Strona główna

 

Algorytm badań immunologicznych

 


 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

   

 

 

 

Algorytm badań immunologicznych - Pracownia Zgodności Tkankowej

1)  Badanie antygenów zgodności tkankowej (HLA)

  ­   biorca i dawca w zakresie antygenów HLA- A, B, C, DR, DQA1/B1, DPA1/B1 ( niski / pośredni poziom rozdzielczości)
  ­   biorca zakwalifikowany do kolejnego przeszczepu powinien mieć wykonane ponowne oznaczenie antygenów HLA

 

2)   Monitorowanie immunologiczne- oznaczanie przeciwciał anty-HLA

  ­   PRA-CDC -   1 x kwartał  (panel 30 dawców)
  ­   oznaczanie obecności przeciwciał anty-HLA  (Luminex screen) – 1 x kwartał
  ­   oznaczanie specyficzności przeciwciał anty-HLA (Luminex Single Antigen- L-SAB)–  minimum  2 x rok
  ­   oznaczanie lityczności przeciwciał anty-HLA  (Luminex C1q screen- anty-C1q SAB)- minimum 2 x rok, ( w tych samych surowicach, gdzie L-SAB dodatni)

   

3) Weryfikacja obecności cytotoksycznych przeciwciał klasy IgM*

  ­   u biorców, u których stwierdzono obecność przeciwciał cytotoksycznych (PRA-CDC ≥ 80%) i równocześnie brak jest przeciwciał w testach Luminex Screen lub mających niskie wartości w testach Luminex Single Antigen ( L-SAB < 5000 MFI), należy wykonać równocześnie test PRA-CDC i  PRA-CDC z odczynnikiem DTT (rozróżnienie przeciwciał IgG /IgM)
  * UWAGA: W celu weryfikacji obecności przeciwciał o niskich wartości MFI lub ich braku, w testach fazy stałej (Luminex) należy wykluczyć efekt prozonalny stosując np. inkubację surowicy badanej z EDTA

   

4) Wykluczenie autoprzeciwciał klasy IgG/ IgM

  ­   auto CDC-XM bez i z odczynnikiem DTT (surowica + krew biorcy pobrana na heparynę)

 

5) Biorcy zimmunizowani - obecne przeciwciała anty-HLA w testach fazy stałej (Luminex)

  ­   Na podstawie badanie lityczności wykrytych przeciwciał anty-HLA (Luminex C1q screen) określenie nieakceptowalnych antygenów HLA (unacceptable HLA antigens mismatches -UAMs)
  ­   Jeżeli biorca ma lityczne przeciwciała przeciw antygenom HLA dawcy, jest to przeciwskazanie do przeszczepienia nerki (wirtualny cross-match- vXM dodatni).

 

6) Wirtualne PRA (vPRA).

  ­   Do kalkulacji vPRA podawane są wyłącznie swoistości litycznych przeciwciał anty-HLA L-SAB C1q[+].
  ­   Na podstawie wyniku vPRA wyodrębnienie biorców z najmniejszą szansą na przeszczep (vPRA>85%) i rozszerzenie diagnostyki.

   

7) Biorcy vPRA >85% , wykluczone auto /allo IgM

  ­   Weryfikacja obecności przeciwciał przeciwko zdenaturowanym epitopom (anty-dHLA)- korekta vPRA i anty-HLA

   

8) Potencjalny biorca zakwalifikowany do biologicznej próby krzyżowej CM-CDC

  ­   XM-CDC:  z pulą  limfocytów T i B  oraz B , minimalne czasy inkubacji 60 min / 60 min , w temp. pokojowej
  ­   XM-CDC + DTT   dla biorców z potwierdzonymi przeciwciałami klasy IgM

   

9) Opcjonalnie:

  ­   Pacjenci do re-tx z obecnymi nielitycznymi L-SAB DSA > 3000 MFI [ DSA (+), C1q( -) ],
  ­   oraz pacjenci do pierwszej transplantacji z obecnymi nielitycznymi L-SAB DSA >5000 MFI  - zalecany dodatkowo FCXM
  ­   Pacjenci wysokiego ryzyka immunologicznego, przed tx dodatkowo wykonany CM-CDC z surowicą świeżo pobraną (24 godz.)

 

© 2020 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"