Program wymiany par - Przeszczepienia krzyżowe

 


Zasady zgłaszania do przeszczepienia nerki 
Algorytm badań immunologicznych 
Program wymiany par 

 


Transplantacja nerki Kompendiumn dla chorych i ich rodzin oraz personelu medycznego

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2023 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

   

 

 

 

 

Przeszczepienia krzyżowe

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością prawną przeszczepienia nerki od niespokrewnionego dawcy żywego (Art. 13 Ustawy Transplantacyjnej), która jest uzasadniona „szczególnymi względami osobistymi”, dopuszcza się krzyżowe przeszczepianie nerek. Oznacza to że potencjalni biorcy, którzy mają wśród swoich bliskich osoby, które chcą i mogą być dawcą nerki, ale z przyczyn immunologicznych (niezgodność grup krwi, przeciwciała anty HLA u biorcy) nie mogą być dawcą dla swojego bliskiego, mogą uczestniczyć w programie przeszczepień krzyżowych. Wówczas dawca taki może oddać nerkę biorcy z innej pary, w zamian za przeszczepienie nerki od dawcy żywego z tej pary, która jest w podobnej sytuacji.  Dobry dobór porównywalnych par, różniących się wyłącznie immunologicznie, wymaga jak największej liczby kandydatów do takiej procedury czyli koordynacji centralnej. POLTRANSPLANT jest przygotowany do koordynowania przeszczepów krzyżowych dysponując bazą osób oczekujących na przeszczepienie nerki oraz rejestrem żywych dawców.

Warunki zgłoszenia par do przeszczepów krzyżowych:

1.  Dokonane zgłoszenie potencjalnego biorcy do KLO.

2.  Niezgodność grup krwi między dawcą i biorcą wg poniższego opisu:

  a.  dawca A, biorca B lub 0

  b.  dawca B, biorca A lub 0

  c.  dawca AB, biorca A, B, 0

3.  Dodatnia próba krzyżowa między dawcą i biorcą spokrewnionym pomimo zgodności grup krwi.

Zgłoszenia proszę kierować do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie (KLO) za pośrednictwem  koordynatorów żywego dawcy nerki (formularz w załączeniu) – link

  •   Drogą mailową: klo@poltransplant.pl

  •   Faksem 22 626 80 29, Tel. 22 626 80 27, -8

  •   Pocztą: KLO, Poltransplant, 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 87

Oczekujemy, że wstępna kwalifikacja potencjalnego dawcy będzie odbywała się w ośrodku transplantacyjnym, do którego dana para zgłosiła się wcześniej lub skierujemy parę do najbliższego ośrodka transplantacyjnego, który zajmuje się przeszczepianiem nerek od żywych dawców. Po wstępnej akceptacji dawcy odbędzie się w POLTRANSPLANCIE weryfikacja możliwości krzyżowego przeszczepienia z inną parą. O wyniku weryfikacji zostanie powiadomiony ośrodek, który zgłosił parę. W sytuacji gdy przeszczepienie krzyżowe będzie wymagało zaangażowania dwóch różnych ośrodków transplantacyjnych (dwie pary są kwalifikowane w dwóch ośrodkach), ostateczna akceptacja dawców będzie się odbywała się w tych ośrodkach, w których odbędzie się pobranie i przeszczepienie nerek. Warunkiem kwalifikacji obu par jest jednoczasowe pobranie i przeszczepienie nerek w tych parach.

dr n. med. Dorota Lewandowska
Kierownik Krajowej Listy Oczekujących na Przeszczepienie

Protokół zgłoszenia potencjalnego dawcy żywego do programu wymiany par:

Protokół do pobrania

 

© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"