Strona główna

 

Statystyka 2014

 
Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 


Poniższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

     

 

Liczba zmarłych dawców narządów w 2014 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

74

56

Luty

60

44

Marzec

69

53

Kwiecień

55

39

Maj

56

48

Czerwiec

67

50

Lipiec

72

55

Sierpień

68

54

Wrzesień

61

47

Październik

74

59

Listopad

53

35

Grudzień

73

54

Razem:

782

594


Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach (2014r.):

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 103 5 34 7 1 150
Luty 81 2 20 4 3 110
Marzec 95 3 24 7 1 130
Kwiecień 66 2 21 2 1 92
Maj 84 4 23 4 2 117
Czerwiec 83 7 29 11 1 131
Lipiec 102 1 35 11 1 150
Sierpień 101 4 28 9 0 142
Wrzesień 88 2 31 1 3 125
Październik 104 4 37 10 2 157
Listopad 62 1 22 4   89
Grudzień 95 2 32 6 3 138
Razem: 1064 37 336 76 18 1531

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2014 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

2

2

luty

4

4

marzec

3

3

kwiecień

4

3

maj

5

2

czerwiec

2

4

lipiec

2

1

sierpień

4

6

wrzesień

6

3

październik

10

 

listopad

6

2

grudzień

7

 

RAZEM

55

30

 

Przeszczepianie rogówki i kończyny górnej w 2014 r.

miesiąc

liczba przeszczepień kończyny górnej

liczba przeszczepień rogówki

styczeń

-

77

luty

1

63

marzec

-

79

kwiecień

-

83

maj

-

66

czerwiec

-

86

lipiec

-

92

sierpień

-

69

wrzesień

-

84

październik

-

95

listopad

-

63

grudzień

 

81

RAZEM

1

938

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie (2014 r.) 
Od 1. stycznia 2013 r. KLO wykazuje jedynie chorych aktywnie oczekujących na przeszczepienie.

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki**

nerki i
wątroby

wątroby

jelita wątroby i jelita

serca

płuca

serca i
płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 888 33 11 3 118 2 - 322 43 2 1 1423
Luty* 902 33 11 3 145 2 1 334 43 2 1 1477
Marzec* 889 34 12 3 141 2 1 323 45 2 - 1452
Kwiecień* 935 35 15 3 152 2 - 327 43 2 - 1514
Maj* 943 30 18 3 163 2 - 328 42 3 1 1533
Czerwiec* 944 31 18 3 165 2 - 322 44 3 1 1533
Lipiec* 940 31 19 3 169 2 - 323 46 3 1 1537
Sierpień* 925 32 19 2 146 2 - 325 46 3 1 1501
Wrzesień* 923 33 21 2 135 2 - 342 50 3 1 1512
Październik* 892 36 21 3 137 2 - 339 48 2 2 1482
Listopad* 926 33 24 3 140 2 - 342 53 2 2 1527
Grudzień* 921 33 28 3 136 2 - 356 55 2 2 1538

Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
**Oczekujących na przeszczepienie: trzustki, trzustki lub wysp trzustkowych, wysp trzustkowych

Oczekujących
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 8 2374
Luty* 8 2425
Marzec* 8 2483
Kwiecień* 8 2530
Maj* 8 2569
Czerwiec* 16 2561
Lipiec* 16 2550
Sierpień* 16 2564
Wrzesień* 16 2570
Październik* 16 2610
Listopad* 16 2644
Grudzień* 17 2638

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2014 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

17

10

20

18

24

20

12

20

23

19

20

23

226

Dla biorców zagranicznych

39

47

59

56

29

47

75

49

71

76

70

63

681

 
PBSC*

43

47

63

55

42

54

59

61

77

73

72

71

717

BM**

8

8

12

14

7

6

25

6

13

20

11

11

141

DLI***

5

2

4

5

4

7

3

2

4

2

7

4

49

Razem pobrania

56

57

79

74

53

67

87

69

94

95

90

86

907

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy

 


Powyższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

 

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"