Strona główna

 

Szkolenia koordynatorów

 

               

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Szkolenia Koordynatorów 2017 
Szkolenia Koordynatorów 2016 
Szkolenia koordynatorów lata poprzednie 

2019 r.

Drugie szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców

Program drugiego szkolenia koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

pt: „System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców”.

Warszawa 17-06-2019 r.,  Hotel Mercure Warszawa Centrum

 

Godzina

Temat

Wykładowca

11.30-12.30

Rejestracja uczestników spotkania

 

12.30-12.40

Wstęp i powitanie gości

Dr hab. med. Artur Kamiński

12.40-12.55

Kampania „Solidarnie dla transplantacji”

Olga Lasota
(Fabryka Komunikacji Społecznej)

12.55-13.10

Funkcjonowanie  programu LD od czerwca 2018 r.

mgr Małgorzata Hermanowicz

 

Doświadczenia ośrodków

 

13.10-13.25

SKDJ  15 min

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

13.25-13.40

CZD/Banacha – nerki

Dr n. med. Jacek Rubik
Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

13.40-13.55

Koordynacja krzyżowych przeszczepień nerek 1 ośrodek

Dr hab. med. Dorota Kamińska

13.55-14.10

Koordynacja krzyżowych przeszczepień nerek 2 ośrodki

Dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska
Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

14.10-14.30

Dyskusja

 

14.30-16.00

PRZERWA OBIADOWA/Konferencja

 

16.00-16.15

Komisja Etyczna KRT

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

16.15-16.30

Przeszczepienie wątroby od LD

Ewa Danielewska

16.30-17.00

Zasady wymiany par w przeszczepieniach krzyżowych nerek w USA

Prof. dr hab. med. Stanisław Stepkowski

17.00-17.30

Praca koordynatora LD w USA

Dr n. med. Beata Mierzejewska

17.30-18.00

Wyniki przeszczepiania nerek w ramach wymiany par

Prof. dr hab. med. Stanisław Stepkowski

18.00-18.30

Dyskusja, podsumowanie, propozycje zmian

Dr hab. med. Artur Kamiński
Dr hab. med. Jarosław Czerwiński
Dr n. med. Dorota Lewandowska

19.00

Rozpoczynamy kolację + koncert HLA

 

2018 r.

Szkolenie wstępne 2018

Wstępne szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów,a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa, 22-23 listopada 2018 r.
Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

Dzień I        22 listopada 2018 r. (sala wykładowa – parter)

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-12.15

Powitanie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

12.15-14.00

Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania śmierci mózgu

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

14.00-15.00 Obiad

15.00-16.30

Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania śmierci mózgu – warsztaty

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

16.30-17.00 Przerwa

17.00-18.30

Dyskusja

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

20.00 Kolacja

Dzień II      23 listopada 2018 r. (sala wykładowa – 9 piętro)

9:00-9:30

Przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej.

mgr Magdalena Kramska

9.30-9.50

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek. Koordynatorzy transplantacyjni.

dr Piotr Malanowski

9.50-10.20

Identyfikacja, charakterystyka i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów.

dr hab. Jarosław Czerwiński

10.20-11.10

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy.

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

11.10-11.30

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Monika Trujnara

11.30-12.00 Przerwa

12.00-12.30

Koordynacja pobrań wielonarządowych poprzez www.rejestrytx.gov.pl

Krystyna Antoszkiewicz

12.30-12.50

Zmarły dawca nerek i trzustki

prof. Tadeusz Grochowiecki

12.50-13.10

Zmarły dawca wątroby

dr hab. Marek Pacholczyk

13.10-13.30

Zmarły dawca serca

dr hab. Michał Zembala

13.30-13.50

Zmarły dawca płuc

dr Maciej Urlik

13.50-14.00

Zakończenie

dr hab. Artur Kamiński
dr hab. Jarosław Czerwiński

Szkolenie ustawiczne i uzupełniające 2018

Ustawiczne i uaktualniające szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
XXXIII Konferencja Koordynatorów Poltransplantu
Warszawa, 22-23 listopada 2018 r.
Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa

Dzień I        22 listopada 2018 r. (sala wykładowa – parter)

od 11.00 Rejestracja Uczestników

12.00-12.15

Powitanie

dr hab. Artur Kamiński
dr hab. Jarosław Czerwiński

12.15-14.00

Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania śmierci mózgu

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

14.00-15.00 Obiad

15.00-16.30

Zmiany w przepisach prawnych dot. kryteriów stwierdzania śmierci mózgu – warsztaty

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

16.30-17.00 Przerwa

17.00-18.30

Dyskusja

prof. Romuald Bohatyrewicz,
dr Wojciech Saucha

20.00 Kolacja

Dzień II      23 listopada 2018 r. (sala wykładowa – parter)

9.00-11.30

Szkolenie medialne

 

red. Adam Rogala,
red. Krystian Cieślak

11.30-12.00 Przerwa

12.00-13.50

Szkolenie medialne

 

red. Adam Rogala,
red. Krystian Cieślak

13.50-14.00

Zakończenie

dr hab. Artur Kamiński,
dr hab. Jarosław Czerwiński

EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOORDYNATORA TRANSPLANTACYJNEGO - Certification of European Transplant Coordinator (CETC) (UEMS, Board of Transplant Coordination),
NAJBLIŻSZY EGAZMIN: w czasie 27th EDTCO w Monachium, 7 listopada 2018 r.,
Dokumenty można składać do: 30 czerwca 2018 r.
wszystkie informacje: uemssurg.org

Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów
(Koordynatorów Transplantacyjnych). 

Kurs jest organizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
w dniach 20.10 – 9.12.2018 i obejmuje 6 sobotnio – niedzielnych zjazdów szkoleniowych.

Szczegółowy program kursu można znaleźć na stronie www.szkoleniazawodowe.gumed.edu.pl/2689

 

II Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych, 4-5 października 2018 r.

Szkolenie osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
II Konferencja szkoleniowa koordynatorów pobierania i przeszczepiania
komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych
Warszawa, 4-5 października 2018 r.
Hotel Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Dzień I. 4 października 2018

od 11.00 rejestracja Uczestników

12.00-12.10

Powitanie.

dr hab. Artur Kamiński

12.10-12.40

Zagadnienia prawne pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

mgr Magdalena Kramska

12.40-13.10

Kwalifikacja dawców komórek krwiotwórczych. Wytyczne grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia.

dr hab. Artur Kamiński
dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

13.10-13.30

Organizacja przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Polsce a standardy WMDA.

dr Małgorzata Dudkiewicz 

13.30-14.00

Zasady transportu komórek krwiotwórczych.

dr hab. Artur Kamiński

14.00 – 15.00 Obiad

15.00-15.30

Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych w trybie pilnym.

dr hab. Anna Czyż

15.30-16.00

Zdarzenia i reakcje niepożądane: klasyfikacja, raportowanie, działania naprawcze.

dr Anna Łojko

16.00-16.15

Zdarzenia i reakcje niepożądane w praktyce klinicznej.

dr hab. Anna Czyż

16.15-16.45

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawców haploidentycznych.

dr Kazimierz Hałaburda

16.45-17.15

Wczesne powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych.

dr hab. Grzegorz Basak

17.15– 17.40 Przerwa

17.40-18.10

Monitorowanie stanu zdrowia dawcy po pobraniu komórek krwiotwórczych oraz współpraca ODS z ośrodkami pobierającymi.

dr Tigran Torosian

18.10-18.40

Zasady poszukiwania i doboru dawców haploidentycznych i niespokrewnionych.

dr Małgorzata Dudkiewicz

18.40-19.10

Finansowanie doborów od dawców haploidentycznych i niespokrewnionych.

mgr Marcin Macher

Kolacja 20.00 

Dzień II.  5 października 2018

9.00-9.30

Rola banków komórek krwiotwórczych w polskim systemie transplantacyjnym.

dr Elżbieta Urbanowska

9.30-10.00

Kontrole banków komórek krwiotwórczych, ośrodków dawców szpiku, ośrodków pobierających i przeszczepiających, laboratoriów immunogenetycznych.

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

10.00-10.30

Infuzje limfocytów dawcy (DLI) oraz inne metody regulacji efektów immunologicznych po alotransplantacji komórek krwiotwórczych.

dr Tomasz Czerw

10.30-11.00

Wsparcie psychologiczne i komunikacja z pacjentem chorym hematoonkologicznie i jego rodziną.

mgr Ilona Stankiewicz

11.00-11.30

Monitorowanie stanu zdrowia biorcy po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.

dr hab. Maria Bieniaszewska

11.30-12.00 Przerwa

12.00-12.30

Wskazania do przeszczepienia autologicznego komórek krwiotwórczych.

Prof. Piotr Rzepecki

12.30-13.00

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Statystyki.

mgr Klaudia Nestorowicz

13.00-13.20

Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

mgr Joanna Skórzyńska

13.20-13.40

Rola koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Szpitalu Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

mgr Iwona Przewoźna

13.40-14.00

Podsumowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych

mgr Anna Łęczycka

14.00 Zakończenie

Szkolenie koordynatorów pobierania i przeszczepiania nerek od żywych dawców w związku z uruchomieniem programu "System jakości dawstwa nerek do przeszczepiania od żywych dawców"

Hotel Mercure Warszawa Centrum
17 maja 2018 r.

 

12.00 Rejestracja Uczestników
13.00 Obiad

14.00 Pobieranie i przeszczepianie nerek od żywych dawców

Wprowadzenie. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej; zadania w zakresie przeszczepiania nerek od żywych dawców

dr hab. Artur Kamiński

Pobieranie i przeszczepianie nerek od żywych dawców w Polsce i na świecie; historia i liczby

dr Piotr Malanowski

Regulacje prawne pobierania i przeszczepiania narządów od osób żywych

dr Dorota Lewandowska

Pobieranie i przeszczepianie narządów od żywych dawców. Aspekty psychospołeczne

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Kwalifikacja żywego dawcy nerki. Przeszczepienia bezpośrednie i powiązane

dr Dorota Lewandowska

Wykorzystanie narzędzia sieciowego www.rejestrytx.gov.p  dla doboru dawców do przeszczepień krzyżowych i łańcuchowych

mgr Małgorzata Hermanowicz

16.30 Przerwa

17.00 Program "System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od  żywych dawców"

Metody Pobrania nerki od żywego dawcy. Opieka nad biorcą bez pośrednio po pobraniu

dr hab. Tomasz Jakimowicz

System opieki nad żywym dawcą nerki w okresie odległym po ppobraniu narządu

dr hab. Michał Ciszek

Cele, zadania i realizacja programu "System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców"

dr hab. Jarosław Czerwiński

Wykorzystanie narzędzia sieciowego www. rejestrytx.gov.pl do monitorowania I dokumentowania realizacji programu

mgr Małgorzata Hermanowicz

Rejestr żywych dawców oraz rejestr istotnych zdarzeń i istotnych reakcji niepożądanych w obszarze pobierania nerek od żywych dawców

dr hab. Jarosław Czerwiński

Koordynatorzy pobierania nerek od żywych dawców ; administracja programu I finansowanie koordynatorów

mgr Marcin Macher

20.00 Kolacja

 

© 2019 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"