Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2016 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 
Linki 
Kalendarium 
Konkursy Ofert 

http://twitter.com/Poltransplant

Warszawa 3-4 listopada 2016 r.

Program Żywy Dawca Nerki

Krajowa Rada Transplantacyjna 2014-2018, Zespół do spraw opinii prawnych i regulacji międzynarodowych:

OPINIA w sprawie sposobu wyrażania sprzeciwu na pobranie narządów od osoby małoletniej

OPINIA w sprawie sposobów dokumentowania sprzeciwu dawcy za życia wyrażonego ustnie w obecności dwóch świadków w dokumentacji medycznej

Nowe zasady dystrybucji i alokacji narządów

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmarłych dawców

Zasady alokacji nerek i trzustek

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE
z dnia 9 października 2012 r.
ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą między państwami członkowskimi narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

ETPOD European Training Program on Organ Donation

Programy szkoleń


5 grudnia
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie-Prokocimiu


8 grudnia
Szpital Wojewódzki
w Bielsku-Białej


14 grudnia
Wojewódzki Szpital Zespolony
w ToruniuObwieszczenie Ministra Zdrowia
w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia

 

 

 

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87,
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz

CENTRALA
TEL. (+48) 22 621 22 40; (+48)  22 621 49 50

SEKRETARIAT
TEL. (+48) 22 622 58 06, FAX (+48) 22 622 32 43
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
e-mail: transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl

KOORDYNATOR POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA NARZĄDÓW
(całą dobę)
TEL. (+48) 22 622 88 78, FAX (+48) 22 627 07 49
e-mail: koordynator@poltransplant.pl

KRAJOWA LISTA OCZEKUJĄCYCH NA PRZESZCZEPIENIE
TEL. (+48) 22 626 80 27,  (+48) 22 626 80 28  FAX (+48) 22 626 80 29
poniedziałek - piątek 8:00-16:00

e-mail: klo@poltransplant.pl

CENTRALNY REJESTR NIESPOKREWNIONYCH POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ
TEL.(+48) 22 627 07 48,  FAX (+48) 22 621 72 82
poniedziałek - piątek 8:00-16:00

e-mail:rejestr@poltransplant.pl ;  rejestr@szpik.info

 

 

   Newsletter Transplant Vol. 21, No 1 Sept. 2016

   Guide to the quality and safety of organs for transplantation 6th Edition

   Preparedness Guide on Zika and Substances of Human Origin
   więcej...

    

    

    

   Milionowy Dawca Szpiku w Polsce

   [Warszawa, 18.04.2016] W ostatnich dniach w rejestrze Bone Marrow Donor Worldwide umożliwiającym międzynarodową koordynację transplantacji komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych, pojawił się milionowy dawca zrekrutowany w Polsce. Światowa społeczność dawców szpiku obejmuje dawców z 52 krajów i liczy już ponad 27 mln osób, z czego polscy dawcy stanowią ok. 4% (co 27 potencjalny dawca szpiku jest Polakiem).

   World Marrow Donor Association (WMDA), światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej kładzie nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju transplantacji komórek macierzystych, podkreślając jednocześnie, że 27 milionów potencjalnych dawców to wciąż liczba niewystarczająca, z uwagi na różnorodność genetyczną antygenów zgodności tkankowej i zachęcając do dalszej rekrutacji dawców, szczególnie w regionach poza Europą Zachodnią.

   Jedną z organizacji należących do WMDA, zaangażowanych w międzynarodową współpracę w obszarze dawstwa szpiku jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie. Rejestr ten został powołany do życia na mocy ustawy transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 ze zmianami z 17 lipca 2009 r. Centralny Rejestr ma za zadanie gromadzenie informacji o potencjalnych dawcach szpiku zarejestrowanych na terenie całego kraju i udostępnianie ich danych fenotypowych do BMDW. W chwili obecnej Rejestr zawiera 1 002 122 aktywnych rekordów, co daje Polsce szóste miejsce w świecie, a trzecie w Europie (po rejestrze niemieckim i brytyjskim) pod względem liczby potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. Dzięki temu w 2015 roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienie komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku aż 842 razy komórki krwiotwórcze od polskich dawców ratowały życie pacjentom w kilkudziesięciu krajach świata.

   Zgromadzenie liczby ponad 1 miliona dawców stało się możliwe w Polsce dzięki altruizmowi naszych obywateli, młodych ludzi chętnie wpisujących się do rejestru dawców szpiku i gotowych oddać swoje komórki krwiotwórcze dla ratowania nieznanej osoby. Stało się to możliwe dzięki stworzeniu warunków prawnych oraz wsparcia finansowego ze środków publicznych (w tym z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Należy tu podkreślić rolę i zaangażowanie ośrodków dawców szpiku, które prowadzą codzienne działania promocyjne oraz opiekują się potencjalnymi dawcami szpiku. Są wśród nich także organizacje pozarządowe, wśród nich należy wyróżnić Fundację DKMS Polska, która zgromadziła ponad 810 tysięcy potencjalnych dawców szpiku.

   Od 2006 do końca 2015 roku ponad 4 tys. pacjentów w całej Polsce otrzymało alogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych w ramach terapii nowotworów krwi i wielu innych schorzeń szpiku kostnego, w tym 2457 transplantacji odbyło się dzięki dawcom niespokrewnionym. Bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy jest w takiej sytuacji jedyną szansą na powrót do zdrowia, zwłaszcza jeżeli odpowiedni dawca rodzinny nie jest dostępny. Nadzieją dla chorego jest zgodny dawca niespokrewniony, często mieszkający w tym samym kraju, ale czasem nawet w innej części świata. Poszukiwanie dawców i wymiana informacji w przestrzeni międzynarodowej są możliwe dzięki globalnej organizacji WMDA i BMDW, które tworzą zasady współpracy dla sieci ośrodków i instytucji zaangażowanych w rozwój dawstwa i transplantacji szpiku na całym świecie. Dzięki takiej właśnie międzynarodowej kooperacji udało się pomóc setkom tysięcy pacjentów.

   Aby dowiedzieć się więcej na temat WMDA i BMDW polecamy odwiedzić strony: www.wmda.info, www.bmdw.org.

   Notatka do pobrania

    

    

   Krajowa Rada Transplantacyjna 2014-2018, Zespół do spraw opinii prawnych i regulacji międzynarodowych:

   OPINIA w sprawie sposobu wyrażania sprzeciwu na pobranie narządów od osoby małoletniej

   OPINIA w sprawie sposobów dokumentowania sprzeciwu dawcy za życia wyrażonego ustnie w obecności dwóch świadków w dokumentacji medycznej


   Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

   Polska podpisała Konwencję Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami

   25-26 marca w Santiago de Compostela (Hiszpania) odbyła się „Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla na temat zwalczania handlu ludzkimi narządami”. Zorganizowali ją Rada Europy oraz Rząd Hiszpanii. Podczas Konferencji 14 państw – w tym Polska – podpisało Konwencję Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami. Konwencja wejdzie w życie, gdy ratyfikuje ją co najmniej pięć państw.

   Konwencja Rady Europy to pierwsze międzynarodowe porozumienie tej rangi dotyczące zwalczania handlu narządami. Ma na celu: zapobieganie i zwalczanie handlu narządami, ochronę ofiar handlu oraz zapewnienie im pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej w dochodzeniu roszczeń. Konwencja wprowadza ramy prawne penalizacji handlu narządami zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Nakłada również na sygnatariuszy obowiązek zapewnienia przejrzystości systemu transplantacyjnego oraz równego dostępu do leczenia tą metodą.

   Konferencję poprzedził „Marsz Przeciw Handlowi Narządami” zorganizowany przez: Radę Europy, Światową Organizację Zdrowia, Organización Nacional de Trasplantes oraz Swisstransplant. Celem  marszu było zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem handlu narządami, a także promocja dobrowolnego dawstwa narządów.

   Dobrowolne, świadome dawstwo narządów ratuje życie każdego roku tysiącom ludzi na całym Świecie.

   Czytaj więcej na temat konferencji w serwisie Council of Europe.

   Tekst Konwencji jest dostępny w serwisie Council of Europe.

   Na świecie zarejestrowano 25 milionów potencjalnych dawców szpiku

   W bieżącym tygodniu dwie wiodące światowe organizacje zajmujące się koordynacją dawstwa komórek krwiotwórczych szpiku w przestrzeni międzynarodowej – World Marrow Donor Association (WMDA) i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) ogłosiły, że liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na świecie przekroczyła 25 milionów, co oznacza, że 0,0036 procent światowej populacji zgłosiła, jeżeli zajdzie taka potrzeba, chęć altruistycznego oddania szpiku zgodnemu genetycznie biorcy. Każdego dnia u tysięcy ludzi na świecie stwierdza się nowotwory krwi. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest terapią ratującą życie w przypadku ponad 70 różnych chorób, włączając w to białaczki, anemie aplastyczne, chłoniaki, wrodzone zespoły niedoboru odporności i zespoły mielodysplastyczne. Tylko 25% zdiagnozowanych pacjentów ma szanse na znalezienie zgodnego genetycznie dawcy w swojej rodzinie, pozostali mogą liczyć tylko na bezinteresowną pomoc osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy niespokrewnieni w światowej bazie BMDW. Dane do bazy przesyłają rejestry gromadzące dane dawców w 53 krajach, tworząc unikalną wspólnotę międzynarodową, której celem jest ułatwienie poszukiwania dawców dla pacjentów na całym świecie. Polska jest członkiem BMDW od lat 90-tych, a pula dawców polskich udostępnianych za pośrednictwem bazy światowej wzrosła od tego czasu kilkaset razy. Dziś 3% światowej populacji potencjalnych dawców to Polacy. Liczba osób deklarujących się jako honorowi dawcy szpiku na terenie naszego kraju przekroczyła w styczniu 2015 roku 750 tysięcy, co daje Polsce 7 pozycję w świecie pod tym względem. Rekrutacją dawców zajmuje się 15 ośrodków dawców szpiku działających na terenie całego kraju, z których największym jest ośrodek prowadzony przez Fundację DKMS-Polska. Dzięki zwiększeniu puli aktywnych potencjalnych dawców, liczba przeszczepień komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego wzrosła od 128 w 2006 roku do 397 w 2014, przy jednoczesnym wzroście udziału przeszczepień wykonanych przy wykorzystaniu materiału transplantacyjnego pobranego od krajowych dawców od 15% (2006) do 60% (2014) ogólnej liczby alotransplantacji od dawcy niespokrewnionego. Rekrutacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, działającego w Poltransplancie, centrum koordynacyjnym czuwającym nad przestrzenią transplantacyjną w Polsce, trwa nadal, finansowana m. in ze środków Ministerstwa Zdrowia, a każdy pozyskany dawca daje nadzieję zwiększenia szans pacjentów z nowotworami i innymi chorobami krwi na skuteczne leczenie.

   Źródła:

   http://www.bmdw.org/;

   https://www.wmda.info/;

   Zakres i zasady wydawania pozwoleń Ministra Zdrowia na czynności polegające na pobieraniu (in utero) krwi pępowinowej celem przeszczepienia komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej po uprzednim bankowaniu w banku krwi pępowinowej

   Attitude of Healthcare Professionals: A Major Limiting Factor in Organ Donation from Brain-Dead Donors Maciej Kosieradzki,1 Anna Jakubowska-Winecka,2 Michal Feliksiak,3 Ilona Kawalec,3 Ewa Zawilinska,4 Roman Danielewicz,5,6 Jaroslaw Czerwinski,5,6 Piotr Malkowski,6 and Wojciech Rowiński7

   Journal of Transplantation Volume 2014 (2014)
   Attitude of Healthcare Professionals: A Major Limiting Factor in Organ Donation from Brain-Dead Donors
   Maciej Kosieradzki, Anna Jakubowska-Winecka, Michał Feliksiak, Ilona Kawalec, Ewa Zawilińska, Roman Danielewicz,Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski, and Wojciech Rowiński

   Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs (Adopted by the Committee of Ministers on 9 July 2014 at the 1205th meeting of the Ministers' Deputies)

    

   Krzyżowe przeszczepianie nerek

   W związku z możliwością prawną przeszczepienia nerki od niespokrewnionego dawcy żywego (Art. 13 Ustawy Transplantacyjnej), która jest uzasadniona „szczególnymi względami osobistymi”, dopuszcza się krzyżowe przeszczepianie nerek. Oznacza to że potencjalni biorcy, którzy mają wśród swoich bliskich osoby, które chcą i mogą być dawcą nerki, ale z przyczyn immunologicznych (niezgodność grup krwi, przeciwciała anty HLA u biorcy) nie mogą być dawcą dla swojego bliskiego, mogą uczestniczyć w programie przeszczepień krzyżowych. Wówczas dawca taki może oddać nerkę biorcy z innej pary, w zamian za przeszczepienie nerki od dawcy żywego z tej pary, która jest w podobnej sytuacji.  Dobry dobór porównywalnych par, różniących się wyłącznie immunologicznie, wymaga jak największej liczby kandydatów do takiej procedury czyli koordynacji centralnej. POLTRANSPLANT jest przygotowany do koordynowania przeszczepów krzyżowych dysponując bazą osób oczekujących na przeszczepienie nerki oraz rejestrem żywych dawców. więcej informacji

   Bulletin of the World Health Organization
   The global diffusion of organ transplantation: trends, drivers and policy implications
   Sarah L White, Richard Hirth, Beatriz Mahíllo, Beatriz Domínguez-Gil, Francis L Delmonico, Luc Noel, Jeremy Chapman, Rafael Matesanz, Mar Carmona, Marina Alvarez, Jose R Núñez & Alan Leichtman

   Organ Trafficking and Transplant Tourism: The Role of Global Professional Ethical Standards—The 2008 Declaration of Istanbul
   Danovitch, Gabriel M.; Chapman, Jeremy; Capron, Alexander M.; Levin, Adeera; Abbud-Filho, Mario; Al Mousawi, Mustafa; Bennett, William; Budiani-Saberi, Debra; Couser, William; Dittmer, Ian; Jha, Vivek; Lavee, Jacob; Martin, Dominique; Masri, Marwan; Naicker, Saraladevi; Takahara, Shiro; Tibell, Annika; Shaheen, Faissal; Anantharaman, Vathsala; Delmonico, Francis L.
   Transplantation. 95(11):1306-1312, June 15, 2013. Organ Trafficking and Transplant Tourism: The Role of Global Professional Ethical Standards—The 2008 Declaration of Istanbul

   “The Madrid Resolution on Organ Donation and Transplantation
   and
   the Report of the 3rd WHO Global Consultation on Donation and Transplantation of Organs”

   Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

   EULID Euro Living Donor Broszura Informacyjna


   Joint Council of Europe/United Nations Study on trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs

   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

   Enquiry on possibility to retrieve organs or tissues from Polish citizen deceased in a foreign country

   Wytyczne dla funkcjonariuszy celnych dotyczące przewozu i wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów

 

stat4u

Copyright (c) 2005-2016 Poltransplant

 

ZGADZASZ SIĘ NA ŻYCIE?

80% Polaków nie zna woli swoich bliskich co do ewentualnego przekazania narządów do przeszczepienia po śmierci. To ludzie wokół Ciebie - znajomi, bliscy, rodzina. Pokaż im, że są dla Ciebie ważni. Wypełnij deklarację i dołącz do nas. ZGADZASZ SIĘ NA ŻYCIE?

80% Polaków nie zna woli swoich bliskich co do ewentualnego przekazania narządów do przeszczepienia po śmierci. To ludzie wokół Ciebie - znajomi, bliscy, rodzina. Pokaż im, że są dla Ciebie ważni. Wypełnij deklarację i dołącz do nas.