Strona główna

 

Statystyka 2022 r.

 

Przy publikowaniu danych udostępnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2022 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

34

25

Luty

39

30

Marzec

39

24

Kwiecień

67

50

Maj

67

36

Czerwiec

62

47

Lipiec

57

42

Sierpień

48

29

Wrzesień

46

35

Październik

48

31

Listopad

64

44

Grudzień

69

52

Razem:

640

445


Liczba zmarłych dawców narządów w 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 39 1 20 16 5 81
Luty 47 2 21 10 6 86
Marzec 42 1 20 11 4 78
Kwiecień 89 2 30 22 17 160
Maj 68 1 27 17 9 122
Czerwiec 80 2 25 12 10 129
Lipiec 77 - 22 18 6 123
Sierpień 55 1 21 10 2 89
Wrzesień 59 3 34 15 9 120
Październik 60 - 27 12 8 107
Listopad 77 2 40 16 11 146
Grudzień 91 3 47 14 6 161
Razem: 784 18 334 173 93 1402

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2022 r.


Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2022 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

2

1

luty

3

1

marzec

13

2

kwiecień

8

2

maj

6

4

czerwiec

5

1

lipiec

6

3

sierpień

4

2

wrzesień

6

2

październik

4

2

listopad

8

3

grudzień

8

5

RAZEM

73

28

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2022 r.


Przeszczepianie tkanek oka w 2022 r.

miesiąc

liczba przeszczepień tkanek oka

styczeń 74
luty 80
marzec 111
kwiecień 129
maj 133
czerwiec 132
lipiec 111
sierpień 132
wrzesień 105
październik 105
listopad 120
grudzień 139

RAZEM
aktualizacja (06.06.2023)

1371

Przeszczepianie tkanek oka w 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
serca
nerki i
płuca

nerki i
wątroby

trzustki

wątroby

wątroba i
płuco

serca

serca i
płuca

serca i
wątroby

płuca

Razem

Styczeń* 1015 46 1   5 16 143 - 412 8 2 157 1805
Luty* 1032 49 1   5 16 140 1 421 7 2 157 1831
Marzec* 1070 52 1   5 16 142 1 415 7 2 163 1874
Kwiecień* 1023 48 1   5 16 154 1 402 10 2 135 1797
Maj* 1039 45 1   3 16 152 - 390 10 2 142 1800
Czerwiec* 1037 45 -   3 16 148 - 388 9 2 116 1764
Lipiec* 1029 42 -   4 16 151 - 388 7 2 125 1764
Sierpień* 1065 41 -   4 15 158 - 398 7 2 130 1820
Wrzesień* 1086 42 -   4 16 157 - 392 7 2 131 1837
Październik* 1117 46 1 1 3 11 157 - 387 8 2 132 1865
Listopad* 1108 47 1 1 5 12 150 - 392 8 2 129 1855
Grudzień* 1119 43 2 1 5 13 145 - 381 7 2 138 1856

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

tkanek oka
Styczeń* 3096
Luty* 3134
Marzec* 3148
Kwiecień* 3155
Maj* 3175
Czerwiec* 3152
Lipiec* 3222
Sierpień* 3128
Wrzesień* 3205
Październik* 3237
Listopad* 3285
Grudzień* 3237

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2022 r.


Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2021 r.

 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2022 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie źródła

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"