Biuletyn Informacyjny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant"

2012

Biuletyn Informacyjny 2019 
Ulotki 
Archiwum Biuletynów 
Biuletyn Informacyjny 2018 
Biuletyn Informacyjny 2017 
Biuletyn 2016 
Biuletyn 2015 
Biuletyn 2014 
Biuletyn 2013 
Biuletyn 2012 
Biuletyn 2011 
Biuletyn 2010 
Biuletyn 2009 
Biuletyn 2008 
Biuletyn 2007 

 

 

               

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2020 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

Artykuły do pobrania w formacie PDF

 

BIULETYN 2012


Copyright © 2005-2018 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

Wstęp - R. Danielewicz Pozwolenia na czynności polegające na pobieraniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów Nowe zasady dystrybucji i alokacji narządów Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce w 2011 r. K. Antoszkiewicz, J. Czerwiński Krajowa lista oczekujących na przeszczepienie D. Lewandowska, M. Hermanowicz,J. Przygoda, I. Podobińska, J. Marcinkowska, J. Czerwiński Krajowy Rejestr Przeszczepień	A Pszenny, J. Czerwiński Liczba osób żyjących po przeszczepieniu nerki w Polsce - B. Rutkowski Działalność Centralnego Rejestru Sprzeciwów P. Malanowski, J. Marcinkowska Działalność Rejestru żywych dawców J. Marcinkowska, P. Malanowski Rejestr przeszczepień komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej A. Pietrzykowska Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej M. Dudkiewicz, K. Nestorowicz, A. Łęczycka, J. Żalikowska-Hołoweńko Dobór niespokrewnionych dawców szpiku M. Dudkiewicz, L. Perenc, J. Żalikowska-Hołoweńko Wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ludzkich komórek krwiotwórczych i narządów w 2011 roku T Danek J. Żalikowska-Hołoweńko Istotne reakcje i zdarzenia niepożądane w przeszczepieniu narządów - J. Czerwiński, R.Danielewicz Aspekty organizacyjne pobrania narządów w szpitalu dawcy M. Trujnara Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych WUM 2007-2011 J. Czerwiński, W. Rowiński, A. Jakubowska-Winecka, T. Kubik, R. Becler, P. Malanowski Sieć szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych w Polsce w 2011 r. J. Czerwiński, W. Kochut, T. Danek Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców A. Pszenny Partnerstwo dla Transplantacji W Rowiński Działalność szkoleniowo-promocyjna Poltransplantu A. Pszenny K. Nestorowicz, J. Marcinkowska Program Wieloletni na lata 2011 -2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" Conference & Workshop on Human Transplants Identification and Monitoring Kalendarium 2012