Strona główna

 

Zmiany w funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Sprzeciwów


Zmiany w Funkcjonowaniu CRS 
Centralny Rejestr Sprzeciwów - Lokalizacja 

 

 
Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

 

 

Centrum Organizacyjno- Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
tel: 0-22 622 58 06, fax.: 0-22 622 32 43
e-mail:
transpl@poltransplant.org.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski

                                                                                                          Warszawa 2006-12-27

    Dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego   rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze

  Szanowni Państwo

 

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005r. (Dz.U. nr 169, poz. 1411), a w szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. 06.228.11350) zmienia zakres i nakłada na Poltransplant nowe obowiązki odnośnie prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów. Kopię rozporządzenia, o którym wyżej - załączam.

 

W paragrafie 6 rozporządzenia zawarto nowe zasady uzyskiwania informacji o wpisie w centralnym rejestrze sprzeciwów, które już obowiązują. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi i stosowanie się do tych zasad.

W praktyce dotychczasowe sposoby uzyskiwania informacji „w trybie doraźnym” będą utrzymane. Następnie zaś prosimy o kierowanie do Poltransplantu przesyłką poleconą zapytań wg zasad podanych w paragrafie 6 rozporządzenia.

 

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski

Dyrektor Poltransplantu

 


© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"