Strona główna

 

Konsultanci w dziedzinie transplantologii klinicznej

 

               

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2021 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

     

TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA

Konsultant Krajowy

Prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24
telefon: 32 259 15 20
fax: 32 259 10 52

Konsultanci Wojewódzcy

Województwo

Imię i Nazwisko

Adres

dr med. Paweł Chudoba

Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Weigla 5
50-981 Wrocław

tel. 261 660 247
e-mail: pchudoba@4wsk.pl

DOLNOŚLĄSKIE

dr hab. med. Maciej Słupski

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-47-30
fax 52 585-40-16
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE

prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM  w Lublinie, 
ul. Jaczewskiego 8,
20-090 Lublin

tel. 81 724-48-29
fax 81 724-48-34,
e-mail: slawomir.rudzki@umlub.pl

LUBELSKIE

 prof. dr hab. med. Maciej Głyda

Szpital Wojewódzki
Oddział Transplantologii i Chirurgii
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

tel/fax 61 820 62 26

LUBUSKIE

dr hab. med. Adam Durczyński

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
im. N. Barlickiego UM w Łodzi
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

tel. 42 677 67 55

ŁÓDZKIE

prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

tel. 32 373 36 89

MAŁOPOLSKIE

prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 24 67
fax 22 599 14 68
slawomir.nazarewski@wum.edu.pl

MAZOWIECKIE

dr med. Paweł Chudoba

Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Weigla 5
50-981 Wrocław

tel. 261 660 154
fax 261 660 156
e-mail: pchudoba@4wsk.pl

OPOLSKIE

dr med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Ośrodek Dializoterapii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

tel. 17 866 64 045
fax 17 866 64 048

abladzinska@szpital2.rzeszow.pl

PODKARPACKIE

prof. dr hab. med. Marek Gacko

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

tel. 85 746 82 77
fax 85 746-88-96
chirnacz@umb.edu.pl

PODLASKIE

dr n. med. Justyna Bigda

Gdański Uniwersytet Medyczny,
Katedra Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk

tel. 58 349 30 10,

POMORSKIE

dr hab. n. med. Grzegorz Budziński

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katedra i Klinika  Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
ul. Francuska 20-24, 40-027  Katowice

tel. 32 259 15 20
tel./fax. 32 255 50 52
e-mail: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

ŚLĄSKIE

dr n. med. Jacek Bicki

Wojewódzki Szpital Zespolony
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

tel/fax 41 36 71 571
email: jackibicki@wp.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

dr med. Leszek Adadyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

tel. 89 670 91 43; 89 670 91 46
e-mail: adadleszek@o2.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

prof. dr hab. med. Maciej Głyda

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-749 Poznań

tel. 61 821 22 27, 61 821 22 28

WIELKOPOLSKIE

     

ZACHODNIOPOMORSKIE

Aktualizacja 09.11.2021 r.

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"