Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

2018 r.

Warszawa - Szpital Bródnowski 11 października 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

11 października 2018 r.

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie

Program Szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

12:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

12:40

Dyskusja

 

13:00

Przerwa

 

13:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

14:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

14:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Organizatorzy:

Teresa Maria Bogiel

Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Dr n. med. Marek Wysocki

Koordynator Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego SP. z o.o. w Warszawie

Dr n. med. Paweł Skowronek

Dyrektor ds. Medycznych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Mgr Justyna Kowalska

Dyrektor ds. Opieki Pielęgniarskiej i obsługi pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Mgr Urszula Kozłowska

Szpitalny koordynator Transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus w Warszawie

Ostrów Mazowiecka 24 października 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

24 października 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Wiktor Sułkowski

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Wiktor Sułkowski

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr inż. Łukasz Górski

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Wiktor Sułkowski

Organizatorzy: 

Mgr Elżbieta Malec

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Dr Wiktor Sułkowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Dr Marek Ciężki

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Mgr Ewa Radomska

Szpitalny koordynator Transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Prof. Dr hab. med. Roman Danielewicz

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Mgr inż. Łukasz Górski

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie 

Warszawa - Szpital Czerniakowski 31 października 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

31 października 2018 r.

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. w Warszawie

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n o z. Tomasz Piątek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Organizatorzy:

Mgr Elżbieta Makulska-Gertruda

Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Dr n. med. Jarosław Ucieklak

Dyrektor ds. Medycznych Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Dr n. med. Piotr Nowakowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Dr n. med. Jarosław Pniewski

Ordynator Oddziału Neurologicznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Dr n. med. Tomasz Siegel

Koordynator transplantacyjny Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr Monika Trujnara

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny, koordynator transplantacyjny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Dr n. o z. Tomasz Piątek

Koordynator transplantacyjny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT  

Grodzisk Mazowiecki 7 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 listopada 2018 r.

Samodzielny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Grzegorz Niewiński

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Grzegorz Niewiński

10:40

Przerwa

 

10:50

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

11:20

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Krzysztof Zając

11:50

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

Organizatorzy:

Pani Mgr Krystyna Płukis

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Dr hab. n. med. Barbara Lisowska

Ordynator Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Dr n. med. Marta Bilik

Ordynator Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Dr Rafał Górski

Ordynator Oddziału Neurologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Mgr Janusz Krawczyk

Szpitalny koordynator Transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Prof. Dr hab. med. Sławomir Nazarewski

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Mgr Krzysztof Zając

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Centralnego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie 

Bełchatów 7 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 listopada 2018 r.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Lidia Jureczko

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med.  Lidia Jureczko

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr inż. Łukasz Górski

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Organizatorzy:

Dr n. med. Witold Tomaszewski

p.o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Dr Marek Walczak

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Dr n. med. Bogusław Sobolewski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Dr n. med. Jacek Juryńczyk

Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Dr n. med. Wojciech Krul

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Mgr Elżbieta Kozłowska

Koordynator transplantacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr n. med. Lidia Jureczko

Anestezjolog, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr n. hum Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Mgr inż. Łukasz Górski

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie 

Bytom 13 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 listopada 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Sylwia Sekta

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med.  Wojciech Saucha

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med.  Wojciech Saucha

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. med. Jarosław Wilk

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Bogumiła Król

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Maciej Grabowski

Dr n med. Sylwia Sekta

Organizatorzy:

Dr n. med. Jerzy Pieniążek

Dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  nr 4 w Bytomiu

Dr Janusz Milejski

Dyrektor ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  nr 4 w Bytomiu

Dr Marek Czekaj

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  nr 4 w Bytomiu

Dr n. med. Tomasz Pieniążek

Ordynator Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  nr 4 w Bytomiu

Dr Maciej Grabowski

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  nr 4 w Bytomiu

Dr n. med. Sylwia Sekta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Górnego Śląska

Dr n. med. Wojciech Saucha

Anestezjolog, koordynator regionalny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpital nr 5 w Sosnowcu

Mgr Bogumiła Król

Koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Łuków 15 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

15 listopada 2018 r.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Jolanta Goławska

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jolanta Goławska

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Magdalena Martyniuk

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Małgorzata Borawska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Organizatorzy:

Dr Mariusz Furlepa

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Dr Anna Hajduczyńska

Ordynator Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Dr Renata Kopala-Mazur

Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Dr Jolanta Goławska

Anestezjolog, Koordynator transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Mgr Małgorzata Borawska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Mgr Magdalena Martyniuk

Psycholog, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Białystok 15 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

15 listopada 2018 r.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Program Szkolenia

12:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Marek Pacholczyk

12:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Marek Pacholczyk

12:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

13:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

13:40

Przerwa

 

14:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum Anna Jakubowska_Winecka

14:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Ewa Danielewska

15:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr n. med. Mariola Tałałaj

Organizatorzy:

Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska

Dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dr hab. n. med. Leszek Boćkowski

Ordynator Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dr n. med. Mariola Tałałaj

Ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Oddziałem Pooperacyjnym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dr hab. med. Marek Pacholczyk

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr n. med. Elżbieta Byrska-Maciejasz

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w  Warszawie

Ewa Danielewska

Regionalny Koordynator Transplantacyjny w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”

Kościerzyna 26 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 listopada 2018 r.

Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Kościerzynie

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Anna Milecka

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Joanna Wawrzyniak

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Adam Walczak

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Piotr Kropidłowski

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Sylwia Barsow

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Anna Milecka

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Piotr Kropidłowski

Organizatorzy:

Pani Marzena Mrozek

Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz

Dyrektor ds. Medycznych Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Dr Andrzej Gadomski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Dr Joanna Wawrzyniak

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Słupsku

Dr Adam Walczak

Ordynator Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Dr Piotr Kropidłowski

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpital Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Dr Sylwia Barsow

Psycholog Kliniczny Samodzielny Zespół Psychologów, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Mgr Anna Milecka

Kierownik Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku 

Zgierz 26 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 listopada 2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Romanowski

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Romanowski

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Jarosław Wilk

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Wilk

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Teresa Danek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr hab. med. Maciej Romanowski

Organizatorzy:

Mgr Agnieszka Jóźwik

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Dr n. med. Miłosz Dobrogowski

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Dr n. med. Jarosław Witkowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Dr n. med. Elżbieta Sztamska

Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Dr n. med. Piotr Komuński

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Pan Artur Mięsok

Sekcja Organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Dr hab. med. Maciej Romanowski

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr  n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpital nr 5 w Sosnowcu

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Mgr Teresa Danek

Koordynator transplantacyjny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT

Gorlice 27 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 listopada 2018 r.

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Iwona Dymek

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Larysa Prylepska

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Larysa Prylepska

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. o z. Jolanta Siwińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Iwona Dymek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Larysa Prylepska

Organizatorzy:

Mgr inż. Marian Świerz

Dyrektor  Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Dr  Dorota Szymańska

Dyrektor ds. Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Dr Monika Sikorska-Górecka

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Dr Jerzy Boczoń

Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

Chirurg transplantolog Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie

Dr Larysa Prylepska

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpital Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Dr n. o z. Jolanta Siwińska

Psycholog kliniczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Mgr Iwona Dymek

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Pabianice 27 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 listopada 2018 r.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach

Program Szkolenia

12:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

12:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

12:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Trześniewski

13:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Trześniewski

13:40

Przerwa

 

13:50

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

14:20

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Edyta Karpeta

14:50

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Organizatorzy:

Pani Agnieszka Owczarek

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Dr Włodzimierz Abramowicz

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Dr Bogusława Obrembska

Ordynator Oddziału Neurologicznego Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr Robert Trześniewski

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny, koordynator transplantacyjny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Mgr Edyta Karpeta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie 

Szczecin 28 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

28 listopada 2018 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Program Szkolenia

08:15

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Tomasz Śluzar

08:25

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Tomasz Śluzar

08:55

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Zenon Czajkowski

09:25

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Katarzyna Dalewska-Kucharczyk

09:55

Dyskusja

 

10:10

Przerwa

 

10:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. med. Zenon Czajkowski

11:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Jerzy Myśliwiec

11:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Jerzy Myśliwiec

Organizatorzy:

Pani Małgorzata Usielska

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynator Oddziału Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Dr n. med. Jan Stankiewicz

Ordynator Oddziału Neurologii, Oddziału Udarowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Dr n. med. Zenon Czajkowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Dr n. med. Tomasz Śluzar

Chirurg transplantolog, Kierownik Zespołu Transplantacji Nerek Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Dr Katarzyna Dalewska-Kucharczyk

Anestezjolog Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Jerzy Myśliwiec

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie 

Tarnów 30 listopada 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

30 listopada 2018 r.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Iwona Dymek

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Zbigniew Cholewa

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Zbigniew Cholewa

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Jolanta Siwińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Iwona Dymek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Zbigniew Cholewa

Organizatorzy:

Pani Anna Czech

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Dr n. med. Stanisław Łata

Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Dr Zbigniew Cholewa

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Mgr Alicja Kosiarska

Pielęgniarka Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

Chirurg transplantolog Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie

Dr Jolanta Siwińska

Psycholog kliniczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Mgr Iwona Dymek

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Bydgoszcz 4 grudnia 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

4 grudnia  2018 r.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Marcin Owczarek

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Marcin Owczarek

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. med. Magdalena Trzcińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Pan Edward Hartwich
Dr n. med.
Danuta Kurylak
Dr Jacek Sobczyk

Organizatorzy:

Pan Edward Hartwich

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Dr n. med. Danuta Kurylak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Dr Maciej Matczuk

Ordynator Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Dr n. med. Dariusz Paczkowski

Ordynator Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Dr n. med. Lucyna Müller

Ordynator Oddziału Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Dr Jacek Sobczyk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

Chirurg transplantolog, Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Dr n. med. Marcin Owczarek

Anestezjolog Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Dr n. med. Magdalena Trzcińska

Psycholog kliniczny, neuropsycholog Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Radom 5 grudnia 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

5 grudnia  2018 r.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Program Szkolenia

08:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

08:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

08:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Trześniewski

09:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Trześniewski

09:40

Przerwa

 

10:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

10:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Edyta Karpeta

11:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Katarzyna Biegańska

Organizatorzy:

Mgr Marek Pacyna

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

Dr Andrzej Gajda

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

Dr Barbara Magdzińska-Kupczałojć

Ordynator Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

Dr Andrzej Borysowicz

Ordynator Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

Dr Katarzyna Biegańska

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr Robert Trześniewski

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Mgr Edyta Karpeta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie 

Toruń 7 grudnia 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 grudnia  2018 r.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Program Szkolenia

10:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

10:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

10:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Robert Włodarski

11:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Robert Włodarski

11:40

Dyskusja

 

12:00

Przerwa

 

12:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Dominik Daszuta

13:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska

13:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Mgr Krystyna Zaleska/

Dr Izabela Wencel

Organizatorzy:

Mgr Krystyna Zaleska

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Dr Andrzej Przybysz

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Dr Zbigniew Małecki

Ordynator Intensywnej Terapii Medycznej i  Anestezjologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Dr n. med. Lech Grzelak

Ordynator Oddziału Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Dr n. med. Marta Jasińska-Szetela

Ordynator Oddziału Neurologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Dr Izabela Wencel

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Pani Marzena Strahl

Dział Zarządzania Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

Chirurg transplantolog, Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Dr Dominik Daszuta

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Dr n. med. Robert Włodarski

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny 0 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

Ruda Śląska 7 grudnia 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 grudnia  2018 r.

Szpital Miejski Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr Dariusz Korzeń

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Jarosław Wilk

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Dariusz Korzeń

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Dariusz Korzeń

Organizatorzy:

Dr Katarzyna Adamek

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dr Piotr Baron

Ordynator Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dr n. med. Dariusz Kwieciński

Ordynator Oddziału Neurologicznego/Oddziału Udarowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dr Dariusz Korzeń

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Dr n. med. Sylwia Sekta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Górnego Śląska

Dr n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Opole 7 grudnia 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 grudnia  2018 r.

Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Opolu

Program Szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Andrzej Janoch

11:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Paweł Chudoba

11:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Paweł Rewak

12:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n med. Paweł Rewak

12:40

Przerwa

 

13:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. med. Katarzyna Rotter

13:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Andrzej Janoch

14:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Mgr Liliana Gawłów-Nowak

Organizatorzy:

Renata Ruman-Dzido

Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu

Dr Julian Pakosz

Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu

Dr n. med. Józef Bojko

Konsultant wojewódzki województwa opolskiego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu

Dr n. med. Paweł Chudoba

Chirurg transplantolog, konsultant wojewódzki, województwa dolnośląskiego i opolskiego w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Dr n. med. Paweł Rewak

Anestezjolog, Katedra i klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Katarzyna Rotter

Transplantolog, specjalista chorób zakaźnych, psycholog 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu

Mgr Andrzej Janoch

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Liliana Gawłów-Nowak

Koordynator transplantacyjny Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu

Nowy Tomyśl 11 grudnia 2018 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

11 grudnia 2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Program Szkolenia

09:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Wojciech Czapiewski

09:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Romanowski

09:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Paweł Panieński

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Mgr Krystian Ratajczak

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Krystian Ratajczak

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Mgr Krystian Ratajczak

Organizatorzy:

Mgr Janusz Nowak

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

Dr Marek Ratajczak

Ordynator Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

Dr Jan Ilnowski

Ordynator Oddziału Neurologicznego/Udarowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

Dr n. med. Paweł Panieński

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Nowym Tomyślu

Dr hab. med. Maciej Romanowski

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny Koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Wielkopolsce

Mgr Krystian Ratajczak

Koordynator Transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Nowym Tomyślu

2017 r.

Chełm 30 listopada 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

30 listopada 2017 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Program szkolenia

10:30

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

10:45

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:15

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Jacek Bicki

11:45

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Jacek Bicki

12:15

Dyskusja

 

12:30

Przerwa

 

13:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

13:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Agata Zając

14:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Agata Zając

Organizatorzy:

 

Pan Mgr Jacek Buczek

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Chełmie

Pan Dr Janusz Błazucki

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Chełmie

Pan Dr Zbigniew Bąk

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Chełmie

Pani Dr Agata Zając

Anestezjolog, szpitalny koordynator transplantacyjny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Chełmie

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w  Warszawie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w  Warszawie

Dr n. med. Jacek Bicki

Chirurg transplantolog, I katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w  Lublinie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Olkusz 1 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

1 grudnia 2017 r.

Nowy Szpital w Olkuszu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

9:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Tomasz Kruszyna

9:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med.  Jarosław Wilk

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med.  Jarosław Wilk

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. o z. Jolanta Siwińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Iwona Dymek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Ewa Łaskawiec

Organizatorzy:

 

Pan Dr n. med. Norbert Kubański

Prezes Nowego Szpitala w Olkuszu

Pani Dr Ewa Łaskawiec

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nowego Szpitala w  Olkuszu

Pan Dr n. med. Tadeusz Pietkiewicz

Ordynator Oddziału Neurologii i Udarów  Nowego Szpitala w  Olkuszu

Pani Barbara Haberka

Nowy Szpital w  Olkuszu

Pan Dr n. med. Tomasz Kruszyna

Chirurg transplantolog Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie

Pani Dr n. o z. Jolanta Siwińska

Psycholog kliniczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Pan Dr Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w  Sosnowcu

Pani Iwona Dymek

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Działdowo 4 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

4 grudnia 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Program szkolenia

10:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Leszek Adadyński

10:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Leszek Adadyński

10:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Iwona Podlińska

11:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Iwona Podlińska

11:40

Dyskusja

 

12:00

Przerwa

 

12:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

13:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Marta Leszczyńska

13:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Magdalena Wielgosz

Organizatorzy:

 

Pan Mgr Elżbieta Leżuchowska

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Dr Magdalena Wielgosz

Kierownik Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Dr Krystyna Orzechowska

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pani Paulina Szostek

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Pan Dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant wojewódzki transplantologii klinicznej

Pani Dr Iwona Podlińska

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pani Mgr Marta Leszczyńska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Warszawa 6 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

6 grudnia 2017 r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

11:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

11:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

12:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

12:45

Dyskusja

 

13:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

13:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

14:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Organizatorzy:

 

Pan Prof. nadzw. Dr hab. n. med.

Janusz Heitzman

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Pani Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Halina Sienkiewicz-Jarosz

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie

Pan Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pani Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Pani Dr Monika Trujnara

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Pan Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik

Chirurg transplantolog Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Hajnówka 7 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 grudnia 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Program szkolenia

12:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

12:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Andrzej Rybak

12:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

13:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Marek Skiba

13:40

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Marek Skiba

14:10

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Marek Skiba

14:40

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

Organizatorzy:

 

Pan Grzegorz Tomaszuk

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pan Dr n, med. Tomasz Musiuk

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pani Mgr Małgorzata Siemieniuk

Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Pani Dr hab. med. Wojciech Łebkowski

Neurochirurg Uniwersytecki ego Szpitala w Białymstoku

Pan Dr Marek Skiba

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku

Dr Dr Andrzej Rybak

Anestezjolog Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Starachowice 8 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 grudnia 2017 r.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Trześniewski

10:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Trześniewski

10:40

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr inż. Łukasz Górski

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora szpitala i szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Mgr Katarzyna Kępa

Organizatorzy:

 

Pan Katarzyna Arent

Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pan Dr Marek Myśliwski

Kierownik Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pani Dr n. med. Elżbieta Kowal

Kierownik Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Udarowym Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pani Mgr Katarzyna Kępa

Koordynator transplantacyjny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Pan Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pan Dr Robert Trześniewski

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pan Mgr. inż. Łukasz Górski

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Jastrzębie Zdrój 12 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 grudnia 2017 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Program szkolenia

12:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr n. med. Sylwia Sekta

12:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr n. med. Sylwia Sekta

12:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr n. med. Jarosław Wilk

13:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr  Filip Szeremeta

13:40

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. med. Jarosław Wilk

14:10

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr  Stanisław Szuster

14:40

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

dr  Stanisław Szuster

Organizatorzy:

 

Pani Mgr Grażyna Kuczera

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr n. med. Jarosław Mamak

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr n. med. Tomasz Wysokiński

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Dr Maria Krentorz-Paszkowska

p.o. Ordynatora Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2

w Jastrzębiu-Zdroju

Pan Dr Stanisław Szuster

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Beata Sierszulska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Dr n. med. Sylwia Sekta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Górnego Śląska

Pan Dr n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu

Pan Dr Filip Szeremeta

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Piła 12 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 grudnia 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

11:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

11:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Robert Włodarski

12:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Robert Włodarski

12:40

Dyskusja

 

13:00

Przerwa

 

13:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

14:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med.  Aleksandra Woderska

14:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Beata Nowak-Krupińska

Dr Barbara Dopieralska

Organizatorzy:

 

Pan Dr Rafał Szuca

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr Beata Nowak-Krupińska

Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska

Ordynator Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Dr n. med. Grzegorz Waliszek

Ordynator Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Dr Barbara Dopieralska

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego im. S. Staszica w Pile

Pani Mgr Ewa Jaskółka

Szpital Specjalistyczny w Pile

Pan Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

Chirurg transplantolog, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Pan Dr n. med. Robert Włodarski

Anestezjolog, Ordynator Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej 10 wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ  w Bydgoszczy

Pani Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i szkolenia

Pani Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Nysa 13 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 grudnia 2017 r.

Szpital Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Program szkolenia

13:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

13:30

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

14:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

14:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. med. Jarosław Wilk

15:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

15:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Jolanta Szewczyk

Organizatorzy:

 

Pan Norbert Krajczy

Dyrektor Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Dr Małgorzata Łabuz-Margol

Zastępca Ordynatora Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pan Dr Andrzej Pyziak

Ordynator Oddziału Neurologicznego Z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Dr Jolanta Szewczyk

Koordynator transplantacyjny Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pani Daniela Salamon

Kierownik Działu Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Pan Prof.  dr hab. med. Dariusz Patrzałek

Chirurg transplantolog, koordynator pobieranie i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Pani Dr n. med. Agnieszka Wieczorek

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Pani Dr n. med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Skierniewice 14 grudnia 2017 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 grudnia 2017 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Program szkolenia

11:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

 Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

11:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Agata Kuziemska

12:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Agata Kuziemska

12:40

Dyskusja

 

13:00

Przerwa

 

13:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

14:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Edyta Karpeta

14:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dr Michał Rejman

Organizatorzy:

 

Pan Eugeniusz Furman

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pan Dr Michał Rejman

p.o. Ordynatora Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pani Dr Agata Kuziemska

Lekarz Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pani Mgr Urszula Wąsiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. S Rybickiego w Skierniewicach

Pan Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Pani Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Pani Mgr Edyta Karpeta

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

2016 r.

Warszawa 29 września 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

29 września 2016 r.

Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie

Program szkolenia

12:30

Wprowadzenie. ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12.40

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

13.00

Rozpoznanie śmierci mózgu u dzieci. Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Zofia Patyna-Giżejowska

13.40

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

14:10

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez kierownika OIT

Dr Zofia Patyna-Giżejowska

Organizatorzy:

 

dr Małgorzata Stachurska-Turos

Dyrektor Szpitala Dziecięcego im. J. Bogdanowicza w Warszawie

dr Zofia Patyna-Giżejowska

Ordynator OAiIT Szpitala Dziecięcego im. J. Bogdanowicza w Warszawie

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Chojnice 12 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

12 października 2016 r.

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

mgr Anna Milecka

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Anna Milecka

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Krzysztof Kruczyński

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Mariola Wielewicka

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora OAiIT

dr Astryda Dończyk

Organizatorzy:

 

Pan Leszek Bonna

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Dr Astryda Dończyk

Ordynator OAiIT Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Dr Krzysztof Kruczyński

Neurolog w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Mgr Anna Milecka

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Dr Mariola Wielewicka

Koordynator transplantacyjny Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Włocławek 13 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 października 2016 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Dominik Daszuta

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Małgorzata Mroczkowska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Małgorzata Mroczkowska

Organizatorzy:

 

dr Marek Bruzdowicz

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

dr Dominik Daszuta

Ordynator OAiIT WSS we Włocławku

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

dr Małgorzata Mroczkowska

Koordynator transplantacyjny WSS we Włocławku

dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny kujawsko-pomorski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

prof. dr hab. med. Zbigniew Wlodarczyk

Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Zabrze 14 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 października 2016 r.

Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Prof. dr hab. med. Hanna Misiołek

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Małgorzata Walaszczyk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Dr Małgorzata Walaszczyk

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Dariusz Budziński

Dyrektor SK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SK  nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Dr Małgorzata Walaszczyk

Szpitalny koordynator transplantacyjny SK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Brzeg 17 pażdzernika 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

17 października 2016 r.

Brzeskie Centrum Medyczne

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Grażyna Krukowska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Krzysztof Szott

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Grażyna Krukowska

Organizatorzy:

 

Pan Krzysztof Konik

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Grażyna  Krukowska

Koordynator transplantacyjny Brzeskiego Centrum Medycznego

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Dr Krzysztof Szott

Ordynator OAiIT Brzeskiego Centrum Medycznego

dr n. med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Katowice 18 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 października 2016 r.

Szpital Kliniczny nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Ludwik Stołtny

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Wojciech Saucha

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora OAiIT – koordynatora transplantacyjnego

Dr n. med. Ludwik Stołtny

Organizatorzy:

 

Pan Marian Kreis

dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Dr n. med. Ludwik Stołtny

ordynator OAiIT i szpitalny koordynator transplantacyjny

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Wojciech Saucha

anestezjolog, koordynator regionalny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr n. med. Sylwia Sekta

regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

Mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Olsztyn 19 pażdziernika 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

19 października 2016 r.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

mgr Dorota Jakubowska-Sławińska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Maria Dziejowska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Maria Dziejowska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum Anna Jakubowska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

12:30

Dyskusja.

 

Podsumowanie szkolenia przez ordynatora OAiIT

dr Maria Dziejowska

Organizatorzy:

 

dr Maria Dziejowska

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSSD w Olsztynie

mgr Dorota Jakubowska-Sławińska

Szpitalny koordynator transplantacyjny WSSD w Olsztynie

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Dyrektor WSSD w Olsztynie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Ostróda 20 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

20 października 2016 r.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr n. med. Leszek Adadyński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Iwona Podlińska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Jerzy Komarzewski

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narzadów

mgr Agnieszka Kwaśniewska

Organizatorzy:

 

dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek w WSS w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant wojewódzki transplantologii klinicznej 

Pan Janusz Boniecki

Prezes PZOZ w Ostródzie

dr Jerzy Komarzewski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PZOZ w Ostródzie

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Agnieszka Kwaśniewska

Szpitalny koordynator transplantacyjny PZOZ w Ostródzie

dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Zamość 26 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 października 2016 r.

Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Jacek Bicki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Anna Gradziuk

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez ordynatora OAiIT

Dr Anna Gradziuk

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Jacek Bicki

Chirurg transplantolog, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

Dr Marek Brzostowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Mgr Anna Gradziuk

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dr Andrzej Mielcarek

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dr Monika Trujnara

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Warszawa 26 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 października 2016 r.

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr med. Jarosław Wilk

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr med. Jarosław Wilk

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Maciej Cyran

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr hab med. Janusz Trzebicki

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Magdalena Bagniuk-Leszczyńska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora ds. medycznych

Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

Organizatorzy:

 

Mgr Magdalena Bagniuk-Leszczyńska

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Praskim

Pan Andrzej Golimont

Prezes Szpitala Praskiego

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

Dyrektor Medyczny Szpitala Praskiego

Dr  Maciej Cyran

Anestezjolog, OAiIT Szpitala Praskiego

Dr med. Jarosław Wilk

Anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Łódź 27 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 października 2016 r.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie do szkolenia.

Prof. dr hab. med. Maciej Banach

9:15

ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Marek Szymczak

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Dyrektora i Koordynatora transplantacyjnego ICZMP

Prof. dr hab. med. Maciej Banach,
Mgr Paulina Janas

Organizatorzy:

 

Prof. dr hab. med. Maciej Banach

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

Koordynator Transplantacyjny Uniw. Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Marek Szymczak

Chirurg dziecięcy transplantolog. Z-ca kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu CZD w Warszawie

Prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski

Ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Paulina Janas

Szpitalny koordynator transplantacyjny Instytutu CZMP

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Iława 28 października 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

21 października 2016 r.

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Leszek Adadyński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Leszek Adadyński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Iwona Podlińska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Iwona Sadowska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez koordynatora transplantacyjnego

Mgr Mariola Domżalska

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek w WSS w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant transplantologii klinicznej 

Mgr Mariola Domżalska

Koordynator transplantacyjny w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Pani Iwona Orkiszewska

Dyrektor Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

Dr Iwona Sadowska

Ordynator OAiIT w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

 

Strzelce Opolskie 7 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 listopada 2016 r.

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr n. med. Jarosław Wilk

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr n. med. Zbigniew Brachaczek

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

mgr Anna Polaczek-Krupska

Organizatorzy:

 

mgr inż. Beata Czempiel

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

dr n. med. Zbigniew Brachaczek

Ordynator OAiIT Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

mgr Anna Polaczek-Krupska

Koordynator Transplantacyjny Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

dr n. med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

Świecie 8 listopada 2016 r.

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 listopada 2016 r.

Nowy Szpital w Świeciu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Mgr Anna Nogalska

Organizatorzy:

 

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Dr Jolanta Grzybowska

Ordynator OAiIT „Nowego Szpitala” w Świeciu

Pan Jacek Misiołek

Prezes „Nowego Szpitala” w Świeciu

Mgr Anna Nogalska

Koordynator transplantacyjny „Nowego Szpitala” w Świeciu

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego