Strona główna

 

Ośrodki przeszczepiające płuca

 

               

 

Jeżeli mają Państwo uwagi lub chcą Państwo zgłosić zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
Ośrodki przeszczepiające nerki 
Ośrodki przeszczepiajace trzustkę 
Ośrodki przeszczepiające watrobę 
Ośrodki przeszczepiające jelito 
Ośrodki przeszczepiające serce 
Ośrodki przeszczepiające płuca 
Ośrodki wykonujące złożone przeszczepy wielotkankowe 
Ośrodki pobierające i przeszczepiające i ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze 
Ośrodki przeszczepiające tkanki oka 
Ośrodki pobierające i/lub przeszczepiające, stosujące tkanki biowitalne 
Ośrodki kwalifikujące 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

     

GDAŃSK

Klinika Kardiochirurgii
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

tel. 58 584 42 00, 
fax 58 349 76 69

Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od zmarłych dawców;
dla:
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
(ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Kliniki Kardiochirurgii
2. Kliniki Kardiochirurgii – Oddziału Transplantologii Płuc
(ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk).

* data wydania pozwolenia:   25.04.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej
tel. 12 614 20 28
fax 12 614 34 31
Kierownik:
prof. dr hab. med. Janusz Włodarczyk

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
tel. 12 614 20 03
Dyrektor:
lek. Grzegorz Fitas


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od zmarłych dawców
dla:
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
(ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej.

* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

POZNAŃ

Oddział Torakochirurgii
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61 66 54 349
Kierownik: dr hab. med. prof. UM Cezary Piwkowski

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel.: 61 66 54 310, 61 66 54 200
fax 61 66 31 088
Dyrektor: dr n. med. Maciej Bryl


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od dawców zmarłych
dla:
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (ul. Augustyna Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Torakochirurgii.
* data wydania pozwolenia:   22.01.2024
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji - VII z Pododdziałem Transplantacji Płucl
ul. Alfreda Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 442 72 72
fax 91 462 08 36
Kierownik: dr hab. med. Janusz Wójcik

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10,
fax 91 813 90 09
Dyrektor: Małgorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od dawców zmarłych;
dla:
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
(ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin)
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
1. Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji – VII,
2. Pododdziału Transplantacji Płuc,
(ul. Alfreda Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin)

* data wydania pozwolenia:   22.06.2023
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika Kardiochirurgii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 47 722 12 60, 47 722 12 69
e-mail: kardiochirurgia@cskmswia.gov.pl
Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 47 722 15 52
email: dyrekcja@cskmswia.gov.pl
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1) przechowywanie płuc
2) przeszczepianie płuc
 w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Kliniki Kardiochirurgii

* data wydania pozwolenia:   11.07.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 21 40, 599 21 41
e-mail: kkc.csk@uckwum.pl
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk


Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej
Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 317 98 81
e-mail: kardiochirurgia.dsk@uckwum.pl
Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. S. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 599 15 00
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor: Anna Łukasik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przechowywanie serca
 * przeszczepianie serca
 * pobieranie płuc od dawców żywych
 * przechowywanie płuc
 * przeszczepianie płuc
w ramach działalności komórek organizacyjnych:
Kliniki Kardiochirurgii
Centralnego Szpitala Klinicznego
(ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa)
oraz
Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej
Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
(ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa)
 * data wydania pozwolenia: 12.07.2022
 * okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Oddział Transplantacyjny z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc
tel. 32 47 93 403, 32 47 93 484, 32 47 93 483
Kierownik: dr n. med. Maciej Urlik

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
Dyrektor: prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie płuc
dla:
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
(ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Transplantacyjnego z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc.
* data wydania pozwolenia:   19.12.2022
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. przechowywanie płuc i wątroby,
2. przeszczepianie wielonarządowe płuc i wątroby,
dla:
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
(ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze)
w ramach działalności komórki organizacyjnej:
Oddziału Transplantacyjnego z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii
Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc.

* data wydania pozwolenia:   8.04.2024
* okres obowiązywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"