Strona główna

 

Statystyka 2024 r.

 

Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2024 r.

Miesiąc

Dawców zgłoszonych

Dawców rzeczywistych

Styczeń

65

48

Luty

55

46

Marzec

74

62

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

194

156


Liczba zmarłych dawców narządów w 2024 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.

Liczba przeszczepień:

  Nerka Nerka+
Trzustka
Nerka+
Serce
Nerka+
Wątroba
Nerka+
Płuca
Trzustka Wątroba Serce Płuco Serce-Płuco

Razem

Styczeń 84 3       1 47 17 14 - 166
Luty 74 4       1 35 16 11 - 141
Marzec 96 2 1 1 1 6 53 23 11   194
Kwiecień                      
Maj                      
Czerwiec                      
Lipiec                      
Sierpień                      
Wrzesień                      
Październik                      
Listopad                      
Grudzień                      
Razem: 254 9 1 1 1 8 135 56 36 - 501

Liczba osób, którym przeszczepiono narządy, liczba przeszczepionych narządów

  Liczba osób, którym przeszczepiono narządy Liczba przeszczepionych narządów
Styczeń 166 169
Luty 141 145
Marzec 194 199
Kwiecień    
Maj    
Czerwiec    
Lipiec    
Sierpień    
Wrzesień    
Październik    
Listopad    
Grudzień    
Razem: 501 513

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2024 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2024 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

7

3

luty

4

2

marzec

7

2

kwiecień

 

 

maj

 

 

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

18

7

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2024 r.


Przeszczepianie tkanek oka w 2024 r.

miesiąc

liczba przeszczepień tkanek oka

styczeń 100
luty 112
marzec 77
kwiecień  
maj  
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień  

RAZEM

289

Przeszczepianie tkanek oka w 2024 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2024 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
serca
nerki i
płuc
nerki, serca, płuc

nerki i
wątroby

trzustki

wątroby

wątroby i
jelita
wątroby i płuca

serca

serca
i
płuc

serca
i
wątroby

serca,
płuc,
wątroby

płuc

Razem

Styczeń* 1176 32 2 1 - 3 16 151 - 1 418 4 - - 138 1942
Luty* 1202 30 2 1 - 3 11 167 - 1 409 4 - - 137 1967
Marzec* 1191 31 2 - - 3 5 161 - 1 416 5 - - 140 1955
Kwiecień*                                
Maj*                                
Czerwiec*                                
Lipiec*                                
Sierpień*                                
Wrzesień*                                
Październik*                                
Listopad*                                
Grudzień*                                

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

 

Oczekujących na przeszczepienie tkanek oka

Styczeń* 3500
Luty* 3493
Marzec* 3556
Kwiecień*  
Maj*  
Czerwiec*  
Lipiec*  
Sierpień*  
Wrzesień*  
Październik*  
Listopad*  
Grudzień*  

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2023 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2024 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"