Strona główna

 

Statystyka 2010

 

        

Statystyka 2023 
Statystyka 2022 
Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 

Poniższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2024 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kontakt 

 

   

 

Liczba zmarłych dawców narządów w miesiącach:

Miesiąc

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

50

42

Luty

42

31

Marzec

55

44

Kwiecień

42

31

Maj

52

36

Czerwiec

58

45

Lipiec

45

39

Sierpień

63

44

Wrzesień

56

46

Październik

77

61

Listopad

63

52

Grudzień

52

38

Razem:

655

509Statystyka przeszczepiania narządów od zmarłych dawców w miesiącach:

  Nerka Nerka + Trzustka Wątroba Serce Płuco

Razem

Styczeń 81 1 22 3 - 107
Luty 62 - 19 8 1 90
Marzec 83 - 19 5 2 109
Kwiecień 58 2 13 4 1 78
Maj 65 2 19 8 0 94
Czerwiec 80 2 19 6 1 108
Lipiec 74 2 21 10 2 109
Sierpień 80 2 15 6 1 104
Wrzesień 87 1 13 7 2 110
Październik 113 3* 21 11 - 148
Listopad 99 2 16 8 - 125
Grudzień 67 3 20 3 2 95
Razem: 949 20 217 79 12 1277

   *w tym przeszczep samej trzustkiKrajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie

Oczekujących
na
przeszczepienie

nerki

nerki i trzustki

trzustki

nerki i wątroby

wątroby

jelita

serca

płuca

serca i płuca

Razem

Styczeń** 1171* 25 3 4 212 - 199 23 - 1637
Luty** 1172* 28 3 4 159 - 200 22 - 1588
Marzec** 1188 26 3 3 198 - 203 18 7 1646
Kwiecień** 1234 26 6 4 189 - 212 18 7 1696
Maj** 1292 27 5 3 168 - 213 18 7 1733
Czerwiec** 1306 25 6 2 170 - 218 21 7 1755
Lipiec** 1341 23 6 2 185 - 236 18 7 1818
Sierpień** 1331 22 6 2 179 - 241 20 7 1808
Wrzesień** 1391 28 7 2 178 - 242 21 7 1876
Październik** 1409 24 7 2 170 - 233 25 7 1877
Listopad** 1390 28 7 3 167 2 227 23 7 1854
Grudzień** 1458 26 8 3 170 2 232 29 7 1935

*Osoby zgłoszone do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w Ośrodku Kwalifikacyjnym
**Oczekujących ostatniego dnia miesiąca


Przeszczepianie narządów pobranych od żywych dawców w 2010 r.

Działalność Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2010 r.od dawców zarejestrowanych w CRNDSiKP

 


Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

RAZEM

PBSC*

2 3 5 1 2 2 1 4 1 2 2 1 26

BM**

  1 1 1 1   1 1   1   1 8
CBU***                          
DLI****   1     1             1 3

*Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
**Przeszczep szpiku
***Liczba jednostek krwi pępowinowej wydanych do przeszczepienia

****DLI - Donor Leukocyte Infusion


Powyższe dane mają jedynie chrakter orientacyjny, pełne informacje są podawane w Biuletynie Poltransplantu

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu


© 2023 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"