Strona główna

 

Statystyka 2019 r.

 

 

Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 
Lata wcześniejsze 

 


Poniższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Statystyka 2019 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia Koordynatorów 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Liczba zmarłych dawców narządów w 2019 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

50

44

Luty

33

30

Marzec

52

38

Kwiecień

53

43

Maj

56

41

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

244

196Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach 2019 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 73 3 26 15 7 124
Luty 57 3 24 12 5 101
Marzec 64 3 19 9 1 96
Kwiecień 80 1 29 12 8 129
Maj 79 2 25 10 7 123
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 353 12 123 58 28 573

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowychPrzeszczepianie narządów od żywych dawców w 2019 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień części  wątroby od żywych dawców

styczeń

4

2

luty

5

1

marzec

2

3

kwiecień

3

3

maj

4

0

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

październik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

18

9


 

Przeszczepianie tkanek oka w 2019 r.

miesiąc

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

89

luty

97

marzec

99

kwiecień

132

maj

71

czerwiec

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

 

RAZEM

488

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2019 r. 

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i
wątroby

wątroby

wątroby i jelita wątroby i płuca

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki serce i wątroba

Razem

Styczeń* 1170 37 11 3 153 1   448 113 5 - 2 1943
Luty* 1169 33 11 3 158 1   448 114 4 - 2 1943
Marzec* 1202 35 9 2 166 1   453 116 5 1 3 1993
Kwiecień* 1207 35 13 2 144 1 1 460 113 4 1 2 1983
Maj* 1198 36 12 4 138 2 1 482 116 4 - 2 1995
Czerwiec*                          
Lipiec*                          
Sierpień*                          
Wrzesień*                          
Październik*                          
Listopad*                          
Grudzień*                          

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 18 3228
Luty* 18 3212
Marzec* 15 3235
Kwiecień* 15 3195
Maj* 15 3234
Czerwiec*    
Lipiec*    
Sierpień*    
Wrzesień*    
Październik*    
Listopad*    
Grudzień*    


 

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2019 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych:

15

19

25

22

24

 

 

 

 

 

 

 

105

BM*

2

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

13

PBSC**

13

16

21

19

23

 

 

 

 

 

 

 

92

DLI***

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 
Dla biorców zagranicznych:

103

97

95

113

121

 

 

 

 

 

 

 

529

BM*

13

12

12

13

22

 

 

 

 

 

 

 

72

PBSC**

81

80

79

95

92

 

 

 

 

 

 

 

427

DLI***

9

5

4

5

7

 

 

 

 

 

 

 

30

Razem pobrania

118

116

120

135

145

 

 

 

 

 

 

 

634

*Przeszczep szpiku
**Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
***Leczenie limfocytami dawcy


Powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2019 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"