Strona główna

 

Ośrodki pobierające i przeszczepiające komórki krwiotwórcze
oraz
Ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze

 

               

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

Ośrodki pobierające i przeszczepiające komórki krwiotwórcze:

Brzozów
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Gorzów Wielkopolski
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Rzeszów
Słupsk
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław

Ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze:

Biała Podlaska
Białystok
Bydgoszcz
Toruń
Warszawa
Wrocław

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

BRZOZÓW

Oddział Hematologii Onkologicznej z Pododdziałem Transplantologii Klinicznej
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 430 97 28
fax 13 430 97 24
Kierownik: dr n. med. Jacek Krzanowski

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów

tel./fax 13 430 95 52
tel./fax 13 434 14 20
Dyrektor: lek Tomasz Kondraciuk, MBA


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej1;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii Onkologicznej z Pododdziałem Transplantologii Klinicznej.

* data wydania pozwolenia:   26.07.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

BYDGOSZCZ

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel: 52 585 48 60
fax: 52 585 40 87
Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52 585 40 00

Kierownik:
prof. dr hab. med. Jan Styczyński

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02

Dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś, MBA


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych ze szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym i allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym i allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
4. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
5. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
6. przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym i allogenicznym1;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
dla:
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
(ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GDAŃSK

Klinika Hematologii i Transplantologii
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

tel.  58 584 43 40. 58 584 43 30
fax  58 584 43 50

Kierownik:
prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor - Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
5. pobieranie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym – procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
7. przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
8. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (MA-CART/MA-GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1,
9. pobierania od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (I-CART/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne2;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 poz. 2301).
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
(ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Hematologii i Transplantologii
(ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk).

* data wydania pozwolenia:   15.02.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

GLIWICE

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 41-102 Gliwice
tel. 32 278 85 23
fax 32 278 91 49
Kierownik:
prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
tel. 32 278 96 18
fax 32 231 35 12
Dyrektor - dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. NIO-PIB


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 1. pobieranie od żywego dawcy:
*komórek krwiotwórczych szpiku,

* komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
* limfocytów krwi obwodowej
2. autologiczne i alogeniczne przeszczepianie:
*komórek krwiotwórczych szpiku,

* komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
3. alogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej
dla:
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
(ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa),
w ramach działalności komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii działającej w ramach zakładu leczniczego:
Szpitala Centrum Onkologii - Instytutu Oddziału w Gliwicach
(ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice)

* data wydania pozwolenia:   14.08.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* zastosowanie komórek krwiotwórczych szpiku pobranych od dawcy zmarłego
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa) w ramach działalności zakładu leczniczego: Szpitala Instytutu Oddział w Gliwicach (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
* data wydania pozwolenia:   
10.11.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
ul. Dekerta 1,
66-400 Gorzów Wielkopolski
Sekretariat: tel. 95 782 73 64, 95 782 73 65
Kierownik:
dr hab. n. med., prof. UZ Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
ul. Dekerta 1,
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 782 72 00
fax 95 782 72 00
e-mail: sekretariat@szpital.gorzow.pl
Prezes Zarządu:
Jerzy Ostrouch


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych szpiku
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym1,
2. przeszczepianie w układzie autologicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych szpiku1,
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
* data wydania pozwolenia: 14.07.2022
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

KATOWICE

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

ul. Henryka Dąbrowskiego 25

40-032 Katowice

tel. 32 259 12 81, 32 256 28 58

fax 32 255 49 85  

Kierownik:
prof. dr. hab. med. Grzegorz Helbig

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. Włodzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym do procedury infuzji limfocytów (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym do procedury infuzji limfocytów (DLI)1;
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
7. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CARTATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1;
1
W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

dla:

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku
(ul. Henryka Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice).

* data wydania pozwolenia:   10.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KIELCE

Klinika Hematologii
Świętokrzyskie Centrum Onkologii

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: 41-36 -74-182
fax: 41- 36 -74-182
Kierownik:
dr hab. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,
tel.: 41 367 45 01
fax: 41 345 68 82
Dyrektor:
prof. dr hab. med. Stanisław Góźdź


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku,
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku
*autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Działu Hematologii, Transplantacji Szpiku i Immunologii Klinicznej
* data wydania pozwolenia:   28.11.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

1. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1;
2. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICART-ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.),

1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Działu Hematologii, Transplantacji Szpiku i Immunologii Klinicznej

* data wydania pozwolenia:   15.07.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

KRAKÓW

Oddział Kliniczny Hematologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków
tel.  12 400 32 00

fax 12 400 32 17

Kierownik: p.o. prof. dr hab. med. Tomasz Sacha

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 400 10 00
fax 12 424 74 87
Dyrektor - mgr Marcin Jędrychowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym1;
4. przeszczepianie w układzie autologicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej1;
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
7. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fototerapii pozaustrojowej (ECP)1;
8. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym – procedura fototerapii pozaustrojowej (ECP)1;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
dla:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
(ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Pracowni Separacji Krwinek i Banku Komórek Krwiotwórczych
(ul. Mikołaja Kopernika 19, 31-501 Kraków)
2. Oddziału Przeszczepienia Szpiku Kostnego
(ul. Mikołaja Kopernika 17, 31-501 Kraków).

* data wydania pozwolenia:   21.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie allogenicznym1,
2. przeszczepianie w układzie allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1
3. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym1,
4. przeszczepianie w układzie autologicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej1
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
7. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym – procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
8. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym – procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,

1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
dla:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Pracowni Separacji Krwinek i Banku Komórek Krwiotwórczych,
2. Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego
(ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków)
.
* data wydania pozwolenia:   09.08.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Ośrodek Transplantacji
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków
tel: 12 658 20 11, wew. 1737
fax: 12 659 15 94
Kierownik:
dr  hab. med. Jolanta Goździk

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 12 33 39 383, 12 33 39 384
fax 12 33 39 800
Dyrektor dr hab. med. Wojciech Cyrul, prof. UJ


Pozwolenie Ministra Zdrowia

1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku:
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej:
- w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
- w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
5. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
6. przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie allogenicznym1;

1W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Ośrodka Transplantacji

* data wydania pozwolenia:   05.10.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

LUBLIN

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

tel. 81 718 55 20,

fax 81 747 72 20

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel 81 718 51 01

fax 81 743 04 17
Dyrektor: dr Kamila Ćwik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
2. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym- procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej- w celu ich zastosowania w układzie autologicznym
- procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
4. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (MACART/MA-GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1,
5. pobierania od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICART/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne2,
6. pobierania od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (badane genetycznie zmodyfikowane komórki macierzyste ATIMP/GIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.Prawo farmaceutyczne2,
7. pobierania od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwiobwodowej, limfocytów z krwi obwodowej lub monocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP), w tym badanego produktu leczniczego somatycznej terapii komórkowej (SCTIMP) lub badanego produktu leczniczego terapii genowej (GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne2,
- w celu wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego (HEATMP), w tym produktu leczniczego somatycznej terapii komórkowej - wyjątku szpitalnego (HE-SCTMP) lub produktu leczniczego terapii genowej - wyjątku szpitalnego (HE-GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym w ramach medycznego eksperymentu klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty3,
- w ramach Pracowni Aferez Leczniczych i Separacji Komórek Krwi;
8. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych ze szpiku
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
- w ramach Bloku Operacyjnego;
9. przeszczepianie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, ze szpiku lub z krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
10. zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
11. zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
- w ramach Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej;

1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.).
3 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.).

dla:
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
(ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Pracowni Aferez Leczniczych i Separacji Komórek Krwi,
2. Bloku Operacyjnego
3. Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej.

* data wydania pozwolenia:   10.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 11, 20-081 Lublin
tel. 81 534 54 68
fax: 81 532 01 49
Kierownik:
prof. dr hab. med. Marek Hus

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

tel.:81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

Dyrektor: lek. med. Beata Gawelska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepienia w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym – procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
dla:
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
(ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii
(ul. Stanisława Staszica 11, 20-950 Lublin).

* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 7,
20-090 Lublin
tel. 81 454 1248
Kierownik: dr med. Wojciech Legieć

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 7,
20-090 Lublin
tel.:   81 454 1002, 81 454 1003, 81 747 75 10
fax     81 747 89 11
Dyrektor: mgr Piotr Matej


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej
- w celu ich autologicznego i alogenicznego przeszczepiania1,
b) autologiczne i alogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej1,
c) pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu ich alogenicznego zastosowania w procedurze infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) alogeniczne zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w procedurze infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu ich autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
f) autologiczne zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
g) pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii zaawansowanej (CART- ATMP/GTMP) do zastosowania autologicznego1,
h) pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (CARTATIMP/GTIMP) do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego2,

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.

* data wydania pozwolenia:   29.06.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

____
1W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2021 r. poz. 974, z późn. zm.).

____

ŁÓDŹ

Oddział Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej - Klinika Hematologii UM w Łodzi
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul.Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź
tel. 42 689 54 77, 42 689 51 91
fax: 42 689 51 92
Kierownik:
prof. dr hab. med. Joanna Góra-Tybor

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
tel: 42 689 50 10

fax: 42 689 50 112 80
centrala: 42 689 50 00
Dyrektor: Andrzej Kasprzyk


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od dawców żywych limfocytów krwi obwodowej,
*autologiczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (do fotoferez pozaustrojowych),
*allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (do DLI)
w ramach działalności Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii - Klinika Hematologii
* data wydania pozwolenia:   10.02.2020
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub alogenicznym1,
b) przeszczepianie w układzie autologicznym lub alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
c) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
f) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
g) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1,
h) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego 2,

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii - Kliniki Hematologii
* data wydania pozwolenia:   20.05.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat
____
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.).

POZNAŃ

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 849 14 47,
fax 61 847 43 56
Kierownik:
prof. dr hab. n. med.  Katarzyna Derwich
Oddział XV Transplantacji Szpiku
Z- ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr med. Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska
tel. 61 849 14 72

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 849 12 75 61 847 29 60, 61 849 13 08
fax 61 848 33 62
Dyrektor: mgr Agnieszka Pachciarz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
3. przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
4. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
5. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
6. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
7. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

dla:
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału XV Transplantacji Szpiku.
* data wydania pozwolenia: 22.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Pododdział Transplantacji Szpiku
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
tel.61 854 95 71

fax 61 85493 56

Kierownik: prof. dr hab. med.
Lidia Gil

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań
tel. 61 869 1203
fax 61 867 1232
Dyrektor: dr med. Krystyna Mackiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym i allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fototerapii pozaustrojowej (ECP)1;
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym - procedura fototerapii pozaustrojowej (ECP)1;
7. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART- ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1;
8. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym i allogenicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne2;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301).
dla:
Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ul. Stanisława Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku
(ul. Augustyna Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań).
* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
*
okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

RZESZÓW

Klinika Hematologii
Uniwersytecki Szpital KLiniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

ul. Fryderyka Szopena 2
35-055 Rzeszów
tel.: 17 86 66 609
fax: 17 86 66 608
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Mirosław Markiewicz

Uniwersytecki Szpital KLiniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów
ul. Szopena 2
tel. 17 86 66 001
fax 17 86 66 020
e-mail: sekretariatszpital.rzeszow.pl
Dyrektor:
dr n. med. Janusz Ławiński


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
5. przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie allogenicznym1;
1W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Hematologii
* data wydania pozwolenia:   15.07.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

SŁUPSK

Oddział Hematologiczny, Transplantacji Szpiku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
tel. 59 84 60 390;
fax 59 84 60 391
Ordynator:
dr med. Wojciech Homenda

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl
tel. 59 84 60 600;
fax 59 8460 605
Prezes Zarządu:
Andrzej Sapiński


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
* autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej pobranych od żywego dawcy

w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddział Hematologicznego i Oddziału Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   16.10.2019
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 33 47,
fax 91 425 33 57
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Barbara Zdziarska
Kierownik Oddziału Transplantacji Szpiku: prof. dr hab. med. Bogusław Machaliński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 30 02
fax: 91 425 30 01
Dyrektor: dr med. Konrad Jarosz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w układzie alogenicznym w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
2. przeszczepianie w układzie alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów (DLI) w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
4. zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów (DLI) w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CAR-T ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
6. pobieranie od żywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-TATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977).
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddział Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   3.12.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej1;
3. przeszczepianie w układzie autologicznym komórek krwiotwórczych ze szpiku1
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
dla:
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
(ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   25.04.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

TORUŃ

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel. 56 610 04 11, 56 610 04 13
fax 56 610 04 12
Kierownik Oddziału:
dr med. Grzegorz Harliński

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel./fax. 56 655 75 30
tel. 56 610 02 68
Dyrektor: mgr Justyna Wileńska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
- w celu autologicznego przeszczepienia1,
b) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych ze szpiku
- w celu autologicznego przeszczepienia1,
c) przeszczepianie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej w układzie autologicznym1,
d) przeszczepianie komórek krwiotwórczych ze szpiku w układzie autologicznym1,
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.
* data wydania pozwolenia: 08.03.2022
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

WARSZAWA

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 349 63 60

fax 22 349 63 61

Kierownik: dr med. Kazimierz Hałaburda


Zakład Transfuzjologii
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zakładu Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34-96-371; fax 22 34-96-372
Kierownik:
prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 176
fax 22 34 96 178
Dyrektor: prof. dr hab. med. Ewa Lech-Marańda


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
4. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
5. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
6. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fototerapii pozaustrojowej (ECP)1;
7. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym - procedura fototerapii pozaustrojowej (ECP)1;
8. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART- ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
9. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne2;
10. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych, limfocytów i monocytów z krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne2;
1
W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 poz. 2301).
dla:
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
(ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa)
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
oraz
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi.

* data wydania pozwolenia:   21.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 546 24 48, 22 546 32 50
Kierownik:
prof dr hab. med. Jan Walewski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. 22 546 22 14
fax 22 546 31 90
Dyrektor  dr hab. n. med. Beata Jagielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym – procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
7. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1,
8. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (I-CART ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne2;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 poz. 2301).

dla:
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego
(ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału Zachowawczego i Oddziału Intensywnej Opieki Hemato-onkologicznej Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego,
2. Oddziału Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych z Pracownią Aferezy Onkologicznej Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego.

* data wydania pozwolenia:   24.02.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM
Centralny Szpital Kliniczny

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha la, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 28 18,

fax 22 599 14 18

Kierownik:
prof. dr hab. med. Grzegorz W. Basak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa,
tel. 22 599 15 00

fax 22 599 15 02
Dyrektor: Anna Łukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 10


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym w procedurze infuzji limfocytów (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym w procedurze infuzji limfocytów (DLI)1;
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
7. przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
8. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym i allogenicznym1;
9. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym i allogenicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.Prawo farmaceutyczne2;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301).

dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(ul. Stefana Banacha 1 A, 02-097 Warszawa)
w ramach działalności zakładu leczniczego:
Centralnego Szpitala Klinicznego
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
Ośrodek Przeszczepiania SzpikuWojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 26 181 71 60
fax 22 610 83 90
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694
Dyrektor - gen. broni prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub alogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie alogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1;

1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach działalności komórek organizacyjnych:
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii oraz Ośrodka Przeszczepiania Szpiku. 

* data wydania pozwolenia:   18.07.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat

Pododział Kliniczny Przeszczepiania Szpiku
Oddział Kliniczny Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii

Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa

Sekretariat tel: 22 317 96 21
Kierownik:
prof. dr hab. med. Paweł Łaguna

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa,
tel. 22 599 15 00

fax 22 599 15 02
Dyrektor: Anna Łukasik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym i allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym i allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym w procedurze infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym – procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
7. przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
1
W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(ul. Stefana Banacha 1A, 02-097 Warszawa)
w ramach działalności zakładu leczniczego:
Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
(ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Pododdziału Klinicznego Przeszczepiania Szpiku.

*data wydania pozwolenia: 04.11.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.
ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.
ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa
tel. 22 469 83 30


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
- w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub alogenicznym1;
b) przeszczepianie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej w układzie autologicznym lub alogenicznym1;
c) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
e) przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub alogenicznym1,
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine - EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach działalności komórek organizacyjnych: Oddziału hematologicznego, Oddziału onkologii klinicznej/chemioterapii, Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
* data wydania pozwolenia:   4.08.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WROCŁAW

Centrum Hematologiczno-Transplantacyjne
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Kierownik: dr Jarosław Dybko

SEKRETARIAT
pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław
fax  71 36 89 219

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
Plac Ludwika Hirszfelda 12,
53-413 Wrocław
tel. 71 3689 608, 71 3689 609
fax 71 3689 219
Dyrektor:
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1,
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym – procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
7. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1,
8. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne2;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 poz. 2301).
dla:
Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
(pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Oddziału hematologicznego,
2. Oddziału transplantologicznego,
3. Pracowni cytoaferezy,
4. Bloku operacyjnego II,
5. Poradni hematologicznej,
6. Poradni transplantologicznej,
(ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław).

* data wydania pozwolenia:   24.02.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 27 00, 71 733 28 40
fax 71 733 27 09
Kierownik:
prof. dr hab. med. Krzysztof Kałwak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor: Marcin Drozd


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub alogenicznym1,
b) przeszczepianie w układzie autologicznym lub alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
c) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub alogenicznym1,
f) pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (badane genetycznie zmodyfikowane komórki macierzyste ATIMP/GIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego2,
g) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1,
h) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub alogenicznym w ramach badania klinicznego2,
i) pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
j) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
k) zastosowanie komórek z krwi pępowinowej w układzie autologicznym lub alogenicznym - w ramach medycznego eksperymentu leczniczego3,
 ____
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020 poz. 944, z późn. zm.).
3 W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2021 poz. 790).

____

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

* data wydania pozwolenia:   19.05.2021
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wybrzeże L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 76

fax: 71 327 09 63
Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Wróbel

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku - w celu ich przeszczepiania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. przeszczepianie w układzie autologicznym lub allogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1;
3. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
4. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie allogenicznym – procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
5. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie autologicznym - procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
6. zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w układzie autologicznym – procedura fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1;
7. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (badane genetycznie zmodyfikowane komórki macierzyste ATIMP/GIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne2;
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301).
dla:
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
(ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław)
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
(wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław).
* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:  
5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1

2. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICART-ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.);
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
(wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław).

* data wydania pozwolenia:   19.07.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Ośrodki pobierające:

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na: data wydania pozwolenia okres
Biała Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska) w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,

pobieranie krwi pępowinowej

15.10.2019 5 lat
Białystok

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
15-950 Białystok

1. pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu ich przeszczepiania w układzie allogenicznym1,
2. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym - procedura infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;

1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

06.11.2023 5 lat
Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Banku Tkanek i Komórek; Pracowni Pobierania Komorek Krwiotwórczych 

1. pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
- w celu ich przeszczepienia w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
2. pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w układzie allogenicznym do procedury infuzji limfocytów-DLI1;
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (MA-CAR-T, MA-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym1;
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (I-CAR-T; ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym lub allogenicznym W ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977, z późn.zm.).

1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

08.08.2022

5 lat
Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Stefana Batorego 17-19,
87-100 Toruń,
w ramach działalności jednostki organizacyjnej:
Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

pobieranie od żywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
- w celu przeszczepiania alogenicznego-

17.06.2020

5 lat

Warszawa

Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z o.o.
ul. Wałbrzyska 46,
02-739 Warszawa

*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku,
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
*pobieranie od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej (do DLI)

10.03.2020

5 lat

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14,
02-776 Warszawa
w ramach komórki organizacyjnej:
Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zakładu Transfuzjologii

pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu:
* autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej – ECP,
* wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej CART - ATMP/GTMP - do zastosowania autologicznego,
* wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej CART - ATIMP/GTIMP - do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.);

18.02.2021 5 lat

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie ,
ul. Szaserów 128,
04-141 Warszawa
 w ramach komórki organizacyjnej:
Pracowni Aferezy Zakładu Transfuzjologii Klinicznej

*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku
*pobieranie od żywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*pobieranie od żywych dawców komórek linii białokrwinkowej z krwi obwodowej

18.08.2020

5 lat

Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

1. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w układzie autologicznym1;
2. pobieranie od żywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICART-ATIMP/GTIMP) do zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm. );
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczności w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z treścią uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

19.07.2022

5 lat

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"