Strona główna

 

Statystyka 2013

 
Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

 

 


Poniższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
Unia Europejska / WHO 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

     

 

Liczba zmarłych dawców narządów w 2013 r.

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

69

51

Luty

40

30

Marzec

62

46

Kwiecień

51

40

Maj

77

59

Czerwiec

68

50

Lipiec

84

65

Sierpień

86

69

Wrzesień

53

43

Październik

67

51

Listopad

62

48

Grudzień

56

42

Razem:

775

594


Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach (2013r.):

  Nerka Nerka + Trzustka* Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 96 3 30 7 2 138
Luty 58 2 18 4 - 82
Marzec 84 4 29 3 1 121
Kwiecień 73 4 21 8 1 107
Maj 102 3 35 7 3 150
Czerwiec 92 1 31 8 1 133
Lipiec 117 5 27 10 - 159
Sierpień 123 2 35 10 3 173
Wrzesień 69 3 21 3 2 98
Październik 93 4 28 9 2 136
Listopad 88 3 25 10 - 126
Grudzień 81 3 18 7 2 111
Razem: 1076 37 318 87 17 1536

*-łącznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

 

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2013 r.

miesiąc

liczba przeszczepień nerki od żywych dawców

liczba przeszczepień fragmentów wątroby od żywych dawców

styczeń

6

1

luty

6

2

marzec

8

1

kwiecień

6

2

maj

3

2

czerwiec

5

2

lipiec

5

1

sierpień

4

1

wrzesień

2

2

październik

3

0

listopad

4

4

grudzień

5

0

RAZEM

57

18

 

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie (2013 r.) 
Od stycznia 2013 r. KLO wykazuje jedynie chorych aktywnie oczekujących na przeszczepienie.

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki**

nerki i wątroby

wątroby

jelita

serca

płuca

serca i płuca

serca i nerki

Razem

Styczeń* 959 15 12 5 140 2 304 46 3   1486
Luty* 966 15 12 4 144 2 322 46 3   1514
Marzec* 970 14 11 4 155 2 328 46 3 1 1534
Kwiecień* 972 12 10 4 145 2 332 46 3 1 1527
Maj* 913 11 12 4 140 2 333 44 3 1 1463
Czerwiec* 880 14 9 4 142 2 329 47 3 1 1431
Lipiec* 829 13 9 4 133 2 328 54 3 1 1376
Sierpień* 806 22 8 3 123 2 330 52 3 1 1350
Wrzesień* 850 27 12 5 129 2 329 53 3 1 1411
Październik* 878 31 11 5 123 2 329 55 3 1 1438
Listopad* 880 31 10 4 123 2 329 59 3 1 1442
Grudzień* 906 30 10 3 133 2 320 45 3 1 1453

42Osoby zgłoszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekujących ostatniego dnia miesiąca
**Oczekujących na przeszczepienie: trzustki, trzustki lub wysp trzustkowych, wysp trzustkowych

 

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2013 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Dla biorców krajowych

14

9

13

9

9

16

15

17

20

19

12

11

164

Dla biorców zagranicznych

30

32

30

35

29

37

48

39

44

64

51

46

495

 
PBSC*

36

33

37

43

31

41

51

41

51

66

51

49

530

BM**

8

8

5

8

5

11

11

9

11

11

8

5

100

DLI***

-

-

1

3

2

1

1

6

2

6

4

3

29

Razem pobrania

44

41

43

54

38

53

63

56

64

83

63

57

659

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Leczenie limfocytami dawcy

 


Powyższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

 

© 2024 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"