacja

Dzień II      23 listopada 2018 r. (sala wykładowa – parter)

9.00-11.30

Szkolenie medialne

 

red. Adam Rogala,
red. Krystian Cieślak

11.30-12.00 Przerwa

12.00-13.50

Szkolenie medialne

 

red. Adam Rogala,
red. Krystian Cieślak

13.50-14.00

Zakończenie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOORDYNATORA TRANSPLANTACYJNEGO - Certification of European Transplant Coordinator (CETC) (UEMS, Board of Transplant Coordination),
NAJBLIŻSZY EGAZMIN: w czasie 27th EDTCO w Monachium, 7 listopada 2018 r.,
Dokumenty można składać do: 30 czerwca 2018 r.
wszystkie informacje: uemssurg.org

Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów
(Koordynatorów Transplantacyjnych). 

Kurs jest organizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
w dniach 20.10 – 9.12.2018 i obejmuje 6 sobotnio – niedzielnych zjazdów szkoleniowych.

Szczegółowy program kursu można znaleźć na stronie www.szkoleniazawodowe.gumed.edu.pl/2689

 

II Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych, 4-5 października 2018 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
II Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania
komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
Warszawa, 4-5 października 2018 r.
Hotel Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Dzień I. 4 października 2018

od 11.00 rejestracja Uczestników

12.00-12.10

Powitanie.

dr hab. Artur Kamiński

12.10-12.40

Zagadnienia prawne pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

mgr Magdalena Kramska

12.40-13.10

Kwalifikacja dawców komórek krwiotwórczych. Wytyczne grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia.

dr hab. Artur Kamiński
dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

13.10-13.30

Organizacja przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Polsce a standardy WMDA.

dr Małgorzata Dudkiewicz 

13.30-14.00

Zasady transportu komórek krwiotwórczych.

dr hab. Artur Kamiński

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-15.30

Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych w trybie pilnym.

dr hab. Anna Czyż

15.30-16.00

Zdarzenia i reakcje niepożądane: klasyfikacja, raportowanie, działania naprawcze.

dr Anna Łojko

16.00-16.15

Zdarzenia i reakcje niepożądane w praktyce klinicznej.

dr hab. Anna Czyż

16.15-16.45

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawców haploidentycznych.

dr Kazimierz Hałaburda

16.45-17.15

Wczesne powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych.

dr hab. Grzegorz Basak

17.15– 17.40 Przerwa

17.40-18.10

Monitorowanie stanu zdrowia dawcy po pobraniu komórek krwiotwórczych oraz współpraca ODS z ośrodkami pobierającymi.

dr Tigran Torosian

18.10-18.40

Zasady poszukiwania i doboru dawców haploidentycznych i niespokrewnionych.

dr Małgorzata Dudkiewicz

18.40-19.10

Finansowanie doborów od dawców haploidentycznych i niespokrewnionych.

mgr Marcin Macher

Kolacja 20.00 

Dzień II.  5 października 2018

9.00-9.30

Rola banków komórek krwiotwórczych w polskim systemie transplantacyjnym.

dr Elżbieta Urbanowska

9.30-10.00

Kontrole banków komórek krwiotwórczych, ośrodków dawców szpiku, ośrodków pobierających i przeszczepiających, laboratoriów immunogenetycznych.

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

10.00-10.30

Infuzje limfocytów dawcy (DLI) oraz inne metody regulacji efektów immunologicznych po alotransplantacji komórek krwiotwórczych.

dr Tomasz Czerw

10.30-11.00

Wsparcie psychologiczne i komunikacja z pacjentem chorym hematoonkologicznie i jego rodziną.

mgr Ilona Stankiewicz

11.00-11.30

Monitorowanie stanu zdrowia biorcy po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

dr hab. Maria Bieniaszewska

11.30-12.00 Przerwa

12.00-12.30

Wskazania do przeszczepienia autologicznego komórek krwiotwórczych.

Prof. Piotr Rzepecki

12.30-13.00

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Statystyki.

mgr Klaudia Nestorowicz

13.00-13.20

Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

mgr Joanna Skórzyńska

13.20-13.40

Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Szpitalu Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

mgr Iwona Przewoźna

13.40-14.00

Podsumowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych

mgr Anna Łęczycka

14.00 Zakończenie

Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców w związku z uruchomieniem programu "System jakości dawstwa nerek do przeszczepiania od żywych dawców"

Hotel Mercure Warszawa Centrum
17 maja 2018 r.

 

12.00 Rejestracja Uczestników
13.00 Obiad

14.00 Pobieranie i przeszczepianie nerek od żywych dawców

Wprowadzenie. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej; zadania w zakresie przeszczepiania nerek od żywych dawców

dr hab. Artur Kamiński

Pobieranie i przeszczepianie nerek od żywych dawców w Polsce i na świecie; historia i liczby

dr Piotr Malanowski

Regulacje prawne pobierania i przeszczepiania narządów od osób żywych

dr Dorota Lewandowska

Pobieranie i przeszczepianie narządów od żywych dawców. Aspekty psychospołeczne

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Kwalifikacja żywego dawcy nerki. Przeszczepienia bezpośrednie i powiązane

dr Dorota Lewandowska

Wykorzystanie narzędzia sieciowego www.rejestrytx.gov.p  dla doboru dawców do przeszczepień krzyżowych i łańcuchowych

mgr Małgorzata Hermanowicz

16.30 Przerwa

17.00 Program "System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od  żywych dawców"

Metody Pobrania nerki od żywego dawcy. Opieka nad biorcą bez pośrednio po pobraniu

dr hab. Tomasz Jakimowicz

System opieki nad żywym dawcą nerki w okresie odległym po ppobraniu narządu

dr hab. Michał Ciszek

Cele, zadania i realizacja programu "System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców"

dr hab. Jarosław Czerwiński

Wykorzystanie narzędzia sieciowego www. rejestrytx.gov.pl do monitorowania I dokumentowania realizacji programu

mgr Małgorzata Hermanowicz

Rejestr żywych dawców oraz rejestr istotnych zdarzeń i istotnych reakcji niepożądanych w obszarze pobierania nerek od żywych dawców

dr hab. Jarosław Czerwiński

Koordynatorzy pobierania nerek od żywych dawców ; administracja programu I finansowanie koordynatorów

mgr Marcin Macher

20.00 Kolacja

 

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"